Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Debat
14. juni 2005

Gade og søsikkerheden

I forbindelse med den sidste grundstødning i Storebælt er forsvarsminister Søren Gade ude og sige, at han vil arbejde for, at alle skibe med over 11 meters dybdegang skal tage lods når de passerer danske farvande.

For en der sidder og arbejder med tildeling af lodser i det daglige, er det en ganske interessant udtalelse. For med det danske lodsvæsens nuværende kapacitet, er det ikke mulig at sætte lods i alle skibe over 11 meters dybdegang, hvis arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid skal overholdes, og lodserne skal have en arbejdstid, der ligner tilsvarende ansattes.

Når man så samtidig ved at russerne firedobler deres udskibningskapacitet i løbet af denne sommer fra deres olieudskibningshavn ved Skt. Petersborg, og dermed øger efterspørgselen efter lodser ud over, hvad kapaciteten kan bære ved ovennævnte forudsætninger, bliver forsvarsministerens udtalelser endnu mere interessante.

Det tager tre år at uddanne en lods til at sejle med de helt store dybdegange igennem danske farvande, så allerede nu kan os der arbejder direkte med lodstildeling se, at der vil opstå problemer med forsyningssikkerheden senere på året.

Det er i det lys, man skal se forsvarsministerens udtalelser. Enten forsøger han at tale mod bedre vidende, eller også er han utrolig dårlig rådgivet fra sine embedsmænd.

Spørgsmålet er jo, hvem der skal sidde med aben, når den store ulykke indtræffer, hvori der indgår et skib der har efterspurgt lods, men som ikke har kunnet få det på grund af mangel på danske lodser.

Torben Ethelfeld
Svendborg

At rette smed for bager

Det er Internationalt Kvindeår 1975, og min studiegruppe sidder i en bar i den arabiske bydel i Jerusalem og hygger sig med flere arabere og andre udenlandske gæster.

Pludselig bydes der 200 kameler for mig. Det er totalt outdated - selvom jeg selvfølgelig er ung og frisk, men hvad fanden vil en araber med en brunette, og hvordan skal min studiegruppe få alle kamelerne med hjem i flyveren grine-flipper vi videre-det bliver ugens vits.

Nu 30 år efter foreslår en veluddannet ikke-integreret herre, at en familie tilbydes kameler eller blodpenge for ikke at dræbe en uskyldig bror eller fætter.

Dette retfærdighedssyn må det danske samfund gøre alt for at forandre, og her er absolut ikke noget at grine af.

Kirsten Damgaard
kulturpsykolog

Skil religion og kultur ad

I forhold til den debat, der på det sidste har kørt om den forfærdelige tragedie, der udspillede sig foran Rust, hvor diverse politikere og mediepersonligheder har stået på hinandens tæer for at udtrykke deres forargelse over, at imam Abu Laban har udtalt sig om noget så gammeldags som blodpenge - og at en religiøs personlighed endnu engang ikke har formået at adskille religion og ret - vil jeg gerne gøre opmærksom på, at profeten Mohamed, må fred være med ham, i sin sidste tale til muslimerne sagde:

"Enhver ret til blodhævn i Islam er fra nu af ulovlig."

Dette siger jeg som udtryk for, at religion ikke nødvendigvis altid er en hindring for integration, men faktisk efter min mening, når den bliver forstået korrekt, er integrations fremmende.

Hermed en opfordring til medier og andre; skil religion og kultur ad, når i udtaler jer. Langt fra alt, hvad arabere, kurdere, tyrkere, osv. gør i dette land, er noget, der er påbudt eller opfordret i islam.

Zaki Youssef
København V

Tid til andet end kanon?

Jeg ville meget gerne kunne glæde mig over, at den nuværende regering vil opprioritere faget historie ved at tildele faget en ekstra time i 4. og 5. klasse.

Men glæden er til at overse, når prisen er en kanon med 25-40 perioder.

Hvis man regner ud, hvor mange historietimer, eleverne vil kunne nå at få i et skoleforløb, vil det dreje sig om ca. 280 - hvis man fraregner fridage og aflysninger pga. lejrskoler og prøver.

Der skal ikke de store matematiske evner til at regne ud, at ender kanonen med at blive på 40 perioder, vil der kun være syv timer til fordybelse pr periode. Hvor meget fordybelse giver det?

Jesper Kent Mortensen må have forregnet sig (Information den 1. juni), når han mener, at der oveni bliver mulighed for den fordybelse, der dog er plads til nu .

Hvor skal timerne komme fra til det arbejde?

Lene Rasmussen
Formand for Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag

Hvem ejer vandet?

Ja, ak hvor forandret; den smukke Langelinje-kaj, der har været et dagligt udflugtsmål for københavnerne i mere end 100 år, bliver nu halvdelen af året komplet ødelagt på grund af de altdominerende såkaldte krydstogtskibe, der er ca. 300 m lange og højere end 5-etages huse.

De tager hele udsigten til Holmen, vores sund og Sverige. Samtidig spærrer skibenes busser med de mange passagerer for trafikken. Og i weekenden, hvor folk har fri, er det aldeles umuligt hverken at komme frem eller tilbage.

Godt nok ejer Københavns Havn formelt arealerne; men man må ikke glemme, at netop Langelinje-kajen blev udlagt til rekreativt område for københavnerne i 1894 som erstatning for den del af Langelinje, der medgik til etableringen af Frihavnen

Mere end 97 procent af dansk jord er matrikuleret; men det er vandet ikke. Derfor igen spørgsmålet: "Hvem ejer vandet?"

Det tema kan passende kommende i fokus, når Planloven nu efter balladen omkring BILKA o.a. kommer til revision.

Birk Keller
Nørrebro

Johannes åbenbaring

Med min kommentar den 6. juni om Fadervor, har jeg fået trådt nogen på deres barnetro og kristelige ligtorne. Præsten, Johs. H. Jensen (JHJ), mener i en påtale den 10. juni ligefrem, at jeg har mistet min sunde sans og burde få mine religiøse barndomstraumer behandlet "diskret i psykiatrisk terapi".

Således åbenbares sandheden om folk, som JHJ er uenige med. Præsten mener desuden, at hans 13-14-årige konfirmanders fantasi og kreativitet i udlægningen af Fadervor langt overstiger min. Det betvivler jeg ikke.

Men når jeg spørger konfirmander, om de tror på Gud, får jeg henholdende svar: måske lidt, måske ikke, ved ikke.

Motiverne til at lade sig konfirmere er til gengæld ikke særlig fantasifulde, snarere konforme: gaver, fester, flot tøj og - gøre ligesom de andre. Har I fortalt præsten det? Nææ. Vi vil jo gerne konfirmeres.

Mit ærinde med kommentaren var primært at advare mod Haarders forslag om at indføre Fadervor i folkeskolen, dels fordi bønnen er uforståelig for børn, og dels fordi det vil øge polariseringen mellem eleverne. Her er det imidlertid opmuntrende, at præstenmanden har samme opfattelse som jeg, at vores Gud og Allah er den samme gud. Modigt sagt, og mit - fromme - ønske er så, at denne Johannes' åbenbaring fører til næste underholdende 'Grossbøl-sag'.

Bent Claësson
børnepsykiater

Når perspektivet mangler

I Vesteuropa bor der ca. 300 millioner mennesker. Rent statistisk er en procent - tre millioner - bindegale. At der siden drabet på Oluf Palme for snart tyve år siden har været så få - og hver for sig tragiske - attentater mod fremtrædende politikere, må nøgternt set siges at være bemærkelsesværdigt.

Kun en presse, der fokuserer på enkeltbegivenheder, sensationen og mangler perspektivet kan se noget specielt skræmmende i dette forhold.

Med så mange gale mennesker på fri fod og med så mange selviscenesættende Don Quixote'r i manegen er det bemærkelsesværdigt, at så få af disse retfærdighedens riddere bliver fældet af løbske vindmøller.

Men selvfølgelig er det sørgeligt, hver gang det sker, idet det dog skal erindres, at et dødsfald er en tragedie og tusind af slagsen er statistik.

Claus Wittenburg
Dyssegård

Mægler sin egen kage

Jeg synes, det er helt uforståeligt, hvis familier skal betale en ejendomsmægler mere end f.eks. to tusinde kroner for at handle et hus i Danmark. Desværre er der eksempler på, at det koster 100 gange mere.

Det kan næppe være regeringens politik, at vi skal have verdens mest kartelagtige, omkostningstunge og selvfede ejendomshandel. Hvis man tænker den tanke, at ejendomsmæglerne havde været en del af den socialdemokratiske fagbevægelse, så ville regeringens ministre bruge ord som 'pamperagtig', 'kartelagtig', 'beton', 'lukket', om den måde den branche 'arrangerer sig' på.

Kravet til regeringen må være: Lav en billig fælles edb-ordning, så folk selv kan handle ejendom på nettet ligesom handel med værdipapirer. Alternativt må vi vente på, at ejendomshandel globaliseres eller outsources til en indisk delstat for at nå frem til målet: At Danmark får verdens mest økonomisk konkurrencedygtige ejendomshandel.

Det vil sikre, at boligmarkedet sættes fri, så danskerne kan bo der, hvor de helst vil og flytte, når de vil.

Gert Wiik
Nykøbing Falster

EU-højskole er en god ide

Mikael Hertig fra Socialister Mod Traktaten vender sig den 8. juni imod Nyt Eu-ropas (NE) forslag om, at 500.000 unge europæere skal have mulighed for at sætte hinanden stævne på højskoler spredt over hele Europa for at diskutere europæisk politik. Dyr EU - propaganda, mener han. Forkert.

Det er blot en del af en større plan NE har udarbejdet. Ideen med planen er, at borgerne selv skal inddrage hinanden i de politiske processer i Bruxelles. EU skal sammen med medlemslandene betale for den demokratiske infrastruktur. Borgerne skal efterfølgende afgøre, hvilket politisk indhold, der skal fyldes i denne infrastruktur. Der er altså ikke tale om, at EU skal sidde i midten og styre slagets gang. Hvordan skulle det i øvrigt kunne lade sig gøre? Unge lader sig ikke diktere af bestemte dagsordener og konklusioner.

Det bliver dyrt - og for at modvirke misbrug har vi i NE beskrevet den mulige opbygning af infrastrukturen for at sikre fuld åbenhed - også om økonomien. Det handler om mere demokrati. Hverken mere eller mindre. Og det er værd at investere i.

Kim Elmose
Nyt Europa

Rockere vs. gadebander

I SøndagsAvisen den 12. juni udtaler chefkriminalinspektør og afdelingsleder for Nationalt Efterforskningsstøttecenter:

"Godt nok skød rockerne med panserværnsgranater og sprængte biler i luften på offentlige gader, men der var en rød tråd - de gik primært efter hinanden. Nu fornemmer man med gadebanderne (d.v.s. dem bestående af indvandrere og 2.g'ere), at bliver nogen skudt, er det bare ærgeligt."

Helt ærligt, bestod en del af den såkaldte rockerlov ikke i at forhindre, at rockerne etablerede hovedkvarterer i tæt befolkede områder for at beskytte almindelige mennesker?

Og dette efter at en panserværns raket trængte igennem ydermuren ved en fest i Hells Angels hovedkvarter i Titangade i 1996, hvor 19 blev såret og to dræbt, heraf en kvinde uden direkte tilknytning til rockermiljøet?

Jo!

Anders Johansen
Humlebæk

Den ydre verdens eksistens

Når man skelner imellem den ydre og den indre verden, skelner man imellem iagttageren og det iagttagne.Og det er mangel på opmærksomhed.

Leif Grage
Valby

Integration

Den dræbte ved café Rust skal begraves i Ramallah. Spørgsmålet om integration er et spørgsmål om, hvordan man får 2.-generations-palæstinensiske flygtninge på Nørrebro til at lade være med at opfatte en håndhævelse at statsmagten - i skole, socialforvaltning eller politi - som en israelsk besættelsesmagt.

Helgi Breiner
København Ø

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her