Læsetid: 8 min.

DEBAT

18. maj 2004


Dansk støtte til Bushs genvalg
Det er skamløst, at regeringen Fogh nu vil give de krigsforbrydere, der i øjeblikket styrer USA, ret til at opdatere og bruge Thuleradaren i det missilforsvar (læs: projekt for USA’s rumbaserede globale militære enevælde), som Bush satser på at få afprøvet inden præsidentvalget som et af sine slagnumre. Skal Danmark støtte genvalget af Bush, sådan som regeringen Fogh åbenbart gerne vil?

Arne Hansen, Aldrig Mere Krig

Omvæltning
For lang tid siden
gik vi i demonstration:

Ingen krig.
Krig er latterlig, gennemskuelig.

Hvem lyttede til vores viden?
Vive la revolution!

Eva Kjeldsen, København

Tortur: Gradbøjning
fører til radbøjning

Ellen Leinwand

EUs indre marked garant for velfærd
n Den 12. maj går Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU til angreb på EUs indre marked, der anklages for at true velfærden i EU. Denne kritik er helt ude i hampen.
Kommissionen har anslået, at det indre marked siden sin påbegyndelse i 1993 har skabt 2,5 millioner nye job i EU og øget EUs vækst med 800 milliarder EURO. Bag de tekniske argumenter om et fælles marked for virksomheder og forbrugere gemmer der sig altså store velfærdsgevinster og arbejdspladser.
Forbedringerne for forbrugerne i EU er til at tage og føle på. Ved at give europæiske forbrugere et frit valg mellem varer og goder fra alle EUs lande er priserne blevet presset ned. Konsekvensen har f.eks. været, at det er 50 pct. billigere at foretage nationale telefonopkald i dag sammenlignet med for seks år siden. Et andet eksempel er flytransport, hvor den frie konkurrence har drevet priserne 41 pct. ned siden 1992. For den samme pose penge har forbrugere i EU i dag en masse muligheder, der ikke var til stede før den indre markeds indførelse.
EU’s indre marked er altså en garant for velfærd.

Karin Riis-Jørgensen
MEP for Venstre

Amerikansk kz
nUSA's forsvarsminister Donald Rumsfeld har sendt general Miller fra Guantanamobasen til Abu Ghraib-fængslet, fordi den hemmelige politi var ikke tilfreds med resultaterne af de anvendte afhøringsmetoder.
Man må undre sig at man ikke har hørt udsagn fra den danske statsborger, som har siddet frihedsberøvet knap to år i Guantanamo og er nu tilbage i Danmark. Hvem har forhindret hans beretninger til pressen? Tidligere fanger fra Pakistan og England har skildret grusomme mishandlinger af fanger,som man nu kan høre fra Bagdad.
USA har oprettet fangelejre mange steder i verden.Det minder om Hitler-Tyskland, hvor man også oprettede fangelejre langt væk fra hjemlandet,mange i Polen,for at skjule forbrydelser for omverdnen.

Ulla Jessing
Virum
Kampen fortsætter uden Martin
n Martin Lidegaard kalder den 14. maj mine indvendinger mod den yderst udemokratiske måde, hvorpå EU forsøger at gennemtvinge GMO-majs på de danske butikshylder, for et "umotiveret kampskrift mod EU".
Jeg gjorde bare opmærksom på den helt absurde beslutningstagning i EU. Selvom der ikke er flertal for GMO i EU, så kan det alligevel blive tvunget igennem af de ikke-folkevalgte bureaukrater i EU-kommissionen, fordi der ikke er et flertal på 2/3 stemmer imod GMO i EU’s ministerråd.
Genmodificerede afgrøder er desuden slet ikke den rigtige vej at gå. Talrige erfaringer fra udlandet viser, at gensplejsede afgrøder spreder sig i naturen uden for kontrol og overfører deres egenskaber til andre planter. For eksempel har man i USA splejset gift ind i en majs for at den kan dræbe et bestemt insekt, der spiser majsen. Men giften slår også alle mulige andre insekter ihjel. Desuden har majsen nu af sig selv overført denne gift-egenskab til andre planter.
De erfaringer, der foreløbigt er gjort med GMO, er endt i det rene Frankenstein. Og det gør det bestemt ikke mere sympatisk, at Martin Lidegaard åbenbart bliver nødt til at alliere sig med det udemokratiske EU, før han og Det Radikale Venstre kan opfylde deres ønske om at få indført GMO i Danmark og resten af EU.
Så kampen for mere demokrati og mod GMO fortsætter - men det bliver uden Martin Lidegaard og Det Radikale Venstre.

Rune Lund
folketingskandidat for Enhedslisten

Flot og frækt
n Hold da op for søren, hvor er Information en fræk avis. I forbindelse med et vist bryllup lykkes det avisen at være lige præcis dér, hvor hverken folket, beslutningstagere eller opinionsdannere var. Det er flot og så kongeligt frækt. Det lover godt for bladets fortsatte beståen. God vind i ingenmandsland.

Michael Holbek Jensen
Valby

Forståelsesproblem
Det er kommet frem, at to danske sygehjælpere (udstationeret i Irak) for godt et halvt år siden var vidne til grov tortur/mishandling af nogle irakiske krigsfanger, begået af vore britiske soldaterkammerater. Den ene døde af behandlingen. Det er aldrig nået frem til vores forsvarsminister.
Skandalen om amerikanske soldaters behandling af krigsfanger m.m. i deres Abu Gharib-fængsel kommer i al sin gru frem i medierne nu. Den amerikanske forsvarsminister Rumsfeld er helt uvidende.
Det er uhyrligt at konstatere den uvidenhed den demokratiske koalition (USA, Storbritannien og Danmark) lægger for dagen.
Begivenheder, der har fundet sted i Irak, kender de intet til.
Begivenheder/ting der ikke har fundet sted, kender de alt til.
Kemiske/biologiske våben, de ikke fandt. Forbindelse mellem Saddam Hussein og Al-Qaida. Selv demokratiet har de ikke fundet frem til i Irak i dag.
Jeg kan derfor kun være enig med en avis der konkluderede, at Anders Fogh Rasmussen er en ynkelig medløber til Texas-cowboy’en.

Kjeld Thomsen
Valby

Kina og frihed
Information har den 13. maj valgt at bruge næsten en hel side på at bringe en artikel fra The Independent, som på baggrund af en ny Chiang-Kai-shek bibliografi stiller spørgsmålet: "Hvis Chiang ikke havde mistet Kina, ville vi det så i dag se ud som Taiwan"?
Artiklen er skrevet af Johann Hari, som uden meget dokumentation får fortalt os at Chiang Kai-shek i perioden 1928-48 stod i spidsen for "den bedste regering, som Kina .. fik i hele det 20 århundrede".
Artiklen bruger meget plads på at beskrive generallisimo’ens bedrifter på det personlige plan (bl.a. ’smittede han sin jomfruhustru med gonoré’ og vansirede en tjenerinde med kogende vand), men vi får ikke meget at vide om Chiangs tvivlsomme alliancer med godsejerne og finanskapitalen, hans inkompetente, brutale og korrupte statsadministration og hær, for ikke at nævne hans forbindelser til underverdenen. Vi får heller ikke noget at vide om Chiangs hensynsløse beslutning om at åbne dæmningen til den Gule Flod i juni 1938 for at holde tilbage japanske invasions-tropper. Dette resulterede i to millioner hjemløse og et ukendt antal døde.
Hvis man endelig skulle give sig i lag med det hypotetiske spørgsmål (hvad nu hvis), så ville et kvalificeret gæt have været at Kina ville ligne Mellemamerika i 1970erne mere end Taiwan i dag.
Forfatteren når næsten frem til samme konklusion, men formår at redde sig i land ved at henvise til Taiwan, men også her får vi en overfladisk historie. Der henvises til Chiangs klogt moderate jordreformer, men vi får ikke at vide at disse ikke blev igangsat for bøndernes brune øjnes skyld men for at udradere den lokale elite på øen, for at sikre sig et skattegrundlag til militæret og med en vis amerikansk støtte.
Vi får heller ikke beskrevet hvordan Taiwan under Chiang Kai-shek var et styret af en parti-stat organiseret efter leninistiske principper. Dertil kommer at der faktisk gik 10-15 år efter Chiangs død inden demokratiet rørte på sig på Taiwan. Der er al mulig grund til at bringe artikler om Kinas udvikling – også historisk funderede artikler. Det er også interessant at fundere over hvorfor der opstod et liberalt demokrati på Taiwan. Hvis Information vil bidrage til denne debat bliver det imidlertid nødvendigt at kræve at de valgte artikler bevæger sig op over Reader’s Digest (’Det Bedste’) niveau.

Laurids S. Lauridsen og Kristen Nordhaug
hhv. professor og lektor ved, Internationale Udviklingsstudier på RUC

Spansk tortur
Kunne bladets redaktion i forbindelse med forsideartiklen om torturens udbredelse i verden inspirere Bjarke Møller til at undersøge og beskrive, om den ny spanske regering fortsætter med at godkende Aznar-periodens brug af tortur over for politiske fanger – eller om tortur nu er endeligt afskaffet i Spanien.

Leif Kragh
Den Gamle Skole i Solrød

Hellere grønne skove end guld
Kemiske stoffer skal godkendes før de markedsføres. Hidtil har kemikaliepolitikken været præget af et uacceptabelt kaos. Vi kan ikke acceptere, at tusindvis af kemikalier anvendes uden kendskab til risici for mennesker og miljø og at selv dokumenteret farlige kemikalier ikke erstattes med brugbare alternativer. Kommissionens forslag, REACH, er et fremskridt, men jeg vil ikke acceptere, at elementer i det oprindelige forslag er svækket efter pres fra kemikalieindustrien
EU’s indre marked angår ikke alene virksomheder, men nok så meget forbrugerne. Derfor er minimumskrav til forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed afgørende. Det er en skandale, at vi fortsat i Danmark har problemer med salmonella, fordi vi sætter markedsvilkår over sundhedssikkerheden. Jeg vil arbejde for reguleringer byggende på forsigtighedsprincippet, når det gælder pesticidrester, vitamintilsætning og genmodificering.
Dyremishandling er hverdag i Europa. EU skal fastsætte flere fælles regler, der sikrer en langt højere standard for dyrevelfærd i forbindelse med transport af dyr. Ved transporter er det et minimumskrav, at dyrene får stationære hvil, frisk halm, vand og foder.
Et område der er problematisk er EU’s landbrugspolitik. Virkningerne er negative. Belastning af miljø og natur og værst af alt en sabotage af udviklingsmulighederne i verdens fattigste lande. Den intensive landbrugsproduktion ødelægger det naturlige miljø og truer Europas kryb- og pattedyr med udryddelse, fordi kvælstof og fosfat udledes i overfladevandet. Dertil kommer, at grundvandet mange steder indeholder pesticider, der overstiger de tilladte værdier. Derfor skal en ny politik fremme et bæredygtigt landbrug, der bl.a. fremmer økologiske landbrugsvarer, så vi undgår stråforkorter i vores brød og gryn
Europa har i dag forurenede storbyområder som følge af biltrafik .I dag foretages 75 procent af alle rejser med bil og Kommissionen har beregnet, at omkostningerne ved ventetid i bilkøer fordobles i de næste 10 år.
I 1965 befordrede jernbanerne over 35 procent af varerne i Europa. I dag er tallet 16 procent. Denne nedgang skyldes konkurrencen fra landevejstransporterne. Jernbanernes økonomi er blevet dårligere, og dette kompliceres yderligere af uklare krav om forpligtelser til offentlig service. Derfor skal EU gennemføre regler, der sikrer at priserne for de forskellige transportformer afspejler omkostningerne.
En forudsætning for at gøre noget ved alle disse områder er, at EU oplever vækst og, så der er økonomi til at gøre noget effektivt ved problemerne, men det skal være efter Lissabon-strategien, så vi får flere og bedre jobs, at det sker på en bæredygtig måde og at der er social samhørighed.

Einer Lyduch
kandidat til EP for S.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu