Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Andersen og Grundtvig På bagsiden den 25. juli glæder Anita Brask Rasmussen sig over at have genfundet Istedløven og samtidig fået indprentet den ...
Debat
11. august 2005

No pasarán

Først var det Hizb ut-Tahrir, som blev sigtet for 'trusler' mod regeringen. Så kom turen til Oprør, der nu sigtes for terrorstøtte på grund af sin opbakning til befrielsesbevægelserne PFLP og FARC. Talsmændene for de to organisationer står til adskillige års fængsel.

De virkelige kriminelle, regeringen, som har indledt en FN-stridig krig mod Irak og dermed er ansvarlig for alle besættelsens konsekvenser, herunder de over 100.000 døde irakere, bruger terrorbomberne i London til at intensivere undertrykkelsen af krigsmodstanden og den politiske protest i Danmark.

Britisk politi har i terrorbekæmpelsens navn myrdet en uskyldig brasiliansk elektriker på en undergrundsstation i London. Så langt er vi ikke kommet i Danmark - endnu. Men politikere - kun demokratiske på overfladen - har med 'terrorpakken' skaffet sig det retsmæssige grundlag for politistaten, der forsøges legitimeret med 'terrorbekæmpelse'. Fascismen er i sin vorden. Det er tid til konsekvent forsvar for alle demokratiske rettigheder.

Carsten Kofoed
talsmand, Komiteen for et Frit Irak

Det truende ligsyn

Stor blev min træthed ved synet af artiklen "Søvndals begravelsesforretning" ledsaget af et billede af en eftertænksom SF-formand i Informations den 6.-7. august.

Sammenstillingen af overskrift og billede formidlede på forhånd stor mistrøstighed, og forfatteren Rasmus Lindboe (RL) causerede mystificerende videre, indtil han kom til sagen en halv spalte inde i artiklen. Her åbenbaredes det, at ordet begravelsesforretning skyldtes et fejlopslag på internettet. Da emnet for artiklen angiveligt var SF-formanden, må det undre, hvorfor et uvedkommende fejlopslag bliver brugt som underholdende indhop.

Jo længere man kom ind i artiklen afsløredes det underliggende budskab: En slet skjult dommedagsprofeti af SF's snarlige undergang - uden saglig analyse men fyldt med små smarte og løsrevne citater. RL forsøger sig tillige med latterliggørende beskrivelser, bl.a i sin karakteristik af Villy Søvndals beslutning om personligt at konfrontere Præsident Bush med sit og SF's syn på Irak-krigen:

"Søvndal tøffede skælmsk omkring med et lille papir i inderlommen"

Disse arrogante karikaturer samt RL's andre populær-journalistiske kunstgreb i behandlingen af alvorlige samfundsemner udvikler let noget uforpligtende snik-snak og anvendt i større skala, truer et snarligt 'ligsyn' over den seriøse journalistik.

Peter Blicher Dam
Hinnerup

Børn og lesbiske

Jeg har følgende spørgsmål til Anne Grete Holmsgaard og Margrete Auken:

Hvis lesbiske kvinder, der ønsker kunstig befrugtning, skal gå ud og finde en mand, der vil stille op, hvorfor skal det samme så ikke gælde for heterosexuelle kvinder? (Jf. kommentar den 3. august)

Det er et sympatisk synspunkt, at der et eller andet sted skal være en far til stede, men hvorfor kun til børn af lesbiske kvinder? Jeg får mistanke om en skjult dagsorden, for ellers burde det være ligetil at støtte ligeberettigelse på dette område og så dér efter - hvis det er éns synspunkt - støtte en lovgivning mod anonyme donorer.

Judith Katz
København N

Grønlandsk og dansk

Sjovt nok har den nordiske sprogkonvention og den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester slet ikke været nævnt i den seneste sprogfejde.

Ifølge den sidste af de to har en statsborger i et nordisk land ved skriftlig henvendelse til en myndighed i et andet nordisk land i enkeltsager om adgangen til social bistand eller sociale tjenester ret til at anvende dansk, finsk, islandsk, norsk eller svensk. I sådanne sager skal myndigheden sørge for at vedkommende, hvis der er behov for det, får den fornødne tolke- og oversættelseshjælp i disse sprog.

Den nordiske sprogkonvention omfatter ligeledes sprogene svensk, dansk, finsk, inslandsk og norsk. Konventionslandene skal arbejde for at borgere i ét af landene skal kunne anvende sit eget sprog i kontakt med myndigheder og offentlige kontorer. De nordiske samarbejdsministre har dog i 2001 besluttet at udvide konventionens gyldighedsområde til også at omfatte grønlandsk, færøsk og samisk.

Imidlertid giver konventionen ingen sproglige rettigheder i ens eget land, og Grønland er jo Danmark. På den anden side er grønlandsk officielt sprog i Grønland, mens dansk fortsat er hovedsprog i Grønland. Forvirret?

Mon ikke tiden er inde til at få aflaret sprogenes status i Rigsfællesskabet med en ligestilling for øje?

Jørgen Christian Wind Nielsen
Gentofte

Dansk åndsliv i DR

Den 6. august sendte DR 2 i tidsrummet 21.15-00.05 følgende temalørdag:

"Det er bare bryster. En aften hvor kvinder i alle aldre - og en enkelt mand - snakker frit fra leveren om deres bryster i alle størrelser".

Emnerne var mange: "Bryster i 2005. Når brystet bryder frem. Det modne bryst. Bryster i parforhold. Det ammende bryst. Lise Nørgaard og brysterne. Fra hængebryster til silikone. Når brysterne bli'r syge. Bryster (Amerikansk dokumentar)".

Ligesom man taler om 'navlebeskuelse', kunne man passende kalde dette 'brystbeskuelse' og stille spørgsmålet, om udsendelsen er et udtryk for dansk åndsliv 60 år efter Hiroshima? Og kunne DR 2 ikke have vist så megen situationsfornemmelse, at man havde valgt en mere åndsbetonet og respektfuld optakt til aftenens næste udsendelse, hvis tema netop var "60 år efter Hiroshima"?

Kamma Ankjærø
Århus C

Andersen og Grundtvig

På bagsiden den 25. juli glæder Anita Brask Rasmussen sig over at have genfundet Istedløven og samtidig fået indprentet den rigtige dato for slaget ved Isted.

Måske kan hendes glæde blive endnu større, når jeg fortæller, at dette slag satte flere spor i digtningen end Grundtvigs sang Det var en sommermorgen, selvom det drejer sig om månederne før slaget.

I forsommeren 1850 vidste alle, at dette store slag stod for døren. Begge parter samlede alle deres disponible styrker, som var omtrent lige store, og alle vidste, at kampen måtte blive hård og meget blodig.

Den 3. maj offentliggjorde H. C. Andersen i bladet Fædrelandet sin sang I Danmark er jeg født. I vers to skriver han:

"Du danske friske strand, hvor Dannebrogen vajer, Gud gav os den - Gud giv den bedste sejr!"

Alle forstod, hvad han tænkte på. Det var en skæbnetime for landet, og hans bøn om sejr afspejlede hele stemningen. Det er rimeligt at tro, at det er hele denne situation, der har inspireret ham til at skrive dette digt.

Mads Lidegaard
Nærum

Mennesket under dom

Det er en udmærket debat, der er kommet via Peter Tudvad og Søren Krarup (SK); udmærket fordi man nu fra SK får klargjort, hvad den lutherske kristendom står for.

Som ingen anden kan han jo trække den forståelse op. Her får man klart udtrykt, at man som kristen lever efter den strengeste lov, der kan gives; man er dømt for forhånd; og kan ikke gøre sig fortjent af noget.

Kun nåde kan man håbe på - hvor? "Loven forkynder, at mennesket er dømt som den synder, der skal, hvad det ikke kan og ikke vil."

Kristne lever altså under den strengeste lovreligion, der ikke giver mennesket anseelse ud fra egne fortjenester. Mennesket bliver således under disse forhold et 'intet-væsen' Men kan et intetvæsen have ansvar? Kan det gøre for, hvad det gør? Og kan et intet-væsen gøre noget som helst godt?

Det er vel som følge af denne tanke, at man føres ind i kirken via barnedåb. Så kristne får/har barnekår - er Guds småbørn, som altså intet kan gøre eller gøre for; dermed er de så også uden ansvar, og uden synd. Det er da en mageløse konstruktion.

Kurt Kristensen
Kerteminde

Grædefærdige politikere

De sidste uger er medierne løbet over med historier om, hvordan bøsser tilsvines på arbejdspladsen. Og endnu engang er det kommet frem, at kvinder ikke får det samme i løn som deres mandlige kollegaer. Og endnu engang stiller grædefærdige politikere op og beklager, at ligestillingen i Danmark går den gale vej.

Det er selvfølgelig dejligt at se Bondam og Helle Thorning-Schmidt begræde den manglende ligestilling, men politisk handling er stadig en mangelvare. Og det selvom vores svenske naboer for længst har lugtet lunten og er begyndt løse problemerne.

I Sverige har man oprettet en ombudsmandsinstitution hvor svenskere, som generes pga. køn, seksualitet eller hudfarve kan henvende sig og få taget deres sag op. Vi bør gøre det samme i Danmark, så vores børn kan være kvinder eller bøsser uden at blive generet af omgivelserne.

Det vigtigste for mig er at skabe et København, hvor offentlige ansatte behandles ordentligt. Derfor skal vi have en ombudsmandsinstitution, som tør gribe ind og se på de sager, hvor der foregår forskelsbehandling.

Torben Kastrup
BR-kandidat for SF

Logik for en radikal

Radikal Ungdoms Bjørn Johansson er som radikale er flest: Argumentresistente.

Lad mig derfor slå fast i forhold til den korrespondance, vi har haft igennem Informations spalter. Når Dansk Folkepartis Ungdom mener, at flygtninge skal hjem, når der er opnået fred i deres hjemland, så siger det sig selv, at de ikke skal integreres.

Dansk Folkepartis Ungdom mener i øvrigt, at flygtninge i videst muligt omfang skal tage ophold så tæt på deres hjemland som muligt. Der bør derfor oprettes lejre i nærområderne, hvor flygtninge skal tage ophold, således at de ikke på noget tidspunkt kommer til at befinde sig i Danmark.

Det skal ikke længere være muligt som udlænding at søge asyl i Danmark ved at henvende sig i Sandholm-lejren eller ved politimyndigheden. Asyl skal søges i lejre i nærområderne eller på en dansk ambassade, konsulat eller lignende.

I forhold til de udlændinge, der allerede den dag i dag opholder sig i Danmark, kræver Dansk Folkepartis Ungdom assimilation - ikke integration.

Det skal ikke være det danske folk, der skal ændre sig for at komme de fremmede i møde. Det må alene være de fremmede, der accepterer dansk skik og levevis. Ønsker man ikke det, står det frit for at drage hjem.

Kenneth Kristensen
fmd., Dansk Folkepartis Ungdom

Beliggenhedsafgift

Den Radikale boligordfører Charlotte Fischer har foreslået, at gevinster ved boligsalg skal beskattes.

Hensigten er god, men forslaget vil ikke fjerne den ulige fordeling, der skabes af boligprisernes himmelflugt. En boligejer, der ikke sælger, vil fortsat kunne indkassere gevinster via belåning af friværdien. Og to ens boliger med samme beliggenhed vil kunne blive beskattet meget forskelligt.

Der findes kun en metode, der kan sikre, at alle borgere får del i velstandsfremgangen:

En løbende beliggenhedsafgift på jord kombineret med en tilsvarende nedsættelse af indkomstskatten.

Lars Bækgaard
Retsforbundet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her