Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Rod mig venligst uden om For god ordens skyld: Peter Nielsen foretager en forkortning og en sammenblanding af mine udtalelser (leder den 29. juni)...
Debat
1. juli 2005

Her går det godt - eller?

Kan det undre nogen, at Hvilshøj (efter eget udsagn) er helt tryg ved PET's mistænkeliggørelse af en tydeligvis sagesløs, gennem-integreret mand fra Slangerup, hvis ansøgning om statsborgerskab er blevet afslået, skønt han har ren straffeattest og er vellidt af enhver?

Jeg mener: Hun er jo med i en regering, som i årevis har stolet blindt på Udlændingestyrelsen og vel stadig gør det, trods de nylige, omfattende sager om bestikkelse og forfalskede opholdstilladelser. Samme regering havde også fuld tillid til, at Bush og/eller verdens efterretningstjenester talte sandt, da de påstod, Hussein havde masseødelæggelsesvåben.

Hvad har VK-regeringen givet den fattigste halvdel af befolkningen? Takstforhøjelser på kollektiv trafik, øget tvangsaktivering af nedslidte mennesker, forringede levevilkår, så folk med hus, båd og bil kan frådse/forbruge endnu mere? Og mens den støtter sig til et fremmedfjendsk parti, kalkulerer den med mulighederne for at tiltrække de "bedste udenlandske hjerner" til erhvervslivet.

Endelig har en af dens spydspidser (tænketanke) netop barslet med et forslag om at indføre såkaldt flad skat, der blot vil betyde endnu flere sociale tilbageskridt: endnu mere junglelov/liberalisme. Den eneste formildende omstændighed er skatteministerens udtalte skepsis over for forslaget.

Per H. Christiansen
Frederikssund

Vi er ikke imod lighed

Den 28. juni lægger Ask Katzeff afstand til dem med de rigtige, radikale holdninger. Ærgerligt at han således genbruger højrefløjsskribenters billige retoriske kneb.

Studerende, der stemmer på Det Radikale Venstre, er angiveligt folk, der er ligeglade med lighed, helt i tråd med flertallet i befolkningen. Men det radikale skatteudspil foreslår faktisk afskaffelse af "en række fradrag for erhvervsliv og høje indkomster" (Information den 18. april) samt øget boligbeskatning, et forslag der vil ramme dem med egne og dyre boliger. Og skattelettelserne gives ikke kun til den rigeste del af befolkningen.

Katzeff mener også, det er bekvemt for studerende at være for en omlægning af efterlønnen. Men det er jo ikke sådan at nedslidte på 60 år ikke længere skal kunne modtage en ydelse.

Det handler bare om, at arbejdsduelige 60-årige ikke skal kunne gå på pension før tid uden selv at betale for det. Det handler om at give arbejdsgivere et incitament til at ansætte en 58-årig uden frygt for at vedkommende går på efterløn to år efter.

Man kan vel godt have det bekvemt og samtidig have argumenterne i orden?

Bjørn S. Johansson
Radikal Ungdom, Odense

Kystfiskere vil ikke fredes

I Information den 18.-19. juni skriver Greenpeace biolog Martin R. Nielsen, at marinereservater er til fordel for det kystnære fiskeri. Det er da muligt, men kystfiskerne vil ikke fredes i reservater eller nationalparker og det uanset, hvor mange miljømærker de kan få af Greenpeace.

Kystfiskerne ønsker en fiskeriforvaltning, hvor der er balance mellem fiskeriindsatsen og de fisk, der er i havet. Og ligesom hovedparten af den danske befolkning, kan kystfiskerne ikke begribe, at fiskeripolitikken støtter opbyggelsen af større og større fartøjer og grej, når der beviseligt bliver færre og færre fisk i havet.

Derfor håber og beder kystfiskerne til, at politikerne stopper støtten, og at politikerne fjerner de nødvendige store fartøjer og grej. Det er politikernes ansvar, af den simple grund, at kystfiskerne også er fiskere. Dvs. de er kolleger, de er naboer og venner med fiskerne på de store fartøjer. Deres børn går i den samme skole, de handler ind det samme sted, de er vokset op sammen osv.

Kystfiskerne vil have lov til at fiske, og derfor skal Greenpeace presse fiskeriforvaltning, så den får fjernet de store natur- og ressourceødelæggende trawlere, som er skyld i problemerne. Derved vinder alle kystfiskere, hele havmiljøet og alle fiskeressourcerne.

Kurt Bertelsen Christensen
Formand for Levende Hav

Hvor er medierne?

Bush kommer til Danmark den 6. juli. Han skal ikke være velkommen. Han har startet en illegal, angrebskrig mod Irak baseret på løgn, manipulation og bedrag.

Over 100.000 mennesker har mistet livet, mange er blevet mishandlet og tortureret i et Irak, der i forvejen var forarmet af den umenneskelige 10-årige sanktionspolitik.

Forløbet op til krigens start i marts 2003 var et stort bedrag, hvor den ene løgn afløste den anden for at legitimere invasionen, senest afsløret i det såkaldte "Downing Street Memo". USA hævdede i 2002 løgnagtigt, at Irak havde et hemmeligt atomvåbenprogram med køb af uran i Niger. Da Irak i december 2002 for at efterleve resolution 1441 sendte 12.000 siders dokumentation til FN om bortskaffelse af masseødelæggelsesvåbnene, blev dokumentationen stjålet af USA, som bortcensurerede 8.500 sider for at skjule samarbejdet med Saddam i perioden 1985 til 1990.

Den 5. februar 2003 fremlagde Colin Powell for Sikkerhedsrådet såkaldte beviser for Iraks besiddelse af masseødelæggelsesvåben og forbindelser til al-Queda. Alt er senere afsløret som løgn. Herudover foretog USA hemmelig aflytning af flere af Sikkerhedsrådets øvrige medlemmer.

Hvor er pressen og indignationen i forbindelse med afsløringerne af alle disse løgne og bedragerier, der enkeltvis er nok til en rigsretssag? I USA er medierne blevet talerør for regeringen og er samtidigt et effektivt filter, der undertrykker oppositionelle synspunkter. CNN og Fox er lige så regeringstro og ukritiske som Pravda og Izvestia var i Sovjet.

Aksel Gasbjerg
Hillerød

Rod mig venligst uden om

For god ordens skyld: Peter Nielsen foretager en forkortning og en sammenblanding af mine udtalelser (leder den 29. juni), og det samme skete i portrættet af Morten Hesseldahl dagen før, som jeg telefonisk udtalte mig til.

To spørgsmål er blandet sammen: For det først; hvad skylder et forlag sine forfattere? Og for det andet; hvad skylder et land sine forfattere og sine borgere?

Hvad det første angår, så er det god skik at overholde sine kontrakter. Bryder man en kontrakt på den ene eller den anden måde, har det juridisk/økonomiske konsekvenser - det er blandt andet det, en kontrakt handler om. Der er altså eventuelt et moralsk/etisk problem, hvis man bryder god skik, men ikke et juridisk problem - for så vidt som kontraktens bestemmelser om konsekvenserne overholdes.

Hvad angår mit kulturpolitiske synspunkt, så handler det ikke om, hvad et forlag skylder eller ikke skylder sine forfattere i forhold til forsørgelse. Det blander jeg mig ikke i.

Jeg luftede såmænd for firehundredeogsyttende gang det synspunkt, at hvad kulturpolitik angår - og kulturpolitik er et offentligt anliggende, for den bedrives for borgernes skattekroner - så er det efter min mening også på litteraturområdet politikkens (Kulturministeriet og dets institutioners) opgave at bidrage til, ud fra kvalitetshensyn, at supplere og korrigere markedet, således at landets borgere sikres den litteraturforsyning, et oplyst demokrati har krav på. At en sådan litteraturpolitik også - ud fra kvalitetshensyn - som konsekvens bidrager til kunstnernes indtjening, følger logisk heraf.

Det hele blev af den udmærkede journalist rodet godt og grundigt sammen. Jeg beklager, hvis jeg selv har udtrykt mig uklart, og jeg håber, at det nu er forståeligt. Jeg ønsker jo ikke at fremstå som idiot.

Hvad Information mener om den konkrete 'sag' - moralsk og kulturpolitisk - er Informations anliggende, men hvis jeg skal rodes ind i det, så vil jeg gerne have lov at mene det, jeg faktisk mener.

Merete Ries
forlægger, Ries Forlag

Fra ikon til mimose

Av, den sved, Henrik Strube - tænk at Rasmus Lindboe tillod sig at skrive det, du og jeg altid har vidst - at privatskoler underviser de rige, veltilpassede borgeres børn (Information den 27. og 29. juni).

Som jeg læser det, er det dig, der tolker på race-renheden i privatskolerne (et indiskutabelt faktum kan næppe betegnes som manipulation) og nævner racistiske motiver som en mulig årsag til at lade sit barn skrive op på en privatskole.

Men selv om det nok ikke er en særlig hyppig grund til privatskolevalg, tror du så alligevel ikke, at det sker? Jeg er ikke (særlig meget) modstander af privatskoler. Men det er problematisk, hvis alle de ressourcestærke forældre sender deres børn derhen. Så bliver det ikke nemt at være lærer eller elev i folkeskolen.

For 30 år siden blev jeg blæst omkuld af din guitarintro til Røde Mors Automathallen. Hvilken forandring fra ikon til mimose med skyklapper.

Sven Felsby
Brabrand

For rask til at være syg

Det er udmærket, at Bjelobrk m.fl. i kronikken den 29. juni gør opmærksom på - et af de mange problemer i vores såkaldte velfærdssamfund - nemlig de op imod 165.000 OCD-ramte. At der findes udmærkede muligheder for behandling, men at vores overleverede sundhedssystem, med magten centreret hos læger og speciallæger, ikke gør det rigtige.

I det store hele nøjes man med at ordinere medicin, selv om enhver ved, at der også skal anden hjælp til. Det er selvfølgelig rigtigt at "psykologer ikke kan betegnes som speciallæger," men bedre var det måske at oplyse, at psykologer slet ikke er læger, og at vi desværre ikke er nået længere i vores velfærd end, at der kun ydes delvist tilskud til såkaldt kriseterapi. Alt andet, deriblandt OCD, er helt urimeligt, stadig en privatsag.

Kronikken oplyser, at der intet offentligt register findes over privatpraktiserende psykologers behandlingsmæssige spidskompetencer. På www.psykologhjaelp.dk findes der dog en udmærket liste over privatpraktiserende psykologer og deres specialer. Enhver ordentlig læge vil da også være i stand til at henvise til lokale psykologer, som hun har samarbejde med. Ellers skift læge.

Desværre er det helt korrekt som kronikørerne skriver, at det er populærpolitik og (kortsigtede) økonomiske interesser, der har overtaget. Ikke kun på dette punkt. Man kunne få den tanke at vores nuværende ledere måske er godt tilfredse med, at der kan hæftes en god diagnose på en stor del af den tiloversblevne tredjedel af danske borgere i den arbejdsdygtige alder.

I det lange løb betaler det sig selvfølgelig at behandle folk ordentligt.

Niels P Sønderskov
cand.psych

Kære George

Blot nogle serviceoplysninger i forbindelse med dit komme. Du behøver ikke at vaske dine hænder før besøget i lille Dannevang - du er ikke den eneste statsleder med uskyldiges blod på hænderne.

Endvidere er en del af befolkningen ført så grundigt bag lyset, at de sikkert vil heile, undskyld, hylde dig ved din ankomst.

Zubair Butt Huassain
Taastrup

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her