Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Ord fra en potforbruger? Hvorfor skal vi fredsommelige hash-/potforbrugere udsættes for politivold og tvinges til økonomisk at støtte ekstreme psy...
6. maj 2005

Færre svin

Ifølge Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier, skulle jeg i valgkampen have sagt, at vi i Danmark skal have "flere slagteriarbejdere, men færre svin" (Information den 2. maj). Ifølge Claudi er det noget af det dummeste, han nogensinde har hørt.

Nu erindrer jeg ikke at have sagt, som Claudi anfører. Jeg udtalte ganske rigtigt, at vi skal have færre svin, hvad er nødvendigt af hensyn til naturen og miljøet. Men jeg har ikke udtalt, at vi skal have flere slagteriarbejdere.

Jeg har kritiseret den kyniske udflytning af jobs, som slagterierne har gjort til et varemærke - uden at man har satset mere på efteruddannelse og mere raffinering af produktionen her i Danmark. Og uden at regeringen har overvejet alternative jobs til de fyrede arbejdere. Det turde være noget ganske andet.

Regeringen gør et stort nummer ud af, at Danmark skal være et videnssamfund, der baserer sig på højteknologisk produktion.

Det virker i den sammenhæng en smule mærkværdigt, at vi omkring fødevareproduktionen satser på produktion af råvarer (dvs. svin) hvorimod raffineringen af råvarerne flyttes til andre lande.

Der er noget, som ikke hænger helt sammen.

Holger K. Nielsen
MF for SF

Automat-tænkning?

For godt en måned siden opfordrede et læserbrev i Information professor Torben M. Andersen (TMA) at meddele offentligheden, hvad han bygger det på, når han hævder, at en reduktion i marginalskatten på indkomster vil føre til en forøgelse af nationalindkomsten.

Befolkningens lyst til øget lønarbejde vil vokse i flg. TMA. Da TMA er medlem af regeringens velfærdskommission, vil et svar på det spørgsmålet være af almen interesse.

Ikke mindst fordi et andet økonomisk-professoralt medlem af samme kommission, for omkring 30 år siden, var lige så skråsikker i sine indtrængende advarsler mod den økonomiske ligestilling af funktionærer og arbejdere i tilfælde af sygdom, som Eva Gredals bistandslov indebar. Han var sikker på, at det ville føre til en eksplosion i arbejderpjækkeri med fatale følger for Danmarks økonomi.

Hvad byggede advarslerne på? Ikke på nogen faktisk viden. Advarslerne byggede udelukkende på økonomisk-teoretiske postulater. Et udtryk for automattænkning.

Ingen af de faktiske undersøgelser om sammenhængen mellem en bedre kompensation ved sygdom og pjækkeri, der dengang forelå, understøttede økonomens advarsler. Tvært i mod.

Er TMA's aktuelle påstande også et produkt af en automattænkning?

Carsten Heyn-Johnsen
Kongerslev

Fogh og frihedskæmperne

Når vi nu fejrer 60-året for Danmarks befrielse, er det måske værd at mindes de folk, der stadig lever under besættelse af fremmede magter i Tjetjenien, Tibet, Vestsahara og Palæstina.

Og når vi tænker på, hvor traumatisk det har været for det danske samfund at være besat i fem år, hvordan må de mennesker, der har været besat i 30, 40, 50 eller 100 år så ikke have det?

Når Anders Fogh Rasmussen i tv den 1. maj takker de danske frihedskæmpere under den tyske besættelse, kan man undre sig over, at den samme mand har lavet en lov, som ville kriminalisere de samme frihedskæmpere i dag.

Hvorfor skal det være kriminelt at støtte frihedskæmpere, der bekæmper besættelsesstyrkerne i Tjetjenien, Tibet, Vestsahara og Palæstina?

Per Sørensen
Åbyhøj

Har bødler altid et valg?

Sven Arvid Birkeland (SAB) skriver den 2. maj, at bødler (og torturofre?) altid har et valg.

Mit spørgsmål er, om man har et valg hvis man er tilstrækkeligt hjernevasket, er angst eller er i panik?

SAB skriver, at det kun sker for unormale personer, men hvad mener han med normale eller unormale personer?

En person, et offer eller en bøddel, der evt. behøver at tilgive eller blive tilgivet, har måske ikke brug for at høre, at netop de er typiske bødler/ofre, fordi de er unormale. Hvad skal de så gøre? Begå selvmord med det samme, fordi de ikke kan/vil ændre sig, men måske gentage onde handlinger?

SAB bider sin egen tese i halen: At der altid er et valg, men ikke for alle, kun de 'normale'. Alle dem der har 'valgt' galt må da sidde med en skyldklump i halsen så stor, at de kvæles.

Vend hellere tilbage og inddrag omstændighederne, der skaber bødler og ofre for tortur. Det er frygteligt, når det sker, men man kan ikke pege på de enkelte, det sker for og sige, at det kun sker for dem, fordi de er unormale.

SAB mener, at der altid er et valg: I bødlerne er der måske en lille del offer og i ofrene en lille del bøddel, fordi begge er med i tortursituationen.

Vil SAB dermed sige, at alle ofrene, f.eks de ufrivillige bødler, selv bærer skylden, fordi de kunne have 'valgt' anderledes? Jeg tror det ikke.

Signe Gravlund Thomsen
skuespiller

Undskyld, Putin

Man tvinges næsten til at udbryde "undskyld Putin," fordi vi har en tilbageskuende statsminister, der er presset på hjemmefronten af Helle Thorning Smidt og sine egne ministres ustyrlige adfærd, og derfor kæmper for at få pressens focus vendt mod 2. verdenskrig, der som bekendt sluttede for 60 år siden.

Regeringsmedlemmernes opgør med ungdomsoprøret - der trods alt kun skete 37 år tilbage - kan åbenbart ikke mere aflede opmærksomheden fra den politiske scene i 2005.

Gert Wiik
Nykøbing Falster

Er det ikke besynderligt, at franskmændene er aldeles delte i spørgsmålet om EU-forfatningen, når den "- er inspireret af de europæiske borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid, -"? (Traktat om en forfatning for Europa, del I, afsnit I,artikel 1-1).

Peter Mikkelsen,
medlem af Enhedslisten og Udfordring Europa

Er der flere faldskærme, Behnke?

Tænk, hvis en fundamentalistisk muslim havde udtalt, at det ikke er et job for en kvinde at være regent. Man mærker allerede vreden og fremmedhadet vokse omkring regeringen, Dansk Folkeparti og B.T. Men hvor gør de af harmen, når det udtales af en fundamentalistisk, kristen folketingsmand fra DF? Mon Kim Behnke har en faldskærm til overs?

Ib Jensen,
Søborg

Ord fra en potforbruger?

Hvorfor skal vi fredsommelige hash-/potforbrugere udsættes for politivold og tvinges til økonomisk at støtte ekstreme psykopatbander på kokain, stereoider o.lign., når vi gerne vil være kreative og passe vores famillie og arbejde ?

Det mest 'farlige' ved marihuana er politiet, som Louis Armstrong så rigtigt sagde. Vi er fredelige og ikke-voldelige og derfor nemme at slå ned på.

Sådan har jeg oplevet det i over 30 år som potforbruger, men, som Einstein sagde: "Vi lever i en tid, hvor det er lettere at spalte et atom, end at udrydde en fordom."

Skyldes den stupide og virkelighedsfornægtende lovgivning lobbyvirksomhed fra spritbranchen og medicinalindustrien, som frygter konkurrence fra et ikke-fysisk vanedannende gammelt naturlægemiddel, man kan dyrke i sin have?

Jeg har ikke hørt et eneste fornuftigt argument i de år, jeg har fulgt debatten - kun fordomsfuldkomne, udokumenterede pseudreligiøse udenomsforklaringer.

Nå ja, og så den tilbagevende 'videnskabelige' undersøgelse af f.eks. mus og rotter og sociale tabere og psykisk syge.

Der er aldrig nogen, der har undersøgt den virkelighed, jeg lever i. Jeg oplever kun et virkeligt alvorligt problem - konsekvenserne af en virkelighedsfornægtende lovgivning.

"En lov for løven og oksen er vold." W.Blake

Søren Torbensen
Horsens

Bland Gud uden om, tak

Jeg kan ikke se, hvad Gud har at gøre i lederens overskrift den 2. maj ("Guds gavcer")? Lederen handler jo om olie og energi? Hvorfor ikke forholde sig sagligt til det, som det drejer sig om.

Jeg synes, det virker som usmagelig populisme - at spille på modstand (fordomme og foragt?) mod kristendom og blande dette på højst usaglig, fordomsfuld og subtil facon ind i debatten om energi. Det kan I ikke være bekendt. Det er måske populært hos nogen, men jeg føler mig dybt krænket.

Hvorfor skal den Gud, jeg tror på, blandes ind i dette og på en måde, der udstråler hån og foragt - for det er det, jeg læser i overskriften.

Jeg kan forstå, at det er interessant, at Bush har en ideologi. Hvorfor ikke prøve at tage dette alvorligt? Lad os drøfte Bushs tro - for Guds skyld. Og gøre det sagligt, og uden den subtile hån og latterliggørelse, som overskriften udtrykker.

Helge Børven
Vallensbæk

Hjort misbruger ledige

Akademikernes a-kasse sender i disse dage breve til langtidsledige jurister med "tilbud" om at søge fire job med løntilskud i Arbejdsdirektoratet.

Den øverste ansvarlige for Arbejdsdirektoratet er beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der også er kendt som de arbejdsløses fjende nummer et. Derfor undrer det heller ikke, at han, også i sit eget ministerium, foretrækker at oprette underbetalte job, hvor den ledige må finde sig i at arbejde til dagpengesats.

Det ændrer dog ikke ved det beskæmmende i, at Beskæftigelsesministeriet går forrest med at udnytte arbejdsløse som løntrykkere frem for at skabe rigtige job til overenskomstmæssig løn.

Nu må DJØF og andre fagforeninger vågne op og begynde at forsvare deres ledige medlemmer mod de angreb, som regeringen og SR retter mod dem.

Jeppe Milthers
Albertslund

Brug for apostle

Henrik Bandak skriver den 2. maj: ".. muslimerne, for hvem Koranen helt bogstaveligt er Allahs egne ord".

Det er der rigtignok nogle muslimer, der mener, ganske som der er kristne, der mener, at Biblen bogstaveligt er Guds egne ord.

Men kunne Bandak mon ikke forestille sig, at der findes muslimer, der er i tvivl om Koranens ophav? Som overvejer muligheden og betydningen af, at ordene har været igennem menneskehænder?

Jeg vil tro, at der findes sådanne muslimer. Lad os da holde op med at antage, at de alle er fundamentalister.

Det er måske nok dem, man hører mest til. Men hvem er så de kristne, der taler højest?

Bandak skriver også: ".. ingen Gud så stor at han kan undvære apostle". I den tekstlige sammenhæng bliver Gud da sat lig mennesker. Men Gud er netop alt det, et menneske ikke kan være. Det væsen, som er i stand til at erholde ansvaret for denne verden, hvad intet menneske kan.

Det væsen har ikke 'brug' for apostle, men det har vi: For at forstå noget om dette væsens karakter.

Når man i en ellers tilsyneladende seriøs og sober tekst kalder Guthenberg for en 'guttermand' (fordi han medvirkede til spredning af Biblen?) og Kierkegaard for godtfolk, så er man ovre i det poppede hjørne.

Betyder det mon, at man skal opfatte hele teksten som pop - og dermed ligegyldig?

Michael Møllgaard
stud. theol.

Teambulding

Jeg er sikker på

vi står sammen

det er dig jeg vil

være sammen med

du holder min hånd

jeg elsker dig næsten

men det kan jeg ikke sige

så jeg siger:

Jeg er sikker på

vi står sammen

Du siger:

Ja det er det vi gør,

kan du ikke mærke det?

Jo jo, siger jeg

selvfølgelig kan jeg det

Jeg glæder mig til

at vi rigtig er enige om

at det er det vi gør

Hvad mener du?, siger du

Jeg mener:

Vi står sammen

Smelter!

Smelter, mener du

Jante Larsen
)Banana Republica(

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu