Læsetid: 8 min.

DEBAT

2. juni 2004


Fugleperspektivet
*Partiet Venstre vil gerne reducere den danske bestand af skarve. Hvad angår bestanden af mennesker i Danmark behøver man ikke at skyde med skarpt i det her, som en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, begrænsningen sker eo ipso – grundet rygning og druk.

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

HAVEHAIKU
hvide syrener
blomstersaksen i hånden
tøver lidt endnu

Carl Jørgen Nielsen

Ikke hensigten
*Lørdag d. 22. maj havde vi en annonce i Information. Vi ønskede at rette opmærksomhed mod EU-Kommissionens urimelige krav til U-landene om privatisering af vandforsyning som betingelse for at modtage støtte.
Annoncen var indrykket sammen med et billede af os begge to. Annelise Ebbe reagerer i Information d. 26. maj på de signaler, som hun lægger i billedet.
Billedet er taget af en lokal kunstner, der fik frie hænder til at lave et kunstnerisk billede. Billedet er skabt ved lys og skygge, som bl.a. indebærer, at man ikke kan se Charlottes kjole.
Det har bestemt ikke været hensigten, at sende "de mest fortærskede og kvindenedgørende klichéer", som A.E. skriver. Tværtimod deler vi helt og fuldt synspunktet om, at det offentlige rum ikke skal sexualiseres eller pornoficeres.

Charlotte Walkusch og
Bent Hindrup Andersen
EU-kandidater for JuniBevægelsen

Bulldozershow
*Bush har nu lovet, at han skal sørge for, at det berygtede fængsel bliver revet ned inden Iraks nye ’irakiske’ regering træder til. Han vil dermed sikre sig, at denne skamstøtte over Saddams/USA’s infamiteter bliver fjernet. Af amerikanske entreprenører, der kan sikre sig profitter ved at ophøje skamstøtten til 2.potens, ved dens ikke-eksistens. Med dette gennemført med betalte statister og sikret TVtransmission worldwide kan USA gentage forestillingen med styrtningen af Saddamstatuen i skala 1:1.000.000. Det nødvendige antal bulldozere og den nødvendige knowhow kan Bush sikkert lease af sharon.
Erfaringerne fra Berlinmuren viser, hvorledes en autentisk handling styrkede et folks selvtillid ved, at det selv gennemførte revolutionen og fastholdt ejendomsretten til de fysiske referencer til det styrtede diktatur. En irakisk regering kunne opbygge en legitimitet og hente symbolkraft som folkets ny irak ved at eliminere såvel Saddam’s som USA’s skamstøtter. Bush’s hastværk med at fjerne skamstøtten viser, at han tydeligvis har eksperter i arabisk kultur bag sig også i denne sag, således at ydmygelserne og knægtelsen af irakernes æresbegreber kan fortsættes og forfines.

Robert Refby
Vanløse

Ud af Irak nu
*David Trads mener, Danmark skal blive i Irak, selv om han indrømmer, besættelsen bliver værre og værre. Fredsbevægelsen forudså de farer, der nu udvikler sig. Angrebet og besættelsen ville komme ud af kontrol. Det største problem ved en krig er ikke, hvad du gør ved fjenden. Det største problem er heller ikke, hvad fjenden gør ved dig. Det største problem er, hvad krigen gør ved dig. Det så vi ved Abu Ghraib fængslet. Og Koalitionen har brugt sine moderne våben hensynsløst overalt i Irak og skudt børn og huse. Kun olien prøver amerikanerne at undgå at ødelægge for at tage den som krigsbytte.
Trads’ argumenter er absurde, naive og kyniske. Han vil omdanne den angribende, krigsførende part som international fredsbevarende styrke. Alternativet er kaos, siger han, Men krigen skaber mere kaos. Det bliver sikkert kaotisk når besættelsesmagterne bliver tvunget ud, men det bliver værre, jo længere besættelsen varer.
Dansker tag hjem! Lov aldrig at gøre det igen! Straf de ansvarlige! Danmark kan lige akkurat nå at gøre det uden så meget blod på hænderne.

Mikael Hertoft
Nej til Krig

Vindmøller til alle?
*Den 25. maj omtaler Paul Kelbie skotske vindmøller monteret på almindelige hustage. Artiklen virker en smule forvrøvlet. Prisen hævdes at være ca. 20.000 kr., og møllen hævdes at kunne levere ca. en trediedel af en almindelig husholdnings forbrug. Det forbrug er i parcelhuse her i landet ca. 4.000 kWh/år – 1/3 heraf koster ca. 2.000 kr./år for den private danske forbruger. Den simple tilbagebetalingstid må derfor snarere være ti år end de nævnte tre-fire år. Længere nede hævdes det dog, at møllen kan levere 4.200 kWh/år, og det passer fint med de tre-fire års tilbagebetalingstid (en 4 m rotor med god virkningsgrad i dansk byområde kan i øvrigt levere ca. 3.000 kWh/år, men det blæser nok mere i Skotland). Bruger en skotsk familie virkelig næsten 13.000 kWh el om året? Kan det passe, at fabrikanten ikke mener, at møllen vil producere mindre, hvis dens diameter reduceres fra fire m (to m vinger) til under en m (for at blive på størrelse med en normal parabolantenne)? Et kvalificeret gæt er, at den producerer mindst 16 gange mindre. Teoretisk maksimum for en én m rotor i dansk byområde (ruhedsklasse 3) er kun ca. 230 kWh/år.

Georg Galster
Frederiksberg C

Ekslusiv drikkeklub for studerende
*Det må jo nok være en af byens mange tørstige studerende, der har tabt eller smidt reklamen fra Social Club, som jeg samlede op i Århus midtby en dag i maj måned. Reklamen fristede med dette specielle tilbud: "Husk: Vi holder åben onsdag  d. 19/5... dagen før Kr. himmelfartsdag."
Alle diskoteker forstår at bruge dagen før en helligdag til egen fordel. Går det aldrig op for de unge, at de bliver udsat for grov manipulation? Af reklamen fremgår det, at der er KÆMPE fordele for studerende på videregående uddannelser: Torsdag, fredag og lørdag er der fri entré (23-02), gratis øl + spiritus 15 kr. (23-24) og derefter enhedspris øl + spiritus 15 kr.
Hvor mange KÆMPE fordele, der er for studerende ved at kunne fylde sig med øl og spiritus natten til fredag, kan diskuteres. Hvordan skulle de være i stand til at møde på læreanstalten bagefter og fylde sig med kundskaber, når forstanden gik ud, da øllet gik ind?
Det er utilgiveligt, at Social Club ved at spille på "Exclusively for students" udnytter unge studerende så skruppelløst og kynisk, at det går ud over deres studier. Og det er ubegribeligt, at ligegyldigheden hos lovgiverne er så stor, at der ikke for længst er kommet et forbud mod alle former for gratis alkohol til unge.
Hvis diskotekerne således får lov til at fortsætte deres massive opfordringer til de unge om at drikke, vil de ikke længere være udskænkningssteder, men udklækningsanstalter for alkoholikere.
 
Kamma Ankjærø
Århus
Medarbejder ved afholdsbladet Agitatoren

Misfortolkning af skolens formål 
*Folkeskolelærernes formand Anders Bondo Christensen konkluderer forkert på grundlag af den formålsformulering, som han 29.-30. maj fremholder i Information som baggrunden for sin derfor ubegrundede konstatering af, at den skandaløst elendige folkeskole i virkeligheden skulle være en af verdens allerbedste.
 Folkeskolelovens §1 taler om nødvendigheden af, at eleverne tilegner sig kundskaber m.m., der så medvirker til den alsidige personlige udvikling. Den personlige udvikling er altså en afledt funktion af de solidt opsamlede faglige kundskaber, som formanden nærmest kun har foragt til overs for
At folkeskolen er den bedste nogensinde skyldes ifølge formanden, at man netop ikke fokuserer på de faglige kundskaber, som formålsparagraffen forudsætter tilstedeværelsen af som baggrund for den personlige udvikling. I stedet for drømmer formanden om folkeskolen som en form for idealiseret folkehøjskole fra før højskolekrisens tid, hvor skolen ikke længere primært underviser, men i stedet for danner og vækker til menneskelivet i håbet om, at kundskaberne så indlæres af sig selv. Og det er præcist det modsatte af, hvad folkeskolens formåsparagraf handler om.
 
Vagn Madsen
9700 Brønderslev

Demokratisk underskud
*I Danmark starter det demokratiske underskud med hensyn til EU-forhold i Folketinget. Dér mangler dækkende repræsentation af EU-skeptikere og EU-modstandere i det omfang, som flere folkeafstemninger har vist, der er blandt vælgerne. Det ville ellers være det mest oplagte ud fra grundtankerne med det repræsentative demokrati, at netop i Folketinget skal en dækkende og afvejet debat om EU-forhold kunne finde sted. At det så ikke er tilfældet skyldes bl.a., at de gamle partier, K, V og S i praksis ikke er rummelige nok til at huse EU-skeptikere og -modstandere. De gamle partier har også undladt at udskrive folketingsvalg de gange, en folkeafstemning om EU-forhold er gået et flertal i Folketinget imod (Maastricht-traktaten 2. juni 1992, EURO-afstemningen 28. september 2000). Et folketingsvalg ville ellers være en naturlig konsekvens af en tabt folkeafstemning i et repræsentativt demokrati.
De gamle partiers praksis viser, hvad det i virkeligheden er de mener, på trods af deres snak om demokratisk underskud i EU. Her er formodentlig også en af flere forklaringer på den vigende medlemstilgang til partierne og lave stemmeprocenter ved valg til EU-parlamentet.

Flemming Nielsen
3400 Hillerød

Håb for København
*Skoleborgmester Per Bregengaard præsenterer i Information d. 25. maj – under overskriften: Model for København – sit bud på, hvorledes vi i Københavns kommune kan skabe skoler med en bred repræsentation fra lokalområdet med såvel et- som tosprogede børn.
For den, der ikke har fulgt skoledebatten i København, må denne smørrebrødsseddel – bestående af hele seks forslag til, hvad kommunen kunne sætte i gang – tage sig imponerende ud. Hvad skoleborgmesteren blot glemmer at fortælle, er, at disse forslag intet nyt repræsenterer. Skolerne i København har i mere end ti år arbejdet efter Bregengaards model – samtlige forslag er afprøvet igennem længere tid, og alt har udviklet sig til det værre. Jeg har i tidligere indlæg påpeget, at 60-70 procent af børnene i de fleste skoledistrikter på Nørrebro går i privatskoler. Og at halvdelen af bydelens skoler har 80-90 procent tosprogede elever. Det har skolefolk og forældre forklaret skoleborgmesteren på et utal af møder på Nørrebro. Bregengaard er også blevet gjort bekendt med, at disse forhold ikke er holdbare.
Senest på den store integrations-konference, der blev afholdt på Københavns Rådhus d. 18. maj, kunne en forsker fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut så berette, at undersøgelser, man har udarbejdet – baseret på et stort talmateriale herhjemme fra – peger på, at den bedste integration finder sted, når man blander indvandrerbørn med danske børn – efter en spredningsmodel. Undersøgelserne viste også, at der er en stor gevinst at hente, for børn, der er svagt funderet rent fagligt – som det er tilfældet med mange af de tosprogede børn – når de blandes med børn, der klarer sig godt fagligt. Det blev også klart påvist, at Bregengaards Model for København er utilstrækkelig, og at den ikke fører til integration. Primært fordi mange danske forældre trækker deres børn ud af folkeskolen og sender dem i privatskoler. Man ser i øvrigt i disse år en tendens blandt indvandrerne til at gøre det samme. I Albertslund - hvor man har benyttet sig af spredningsmodellen siden 1982 – er der stor tilfredshed med resultaterne, og der er bred opbakning bag den i kommunalbestyrelsen. Ikke mindst påpeges det, at de tosprogede børn har et stort socialt udbytte af at blive blandet med danske børn. Ligesom der er stor tilfredshed blandt indvandrerforældrene med ordningen.
I sidste uge meddelte et flertal i borgerrepræsentationen, at man er tilhænger af frem over at benytte en spredningsmodel i Københavns kommune. Det er et kæmpe fremskridt – og meget glædeligt. Nu drejer det sig herefter om at finde frem til en måde at gøre det på, som virkelig løser de kolossale problemer, som mange københavnske folkeskoler slås med.

Jan Andreasen
formand for Skolebestyrelsen på Havremarkens Skole
Nørrebro

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu