Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Debat
14. april 2005


Traktaten er borgerlig
Min gode kollega, Steen Gade, hævder i avisen den 8. april, at venstreorienterede pr. definition er for EU’s forfatningstraktat, og at forfatningsmodstanden skal findes på den politiske højrefløj.
Vist er der modstandere på højrefløjen – med rent nationalistiske argumenter. Men man skal tyve år tilbage for at finde så stor modstand på den politiske venstrefløj, som gør sig gældende overfor forfatningstraktaten.
For en gangs skyld er stort set samtlige venstrefløjspartier i Europa imod traktaten – selv om de i øvrigt er for EU-samarbejde. Og det er tankevækkende, at hele 45 procent af medlemmerne i det franske socialdemokrati stemte imod traktaten. Det ville have været helt utænkeligt for blot fem år siden.
Og det er ikke uden grund. Forfatningstraktaten bærer præg af at være skrevet af Europas borgerlige flertal. Sundhed og uddannelse bliver gjort til handelsvarer. Traktaten forpligter til militær oprustning. Og det besværlige demokrati bliver svækket til fordel for statslederne. Det har aldrig været venstreorienteret at bruge politisk automatpilot – uanset om den siger ja eller nej. Det er en farlig og udemokratisk måde at tænke på. Venstrefløjens varemærke er derimod at se på det politiske indhold, og derfor findes modstanden mod forfatningstraktaten da også på Europas centrum-venstre.

Morten Homann
MF, SF

Ikke et spørgsmål om ja eller nej
Kære Jakob Lindblom, det er med stor glæde, at vi kan blive enige om, at den europæiske landbrugspolitik er intet mindre end en skandale, særligt for u-landene. Men derfor er jeg heller ikke enig med dig, når du skriver, at Kampagnen for retfærdig verdenshandel ikke giver mening, hvis ikke den også vender sig imod forfatningstraktaten (Information den 9.-10. April.)
Kampagnen er på ingen måde en Ja- eller Nej-kampagne til den europæiske forfatningstraktat, men en kampagne, som udelukkende har til hensigt at sætte fokus på de urimelige handelsvilkår på verdensmarkedet, herunder den europæiske landbrugspolitik. Mellemfolkeligt Samvirke har ikke en generel holdning til EU, men forholder sig til konkrete sag, f.eks. handelspolitikken.
Vi mener, EU skal udvise global ansvarlighed ved at arbejde for en fair og åben verdenshandel, og første skridt er en reel reform af den europæiske landbrugspolitik. Eksportstøtten skal afskaffes, den direkte landbrugsstøtte omlægges og toldmurene fjernes. Derfor en handelskampagne.
Nils Brøgger Jakobsen
Medlem af MS’s styrelse

Dahl og fællesskabet
»Her mangler vi en moderne fortælling om rummelighed og mangfoldighed,« skriver Lars Olsen i sin bog Det Delte Danmark og i artiklen i nærværende avis den 9.-10. april.
Hallo, på Christiansborg Slotsplads står en lille, men meget mangfoldig og rummelig flok, som imidlertid marginaliseres som gale og uinteressante af bl.a. Information. Måske fordi vi ikke, som Henrik Dahl og middelklassemajoriteten, har nok i det moderne ego-projekt.
Vi trækker den samme luft. Spiser de samme usunde fødevarer og har den samme afmagt overfor krigsherrerne og skæbnen. Der er ikke noget sted, vi kan flygte hen, når amerikanerne i deres næste krig begynder at bruge små taktiske atomvåben, når olien slipper op, når fiskene er uddøde, etc. Og det, Henrik Dahl ikke kan/vil se, er, at der udenfor hans ’gatede community’ er en virkelighed, der trænger sig på. En virkelighed af tvang og underkendelse af hans glorværdige frihed.
Den som ikke vil se, må høre. Ja, men desværre er det sådan, at når det er magtens flertal, der ikke vil se, kommer vi allesammen til at høre. Og som skæbnen er uretfærdig – de uskyldige først. Så der er i høj grad belæg for et nyt oprør fra samfundets bund af folk, der ikke længere har noget at tabe. Det er osse i din interesse, Dahl, at skabe en ny fordeling for at modvirke dette.

Bo Richardt
Espergærde

Udfordring Europa – Udfordring Information
Information bragte den 8. april en omtale af den netop oprettede EU-kritiske organisation Udfordring Europa. Det var ikke meget, Informations journalist fik ud af vort pressemøde. Trine Mach blev kort refereret for et par indledende bemærkninger, og det var så det. Resten af artiklen blev brugt til at nedgøre initiativet med kommentarer fra Steen Gade og Lars Bille.
Når vi nu lever i et land, hvor bogstaveligt talt alle dagblade er meget glade for EU og positive over for den nye EU-forfatning, er det kreperligt, at den mindst ringe ikke engang vil give et minimum af fair play til en centrum-venstre organisation, som godt kunne formodes at være af interesse for en del af bladets læsere. Er det for meget forlangt, at der i den kommende debat op til folkeafstemningen om EU-forfatningen i september bør være redelig dækning også af modstandernes synspunkter og initiativer? Noget tyder på, at det vil være ikke så lidt af en udfordring for Information.
Udfordring Europa er oprettet, fordi der mangler modspil både til den højreorienterede, nationalistiske og fremmedangste EU-kritik og til den EU-begejstrede centrum-venstre linje, som netop Steen Gade er eksponent for.
Vi har brug for et forpligtende europæisk samarbejde, som prioriterer miljø og sociale hensyn over økonomisk vækst, og som lægger vægt på solidaritet med den fattige del af verden. Det er det nuværende EU ikke særlig velegnet til, og det bliver ikke bedre med den ny forfatning.

Steen Folke
Udfordring Europa

Hvor mange Tuborg kan der være i Gucci-tasken?
Det skal blive spændende at se hvor mange Grønne Tuborg, der kan være i en Gucci-taske til en hel dag i Fælledparken. Afdækningen heraf kan være det første af morgendagens længe ventede svar på nutidens konkrete problemer.

Jens Overgaard Nielsen
Virum

Kvinder og overgreb
»Det ville være dejligt, hvis kvinderne holdt op med at gøre sig kostbare og bare var ærlige; så ville seksuelle overgreb kunne udryddes.« ( citat Kåre Fog i Information den 23. marts). Kan dette læses anderledes, end at kvinderne alene er ansvarlige for seksuelle overgreb?

Eva Bertram
Kbh. Ø

Næste nederlag venter
I hele to måneder har der været valgkamp om formandsposten i Socialdemokratiet, men alligevel har man ikke hørt de to kandidater debattere det eneste emne, der gennem årene har gjort partiet 24 mandater mindre, nemlig partiets national-selvmorderiske udlændingepolitik.
Efter valget af Helle Thorning-Schmidt sagde hun i sin takketale, at hun nu ville lytte til vælgerne. Men hvad kan det dog hjælpe, når partiets udlændingepolitik reelt bestemmes af de radikale og af SF og Enhedslisten?
Vi kan derfor kun vente på partiets næste valgnederlag.

Tove Johannesen
Kgs. Lyngby

Har Dalager læst bogen?
Stig Dalagers kronik (Information den 11. april) er desværre endnu et eksempel på en stort opsat men raslende mager og grundlæggende irrelevant respons på Stjernfelts og Thomsens bog. Det er frustrerende at opleve, hvordan et både kvalificeret og velformuleret, sobert og selvironisk værk i så ringe grad påskønnes for dets kvaliteter, og hvordan dets oplæg til diskussion forbigås til fordel for en debat om skjulte motiver og »er I ikke bare selv for negative?«
Mon Dalager overhovedet har læst bogen? I hvert fald har han tydeligvis ikke forstået hverken begrebet om det negative eller den paradoksale men præcise sammenstilling af negation og opbyggelighed som betegnelse for det fænomen, forfatterne på en gang identificerer og kritiserer. Han har heller ikke opdaget bogens skelnen mellem den potentielt righoldige avantgarde og den pr. definition tomme avantgardisme.
For mig er Kritik af den negative opbyggelighed en milepæl. Både fordi den giver en tiltrængt klar diagnose af områder af vores samtidskultur, som så oplagt er betændt med negation og vitalisme. Og fordi de to forfattere henvender sig til deres læsere i en så ærlig og, ja, behjertet form. Der er på alle måder sat en ny standard for kulturdebatten i Danmark. Hvis bare bogen bliver læst.

Tine Roesen
ph.d.

Kriminalisering af sexkøb
Den norske rapport »Sexkjøp i Sverige og Nederland« fik tankevækkende meget spalteplads i Information fredag den 8. april.
Interessant er det derfor at gå til selve rapporten lavet af tre personer, nemlig professor dr. jur. Ulf Stridbeck, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, politiinspektør Olaf Kristiansen, Politidirektoratet og professor dr. med. Berit Schei, NTNU og her læse, at »mindretallet (Berit Schei) slutter seg til deler av rapporten, men har reservert seg mot enkelt-punkter. Mindretallet har gitt en samlet framstilling av helse- og sosiale forhold og reserverer seg mot flertallets framstilling av temaet, som står i konflikt til denne. Mindretallet reserverer seg også mot flertallets oppsummeringskapittel og foretar en egen oppsummering.«
Endvidere at rapporten bl.a. bygger på interview med to (!) gadeprostituerede samt en (!) anonym sexkøber. Derfor fortsat stor opbakning til Mette Frederiksen og Pia Olsen for deres åbenbart voldsomt provokerende holdninger til den lovgivning om kriminalisering af sexkunder, som forhåbentlig bliver en realitet en dag i Danmark.

Tove Krag
København V.

Løgn fra DIIS
I DR-magasinet »Europa lige nu« (et af DRs propaganda-tiltag for EU) den 10. spril påstod Peter Viggo Jakobsen fra Afdelingen for konflikt- og sikkerhedsforskning i det politisk kontrollerede DIIS – som sædvanlig uimodsagt af den dertil ansatte mikrofonholder – at det ikke står et ord om en Europa-hær i forslaget til en forfatning for Europa.
Enten taler forskeren mod bedre vidende, eller også er han uvidende. I hvert fald står der blandt talrige andre bestemmelser om Unionens militære dimension f.eks. i art. 4l, stk. 2 bl.a.: » Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når Det Euro-pæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom. Det henstiller i så fald til medlemsstaterne, at de vedtager en sådan afgørelse i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.« (Det sidste punktum er en banal selvfølgelighed).
Altså en klokkeklar ’løfteparagraf’, kombineret med en lige så klokkeklar bemyndigelse til EU om oprettelse af et fælles forsvar,

Ib Christensen
fhv. MEP & MF

Samarbejde om et nej
Jeg synes, det er dejligt, at SF på en række punkter har samme politik som Enhedslisten. Derfor har jeg aldrig beskyldt SF for at bedrive kopi-politik, som Claus Christoffersen hævder den 11. april. Overskriften om kopi-politik var Informations og ikke min. Min pointe var en anden, hvad man erfarer ved at læse mit indlæg fra den 7. april.
Enhedslistens holdning til EU er, at vi helst ville have EU nedlagt og erstattet af et demokratisk internationalt samarbejde, hvor hensynet til mennesker og miljø er i centrum. Vi går ind for Danmarks udmeldelse af EU. Dette forhindrer os ikke i at arbejde for at gennemføre forbedringer i EU. Derfor har Enhedslisten ingen problemer med at deltage i bevægelser, der ikke støtter vores holdning til Danmarks medlemskab af EU, men som arbejder for radikale forandringer af det internationale samarbejde i samme retning som Enhedslisten .
Folkeafstemningen handler ikke om Danmarks medlemskab af EU, men om en forfatning, der vil afdemokratisere EU. Enhedslisten vil indgå i samarbejde med alle, der arbejder for et nej til forfatningen på et demokratisk, internationalistisk og antiracistisk grundlag.

Per Clausen
MF, Enhedslisten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her