Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Bliv ved, Villesen Med hans angreb 28. april på Kristian Villesen for dennes artikel om hjemmesiden venuslogen.dk slår Lars Andersen til lyd for, ...
2. maj 2005

Farvel, sure morgenfjæs

I et morgentv-program så jeg, at jeg ved hjælp af en MP3-afspiller og iPod i fremtiden vil kunne optage et hvilket som helst program fra radio og tv og afspille det når som helst, jeg har lyst til det.

Lykken er gjort! Spildtid er nemlig problemet. De økonomiske konsekvenser er enorme, når vi er tvunget til at sidde og se ud af vinduet eller endnu værre, se på vore medpassagerer. Idiotiske medtrafikanters uhyrlige fremfærd koster millioner. Disse modbydeligheder fjernes med et snuptag ved hjælp af MP3 og denne iPod.

Jeg skal ikke længere se på min kones sure morgenfjæs og høre på mine umulige ungers skrigen. Nu åbner jeg blot for min bærbare computer og sætter MP3 og iPod'en til, og lever så i min egen isolerede og selvvalgte verden uden disse uhyrlige indtryk og frastødende oplevelser.

Tænk, hvis den lykke kan tilgå mig, at jeg glemmer min søns konfirmation. Tænk, hvis jeg kan opleve, at min datter, da blev gift sidste år, ved denne tid. Alle de belastende sammenstød med evnesvage familiemedlemmer, som naturen i sin visdom har klistret op på væggen i mit arbejdsværelse, er nu forbi!

Men hvad med spildtiden på lokum og i sengen? Nå - det er IT-industriens problem.

Hans Winkel
civiløkonom

Sig fra, Dansk Røde Kors

DRK er med dobbeltrollen i sit engagement med at tage sig af flygtninge og asylansøgere under langvarige og umenneskelige sagsbehandlinger kommet over i en politisk praksis.

I praksis driver DRK i dag interneringslejre, som er politisk motiveret og en del et degenerativt humanitært skred i folkestemningen. DRK kan ikke som entreprenør føre en ngo-værdig neutral humanitær indsats. Noget som tydeligt kan aflæses af de hundrede af asylansøgere, der under opholdet udvikler langvarige psykoser og traumer.

I disse dage, hvor vi mindes 60-året for besættelsens ophør, og hvor mange nye historiske kendsgerninger endelig kan tåle dagens lys, bliver også andre negative historiske sorte pletter synlige.

Hvem bevogtede serberlejrene i Nordnorge? Det var norsk personale. Hvem bevogtede alle de øvrige interneringslejre rundt omkring i Europa? Det var en blanding af europære fra stort set lige så mange lande, som var besat. Deltog International Røde Kors? Nej - ikke i bevogtning eller i logistik, enkelte 'mønsterlejre' fik de adgang til at bese. Hvorfor deltager DRK så i dag i internering?

Jeg mener, at DRK aldrig skulle have sagt ja til at overtage regeringens ansvar eller - aftørring af ansvaret på tredjepart.

Bent Brogaard
Galten

Ansvar for særloven

Takket være Dansk Folkeparti har regeringen nødtvunget bestilt en rapport om de palæstinensiske kirkebesættere fra 1992.

Som nogen vil huske, var 321 palæstinenseres asylbegæring blevet afslået, men takket være en særlov, der blev båret igennem af S, SF og R fik de lov til at blive alligevel. Det faktum, at mange af disse 'flygtninge' rejste hjem på ferie, mens deres sag var under behandling, karakteriserede ElisabethArnold fra de radikale som "helt normalt".

Nu viser det sig, at to tredjedele af dem stadig er på kontanthælp (hvad har det monkostet siden 1992?), og at halvdelen er kriminelle.

Det er det sidste, der erværste, fordi kriminalitet betyder ofre. Ofre, der er blevet bestjålet,overfaldet, voldtageteller myrdet. Hvor mange mennesker drejer det sig om?Sikkert en hel del.

Er disse ofre eller deres efterladte berettiget til at rejse erstatningskrav til de politikere, der vedtog loven? Eller er disse fuldstændig ansvarsfrie?

Geoffrey Cain
Hellerup

Lyver amerikanerne ?

Ved gennemlæsningen af Martin Burcharths artikel den 27. april om drabet på den italienske efterretningsagent Nicola Calipari i Irak blev jeg slået af det utroligt korte tidsforløb i den amerikanske version af begivenhederne.

Tidsforløbet er så kort, at det undergraver troværdigheden af den amerikanske forklaring. Man kan udfra de opgivne tal om bilens fart og afstand fra de amerikanske soldater beregne længden på det tidsrum, hvor begivenhederne udspillede sig.

Ifølge soldaterne prøvede de at stoppe bilen med lygter og fagter på ca. 100 meters afstand. På 70 meters afstand affyredes et varselsskud, og på 50 meters afstand blev de dræbende skud affyret. Dvs. at bilen bevægede sig ca. 50 meter fra, at soldaterne prøvede at stoppe den, til de skød for at forsvare sig.

Amerikanerne opgiver bilens fart til 80 km/t, dvs. 80.000 meter divideret med 3.600 sekunder, hvilket er 22,2 m/sek. Ved at dividere de 50 meter (som bilen bevægede sig med) med 22,2 får man antallet af sekunder for begivenhedsforløbet. 50 divideret med 22,2 er 2,25 sekund. Det virker lidet troværdigt, at de amerikanske soldater har kunnet nå at vifte med lygter og affyre et varselsskud på 2,25 sekund, inden de dræbende skud falder.

Bemærk eksempelvis at der er under et sekund mellem varselsskudet og de dræbende skud. Er det tid nok for chaufføren til at reagere på varselsskudet og påbegynde en opbremsning? Benyttes den italienske fartangivelse på 40 km/t vil tidsrummet for begivenhederne have været 4,5 sek. Hvilket også synes at være for lidt tid.

Man må selvfølgelig antage, at soldaternes vurdring af fart og afstande kan have været meget upræcise pga. omstændighederne (det var mørkt, begivenhederne forløb i et kort tidsrum samt chokket over at have skudt på uskyldige), men de officielle amerikanske tal er dybt problematiske.

Rune Kramer
studerende

Lyserøde Helle

Fogh's udfordrer - den meget lyserøde Helle - var til frokost med arbejderklassens nye folkeforfører Pia og sagde, athun "opfatter Dansk Folkeparti som et borgerligt parti som de øvrige." Tillykke Helle og Pia - samarbejdettil højre for midtenskal nok falde i hak ogministerdrømmene blive opfyldt. Stakkels Danmark, hvis det kommer så vidt.

Kjeld Chr. Krarup,
Kbh. Ø

Bliv ved, Villesen

Med hans angreb 28. april på Kristian Villesen for dennes artikel om hjemmesiden venuslogen.dk slår Lars Andersen til lyd for, at Information ikke skal beflitte sig på at beskrive de dele af virkeligheden, som han finder vederstyggelig.Den reaktion fra en oprørt læser viser kun, at det var en god historie at bringe i Information.

Denne verden er fuld af aviser og blade, der stryger deres læsere med hårene og fortæller dem, at deres forudfattede meninger er ganske rigtige. Hvis Information også gik i den retning, ville det gå virkelig galt med avisen.

Information har på sober og grundig måde formidlet debatten om kriminalisering af prostitutionskunder. I den sammenhæng er det selvfølgelig også, uanset hvad man mener om emnet, relevant at gengive hvordan nogle af de formastelige kunder oplever deres køb af diverse ydelser. Hvis ikke de anklagede skulle kunne komme til orde i Information, hvor skulle de da kunne ytre sig?

Bare fortsæt, Kristian Villesen og Information, med at bringe alle aspekter af virkeligheden frem i lyset. Vi læsere har kun godt af at blive oplyst; især om de dele af menneskers liv, vi ikke bryder os om.

Per Henrik Hansen
journalist

Dagens vits

I anledning af kronprinsessens graviditet demonstrerer Anders Fogh og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen med viftende Dannebrog deres samfundssind og politiske korrekthed: En eventuel datter skal i ligestillingens navn have samme rettigheder som en søn.

Smukke og prisværdige intentioner, som imidlertid straks slår over i det grotesk-komiske, når man betænker, at kongehuset som sådan i selve sin essens er negeringen af demokrati og ligestilling. Regeringens lappeløsning er jo det rene hykleri.

Man bekymrer sig om noget så henrivende ligegyldigt som ligestilling inden for kongehuset - en sag, som vil komme til at vedrøre måske to-tre personer.

Men det virkelige problem, det principielle fravær af ligestilling mellem kongehusets medlemmer og alle de øvrige fem mio. danskere - monarkiets til himlen skrigende udemokratiske væsen - lukker man ører og øjne for.

Hans Jørgen Lassen
mag.art.

Søvndals første 100 dage

"Vågn op, Søvndal" skriver Weis i lederen den 29. april og fremhæver SF som et lærestykke i forpassede muligheder og ligegyldige udmeldinger. SF's formandsvalgkamp bød heller ikke på nogen fornyelse. Men det var langtfra kun Søvndals fortjeneste.

Pia Olsen, der påstod, at hun var fornyelsen, havde næsten ikke noget at byde på. Et dårligt norsk forslag om bødestraf til virksomheder, der ikke har kvinder nok i bestyrelsen og lidt nedsat moms på økologiske bøffer, det var, hvad det kunne blive til. Med det udgangspunkt kan det jo næsten kun gå fremad for Villy Søvndal.

Forstår han at sætte et nyt hold, kan han sætte en dagsorden, der er alt andet end en forudsigelig kommentar til andres udspil - så kan der tændes et nyt håb for SF.

Derfor skal alle os, der har stemt på SF, give Villy Søvndal 100 dage til at vise, hvad han kan. Spark til bolden, Villy - kampen er sat i gang.

Henrik Hansen
lærer

Regnskab og fryns i EU

I artiklen "EU prøver igen kræfter med fryns" (den 23. april) skriver Information om de danske EU-parlamentarikeres økonomi.

Det er kun glædeligt, at Information bidrager til at skabe åbenhed, og det er korrekt, at blandt andre jeg er medlem af en kampagnegruppe, der ønsker at stramme op på lønningssystemet og at afskaffe de månedlige ture til Strasbourg. Det er derimod forkert, når Information skriver, at jeg for nogle dage siden valgte at lægge mine regnskaber åbent frem som led i debatten.

Allerede under min valgkamp lovede jeg nemlig åbenhed om mine regnskaber, og af samme grund har de været at finde på min hjemmeside siden den 2. marts - længe før debatten helt berettiget blussede op i pressen på ny.

Anders Samuelsen EP-medl. for Det Radikale Venstre

SVAR: Via en pressemeddelelse på Anders Samuelsens egen hjemmeside er der et link til det omtalte regnskab. Regnskabet er ikke dateret, men pressemeddelelsen er dateret den 18. april.

red.

Politiet bestemmer tøj

To betjente er blevet frikendt for at maskere sig under en demonstration i forbindelse med EU-topmødet i København i 2002. Otte demonstranter blev dømt for det samme.

De to betjente har afgivet forskellige forklaringer, bla. at vejret var for koldt, at de havde modtaget ordrer om, at de skulle være maskeret, at de ikke ville genkendes, og at de var fyrre meter væk fra demonstrationen.

Der er en altså åbenlys uklarhed om maskeringsforbuddet, og der gælder forskellige regler for betjente og for civile demonstranter.

Maskeforbuddet straffer, som den eneste paragraf i straffeloven, de forberedende stadier i forbrydelsen på lige fod med selve forbrydelsen. Dvs. at man kan blive arresteret ved blot at have et tørklæde i lommen på vej til eller i nærheden af en demonstration - som da en ung mand blev anholdt for at have et tørklæde på i forbindelse med en fodboldkamp i 2003.

Det er op til et politimæssigt skøn at bedømme, hvem forbuddet gælder og ikke gælder, og politiet kan bestemme, hvilket tøj borgerne skal have på og ud fra det anholde personer til demonstrationer, som politiet ikke synes om.

Rune Bjerre
København N

Henning Bechs brikker

Kan professor Henning Bech ikke indvie Informations læsere i dokumentationen for sin påstand om, at voldtægter opstår ved sammenstødet mellem den danske kulturelle socialisering og en indvandrerbefolkning, der ikke deler normerne (Information den 28. april). Bare så vi kan se, hvilke brikker, han har at flytte med? Elise Schiøler, København Ø.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu