Kronik

Var Jesus muslim?

Ifølge Koranen var Jesus muslim og bragte Guds religion, islam, til menneskeheden i form af et guddommeligt evangelium
Debat
22. december 2004

KRONIK
I denne søde juletid banker blide hjerter for kærligheden og godheden, de mindes Jesus og den sublime guddommelige tilgivelse og prøver ihærdigt at være lidt bedre. Dette er om noget evangeliets velsignelse.
Selv om mange har svært ved at forene sig med de kirkelige dogmer angående Jesus, er det som om, en uhåndgribelig ånd alligevel griber dem og minder dem om noget i denne tid. Bag kirkens svære snak om hans guddommelighed, treenigheden og genopstandelsen, som mange mennesker afviser eller ikke forstår, er der trods alt alligevel et eller andet ved ham, der rører os.
Lad os forestille os, at dette noget var hans fuldstændige islam – hans hengivenhed til Gud og hans budskab om at mennesket må holde fast i Gud, selv om alt og alle fordømmer ham for det og endda forsøger at komme ham til livs. At mennesket trods alle dette livs udfordringer og fristelser er bedst tjent med at leve i Guds lys og i bevidstheden om Guds dom.
Kristendommen har ikke patent på Jesus, og han har en 1.400-årig muslimsk historie begyndende med hans plads i Koranen.

På lige linje
I Koranen er Jesus Guds profet, sendt til menneskeheden for at bevidne om Hans enhed og Hans almagt, om Hans dom og Hans nåde og om menneskets fuldstændige afhængighed som Guds skabning.
Jesus rangerer på lige linje med alle andre profeter, fra Adam til Muhammed. I Koranens står der således: »Sig: Vi tror på Gud og Åbenbaringen, som er givet til os, og som er givet til Abraham, Ismail, Isaac, Jacob og stammerne, og på det som er givet til Moses og Jesus og til profeterne fra deres Herre – vi gør ingen forskel på dem og vi underkaster os Ham.« (Sura 2:136).
Alle har de bragt den samme lære til menneskeheden; tilbed Gud Den Ene, Den Alvidende skaber af alt. Sammenlign ingenting med Ham og vid, at Han ved, hvad du gør åbent, og hvad du skjuler. Han giver dig liv, og han kan tage alting væk fra dig.
Selv om om alle profeter er lige, fra Adam til Muhammed, er der alligevel noget særligt ved Jesus, som vi finder ham i Koranen.
Jesus omtales i adskillige vers af Koranen, sommetider i overensstemmelse med traditionel kristen dogmatik og sommetider i opposition til kirkens lære. Jesus sammenlignes i Koranen med Adam, ligesom hos Paulus og Luther: »Jesus er at sammenligne foran Gud med Adam; Han skabte ham fra støv og sagde så til ham: ’Vær’, og han var.« (Sura 3:59).
Oftest omtales Jesus i Koranen som ’søn af Maria’ og Maria er ’renset’ og ’udvalgt over verdens kvinder’. Jomfrufødslen er et faktum i Koranen, ligesom den er det i kirkens evangelier: »Hun sagde: Min Herre, hvordan skal der komme en søn af mig, når ingen mand har rørt mig? Han (Gabriel) sagde: Således, Gud skaber hvad Han vil; når han har påbudt en ting siger han til den ’vær’, og den er.« (Sura 3:47). Koranens Jesus taler fra vuggen og bevidner, hvem han er; »Han sagde: Jeg er Guds tjener, Han har givet mig Bogen og gjort mig til en Profet.« (Sura 19:30). Ligeledes er Jesus som mirakelmager til stede i Koranen, både med mirakler, vi kender til fra Evangelierne, og andre, der ikke er nævnt. Bl.a. står der: »… og du helede de blinde og spedalske med Min tilladelse, og da du genoplivede de døde ved Min tilladelse… men de vantro blandt dem sagde: dette er kun klar magi.« (fra Sura 5:110).
Efterfølgerne af Messias, som han også kaldes, beskrives bl.a. i følgende vendinger: »Vi sendte efter dem (de andre profeter) Jesus søn af Maria og skænkede ham Evangeliet; og Vi puttede i hjerterne på dem der fulgte ham barmhjertighed og nåde…« (Sura 57:27).
Koranen, som er Guds ord åbenbaret til Muhammad, den sidste profet til menneskeheden, er litterært set dels direkte tale fra en person (i første persons tiltaleform), der definerer sig selv som den Ene, Alt-transcenderende, Nådige Gud, til alle mennesker, og dels gengivelse af samme persons vilje og tale i tredje person: »Han siger...« eller »Gud sagde…« Allah er det arabiske ord, der bruges af både kristne og muslimske arabere til at angive Gud. Store dele af denne direkte tale henvender sig specifikt til kristne, om end der altid tales til alle på tværs af tid og rum.
Jesus er i Koranen et tegn til menneskeheden, og før ham var hans lige aldrig skabt på jorden. Han er bringer af et guddommeligt åbenbaret evangelium til menneskeheden, der fortæller mennesket, hvad der er rigtigt, og hvad der forkert. Selv Helligånden er omtalt i Koranen og udtrykkeligt i forbindelse med Jesus: »…Vi gav Jesus Marias søn klarheden og styrkede ham med den hellige ånd. Hver gang der kom en profet til jer med det I ikke selv begærer, var I hovmodige af stolthed, så nogen kaldte I løgnere og andre slog I ihjel.« (Sura 2:87).

Kristen kongstanke
På visse nævneværdige punkter strider Koranens version af Jesus dog mod den kristne kirkes. Lidelseshistorien, som er et kristent grunddogme, og som på mange måder definerer Kristendommens grundskikkelse, er i Koranen en illusion og har ingen specifik religiøs betydning i islam: »…og de dræbte ham ikke, ej heller korsfæstede de ham, men sådan blev det forevist dem – og de som er uenige er i tvivl derom… de følger en antagelse… Nej! Gud hævede ham op til sig…« (fra Sura 4:157 og 158)
En anden kristen kongstanke strider ydermere direkte imod Koranens lære om Jesus. Således er Jesus hverken Gud eller Guds søn. Han er en profet på lige linje med en række andre kendte og ukendte profeter, der igennem tiderne har bragt ord fra Gud ved Guds vilje. I Koranen står der således: »…Jesus søn af Maria! Sagde du til folk; tag mig og min moder som guder ved siden af Gud? Han (Jesus) sagde: Dig priser jeg; aldrig kunne jeg sige det, jeg ikke havde ret til at sige…Jeg sagde kun det Du beordrede mig til: Tjen Gud – min Herre og jeres Herre…« (fra Sura 5:116 og 117).
At Jesus, som det hedder sig i den etablerede kristendoms dogmatik, »…skal sidde ved sin fader, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde«, modsiges af Koranen, der kun giver Gud autoritet til at dømme på Dommens Dag.
Ikke desto mindre er det Jesus, der i den islamiske tradition, skal indvarsle Dommedag ved sin genkomst til jorden.
Den kristne treenighedstanke, som har skabt mange hovedbrud på kristne og teologer igennem tiden, får ligeledes sparket i Koranen. Selve det at sætte Gud i direkte forbindelse med avl, er noget, som Koranen gentagne gange tager kraftigt afstand fra. Gud er Én; ufødt og ufødende. Derfor står der i Koranen direkte henvendt til de kristne: »…sig ikke; tre. At afstå fra det er bedre for jer; Allah er én Gud…« (Sura 4:171). Jesus i Koranen og i islam er en kompleks figur, og det Evangelium, som han bragte med til menneskeheden, er ligeledes omgivet af mystik.
Udover Koranen er Jesus en meget kendt figur i muslimsk litteratur igennem tiderne. Jesus er blandt profeterne kendt som den store asket. Jesu ord og handlinger er spredt ud over islamiske tekster igennem historien og antallet af Jesus-citater i muslimsk litteratur kan nemt hamle op med antallet i den kristne tradition.
I det måske vigtigste muslimske værk ud over Koranen og traditionsværkerne (hadith), Imam Ghazzalis Genoplivelsen af de religiøse videnskaber fra 1100-tallet, spiller Jesu lære således en kæmpestor rolle. I enkelte af de 40 bøger er Jesus citeret lige så ofte eller endda oftere end profeten Muhammad. Det er især bøgerne, der handler om faren ved at være for knyttet til den materielle verden. F.eks citeres Jesus for følgende ord: »Tag ikke verden som din herre; hvis du gør bliver du dens slave.«
Jesus prædiker i denne litteratur opgivelsen af denne verdens forgængelige liv, til fordel for det evige liv, meget i tråd med Det Nye Testamente. Et andet citat blandt hundreder er: »Verden er en bro; kryds den men bo ikke på den.«
Desværre er den muslimske Jesus stort set ukendt i europæisk litteratur. Imam Ghazzali, som er forfatter til et af de vigtigste muslimske værker i historien og ydermere det uden sammenligning vigtigste ikke-kristne Jesus-værk nogensinde, kan ikke læses på et eneste europæisk sprog.
I år 2004 findes endnu ingen officielle danske oversættelser af Koranen, ligesom oversættelser og studier af muslimske traditionsværker udebliver.
Langt de fleste værker, der i dag findes i den vestlige verden om islam, er skrevet af forfattere uden kendskab til arabisk, og som derfor ikke har læst den basale islamiske litteratur.

I Jesu minde
Lad mig udbringe en varm julehilsen til alle i Jesu minde – må Guds fred være med ham. Dette med et citat fra Koranen om at komme til en fred mellem kristne og muslimer; »Sig; Bogens folk! (herunder de kristne); lad os komme frem til en enighed mellem os og jer, at vi ikke tilbeder andre end Gud og ikke sætter noget lig Ham, og at ingen af os skal være den andens herre foruden Gud – og hvis de vender sig bort, så sig: vær vidner til, at vi er Guds hengivne (muslimer)« (Sura 3.64).

*Kasper Mathiesen er studerende på Institut for Religionsvidenskab ved Carsten Niebuhr Instituttet. Han er konverteret til islam og har bopæl i Damaskus

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her