Læsetid: 3 min.

Strukturforlig er et fejlskud

Debat
23. august 2004

Kommunalt
Strukturreformens forlig på beskæftigelsesområdet er meget dårligt gennemtænkt. Forliget sikrer ikke at arbejdsmarkedet velkvalificeret arbejdskraft, og de ledige bliver taberne. Forliget er et ideologisk skoleridt.
Det er stærkt foruroligende, at reformen bygger på et smalt forlig på trods af, at regeringen er blevet advaret af bl.a. arbejdsmarkedets parter. En så stor reform skulle gerne være bæredygtig i mange år – og det er den ikke.
De 10 pilot-jobcentre baner vej for en kommunalisering af jobformidlingen, hvilket bryder med den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor lønmodtagerne rejser på tværs af kommunegrænser for at få job, og virksomhederne geografisk søger bredt for at få den rigtige arbejdskraft. Denne opgave kan ikke løses kommunalt.
Kommunerne vil fokusere på ’egne’ ledige med risiko for, at virksomhederne ikke får den mest kvalificerede arbejdskraft. Der vil også være risiko for, at de lediges job-ønsker ikke imødekommes, fordi deres mål ikke passer med behovet på det snævre kommunale arbejdsmarked.
Med kommunalisering fraskriver regeringen sig ansvaret for beskæftigelsespolitikken, da der ikke længere er reel mulighed for på centralt niveau at gribe hurtigt og effektivt ind. Beskæftigelsesministeren vil ikke have mulighed for at ændre på prioriteringen i indsatsen, idet denne kompetence ligger hos kommunalbestyrelsen.
I forliget er der godt nok lagt op til, at ministeren kan gribe ind, hvis resultaterne i et lokalt jobcenter udebliver. Men det er uklart, hvordan det skal ske – særligt i forhold til den del af jobcenteret, der er underlagt det kommunale selvstyre.
En kommunalisering indebærer desuden en risiko for, at indsatsen over for de ledige bliver af ringere kvalitet. De hidtidige erfaringer med indholdet i og effekterne af kommunernes beskæftigelsesindsats taler sit tydelige sprog.

Grov manipulation
Senest er det med en rapport fra PLS Rambøll dokumenteret, at effekten af kommunernes beskæftigelsesindsats er ringere end Arbejdsformidlingens. På trods af, at rapporten lå færdig allerede i december 2003, har Arbejdsmarkedsstyrelsen – meget belejligt – valgt først at offentliggøre den for nyligt og i den forbindelse vedlagt et notat, der ved hjælp af andre beregningsmetoder stik modsat viser, at kommunerne er bedst.Det er grov manipulation fra en offentlig myndighed.
Med strukturreformen svækkes den indflydelse, arbejdsmarkedets parter har på beskæftigelsesområdet. Forligspartierne påstår godt nok, at arbejdsmarkedets parter får direkte indflydelse på hele beskæftigelsesindsatsen. Men realiteten er en anden. Og det både på regionalt og lokalt niveau.
Parterne får alene en rådgivnings- og overvågningsfunktion. De skal ikke være med til at dimensionere og prioritere indsatsen i de lokale jobcentre – en opgave, der ellers har været central for de nuværende regionale arbejdsmarkedsråd. På det lokale niveau kommer partindflydelsen mest af alt til at minde om funktionen i de nu værende koordinationsudvalg – og det gælder også sammensætningen.
Ekspertisen fra arbejdsmarkedets parter vil dermed ikke blive brugt på trods af, at et konstruktivt og gensidigt forpligtende samarbejde i de regionale arbejdsmarkedsråd erfaringsmæssigt har en afsmittende effekt ude på de enkelte virksomheder. I stedet synes ministeren fokuseret på, hvordan private konsulentfirmaer kan bistå jobcentrene i løsningen af beskæftigelsesopgaverne.
Alt i alt er forliget i forhold til partsindflydelsen stærkt utilfredsstillende, da beskæftigelsesindsatsen dermed vil blive forringet. Og taberne vil derfor også i denne sammenhæng blive de ledige.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi i SiD er stærkt utilfredse med forliget. Særligt er vi bekymrede over det skridt, der er taget hen imod en egentlig kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen.
Med en så dårligt gennemtænkt reform bliver det en overordentlig vanskelig opgave for regeringen at foretage den konkrete udmøntning i love og bekendtgørelser.
Set i lyset af, at regeringen fuldstændig valgte at se bort fra parternes synspunkter, føler vi naturligvis intet medansvar for resultatet. I SiD ser vi således ikke noget behov for under den forestående udmøntning at hige efter medindflydelse og byde os til. De overordnede rammer er nu med forliget lagt fast – og de ’lunser’, som beskæftigelsesministeren eventuelt måtte kaste ud, vil ikke rette op herpå.
I stedet vil vi tage de lediges parti og forholde os kritisk til de lovforslag, der bliver fremlagt i forbindelse med høring af arbejdsmarkedets parter, herunder pege på uhensigtsmæssigheder og manglende sammenhænge. Og med et samtidig klart øje for, hvordan skaderne kan udbedres efter et regeringsskifte.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her