Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Tåbesnak om efterløn Hvorfor tale om afskaffelse af efterlønnen? Vi har 900.000 mennesker på overførselsindkomst, heri indgår en stigning på ca. 4...
Debat
29. september 2005

Meld fra, kunstnere

Nu vil Brian Mikkelsen bruge de danske kulturværdier, den danske kanon, som et våben, et skjold, vendt mod muslimske indvandrere.

Jeg håber virkelig, at alle de kunstnere og kulturkyndige, der er med til at bringe de danske kanoner i stilling, helt vil melde fra.

Kultur har noget med menneskelighed, indføling, lethed, humor og åbenhed at gøre. Brian Mikkelsens indlæg på de konservatives landsmøde var renset for alt dette.

Lars Davidsen
Hellebæk

Tyrken er her allerede

I forbindelse med den genopstandne debat om Tyrkiets optagelse i EU bør der gøres opmærksom på, at på Udenrigsministeriets hjemmeside er Tyrkiet rangeret som et europæisk land.

Nå - de har jo også været nordatlantiske i 53 år. Vi kan bruge dem som europæere, når det passer i vort kram.

Kjeld Chr.Krarup
København Ø

Hurra for Nettos økologiske gris

Det var en stor glæde at åbne reklameavisen fra Netto i mandags med tilbud om økologisk svinekød - og læse om det frie, økologiske svineliv, som butikskæden åbenbart nu vil slå et slag for.

Med initiativet er hr. Møller med til at bane en tiltrængt vej for bedre dyrevelfærd. Endelig kan alle nu smage økologisk svinekød uden at skulle løbe byen rundt og ende hos Irma for at få kød fra dyr, der har haft et rimeligt liv.

Forhåbentlig er der ikke tale om et engangstilbud, men et fast tilbud på hylderne i Netto.

Hanne Ahm
Gentofte

Advokat skal fjernes

"Obstructing justice" er som bekendt en betegnelse for at lægge hindringer i vejen for en retshandling. Dette regnes - vist også i Danmark - for en alvorlig forseelse, som kan sidestilles med at afgive falsk vidneforklaring.

I næsten alle TV-Aviser den 26. september forlød det, at en af forsvarsadvokaterne i sagen om overfaldet på en fængselsinspektør var "kommet til at lække" navnet på anklagerens kronvidne til en af de anklagede.

Der skal meget vægtige grunde - som trusler om vold mod vidnet og hans familie - før man anvender loven om at holde vidner anonyme. Man må også formode, at vidnet kun har villet udtale sig, hvis anonymiteten er bevaret, så denne meget grove voldsag kunne føre til domfældelse.

Det forekommer næsten umuligt at tro på, at en forsvarsadvokat i skødesløshed har lækket en så vital oplysning. Om det alligevel forholder sig sådan, eller at forsvarsadvokaten også er blevet truet til at udlevere oplysningerne, er sådan set også irrelevant, for det er vel et eksempel på "Obstructing justice".

At der opfølgende tales om en næse i Advokatrådet eller dagbøder virker i denne sammenhæng krænkende på retsfølelsen. Han skulle naturligvis have været fjernet, så enhver mistanke om, at de anklagede øvede pres for at undergrave retshandlingen, blev elimineret.

Ole Witt-Hansen
Greve

Lighed til de skæve

En fremtrædende konservativ konstaterer - tilfreds - på tv: Snart vil Christiania være beboet af ganske normale danskere.

Undervisningsministeren proklamerer: Det Fri Gymnasium skal lukkes, og flere test af instrumentel, handelsfremmende viden indføres.

Kulturministeren docerer - ex cathedra -: Vi vil kun have kanonisk, ikke apokryf kunst.

Beskæftigelsesministeren annoncerer: Nettet strammes mere og mere om dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere; første gang, så tager vi dem og putter dem i gryden!

Justitsministeren reklamerer: Offentlige bygninger, gader og stræder skal overvåges af kamera.

Regeringen lukker nu alle samfundets smuthuller og bryster sig af det: Kan det være bedre? Befolkningens flertal akkompagnerer ved at tie og samtykke, og når det ikke tier, så samtykker det alligevel. Dens mindretal lukker øjnene og håber det bedste. Den politiske opposition ligner en rådvild og forskræmt lille hund.

Snart vil de frugtbare hoveder og hænder være integreret, som ellers ikke kan eller vil deltage i et stadig mere til arbejdsmarkedet disciplinerende og disciplineret samfund. Man har ganske glemt, at lukkes smuthullerne, så har man ikke længere et åbent samfund.

Poul Ferland
Hadsund

Spar os for hykleriet

Vi hører det igen og igen fra en lang række politikere og såkaldte eksperter m.fl., at det altid skal kunne betale sig at arbejde, men mener de mon, hvad de siger?

I givet fald forstår jeg ikke, hvad de har imod gennemført lighed, samt hvorfor de taler og gør så lidt for at afskaffe det dårligt betalte fysisk og/eller psykisk nedslidende arbejde. Eller slet og ret: det egentlige lønarbejde: Thi det er jo det eneste, der aldrig har kunnet betale sig.

Spørg blot en hvilken som helst durkdreven erhvervsmand, om det ikke langt bedre kan betale sig at få andre til at arbejde, end selv at gøre det? Og spar os så venligst for flere uigennemtænkte floskler og mere hykleri. Tak!

Per H. Christiansen
Frederikssund

Kulturkamp

Mens kulturministeren lægger røgslør ud, har socialministeren åbnet den egentlige kulturkamp:

Skal vi have mere lighed eller mindre lighed. Valget er dit!

Jørgen Christian Wind Nielsen,
Hellerup

Nyttige idioter?

Medlemmer af kanonudvalget er blevet overraskede over, at Brain Mikkelsen har spændt dem for en politisk vogn.

Hvor håbløst naiv kan man tillade sig at være?

Allan Hilton Andersen
oversætter, København V

Tåbesnak om efterløn

Hvorfor tale om afskaffelse af efterlønnen? Vi har 900.000 mennesker på overførselsindkomst, heri indgår en stigning på ca. 40.000 personer i den tid, hvor Anders Fogh Rasmussen har været statsminister.

Vi har virkelig mange i den gode alder fra 25-39 år, der er ledige. Få disse ind på arbejdsmarkedet, inden mange af dem bliver fremtidens tabere i vort samfund. Folk over 50 år eller før kan ofte ikke få arbejde, fordi de anses for at være for gamle.

Al snak om at afskaffe efterløn og udsætte folkepensionen er tåbesnak, der intet har med virkeligheden at gøre. Vi har aldrig haft større vareproduktion, og robotterne tager over.

Politikere og økonomer skylder os almindelige mennesker en forklaring på, hvorfor I bliver ved at tale om en kommende ældrebyrde. Må vi få en forklaring? Er der overhovedet nogle af jer, som kan give denne?

Jens Chr. Stausholm Christensen
Esbjerg V

Dannelse

Jeg indrømmer blankt, at jeg er varm fortaler for rundkredspædagogik, da jeg hér skarpsindigt har iagttaget, at børnene hverken fifler med regnskaber, starter krige eller laver sort arbejde.

Må jeg derfor anmode Venstre om at kræve, at Dansk Industri går i brechen for morgensang i alle landets virksomheder. Virksomheder, der skønnes at have særlig travlt med udflytning til Asien, bør undtages for kravet, men via et hyrdebrev fra Bertel Haarder opfordres til at bede de (endnu) ansatte synge i bussen til arbejde.

De konservative støtter helt sikkert kravet, især hvis de ansatte, der synger falsk, får sangtimer hos Eva Kjer Hansen. På Christiansborg er vurderingen, at Dansk Folkeparti vil stemme for forslaget, såfremt O - du Gud(i)s lam gøres obligatorisk enstemmig.

Ib Jensen
Søborg

Kulturkamp

Det konservative landsmøde afslørede den triste kendsgerning, at den eneste gennemgående værdi, som partiet vil beskytte, er et massivt forsvar for den personlige griskhed og gerrighed.

Det er vel også den eneste fællesideologiske værdi, som de konservative deler med det regeringsbærende Venstre.

I de gode gamle dage havde de konservative den holdning, at "rigdom forpligter."

Asger Søndergård
København Ø

Blåøjede kunstnere?

I Information den 28. september blev jeg citeret for at jeg "ikke vil afvise, at [jeg] kunne finde på træde ud af kanon-udvalget." Det er en meget hård beskæring af mit udsagn. Det jeg sagde var, at jeg ikke ville afvise, at jeg ville træde ud af kanon-udvalget, hvis ministeren begyndte at blande sig i vores udvælgelse eller vores formidling. Og jeg tilføjede, at det så jeg ikke det mindste tegn på, at han ville gøre.

I mine øjne er de udvalgsmedlemmer, der piver nu, enten ufatteligt blåøjede eller nogle tøsedrenge. Det kan umuligt komme bag på nogen, at ministeren har de holdninger, han har, og at kanonen indgår i et politisk projekt. Og det er ikke særlig velovervejet at melde sig ind i kanon-udvalget uden at gøre sig det helt klart, at man vil blive draget ind i en kultur-politisk debat.

Jeg er overhovedet ikke enig med ministeren. Det vidste han godt, da han spurgte mig, om jeg ville være med. Han ved også godt, at jeg bidrager til kanon-projektet med et andet historie- og kultursyn end det, han nu giver udtryk for. Det tager jeg som udtryk for, at det er faglig indsigt og ikke politisk holdning, der driver kanon-værket. Så jeg er ikke bekymret.

Jeg tror, kanon-projektet og den gratis adgang til museerne kan bidrage til at give folk, der bor i Danmark mere glæde af den kultur, der er lige omkring os. Og det er et godt udgangspunkt for at tilegne sig verdens kultur.

Merete Ahnfeldt-Mollerup
fmd. for kanonudvalget for kunsthåndværk og design

Mærkelige sengekammerater

I sin søgen efter allierede i kampen mod 'ny-liberalisme' er Jørgen Steen Nielsen nu nået til den amerikanske landbrugsorganisation IATP, som i Information den 26. september ukritisk får lov at bruge det meste af side 11 på at advare mod WTO og frihandel.

Men hvis JSN havde taget et hurtigt kig på IATP's hjemmeside, ville han have set, at IATP er en amerikansk lobby-organisation, der i bedste Pat Buchanan-stil skubber ulandene foran sig i et forsøg på at legitimere eget ønske om at beskytte sig mod konkurrence (og i IATPs tilfælde: sukker og ethanol) fra fattige lande.

Information har utallige gange dokumenteret den vestlige landbrugsstøttes dødbringende konsekvenser. Et det rigtigt forstået, at landbrugsstøttens bagmænd nu har fri adgang til Informations spalter - når de bare stiller op med de rigtige, anti-WTO floskler?

Jesper Ib
mod-attac/Markedscentret

Fusionsenergi igen, igen

Der har været snakket om at tæmme brintenergien siden den første brintbombe i 1952. Dengang hed det "om 30 år har vi et demonstrationsværk".

I 1999 var jeg i Garching, Tysklands fusionsforskningscenter; da hed det "om 30 år har vi et demonstrationsværk". I P1-morgen den 27. september hed det: " Om 40 år har vi et demonstrationsværk".

Man ser nok, hvilken vej det går.

Claus Münchow
lektor, Sønderborg

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her