Læsetid: 10 min.

DEBAT

22. november 2004


Overdommer søges
*Undervisningsminister Ulla Tørnæs skrider nu ind, så private skoler ikke kan nøjes med at lære eleverne, at det var Gud, der skabte verden.
Imens skrider kirkeminister Tove Fergo ind over for de præster, der ikke vil stå i kirken og prædike, at Gud har skabt og styrer hele verden.
Mon ikke regeringen har brug for en overdommer til at løse den konflikt?

Peder Meyhoff

Centralisme af værste skuffe
*Kommunerne kunne sagtens indgå aftale om samarbejde om opgaveløsninger og have undgået de store kommunesammenlægninger.
Det har Esbjerg gjort sammen med andre på skatteområdet. Vi har fået ‘Skattehuset’. Men hvad skal det bruges til, når staten overtager skatteligningen? Og Told og Skat har meddelt, at der er ikke plads nok ved denne statsovertagelse.
Og mange rådhuse bliver enten overflødige eller er for små. Det bliver dyrt og er et farvel til nærdemokrati.
Denne regering sammen med Dansk Folkeparti har forstået at foretage sociale nedskæringer og nu lade skattekroner fosse ud grundet en kommunal reform, som vælgerne ikke får mulighed for stillingtagen til. Jeg troede, at liberal var noget med frisind, men Venstre kan jeg ikke herefter betragte som et liberalt parti.
Socialdemokratiet har altid stået for statslig centralisme, men jeg tror ikke, at dette parti turde gennemføre en sådan centralisme. Væk med det nuværende styre!

Jens Chr. Stausholm Christensen
Esbjerg

Ulovlig reklame på skoler
*Når både gymnasier og handelsskoler bliver bombarderet med alkoholreklamer fra diskotekerne i form af løbesedler, handler diskotekerne ikke blot uansvarligt, men ulovligt, idet de overtræder reglerne for markedsføring af alkohol.
Punkt 5 i reglerne siger: »Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, ikke rette sig mod børn og unge.« I kommentarerne (som er en del af reglerne) står blandt andet: »Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke finde sted på/ i/ ved skoler, gymnasier, daginstitutioner, legepladser, børne- og ungdomsklubber og andre institutioner, hvor størstedelen af brugerne er børn og unge.«
Diskotekernes løbesedler (flyers) er ren drikkepropaganda, hvilket tydeligt fremgår af teksten på en flyer fra diskotek Broen, Århus, hvor der i efterårsferien var handelsskole- og gymnasiefest 11. og 14. oktober med blandt andet dette tilbud: »Happy hour kl. 23-24: Fri fadøl! Se, om du kan tømme hanen!«
Det kan undre, at der på samme flyer også er en reklame fra Ung Ferie med oplysning om Party Skiture i vinterferien og destinationer.
Men det er måske ikke så underligt, når det også er på diskotek Broen, de unge deltagere i Party Skiture, som er mere party end skiture, rystes sammen, inden de sendes til andre drikke-destinationer.
Hvornår går det op for de unge, at de bliver udsat for grov manipulation, oven i købet i skoletiden, når diskotekernes håndlangere lægger et bundt flyers på et synligt og strategisk vigtigt sted, nemlig i nærheden af opslagstavlen, hvor der så samtidig anbringes en plakat, som er en forstørret udgave af flyeren? Det er elevernes liv og helbred, der står på spil, når diskoteket skruppelløst lokker med »Se, om du kan tømme hanen!« Denne opfordring til at beruse sig sanseløst kunne blive skæbnesvanger for en ung.

Kamma Ankjærø
Århus C

Der var den igen
*Den 12. november – og det endda i en artikel som handlede om at billedet af venstrefløjen er alt for entydigt og unuanceret – står der gudhjælpemig, at »med Murens fald sank venstrefløjens verdensbillede i grus«.
Jamen altså! Formodentlig holder det stik for DKP’erne – hvad ved jeg – men ellers?
Vi var da mange på den omtalte ‘fløj’, der sammen med mange andre segmenter af befolkningen jublede over den forbandede murs fald.
Men ellers var det en interessant artikel!

Hanne Willert
Frederiksberg C

Jeg – en humanist
*Jeg definerer mig selv som humanist. Ikke fordi jeg er humanist af uddannelse, men fordi jeg søger at forstå mit liv gennem de erfaringer jeg har opbygget. På den måde er jeg rigtig nok humanistisk fundamentalist. For jeg tror på, at når jeg bygger min livsførelse på disse erfaringer, kan jeg samtidig beholde min integritet og med ro i sindet lade andre beholde deres.
Og hvis rationalitet fører til Gulag, glemsel og afhuggede hoveder ved Louvre, som Bertel Haarder synes at mene, hvorfor insisterer han så på at være en del af en regering, der netop om noget er rationelt og centralistisk tænkende?
Jeg tror, at vi har brug for et opbrud, ikke et opgør. Vi kan ikke efterlade totusind års påvirkning af den græsk-romerske kultur. Men vi kan se på den med nye øjne. For selv om der er meget inspiration at hente blandt de gamle, skal man ikke være blind for, at nok var Athen et demokrati (for de bemidlede mænd!), men det var også en lille bystat beboet af en flok overvejende forstokkede xenofobiske bonderøve, der førte en udlændingepolitik, der får Dansk Folkepartis samme til at se meget mild ud.
Og Rom? En samling konservative aristokrater og bureaukrater der tog tårnhøje udlånsrenter, og i øvrigt sørgede for at plyndre de romerske provinser godt og grundigt for kunstgenstande.
Men disse samfund fostrede også de første store tænkere, dem som Erasmus af Rotterdam byggede på, da humanismen genopstod i Renæssancen.
I dag har vi mistet en stor del af tilliden til humanismen. Det 20. århundredes krige har med al ønskelig tydelighed vist, at menneskets destruktive kraft er enorm.
Så meget mere grund til at tro på det gode i mennesket! Søren Gosvig-Olesens og Bertel Haarders kommentarer forekommer mig at være gold resignation før solen går ned over aftenlandet.
Hvis vores samfund skal overleve det 21. århundredes forventede voldsomme klimatiske og økonomiske påvirkning, er der brug for optimisme. Vi kan, hvis vi vil. Mennesket er grundlæggende godt, og der, hvor der findes nød, sult og krig, skyldes det jo virkelig svig, udført af mennesker, der enten er blevet bedraget, som George Bush af sine rådgivere, eller har bedraget sig selv, som Tony Blair.

Søren Skriver Tillisch
Frederiksberg

De kan ikke lide muslimer
*Da apartheidrepublikken Sydafrika i sin tid blev kritiseret for sin racistiske politik af det meste af omverdenen, svarede deres premierminister, John Vorster, højt og hovent, at Sydafrika ikke ville tåle fremmed indblanding i deres interne anliggender.
Det samme svarede Østrig på den stærke kritik af det konservative parti, da de dannede regering med den ultranationalistiske og racistiske Jürg Haiders Frihedsparti. Hvad med Bush? Hvad med Kina? Og nu siger Anders Fogh Rasmussen det samme til FN’s kritik af hans regerings racistiske udfoldelser.
Ligesom Sydafrika gjorde i sin tid, forsvarer den nuværende danske regering sin racistiske agenda med, at muslimer eller sorte for den sags skyld, er uciviliserede, barbariske, undertrykker deres kvinder (gør de danske mænd ikke det?) osv. De har i det hele taget ikke gjort sig fortjent til civiliserede goder. Regeringen har derfor holdt disse mennesker på fattigdommens rand, uden at de har mulighed for at forsvare sig eller forbedre deres egne vilkår.
24-års-regelen har intet med Haarders givne grunde at gøre. Det samme gælder starthjælp og tilknytningskrav. Det drejer sig om at holde flygtninge af anden kultur ude af landet, og lykkes det ikke, så at holde dem nede.
Dansk Folkeparti kalder i det mindste deres spade for en spade. De kan ikke lide muslimer. Basta. Bertel Haarders (og Mogens Lykketofts) hykleriske udtalelser er skrevet i de samme versefødder som hos de mest undertrykkende regimer historien har kendt.

Gerald Procter
Nimtofte

Skærsild, helvede og paradis
*For nogle år siden udviklede jeg en ny teori om skærsild, helvede og paradis.
Skærsilden er et trafikknudepunkt. Det hænder, at en engel mister paradis-forbindelsen og må prøves endnu en gang. Ligeledes bliver de værste forbrydere i helvede efter bod og anger prøveløsladt til en tur i paradiset.
Kort tid efter drømte jeg navnet Walker. På Det kongelige Bibliotek fandt jeg svaret: P. D. Walker: The Decline of Hell. Jeg købte bogen og fandt frem til en William Whiston, der benægtede englenes evighed. Jeg læste Whiston på Det kongelige Biblioteks læsesal. Whiston blev ekskluderet fra sin kirke.
Jeg meldte mig ud af folkekirken, da jeg var 18, og en 20 år senere meldte jeg mig ind igen, og den var der, den havde ikke lagt sig ned. Nu håber jeg ikke, at jeg bliver ekskluderet.

Elisabeth Bech
København Ø

IMV skrev konklusion på forhånd
*Igennem de seneste uger har Institut for Miljøvurdering (IMV) sat dansk drikkevandspolitik til debat i Information. Spørgsmålet er grundlæggende, om rensning af drikkevandet i fremtiden skal tillades i relation til vandværkernes problemer med pesticidforurening. Hovedargumentet fra IMV er, at rensning i visse tilfælde kan være den bedste løsning, økonomisk og miljømæssigt. Som et væsentligt støtteargument afvises den såkaldte glidebaneeffekt: pesticidforbruget vil ikke stige, hvis vi tillader rensning af drikkevandet. IMV henviser her til en holdningsundersøgelse foretaget blandt 1.000 danskere, hvor 4 ud af 10 angiveligt svarer, at de vil anvende sprøjtemidler sjældnere grundet rensningen (Inf. 13.-14. nov.).
Ærindet her er ikke at vurdere, om vi bør tillade rensning af drikkevandet. Derimod ønsker jeg at henlede opmærksomheden på den stærkt tendentiøse, ja nærmest misvisende måde, hvorpå IMV i denne sag fortolker data, så de bliver til støtte for instituttets øvrige argumentation. Kigger man nærmere på holdningsundersøgelsen – hvad man kan gøre fra instituttets hjemmeside – bliver det således klart, at IMV’s argument imod glidebaneeffekten hviler på særdeles gyn-gende grund. I undersøgelsen tilkendegiver 3 ud af 4 danskere, at sprøjtemidler i private haver efter deres opfattelse skader drikkevandet. Konfronteret med den nye oplysning, at man i deres kommune har måttet rense drikkevandet som følge af sprøjtemiddelforurening, vil 4 ud af 10 anvende midlerne sjældnere eller helt ophøre med brugen. I IMV’s logik oversættes dette til: ’Når vi renser vandet vil mange nedsætte deres pesticidforbrug, ergo er der ingen glidebane’.
Men det er jo ikke det, folk svarer på. En mere rimelig fortolkning vil være, at der blandt private sprøjtemiddelbrugere er en udbredt dårlig samvittighed over denne praksis, fordi man godt kan se, at man skader drikkevandet. Når man så tilmed oplever de lokale forurenings-problemer, der ligger bag vandværkernes rensning, ja så reagerer mange ved at tilkendegive vilje til at ændre egen sprøjtemiddeladfærd. Fortolket således udtrykker borgerne faktisk en implicit kritik af hele rensningstanken: man ønsker at forebygge den situation, hvor rensning af drikkevandet overhovedet bliver nødvendig og ser derfor kritisk på egen adfærd.
Karakteristisk nok bliver borgerne bare aldrig spurgt direkte om deres holdning til rensning af drikkevand. Som den foreligger, kan undersøgelsen ikke tages til indtægt for at imødegå glidebaneargumentet omkring pesticidforurening – hvilket ellers præcis er, hvad IMV postulerer. Denne lemfældige omgang med fortolkning af data efterlader desværre det indtryk, at konklusionen på undersøgelsen var skrevet på forhånd. Det er ikke befordrende for instituttets almene troværdighed.

Anders Blok
stud.scient.soc

Europæisk solidaritet
*Information har undgået det fælles-europæiske aspekt i modstanden imod den nye EU-forfatning. Det er rigtigt, som avisen har peget på, at ny-liberalitisk politik også har kunnet presses igennem med de eksisterende traktater, f.eks. den miljøskadelige privatisering af dansk energiforsyning. Men værre bliver det, når det kræves i en forfatning. Regeringen er allerede i gang med at forberede privatiserings-felttoget imod det danske velfærdssamfund gennem strukturreformen. EU kan med forfatningen forpligtes til at fortsætte sit samspil med USA i WTO m.fl. for en antisocial og miljøskadelig ny-liberalisme på verdensplan.  
Hvorfor siger så godt som hele den europæiske venstrefløj fra netop nu?
Fordi det drejer sig om en egentlig forfatning, som bliver næsten umulig at ændre. Bemærk hvad den ivrige EU-tilhænger Susan George siger:
»Jeg modsætter mig bestemt denne foreslåede forfatning, det samme gør hele ATTAC Frankrigs ledelse. Jeg er overbevist om at det i årtier vil låse EU fast på en ny-liberal kurs, og forhindre Europa i at spille den rolle det bør spille for menneskedens bedste i verden. En afvisning af forfatningsforslaget er det vigtigste første skridt i arbejdet for et progressivt Europa, og det må gøres til et fælles europæisk projekt.«
Dansk ATTAC’s landsudvalg - der udtrykkeligt præciserer, at det ikke har noget at gøre med at være for eller imod EU – udtaler, at det er rystet over et forslag til EU-forfatning, som i den grad vælger side og betyder:
*at en bestemt nyliberalistisk økonomisk politik dikteres
*at militarisme fremmes ved at pålægge medlemslandene at forøge deres militære kapacitet
*at det gøres lettere for Kommissionen at pleje de europæiske multinationale selskabers interesser internationalt
*at det gøres lettere at fortsætte angrebene på den offentlige sektor ude og hjemme
*at demokrati og folkestyre undergraves ikke bare via en midlertidig traktat, men nu gennem egentlige forfatnings-bestemmelser, som giver EU’s ministerråd fuldmagt til at overføre beslutninger fra enstemmighed til flertalsafgørelser.
Det er vanskeligt at se, hvordan SF-ledelsens aftale med EU-partierne kan ændre på disse forhold, og det tjener i hvert fald højst til at friholde Danmark fra enkelte konsekvenser.
Men dette er en fælles europæisk kamp imod en ny-liberalistisk forfatning. Derfor bør der ikke hyppes danske småkartofler, men vises europæisk solidaritet ved at gå imod.

Chr. Bundgård
talsperson for ATTAC

Terror mig her og der
*Mens svar endnu blafrer i vinden, spø’r jeg:
»Hvem er det, der har taget patent på demokratiet, og går og forskrækker, med andres skræk og rædsel?«

Per Diepgen, Halskov

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu