Læsetid: 8 min.

opinion

Debat
4. august 2005

Forbrugs-døden
Skattelettelser og større lån i huset har åbnet for en gigantisk forbrugsfest. Politikerne er glade. Succesen er hjemme. Eller er den? En afslørende test på den mentale tilstand i forbrugsparadiset er et studium af de mennesker, der bruger hele lørdagen på at promenere i de store indkøbscentre. Hvis folk virkelig er så lykkelige over forbrugslivet, hvorfor går de fleste så rundt i disse centre med et udslidt eller dødt blik i øjnene? Ifølge en rejseleder, der har været mange år i rejsebranchen, er folk også blevet langt mere aggressive de seneste år, når de er ude at rejse. Hidser sig op over ligegyldigheder. Er det mennesker, der har det godt, som opfører sig sådan? I forrige århundrede hed det politiske projekt materiel velfærd til alle. Tiden er vist mere end moden til, at politikerne supplerer det materielle projekt med et projekt, der hedder mental velfærd til alle. Da der er tale om et kollektivt problem, ville det uden tvivl kunne samle nationen. Og det har vi hårdt brug for i disse tider, hvor velfærdssamfundet trues af individualiseret opløsning.
Margrethe Nørskov Birkerød

En lukket forbrugsfest
Nemt at forstå og nemt at forklare. Sådan er det takststop, som Helle Thorning-Schmidt lancerer i Information den 3. august. Statsministeren elsker jo ellers den type forslag, som er nemme at forstå, så hvorfor mon han ikke forlængst har fundet på den idé? Er grunden mon, at Fogh kun tænker på den vælgerstærke og vellønnede middelklasse, mens han ignorerer den gruppe danskere, som ikke deltager i forbrugsfesten. Hver gang, der kommer et forslag, der er rettet mod de svageste grupper, smækker Venstre døren i og viser dermed, at Fogh og hans partifæller agerer dørmænd til en lukket forbrugsfest.
Lasse Nielsen Odense V

Til ingens bedste
Stanken af kvoteordninger for tosprogede børn og unge breder sig - nu også til Informations lederspalte den 1. august. Men det handler ikke om kulturelle problemstillinger. Der er tale om sociale problemstillinger. Det er de dårlige normeringer i daginstitutionerne og de alt for store gruppestørrelser i vuggestuerne og børnehaverne, der er problemet. Det er ikke børnene eller deres etniske baggrund. Kvoter løser ikke de sociale problemstillinger, men vil i stedet diskriminere og stigmatisere de i forvejen marginaliserede børn og familier. Kvoterne er alene vendt mod dem med den forkerte farve. Det er ikke de hvide børn fra Frederiksberg og Gentofte, der bliver fragtet rundt til byens fattige kvarterer, selvom de og deres forældre er de mest ressourcestærke. Den store sociale udskilning af tosprogede, farvede og hvide børn skyldes skolens klassekarakter. Men den forstærkes også af den racistiske og kulturelle udstødelse af folk fra den 3.verden. Det er dybt beskæmmende, at Information og dele af den pædagogiske verden, er hoppet på den ideologiske limpind, som er fostret af regeringen og dens nykonservative dagsorden. At acceptere kvoter er at acceptere et samfund, der tolererer social marginalisering, udstødelse og eksklusion.
Jan Hoby
forretningsudvalgsmedlem Landsfore. for Socialpædagoger

Arrestordre
Information skrev den 29. juli, at "Danskere kan fængsles uden forbrydelse'." Noget forvirrende, men forfatteren har venligt afklaret: I EU-regi er stillet forslag vedrørende straffuldbyrdelse, med to hovedsigter: For det første at skabe gensidig anerkendelse af domfældelser indenfor EU, og for det andet at styrke resocialisering af domfældte.
Det har i og for sig ikke noget med den europæiske arrestordre at gøre - bortset fra at det nye forslag deler elementer med dennes konstruktion, særligt den deri optrædende positivliste samt opgivelsen af princippet om dobbelt strafbarhed. Om dømte forudgående er udleveret iht. europæisk arrestordre er ikke væsentligt; her drejer det sig om, at udstedelseslandet kan forlange, at fuldbyrdelseslandet overtager domfældte til straffuldbyrdelse, og at en dom ikke dér kan ændres væsentligt. Det nye lovinstrument blandes i artiklen sammen med loven om den europæiske arrestordre. I forhold til denne er der betydeligt mere grund til ophidselse. Det er nemlig ganske uigennemsigtigt, hvilke anklager man kan rammes af udefra. Den omtalte positivliste rummer i alt 32 kriminelle, vagt definerede kategorier, omhandlende alt muligt andet end terrorbekæmpelse, som debatten vist mest har koncentreret sig om. Listen kan til enhver tid ændres af EU's ministerråd uden synderlig demokratisk kontrol.
Michael Møllgaard
studerende

Housepricing
Der er politisk velvilje for forslaget om at indføre roadpricing for at løse trafikproblemer i København. Men hvad med at overføre tankegangen til boligmarkedet: housepricing. For problemet med boligmarkedet i København er ikke kun de løbske priser på ejendomsmarkedet, men også de mange mennesker, der bor på et stort areal; noget der i lige så høj grad gælder leje- og andelsboliger som for ejerlejligheder. Det bør ikke kunne betale sig at bo få mennesker i store ejendomme. Boligskatterne, som skal regulere ejermarkedet, fungerer ikke og bør erstattes med 'housepricing,' hvor man betaler for overforbrug af areal. Det skal få husstande til at finde boliger af en mere passende størrelse. Vi må gøre op med tankegangen om, at det er ok at beholde en stor billig lejelejlighed, selv om børnene er flyttet hjemmefra, og konen måske er skredet. Det er hamrende usolidarisk.
Helgi Breiner
København Ø

Kjeldgaards enegang
I Information den 28. juli i serien borgmesterduel giver Bo Asmus Kjeldgaard en berettiget kritik af Socialdemokratiet. Men artiklen viser også hans mangel på lederegenskaber.
Som politiker må man gerne være stolt af de initiativer man har taget, og som gennemføres, men Kjeldgaard - og det er ikke første gang - promoverer sig på nogle politiske initiativer, som andre har været med til. Kjeldgaard hævder, at SF skabte børneplanen. Det er ikke korrekt den har bl.a. Socialdemokratiet og de radikale været med til. Familie- og arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer har også kritiseret ham for at gå enegang i andre tilfælde. Så indimellem evner han ikke at være samarbejdende, og det er helt nødvendigt som overborgborgmester for København. SF har igennem årtier sammen med Socialdemokratiet om nogen været med til at bevare systemer, der er blevet til vaner. Kjeldgaard skriver, at SF vil stille sig bag et nyt og samarbejdende styre efter valget. Gælder det også, hvis socialdemokraterne tilbyder SF to borgmesterposter for et bevare overborgmesterposten og systemet, Bo Asmus Kjeldgaard ?
Bjarne P. Nielsen suppleant og BR-kandidat (B)

Kritisk journalistik
Vedrørende TV 2's indslag om indvandrerbander og Lotte Mejlhedes udenomssnak (Information den 1. august): Problemet er, at TV 2 anvender enkeltstående udtalelser og dramatiske effekter til at dokumentere eksistensen af et fænomen, der både hvad angår karakter og omfang ikke i dag er kendt til bunds. Udover det skræmmebillede og den almene frygt, TV 2 skaber, må jeg også konstatere, at det tilsyneladende er tilstrækkeligt at stå ved sine påstande og trusler for at få dem bragt i TV 2 Nyhederne. Har den pågældende journalist fået bekræftet eksistensen af indvandrerbanden TrippleA andre steder? Og hvad er TV 2's reaktion på, at politiet ikke kan bekræfte et kendskab til pågældende bande? Der påhviler TV 2 et klart ansvar for at sikre, at indslag om sådanne komplekse og følelsesladede samfundsproblemer er baseret på hård og konsekvent journalistisk research - og ikke på udtalelser fra enkeltpersoner. Skal vi i den almindelige debat diskutere dette problem og komme frem til holdbare løsningsmodeller, er det afgørende, at det bliver gjort på korrekte præmisser. Lotte Mejlhede er ikke i TV 2's ledelse og svarer i øvrigt ikke på spørgsmålet. Derfor må jeg endnu en gang anmode om, at TV 2's direktør eller bestyrelse tilkendegiver en holdning til et indslag af denne karakter.
Jakob Espersen
København V

Tema om græsrødderne
"Stilhed efter venstrefløjen" var overskriften på side 2-lederen den 21.juli af rl, og jeg studsede over den negative tone i teksten med den dybe (frustrerede?) beklagelse over tavshed og passivitet. Jamen, Hallo, er I ikke journalister derinde? Er det ikke jeres eksplicitte opgave at opsøge relevante instanser og personer og få varierede udsagn og synspunkter? De politiske partier bevilger sig selv offentlige penge og kan etablere sig med sekretariater og spindoktorer. Men der er rigtig mange selvstændige netværk og organisationer, der uden penge til sekretariater m.v. kun eksisterer i kraft af frivilliges indsats. Mange er aktive i demonstrationer (som sjældent omtales i medierne), og så skriver vi læserbreve (mange bliver afvist). Det er (hidtil?) den eneste måde, vi kan få et budskab frem, og på grund af den løse struktur er disse indlæg kun underskrevet med navn og ikke organisation/netværk, fordi man ikke er udpeget til officiel talsperson. Derfor er de - desværre - for lidt synlige. Hvad med at lave en af jeres almindeligvis glimrende temaserier om de lidt mere officielle organisationer og græsrødderne: OSCE, Danmarks Fredsråd, FN-forbundet, Center for Konfliktløsning osv. Fredsforskeren Jan Øberg citeres også i lederen, hvornår kommer det 2-sidede interview med ham?
Dorte Valentin Sørensen
Bagsværd

S-konservatisme
"Hvad er det for en ulighed? Bistandsklienten i den anden ende af Køge bliver jo ikke fattigere af, at prisen på min bolig stiger." Således sagde næstformanden i Socialdemokraternes folketingsgruppe Henrik Sass Larsen til Information den 30. juli i anledning af husprisernes himmelflugt. Gisp! Er dette snæversyn udtryk for Socialdemokraternes holdning til et af tidens største fordelingsproblemer? Er det gamle parti kommet så langt ind i et konservativt og individualistisk menneskesyn, at det ikke kan eller vil se, at tingene hænger sammen? Boligejernes gevinster er jo i høj grad samfundsskabte og indkasseres uden indsats fra boligejerens side. Og samfundets håndtering af prisstigningerne påvirker alle borgere, herunder kontanthjælpsmodtagerne. En beskatning af de samfundsskabte værdier vil for eksempel kunne fritage lavtlønnede og kontanthjælpsmodtagere fra at betale indkomstskat. Tingene hænger i høj grad sammen, og hvis S ikke vil løse problemet, må der være andre partier, der vil.
Lars Bækgaard
Retsforbundet

Takststop
Pia Christmas Møllers reaktion på Socialdemokraternes takststop, som omtales i Information den 3. august, er ret komisk. Hun taler om, at det lægger bånd på det kommunale selvstyre. Hallo Pia. Du har selv stemt for skattestoppet. Og hvis takststoppet er et bånd på det kommunale selvstyre, hvad er så skattestoppet. En løkke?
Jonna Clausen
studerende

Øget forskel i samfundet
Hvad er egentligt problemet i, at folk i arbejde bliver rigere, mens folk på understøttelse ikke gør? Er det ikke sådan, det bør være – at de, som gør en indsats, belønnes? Det er jo ikke sådan, at de, der bliver rigere, bliver det, fordi de stjæler fra de fattige. Nej, der skabes flere værdier, så det er helt fortjent, at nogle bliver rigere end andre. Kjeld Flarup Christensens, Struer

Vejrmanden
Skyerne tændes, når jeg strejfer tasterne. Det er sommer, alt er i den skønneste torden. Lyn vokser og dufter, men kan ikke plukkes – en savklinge igennem min forventning – Svaner snapper efter vejret i den tunge luft, der klæber til alt. Jeg henter en håndfuld regn ind, trykker på en knap og slukker en appelsin, i dette digt uden pointer.
Rolf Steensig

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her