Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
12. september 2005

Falleret vandpolitik i København

Det er fristende at slutte, at Socialdemokratiet i Københavns Kommune (KK) har spillet fallit i deres vandpolitik.

Det har været S' mål at øge kommunens egen vandressourcer. En målsætning, jeg støtter fuldt ud. Det er både miljømæssigt og økonomisk fornuftigt.

Man spørger derfor sig selv om, hvorfor den socialdemokratiske ledelse ikke har fået gjort noget ved de tusinder af nedgravede benzin - og olietanke, hvoraf en tredjedel har udvist tegn på utætheder og fejl.

Den socialdemokratiske miljøborgmester forsøger at undersøge, om der eventuelt er en sammenhæng mellem lækkende olietanke og forurening af grundvandet. Et godt bud er, at den sammenhæng findes.

KK kan have fine principper om øgede vandressourcer, men disse har ingen reel værdi, når en tredjedel af de nedgravede tanke viser tegn på utætheder. De hullede tanke skal renoveres eller skrottes.

Vi får tydeligvis ikke bedre grundvand ved nedsivning af olie og benzin. Den socialdemokratiske sløvhed illustrerer behovet for et nyt politisk lederskab i KK.

Klaus Bondam
overborgmesterkandidat for Det Radikale Venstre

Lighed er ikke et mål i sig selv

Danmark er fortsat verdens mest lige land. Det fremgår tydeligt af en ny, meget omtalt FN-rapport, som dog tager fejl i, at 9,2 pct. af den danske befolkning lever under "fattigdomsgrænsen". Det rigtige tal er 4,3 pct. - det laveste i verden.

Men nu skal lighed aldrig være et mål i sig selv. Rwanda er lige som Danmark et af verdens mest lige lande - men hvad hjælper det at være lige, hvis det er lige fattig?

Det handler derfor ikke om i lighedens navn at bekæmpe rigdom, men om at bekæmpe fattigdom og sikre, at alle mennesker har et rimeligt eksistensgrundlag. Men jeg tror, at vi i Danmark er nødt til at nuancere fattigdomsdiskussionen i fremtiden. Især skal vi have fokus på en ny slags fattigdom, der især går ud over de børn, som vokser op uden udsigt til uddannelse og uden af få gode normer med hjemmefra mv.

Det er et problem, der er langt sværere at tackle, for det kan ikke løses blot ved at yde flere penge. Her må vi sætte ind med bedre uddannelser, flere krav til forældrene, mere lektiehjælp og så videre.

Eva Kjer Hansen
socialminister (V)

Duel med den totalitæres rationale

I Information den 26. august demonstrerer Peter Skaarup (PS) sin ringeagt for demokratiet.

PS benytter her den totalitæres rationale, når han argumenterer for, at vi bytter vores privatliv ud med en smule tvivlsom sikkerhed. Ligesom alverdens diktatorer der altid har forsøgt at legitimere deres voksende sikkerhedsapparat med henvisning til enten ydre eller indre trusler. Siger en politiker "terror", får han/hun nærmest carte blanche. Det ved VK og O.

Dertil kommer PS's ligeglade attitude over for Grundloven. Den kommer frem, da han bliver spurgt, om han ved, hvor grænsen går for at trænge ind i privatlivet og svarer:

"Nej, jeg kan ikke garantere for al tid og evighed, hvor grænsen går...."

Dette svar er direkte skræmmende. Formanden for retsudvalget ved ikke, om han vil acceptere, at regeringen får flere beføjelser, end Grundloven tillader.

Han skal som folketingsmedlem kunne garantere, at grænsen går ved Grundloven. Kan han det, eller vil PS trække sit løfte om at overholde Grundloven tilbage?

Mads Munch Hansen
studerende, Slagelse

Stop svineriet

Danske politikere negligerer stadig den manglende dyrevelfærd. Mishandlingen af søer og svin fortsætter i kz-fabrikkerne. Fikserede, sultne og tørstige søer dør som fluer - og smågrisene følger efter. Hvert 5. svin dør eller aflives, inden de når slagteriet.

Når svineavlerne kan leve med, at syv millioner svin årligt går til, skyldes det bl.a. landbrugets tårnhøje tilskud. I andre brancher vil tab i produktionen på 20 pct. betyde lukning.

Det sker ikke for svinebaronerne, så længe vi har en Venstre-regering med ministre med interesser i svineavl og fuld støtte fra Dansk Folkeparti.

Det krænker retsbevidstheden, at den organiserede overtrædelse af dyreværnsloven, som svinebaronernes produktionsform betyder, ikke stoppes.

Mange prøver at presse politikerne til handling. Dyreorganisationer har ofte dokumenteret grusomhederne. Men forgæves.

Nu må oppositionen kræve klare love om bedre dyrevelfærd - og forlange at de overholdes. Svinefabrikkerne skal væk, så økologi og bæredygtigt landbrug får en reel chance for at erstatte miljøsvineri og dyremishandling, som en del af dansk landbrug står for i dag.

Hanne Ahm
Gentofte

Jeg bar nu ikke anførerbindet

Søren Pind har travlt med at reklamere for mit store arbejde i de år, jeg var i folketinget (kommentar den 10. september). Det takker jeg for. Jeg synes også selv, der kom meget ud af det.

Men jeg kan ikke påtage mig at være "anfører" for det "alternative flertal" der ville give 321 palæstinensere asyl.

Det skyldes sikkert også glemsomhed, at Søren Pind ikke nævner, at Venstre stemte for Tvindloven, som højesteret senere underkendte.

Ritt Bjerregaard
overborgmesterkandidat (S), Kbh.

Apropos socialdemokraterne

Socialdemokraterne var engang et parti. Derfor socialdemokratiet. I dag en flok karrieremagere. Derfor socialdemokraterne. Almindelige vælgere skal vænne sig til forandringer.

Spørgsmålet er, om de kan vænne sig til champagne, foie gras og russisk kaviar i stedet for fadøl, leverpostej og torskerogn?

Claus Wittenburg
Dyssegård

Det bliver vi flere om at bestemme

I Danmarks Radio-P1's programserie om islam, har flere eksperter slået fast, at Danmark bliver muslimsk om et par generationer - og at det kan vi så bare lære at leve med. Holdningen har generelt været, at vi så må se at få det bedst mulige ud af dette kommende muslimske land. Denne 'lad-stå-til' - og 'hvad-skal-det-nyttte'- holdning, som vi i øvrigt i den senere danmarkshistorie har set Det Radikale Venstre som selve indbegrebet af, kan man godt glemme alt om.

Om Danmark skal være muslimsk - ja, det bliver vi nu, uanset hvad eksperterne så siger, flere om at bestemme. Det er noget, som det danske folk suverænt bestemmer.

I Dansk Folkeparti vil vi under ingen omstændigheder finde os i at vores fædreland nogensinde skulle blive muslimsk. Vi har allerede gennemført nogle enkelte stramninger af udlændingelovene, men vi er faktisk kun lige begyndt.

Et muslimsk Danmark? Nej, det kan de godt glemme alt om.

Søren Espersen
MF (DF)

Fy fy - skam dig!

Eva 'pjeceminister' Kjer (EK) viser den 9. september en fatalistisk, virkelighedsblind og mytedannende tilgang til prostitution.

Fatalismen ses, når hun gør et problems totale afskaffelse til endemålet for lovgivningen. Tænk hvis EK's tilgang også gjaldt mord, pædofili, hustruvold og ejendomsmæglere. Sikket et samfund vi ville have.

Virkelighedsblindheden ses, når EK ikke forstår, at voldtægt og tæsk lige nu er en stor del af prostitution. Vil du da tillade en lille smule partnerskabsvold? En lille smule smæk? Og en lille smule børneporno? For tænk hvis det blev værre.

Komisk bliver det, når EK appellerer til, at køberne gør sig nøje overvejelser før købet, og virkelig tænker sig om. Det svarer jo til, at bede ulven om at plukke svampe med Rødhætte. Hvis du kræver overvejelse fra køberne EK, så lad os da se dig søsætte en kampagne rettet mod købere af sex. Uden fordømmelse ja, men måske bare med et lillebitte fy.

Pinligt bliver det, når en minister bærer ved til myternes bål uden at undersøge en sags rette sammenhæng. Jeg har undersøgt sagen om den svenske avis-and om 'pizza-sex'. Det svenske Rigskriminalpoliti bekræfter to tilfælde, altså på ingen måde en trend som EK kan hænge sin hat på.

SF går nu forrest for en kriminalisering af købet - og det vil komme før eller siden

Balder Mørk Andersen
SF's ligestillingsudvalg

Fri os for landsbyen!

Vi er nogle, der har forladt landsbyen til fordel for millionbyen. Men nu er den blevet en del af den globale landsby.

Helgi Breiner
København Ø

Er du blevet kapitalist, Frank?

Frank Aaen har jo altid haft et særligt anstrengt forhold til juvelen i dansk erhvervsliv, A.P. Møller, så forhåbentlig har selskabets nyligt offentliggjorte regnskab ikke forbigået Aaens opmærksomhed.

Dette viser endnu engang, hvorledes hr. Møller med rettidig omhu viderefører koncernen med imponerende dygtighed.

Der skabes kontinuerligt nye milliarder til den danske statskasse og titusinder af arbejdspladser i Danmark og oversøisk, som selvfølgelig sideløbende har resulteret i flotte aktie kursstigninger.

Det får mig til at mindes Aaen, som for få år tilbage købte en enkelt A.P. Møller-aktie for at kunne få adgang til den årlige generalforsamling. Til stor moro for mange stillede Aaen sig op, tog ordet og forlangte, at verdenskoncernen skulle ændre sit regnskabssystem! Siden har man hørt meget til Aaen, men ikke til aktien; kunne det mistænkes, at han har beholdt den - og nu i det stille går rundt og fryder sig som skabskapitalist?

Jørgen Bülow Hansen
Helsinge

Etnisk opdeling II

Erik Jørgen Hansen, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, er i artiklen "Etnisk Opdeling II" i Information den 6. september citeret for, at efteruddannelse er den bedste måde at skabe mobilitet på arbejdsmarkedet.

Hvordan kan det så være, at der ikke findes tilgængelig erhvervsrettet uddannelse for voksne med kort og/eller dårlig skolebaggrund? En gruppe der består af både indvandrere, efterkommere og etniske danskere.

Hvorfor er de henvist til kommunernes og AF's aktiveringsprojekter? Disse aktiveringstilbud kan ikke findes i databasen www.vidar.dk med de autoriserede efteruddannelsestilbud. Hvorfor findes der ikke et statsligt tilbud med klare mål og uddannelsesplaner, som er lettilgængelig for både ledige og beskæftigede fra disse grupper?

Et af FN's 2015-mål er grunduddannelse til alle børn. Vil det være for ambitiøst for Danmark at sikre alle voksne adgang til det almindelige efteruddannelsessystem?

Lone Nielsen
Hillerød

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her