Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
15. marts 2005


Hvem har du kysset i din gadedør?
Jeg synes, at Anders Fogh Rasmussen skal prise sig inderligt lykkelig over at have en minister med en mand, der tør sige fra overfor urimelige krav om udleveringer fra privatlivets fred.
Ellers var vi måske endt med amerikanske tilstande, hvor alle ministre – høj som lav – også skulle berette om udenomsægteskabelige udskejelser med efterfølgende undersøgelser af, om disse personer var blevet forfordelt i forbindelse med udnævnelser til bestyrelsesposter, ansættelser i jobs m.m.
Offentlige lister om ministrenes gøren og laden, hjælper ingen. Hvis man vil holde noget hemmeligt, findes der masser af muligheder. Det ved alle, der har smugkysset i en gadedør.

Eina Berg
Smørum

Foghs besættelse
Statsministerens forsøg på gennem en forenkling af besættelsestidens historie at retfærdiggøre sin ulovlige krigsførelse i Iran er nu udvidet til også at omfatte pædagogisk børnelokkeri.
Lad ham da læse og forstå, hvad en klog mand, senere departementchef i Finansministeriet, Erik Ib Schmidt, allerede ved krigens slutning sagde om ’dobbeltheden’:
»Er der grund til at forarges over denne halvhed og dobbelthed? Formodentlig ikke. Det er nu engang de vilkår, menneskelivet leves i stort som småt. Kun få kan i længden unddrage sig en sådan tilpasning til forholdene, som de er – og de få kan gøre det, fordi og så længe det store flertal skaber forudsætningerne og baggrunden for at bære dem op i idealismens klare og skønne verden.«

Poul Malmkjær
Gentofte

Nej til myter om EU
I sit indlæg den 11 marts promoverer Jo Falk Nielsen fra Højbjerg den mest udbredte misforståelse i debatten omkring EUs forfatningstraktat, ved at hævde, at den vil stå over den nationale grundlov, som således vil blive underlagt EU.
Kendsgerningen er i imidlertid, at forfatningstraktaten utvetydigt fastslår, at unionen respekterer landenes forfatninger, samt at unionen kun har de beføjelser, som den bliver tildelt af medlemsstaterne. Derfor er det de nationale forfatninger, der sætter grænsen for, hvad EU kan foretage sig og ikke omvendt, hvilket er blevet fastslået af både den danske højesteret og den tyske forfatningsret.
EU-rettens forrang gælder udtrykkeligt kun på de områder hvor medlemsstaterne har besluttet at overlade beføjelser til EU. Forrangen er i øvrigt en nødvendig forudsætning for, at EU kan være et forpligtende fællesskab, hvor alle respekterer de fælles beslutninger.
Forfatningstraktaten er desuden en forudsætning for, at EU også i fremtiden kan udvikle demokratiet på europæisk plan, så også store virksomheder, der opererer på europæisk plan, kan være underlagt en demokratisk magt til gavn for EUs borgere. Derfor er vi mange, der håber, at danskerne vil se igennem misforståelserne og myterne og sige ja til forfatningstraktaten.

Glenn Lynge Andersen
form. Europabevægelsen i Århus Amt

Giv søstrene asyl
Det er en utilgivelig, ukristelig, menneskeretskrænkende handling at udvise de to syriske piger. (Information den 12.-13. marts). Jeg skammer mig ved at være dansker. Vi har altid stået frem og protesteret mod inhumane regimers behandling af flygtninge og andre. Nu handler vi selv umenneskeligt.
Derfor opfordres de ansvarlige til omgående at give de to søstre opholdstilladelse i Danmark og aflyse enhvert forsøg på udvisning!

Michael Øllgaard
Farum

Legitimt mord?
I bagsidelederen den 10.3 skrevet af PD stod der, at det var den »forkerte« mand, som de russiske tropper havde myrdet. Dette udsagn kan tolkes sådan, at der er nogle mennesker, det vil være rigtigt at dræbe. Med andre ord finder PD det legitimt, at nogle mennesker qua deres handlinger har gjort sig fortjent til at blive aflivet.
Hvorfor tager PD så ikke bare springet fuldt ud og toner rent flag: Genindfør dødsstraffen, og lad os glemme alle mulige åndsvage årsagsforklaringer på, hvordan et voksent menneskes handlinger skal ses i sammenhæng med de betingelser, det havde som barn/ung.

Morten Andersen
Åbybro

Tyrkiet og EU
Pia Kjærsgaard har længe forsøgt at kæde Tyrkiets optagelse i EU sammen med folkeafstemningen om forfatningstraktaten til september.
Men det er noget vrøvl, at Tyrkiets optagelse afhænger af forfatningstraktaten. Tyrkiet kan allerede optages på det nuværende traktatgrundlag. Optagelsen afhænger bl.a. af, om landet opfylder københavnerkriterierne, en række økonomiske og politiske kriterier herunder respekt for menneskerettighederne. Opfylder Tyrkiet kriterierne, og er alle EU-lande enige om det, kan landet optages – traktat eller ej.
Hvis der overhovedet skal spekuleres i forfatningstraktatens betydning for Tyrkiets muligheder for EU-medlemskab, vil det være, fordi den kan vanskeliggøre tyrkisk medlemskab. Forfatningstraktaten signalerer øget vægt på menneskerettigheder i EU. Rettighedscharteret bliver juridisk bindende og dermed præciseres de krav, som Tyrkiet skal opfylde.
Stemmer man ja til forfatningstraktaten, er det derfor ikke en stemme for tyrkisk EU-medlemskab. Forfatningstraktaten er et forsøg på at skabe et mere demokratisk EU. Når vi skal stemme, er det vigtigt, at vi tager stilling til det, vi rent faktisk bliver spurgt om – og det er forfatningstraktaten.

Rebecca Adler-Nissen, medl.,
Den Danske Europabevægelse

DSB – den skæve eksistens
DSB, der er mest kendt for sine forsinkelser, vil politianmelde hjemløse, der sælger deres aviser i toget. Men hvem forulemper passagererne mest – DSB eller den hjemløse?

Helgi Breiner

Nye løkketoner
’Cirkus Farum’ kaldte Lars Løkke forleden i tv den kommune, Værløse nu skal indgå tvangsægteskab med. Nye toner i forhold til jublen over ’Juvelen i kronen’, da han sammen med Brixtofte ved valget i 2001 fremhævede kommunens bedrifter. For ikke at tale om Thor Pedersens beklagelser af, at ikke alle landets kommuner var som Farum!

Kaj Christensen
Stevnstrup

Radikal etik
20.000 højtuddannede forlader årligt det sydlige Afrika. Ifølge Danmarks nye etiske fyrtårn, Marianne Jelved, skal det tal gerne op. Vi har nemlig problemer i vores del af verden. Vi har en ældrebyrde. Det har de ikke i Afrika, der dør folk på passende vis.
Engang stjal vi deres mennesker til det ringeste arbejde. Så stjal vi deres råstoffer. Nu stjæler vi deres hjerner, for at sikre vores alderdom. Så meget for den radikale etik! I øvrigt: Kan man være sikker på, at de importerede hjerner lægger sig til at dø, inden de bliver en ældrebyrde?

Claus Heinberg
Geolog Lic.scient

Ny anmeldelse, tak.
Torsdag den 10. marts lykkes det Anne Middelboe Christensen at levere en lang, begejstret anmeldelse af Nikoline Werdelins teaterstykke Martas Tema uden at formidle andet end netop sin begejstring til mig, den sagesløse læser.
Jo, i sin omtale af de otte håndplukkede »stjerneskuespillere« lykkes det hende sandelig også at formidle begejstring for egne sproglige hittepåsomheder. Inspireret af Werdelin selv eller tidens nye, smilende kulturåbenhed – hvem ved.
Nå, det kan også være det samme. Det stykke når formentlig aldrig til Nordjylland. Men hvis AMC gerne vil overvære forestillingen en gang mere – tak for oplysningen! – kunne hun jo forsøge sig med endnu en anmeldelse. Så slår vi en streg over den første.

Per Gammelgaard
Frederikshavn

Lever Danmark op til FN’s børnekonvention ?
Når en dansker er for ung eller er lavtlønnet, kan han ikke opfylde betingelserne i udlændingeloven, og så kan barnet ikke bo sammen med begge sine forældre i Danmark.
Ægteskab uden Grænser ved godt, at regeringen mener, at familien så må flytte til udlandet for at få lov til at bo sammen, men det kan meget ofte ikke lade sig gøre, uden at det går ud over barnets tarv.
Når et par vælger at bo i det ene land frem for det andet, er det begrundet. Parret vælger det land, hvor de bedst kan forsørge familien. De vælger efter hvilken uddannelse og karrieremuligheder, de har, hvad også har betydning for barnets tryghed og velvære. De vælger det sted, hvor barnet har de bedste muligheder for at trives. Det sted hvor de kan sætte mad på bordet hver dag. Et land med stor børnedødelighed fraskrives. Det sted som er mest trygt for barnet. De vælger det sted, hvor barnet har de bedste muligheder for uddannelse. Det er ikke sikkert, at det er Danmark, og så vælger parret at bo et sted i udlandet. Men vælger parret at leve i Danmark må det være fordi, det er bedst for familiens trivsel og barnets tarv.
For at beskytte børnene i transnationale familier beder foreningen om en ændring af udlændingeloven.

Anne Marie Voldborg
Ægteskab uden Grænser

Foghs shakespearske drama
Når pressen skriver om Connie Hedegaards oplysningsskema får man som læser det indtryk, at mistilliden i magtens centrum – og i statsministerens kontor – har nået shakespearske højder.
Ministrenes skemaer og offentlige bekendelser, smarte formuleringer og iscenesættelser af privatlivets dramaer driver vanviddet fremad i det danske rige som på Hamlets tid. Som undersåt tvinges man næsten til at udbryde – i selvforsvar: Fri os fra at få indblik i statsministerens evt. psykiatriske journaler eller Dronningens, Prinsens, og sønnernes og svigerdøtrenes økonomiske interesser og tillidsposter.
For det danske folkestyrets skyld, ville jeg gerne nøjes med, at den politiske elite ville tage sig sammen og istedet fremelske mennesker med personlig integritet og ligefrem tale.

Gert Wiik
Nykøbing Falster

Benægter fakta
Direktør Orla Grøn Pedersen, Landsudvalget for Svin, benægter i sit svar til mig den 11. marts, at danske svin får for megen medicin og påstår frejdigt, at »Danmark er blandt de lande i Europa og Verden, der bruger mindst veterinærmedicin«.
Det er ikke korrekt. Den norske Helsetjenesten har netop publiceret, at forbruget af lægemidler pr. kg. produceret svinekød i Norge nu er mindre end seks milligram, mens det danske forbrug af lægemidler pr. kg. kød er helt oppe på et halvt gram, godt otte gange så stort.
Med sit dementi følger Orla Grøn Pedersen samme praksis, som både formanden for Landsudvalget for Svin, Lindhardt Nielsen, og Danske Svineproducenters formand Torben Poulsen samt Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke bruger overfor enhver kritik af danske svinefabrikkers industrielle produktion og manglende dyrevelfærd. De benægter simpelthen fakta, hvad enten det er dagspressen, tv eller f.eks. Dyrenes Beskyttelses store, veldokumenterede rapport om ’Velfærdsproblemer hos de danske søer’, der bringer kritikken frem.
I stedet for alle dementierne burde de åbent advare alle forbrugere med dårlige lunger mod at spise dansk svinekød, så de undgår at blive immune over for antibiotika.

Hanne Ahm
socialrådgiver og dyreven

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her