Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Debat
23. august 2005

Omar Shahs falske præmis

Pseudodemokraten Omar Shah harcelerer i Information den 19. august over forslaget om en »dansk imam-uddannelse« og oplyser, at de prædikanter, der er populære blandt unge muslimer skulle være de, der »taler til de unge på et sprog de forstår og i en relevant kontekst«.
Shah hævder frejdigt, at unge muslimer søger de budskaber, de er interesserede i, hvor det end måtte være, bl.a. i Hizb-ut-Tahrir og salafistiske miljøer, sidstnævnte tilhængere af en strengt puritisk islam.
Som Shah selv?
For en gangs skyld er jeg enig med Omar Shah. En dansk imamudannelse vil ikke være det papir værd, den er skrevet på. Shah har også ret, når han siger, at imamer der prædiker imod den dansk kultur, ikke nødvendigvis gør dette grundet manglende kendskab. Tænk bare på Abu Laban.
Men kæden ryger af, når Omar Shah hævder, at der er tale om diskrimination, fordi kravet om en ’dansk’ teologisk uddannelse kun henvender sig til muslimer og ikke f.eks. hinduer.
Såvel Hizb-ut-Tahrir som salafisterne undsiger demokratiet i den form, vi kender det, og insisterer på, at det alene tilkommer Allah at regulere styringen af samfundet. Så meget for respekten for demokratiet. Ifølge prædikant Shah vender unge muslimer også det danske samfund ryggen, »fordi de med egne øjne har set, hvordan den ene muslim efter den anden er blevet presset ud af politik«.
Ifølge Shah er det uhørt alene af den grund, at disse unge politikerspirer er muslimer. Så betyder det mindre, at flere af dem har bakket op om stening af kvinder, dødsstraf for blasfemi og indskrænkning af ytringsfriheden.
Den rette blanding af fosfor og sulfat er dræbende for mennesker. Lige så farligt – eller måske endda farligere på sigt – er de religiøse forkyndere, der arbejder for at indpode en særlig islamisk identitet i den opvoksende generation af unge muslimer i det danske samfund. Hvad vil Omar Shah gøre ved det?

Jette Plesner Dali
Venstres Integrationsudvalg på Frederiksberg

Stille, muslimsk terror

Omar Shah er i stand til at bruge Informations spalter til en form for stilfærdig terrorisme. Han har gjort det i årevis. Hans gift er rettet mod demokratiet, mod medlemmer af Folketinget. Hvordan går det egentlig til, at avisen på den måde lader sig misbruge?
Den 15. januar 2003 skrev Shah om statsministerens nytårstale: »Talen blev på trods af sit xenofobiske indhold overraskende godt modtaget af ’indvandrere’ eller i hvert fald blandt tingets to maskotter« (min fremhævelse, KB.)
Det drejede sig selvfølgelig om Naser Khader og Kamel Qureshi. Og Omar Shah var og er udmærket klar over, at denne tilkendegivelse af foragt over de to folketingsmedlemmer er ensbetydende med at stemple dem som forrædere i mange muslimers øjne – og i hvert fald i muslimske fundamentalisters øjne. Den er kort sagt livstruende for de to folketingsmedlemmer. De modtager da også løbende trusler.
Her senest, den 19. august skriver Shah så: »Unge, der hører, at demokratiet er uislamisk, kan med deres egne øjne se, hvordan den ene muslim efter den anden er blevet presset ud af politik, med mindre der er tale om muslimer, der aktivt støtter sager, der er i diametral modsætning til alt, hvad islam står for.« (Min fremhævelse, KB)
Her kom de to folketingsmedlemmer igen, blandt flere andre: De er forrædere mod Islams sag, værsgo …
Hvis et folkestyre skal kunne opretholde den åbne drøftelse, der er dets kærne, så må de folkevalgte stå under befolkningens beskyttelse i udøvelsen af deres opgave. Hvordan i alverden vil Information så have, at befolkningen skal opretholde respekten for bladet, når det vedholdende lægger spalteplads til intimidering og terrorisering af folkevalgte?
En liden anerkendelse til Shah skal der imidlertid også lyde. Hvis der er en stor sag, såvel Naser Khader som Kamel Qureshi aktivt støtter, så er det – demokratiets opretholdelse.
Og her får vi altså Omar Shahs klare tilkendegivelse af, at den sag »er i diametral modsætning til alt, hvad Islam står for«. – Vi havde nok en fornemmelse.

Keld Brikner
mag. art. i filosofi

Er muslimer masochister ?

Omar Shah skrev den 19. august en kronik, hvor han vendte sig mod en dansk imamuddannelse. Hans pointe var, at de, der ønsker en dansk imamuddannelse, tror at de udenlandske imamer ophidser andengenerationsindvandrerne mod det danske samfund, fordi de ikke kender danske samfundsforhold. Men det er forkert. Andengenerationsindvandrerne vender sig mod det danske samfund, fordi de kender det danske samfund og ikke bryder sig om det. Det vil derfor være spild af penge at uddanne imamer, der skal forsøge at forene islam med dansk kultur, for andengenerationsindvandrere vil ikke lytte til dem.
Jeg vil derfor gerne spørge Omar Shah om, hvad det egentlig er, de unge muslimer søger i Danmark. Hvis de ikke bryder sig om vores måde at leve på, er det da tåbeligt at forblive her i landet. Så hvorfor flytter de ikke til et land, hvor flertallet er muslimer ?
Det skulle vel ikke være, fordi det er endnu mere rædselsfuldt at bo i de lande, hvor islam har magten ?

Lars Nielsen

Arbejdsløse på efterløn?

Ifølge Socialdemokraternes udspil om efterløn, skal man være medlem af en a-kasse i 38 år for at få efterløn.
Hvorfor skal man ikke bare have arbejdet i 38 år?

P. Henriksen
Odense

Operaelskeren

Information bragte den 20.-21. august et interessant interview med operachef Kasper Bech Holten, der fortæller, hvordan mødet med kærligheden fik ham til at stoppe op og tænke på, hvem det er, »som skal imponeres,« førend livet kan nydes. Det drejer sig om at tillade sig selv små lommer af eftertænksomhed – og modstand mod ting, der ofte dominerer os såsom titler, penge og prestige.
Som en mindre pendant forsøger flere virksomheder nu at gøre deres ledere og medarbejdere mere opmærksomme på hinandens tegn på f.eks. begyndende stress. Dette sker for at en anden, ofte en leder eller en personalekonsulent, kan ’spænde ben’ for en medarbejder, som er ved at koge over. For, som Informations serie om unge på 30-45 år viser, så er det ikke virksomhederne, som alene presser medarbejderne.
De er også selv domineret af ønsket om penge, prestige og magt. Ses sidstnævnte i lyset af, at mange arbejder med noget, som de finder yderst interessant, så er det indlysende, at mange kan og vil komme til at arbejde sig selv stressede og syge, alt imens de smiler. Netop derfor er det vigtigt, at vi tør bryde ind i andres liv. Livet består af mange elementer, hvorunder arbejde er et. Og er arbejde det eneste identitetsskabende, så bliver livet endimensionelt og vil på sigt falde sammen.

Finn Janning
filosof

Konservativ justits

Det Konservative Folkeparti (til tider ganske liberalistisk og elitært) foreslår, at Politiets Efterretningstjeneste PET skal have øgede beføjelser med hensyn til overvågning af borgerne. PET’s øverste chef er den til enhver tid siddende justitsminister og p.t. den samme Lene Espersen, der blandt sine meritter kan bryste sig af en fortid som et af de menige folketingsmedlemmer, der ganske uretmæssigt – på tro og love – modtog det for folketingsmedlemmer forhøjede, skattefrie stedtillæg for MF’ere boende uden for København. På almindeligt dansk kaldet socialt bedrageri. Belønningen var en senere udnævnelse til Justitsminister. En af hendes partifæller blev som tak for samme adfærd udnævnt til Socialminister. Blandt øvrige af offentligheden velkendte konservative justitsministre med ’lov og orden’ på programmet var med kors og bånd-dekorerede personer som Erik Ninn Hansen og Hans Engell.
Føler De Dem tryg ved at give folk af denne kaliber det øverste ansvar for øget overvågning og kontrol af danske borgere, som – i modsætning til ovennævnte – har et rent generalieblad?

Claus Wittenburg
Dyssegård

Fasaner som skydeskive

Når man bor i byen, ved man ikke alt, hvad der foregår ude på landet. Her er fasaner på en herregårdsmark. De fodres af herregårdsskytten og bor i hytterne. Den 1. oktober kommer jægerne. Hunde jager fuglene op, så de kan blive levende, flyvende skydeskiver. På den måde kan landets rigeste segment, ofte på skattefars regning, få en sjov dag på landet. Folketingets flertal synes, den form for organiseret underholdnings-dyreplageri (op til halvdelen lever videre sårede, med hagl i kroppen) er i orden.

Eskild Nielsen
Stenstrup

Nyttig database

Udbudsportalens nye database med alle kommunale udbud er et rigtigt godt initiativ, som kommer alle til gode. Mindre virksomheder går glip af for mange ordrer, fordi de ikke byder ind på opgaverne. Det er i dag uoverskueligt at enten skulle holde sig ajour med alle kommuners hjemmesider eller læse alle aviser for at se udbudte opgaver. I den ny database kan alle udbudte opgaver ses, uanset hvor i landet de er. I dag får kommunerne flest tilbud fra virksomheder i nærområdet, men mange opgaver kan sagtens løses af virksomheder uden for dette. Med databasen bliver kommunernes udbud synlige for flere. De fleste kommuner har stigende udgifter på f. eks. overførselsindkomst-området, og det belaster den kommunale økonomi. Derfor er der ikke råd til at gå glip af tilbud, som måske er billigere og bedre. Mobiliteten i erhvervslivet er øget, og kommunerne bør gøre det samme. Kommunegrænser er kun et spørgsmål om eget råderum. Borgernes brug af børnepasning, skole, plejehjem m.m. på tværs af kommunegrænserne og virksomhedernes og medarbejdernes bevægelighed efter ordrer og arbejde gør det naturligt, at kommunerne indhenter tilbud ud over nærområdet. Både udbydere og tilbydere vil, i databasen, kunne hente overblik og inspiration – hvem udbyder hvad og hvordan.

Anne V. Kristensen
kandidat til Regionsråd Midtjylland

Information og græsrødder

I august har kvindefredsnetværket Kvinder i Sort afholdt international konference i Jerusalem. I alt 750 aktivister fra 44 forskellige lande har diskuteret og udvekslet erfaringer under overskriften Kvinders modstand mod besættelse og krig. Deltagerne stillede desuden op i flere demonstrationer mod den israelske sikkerhedsmur. Konferencen var arrangeret af israelske og palæstinensiske kvinder og blev gennemført med en energi og inspiration, som ikke kan undgå at sætte sig nye spor i fredsarbejdet, når deltagerne vender tilbage til deres hjemlande. Men der har ikke været et ord om konferencen i Information. Ligesom avisen også er påfaldende tavs i forhold til andre græsrodsnetværk, der arbejder for løsninger på tidens store problemer. Hvor bliver avisen af? En fast spalteplads ville ikke være for meget.

Gerd Gottlieb
Holte

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her