Læsetid: 9 min.

DEBAT

Debat
29. juli 2004


Royal luftforurening
*Mine hårdt angrebne bronkier kan snart ikke længere klare den daglige kongerøgelse.
Kunne medicinalindustrien ikke snart fremkomme med noget hostedæmpende ?

Allan Levin, København NV

Den skaldede kronprinsesse
*Instruktøren havde tidligere bevist, at han kunne...Man husker stadig hans Hamlet i jeans, og da korene i Nabucco optrådte i badekåber.
I hans nyeste opus, Ionescos Den skaldede sangerinde, bliver der i stykket ikke henvist til denne, men til den "skaldede kronprinsesse"
- som enkelte anmeldere har fortolket som en protest mod monarkiet...

Wilfried Schuhmacher, Gadstrup

God leder
*Lederartiklen fredag den 23. juli, Mørkets magter, signeret ’sa‘ (ekstern lederskribent Simon Andersen fra RUC) var ikke alene velskrevet; den var også berettiget vred over det fortsatte hemmelighedskræmmeri, som findes overalt i det offentlige Danmark – f.eks. den stærkt antikverede offentlighedslov, de alt for mange lukkede døre i retssager, landrbrugsministeriet uvilje mod at udlevere helt relevante oplysninger om forureninger og landbrugsstøtte, betalt af os alle. Man kunne også medtage den manglende undersøgelse af, hvorfor Danmark skulle i krig i Irak. Igennem snart 35 år har undertegnede selv fra tid til anden skrevet bøger og artikler om samme emne og nødvendigheden af ændringer.
Artiklen Mørkets magter kom i sommertiden, hvor mange er på ferie. Den bør sendes til alle de politiske partier med opfordring til at tage sagen op i næste Folketingssamling. Det kan skabe grundlag for lovændringer, så vi kan nærme os svenske tilstande, hvor der er langt, langt større åbenhed til gavn for den demokratiske udvikling og ikke mindst større solidaritet.

Stig Elliot Nyegaard
Bredetved

Schmidts nysprog
*Miljøministerens chef udmærkede sig i sin tid ved kreativ bogføring. Som herren er, så følger ham hans svende: Nu brillerer miljøministeren ved kreativ sprogbrug. Hans kronik om Miljøets udfordringer (23. juli) omhandler bl.a. det forhold, at Danmark inden for Kyoto-aftalens rammer skaffer sig ret til at udlede CO2 ud over vores kvote ved at købe sig kvoteandele i lande, der er for fattige til at udfylde deres kvote. Med andre ord: Vi får lov til at sende gasser til himmels, som ellers aldrig ville være kommet i luften.
Hvad hedder nu sådan en studehandel i ministerens mund? Reduktion og begrænsning, d.v.s. af udslip. Men den eneste reduktion, der foreligger, er af læseren, som bliver gjort til et fæ, og den eneste begrænsning - ja, hvor mon den ligger?

Jørgen Elbek
Odder

Ved til Bondes bål
*Jakob Erle udtaler sig mod bedre vidende, når han i Information den 27. juli. forsøger at bære ved til det bål, hvorpå Jens-Peter Bonde åbenbart skal brændes. Erle lader som om. det er en skræmmende nyhed, at Bonde sidder i gruppe med de engelske UKIP’ere, der vil ud af EU. Men Erle ved godt, at JuniBevægelsen også i forrige periode var i gruppe med UKIP’erne, og der er intet der tyder på, at det var årsagen til JB’s dårlige valg denne gang.
Erle ved også godt, at denne gruppe er et rent teknisk samarbejde, hvor medlemmer ikke er bundet politisk af andet end deres egen samvittighed. JB har tidligere været i gruppe med andre, f.eks. Folkebevægelsen, som også vil ud af EU. Også Informations lederskribent, brun, hetzer 26. juli mod JuniBevægelsen på dette forkerte grundlag. Bonde skal ikke i sin formandsperiode »sikre gruppedisciplin« eller »stå inde for,« hvad andre i gruppen stemmer politisk. Bonde skal sammen med sine politiske assistenter finde ud af, hvad han skal stemme, og desuden især koncentrere sig om kampen mod forslaget om den ikke-demokratiske EU-forfatning.

Aase Bak-Nielsen
Nibe

Reformens (u)løkke
*Lars Løkke Rasmussen, der havde fået tildelt århundredes hovedrolle på den kommunalpolitiske scene, blev en slem skuffelse. Det, som skulle have været et mesterstykke i politisk forligskunst, udartede sig til en ensom farce, men med fast styring af Dansk Folkeparti i sufflørkassen. Denne svage rollebesætning siger bare alt om den kommende reforms kvalitet! Aftalen med DF er ren statsfiksering.
Det er jo indlysende. Når man lægger flere opgaver over i statens regi, bliver det nemlig i højere grad embedsmænd end politikere, der kommer til at bestemme. Det sker både, når man flytter opgaver til staten og kommunerne bliver større.
Og hvad miljøet angår, så kan det bare ryge og rejse, hvorhen det vil, når nu kommunerne får hele ansvaret. For når åbenlyse naturinteresser og erhvervsinteresser tørner sammen, bliver naturen taber.
Til gengæld er der nu nogle af de store virksomheder, der er begyndt af gnide sig i de profitable næver ved udsigten til en relancering af udliciteringseventyret, der har sovet tornerosesøvn, fordi det offentlige kun har kunnet præstere at udlicitere for det samme beløb i de sidste ti år. Selvfølgelig til stor ærgrelse for de liberale ideologer.
Fremover vil det endvidere blive meget lettere for virksomhederne at tilbyde standardløsninger til de større og mere ensartede kommuner. Så velkommen til fremtidens frie valg efter samme profitskabelon!
SF ønsker en kommunalreform, hvor opgaverne i den offentlige sektor skal løses ud fra, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem i forhold til størst nærhed og borgerindflydelse, men også ud fra ønsket om at sikre høj faglighed og retssikkerhed i forvaltningen.Derfor ønsker SF syv-otte regioner i stedet for regeringens forslag om fem. Desuden ønsker vi også, at regionerne skal have egne skatteindtægter.
Lad det stå helt klart! SF vil arbejde for at stoppe denne talentløse reform ved at bruge grundlovens bremseklods – § 42 – så en tredjedel af Folketingets medlemmer kan begære folkeafstemning om et lovforslag. Regeringen vil nemlig helst glemme folkets stemme!

Kristen Touborg
folketingsmedlem, SF

Vision og SF
*Sandy French (’saf’) skriver i lederen den 23. juli om SF’s identitetskrise, at i stedet for at melde ud, meldes der fra og imod. Gibson og Homann bekræfter desværre denne iagttagelse i deres påtale af lederen den 28. juli. Gibson og Homann melder fra og imod over for French’ nøgterne konstatering af, at »skal SF for alvor høste stemmer blandt de nederste vælgersegmenter, vil det kræve en uhyggelig omlægning af hele partiets raison d’être. Det internationale engagement, den grønne profil, ligestilling, menneskerettigheder og ideologi, for bare at nævne nogle. I et sådant parti handler det om snævre gruppeinteresser i modsætning til en vision for et bedre samfund«. Men hvad er så deres argument mod French? At det eneste, det kræver, er, at SF lever op til sit ansvar som et socialistisk folkeparti, og at det er et spørgsmål om partiets ambitionsniveau for vælgertilslutning og dermed vægtning af partiets program overfor vælgerne. Undskyld, med French efterlyste altså nogle klare svar og en gennemarbejdet vision , ikke en lind grød af overfladisk partiretorik. Anklagen i lederen mod SF’s børnebande for hverken, at være specielt progressive eller moderne, dementeres heller ikke af Gibson og Homann. De påstår derimod udokumenteret, at den grønne politik er en hovedforklaring på, at folk holder op med at stemme. Dermed giver Gibson og Homann sådan set indirekte French ret. Det grønne skal pakkes ind og fjernes fra de forreste SF-hylder, står til børnebanden. Men det er ikke en vision, det er vel nærmest det modsatte.
Men hvordan ser Gibson og Homanns nye store SF-fortælling så ud? Bare at henvise til partiprogrammet er for latterligt, hvis I vil have, vi skal tage jer alvorligt – for der er vel ingen SF’ere, der ikke vil bekæmpe uligheder og sikre sammenhængskraften i samfundet. Spørgsmålet er konkret hvordan: Så meld ud!

Henrik Petersen
Østerbro

Tom snak
*I et forskruet indlæg skrev Kristian Ditlev Jensen for nylig: »Pædofilgruppen overtrådte faktisk loven med indirekte opfordringer til sædelighedsforbrydelser og links til hjemmesider med børnepornografisk indhold.« Men hvis det virkelig forholdt sig sådan, hvorfor anmeldte han så ikke de påståede ulovligheder til politiet, og hvorfor reagerede myndighederne ikke?
Svaret er: fordi der er tale om løse påstande. Hvis der havde været hold i de alvorlige beskyldninger, var der naturligvis straks blevet grebet ind. Samfundet er jo ikke ligefrem karakteriseret ved tolerance over for de pædofile. Det turde derfor være indlysende, at der her blot er tale om tom snak.
Ophavsmanden til tv-udsendelsen om pædofilgruppen var den samme, som stod bag produktionen »Det tager børn da ikke skade af.« Hele registeret af billige skrækeffekter var i anvendelse for at manipulere med seernes følelser.
Men den kolde realitet er, at der ikke – selv efter otte måneders udspionering – blev afdækket forhold, som førte til tiltalerejsning mod foreningen. Det står derfor fast, at den nu opløste Pædofilgruppe på intet tidspunkt var i konflikt med loven.
Ditlev Jensens krav om, at pædofile borgere ikke må mødes, uden at der skal være tale om et overvåget samvær under supervision af fagfolk, er ærlig talt så langt ude, at det ikke fortjener nogen kommentar. KDJ kredser meget om begrebet psykisk sundhed. Man kunne få den tanke, at han selv sejler med lig i lasten.
Det er en skandale, at statskassen står åben for hvem som helst, der opretter en forening med det formål at forfølge landets mest udsatte minoritet, de pædofile.
Hvis KDJ mener, at der bør indgives anmeldelse, kan han jo passende melde sig til selv til politiet – for overtrædelse af straffelovens § 266 b.

Tom Kristensen
Kolding

Træt af gazellesyndromet
*Vækst i volumen er ikke et mål, og denne blindhed over for potentialet i mange af de små enmandsvirksomheder er dybt nedslående.
For nylig klikkede jeg mig frem til skemaet for indstilling af kandidater til Årets Iværksætterpris, et nyt og rosværdigt initiativ fra Erhvervs – og Boligstyrelsen. Som iværksætter ønskede jeg selvfølgelig at indstille min virksomhed til prisen, men det var temmelig vanskeligt at udfylde ansøgningsskemaet til prisen, fordi en række af felterne simpelthen var alt for langt fra min virkelighed. Mit produkt kan hverken pakkes eller stables.
Jeg rådgiver om dannelse af on-line-netværk mellem mennesker, der skal udveksle erfaringer via computeren. Jeg har skiftende arbejdsgivere, jeg har ikke ansatte, og mit arbejde er opgavebestemt og tidsbegrænset. Jeg er utrolig tilfreds med at arbejde alene som såkaldt fri agent, og dét er åbenbart en fejl i dagens Erhvervsdanmark.
Succes i form af vækst i volumen og størrelse gennemsyrede hele prisindstillingens udformning. Man er tilsyneladende kun noget værd, hvis man vil vokse i antal ansatte og markedsandele. Jeg synes, det er sjovere at sætte mål om indflydelse og effekt af mit virke, og jeg er ved at kaste op over Gazellesyndromet, der præger al vores erhvervspolitik.
Vel er det sandt, at virksomheder som min ikke sætter en masse andre mennesker i arbejde, men indirekte gør de.
Den frie agent med specialviden er ofte forudsætningen for vækst i de såkaldt innovative virksomheder, fordi vi kan levere meget specialiseret og efterspurgt viden til kunder, der ønsker at udvikle dele af en produktionsvirksomhed uden at hænge på en fastansat med denne nicheviden.
Imidlertid er ministerier, banker, business-angels og investorer så ensidige i deres fokusering på innovative, højteknologiske gazeller og venturekapitalkrævende højdespringere, at det nærmer sig kikkertsyn.
Hvad der sprudler op lige uden for fokus ses ikke. Hvis jeg skal sige det mindre pænt, så tangerer det ignorance over for en gruppe, der er fortrop for en ny måde at arbejde på, og en anden måde at skabe vækst på.
Danmark kan ikke overleve på særlig meget andet end viden, da vi har så store produktionsomkostninger.
Det undrer mig, at man ikke kan se styrken i, at vi både internationalt og herhjemme kan være forrest med at levere viden, og at man ikke kan se, at selvstændige, der lykkes i deres enmandsvirksomheder, i sig selv udgør et vækstområde og samtidig også ofte er en direkte forudsætning for vækst i nye venturekapitalkrævende og millionomsættende virksomheder.
Man behøver ikke være Ole Opfinder for at være ivækstsætter.

Abelone Glahn
netværkskonsulent
og forfatter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her