Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Den utrolige ligestilling Når man ser børn lege, så er det mest markante træk ved deres leg, at drengene leger med drengene og pigerne med pigerne...
Debat
10. oktober 2005

Politisk asyl?

Regeringens politik er danskernes kollektive selvmord. Ved udvisningerne af asylansøgere underskrives i flere tilfælde nationens dødsattest.

Jeg er nu politisk flygtning - men i mit eget land. Udvis ikke Alae Ghaedi!

Bjarne Segefjord
forfatter, Brovst

Et andet Danmark

Jeg har det som mange af de, der den seneste tid har skrevet indlæg i debatten om vores pt. umenneskelige og skammelige behandling af nødstedte mennesker i vort eget land. Kvalmen og skamfuldheden, som skyldes sammenstøddet mellem vores traditionelle selvforståelse og hverdagens beske sandhed, er kun alt for velkendt.

Ja, vi, der har rost os selv til skyerne over at have hjulpet jøder og andre til at undslippe Nazitidens forfølgelse, tvinges nu til at se os selv - om ikke i bødlernes rolle, så dog i de passive, tavse medløberes.

Men jeg tror, der findes et andet Danmark, end det der nu udviser mennesker til fængsel og tortur. Som splitter familier ad og knuser den mor eller far, der tvinges til at efterlade sine børn i et land, der ikke vil stå ved sit ansvar og har glemt sin anstændighed. Hvis jeg ikke troede det, kunne jeg ikke leve og se mig selv og mine medmennesker i øjnene.

Tiden er kommet, da vi hver for sig og sammen må give dette andet Danmark mund og mæle - og ikke mindst kraft til aktiv handling.

Tiden er kommet, da vi igen må danne modstandsgrupper som kan gøre det fornødne, indtil det forhåbentlig lykkes os at få enten det nuværende Folketing til at føre en politik, vi kan være bekendt - eller at få valgt et nyt!

Bente Bisgaard Thomsen
Århus N

sPin(d)

Venstres kommunalpolitiske kampagne i København er rettet mod ofre for kriminalitet, dårlig opførsel og sprog. Trygheden burde stå i centrum, men ofte perverteres den i sPin(d)-nonsens.

Pinds Texas-politik, Three strikes and you are out, er blevet prioriteret værdig til mediernes opinionsundersøgelser. Resultatet bruger han nu til iscenesættelse af folkelig opbakning (den 6. oktober). Men skal man adspurgt sætte et kryds ved enig, delvis enig eller uenig i udsagnet?

Pind har aldrig været præcis om, hvor stor eller bagatelagtig den kriminelle handling skal være for, at den tæller med, det er domstolenes sag. Og præcisionen indgår slet ikke i spørgsmålet. Hvis der er tale om en udlænding uden særlig tilknytning til Danmark, som indsmugler fattige udenlandske kvinder til prostitution og fylder dem med narko, så skal han da ud hurtigst muligt. Hvorfor skal vedkommende her have chancer?

Hvis det drejer sig om et ungt menneske på 18-20 år, som er opvokset i Danmark, må vi som samfund, uanset kriminalitet og gentagelser, påtage os et ansvar - også selv om vedkommende ikke har fået statsborgerskab.

Det stillede spørgsmål kan ikke besvares med fornuft, det er primitivt nonsens, der kun har til hensigt at demonstrere konsekvens ved at brutalisere integrationspolitikken.

Per Bregengaard.
uddannelses- og ungdomsborgmester. Kbh. (Ehl)

Se næsten i øjnene

Alae Ghaedi sultestrejker på 19. døgn, fordi han står til at blive udvist fra Danmark til Iran. Alae bruger sit sidste trumf-kort. Dødens mørke er ikke det mest skræmmende for ham, og det bliver døden, han vælger, hvis han bliver udvist til det helvede af tortur i Iran, han kun alt for godt kender.

Alae kæmper med livet som indsats for det, han brænder for - hans ære, hans ret til et frit og værdigt liv. Alene gnisten i hans øjne er nok til at tænde et håb i mig - et håb om en større retfærdighed og næstekærlighed.

Det er mig fuldstændigt ubegribeligt, hvordan Danmark kan beslutte at sende et medmenneske tilbage til et land, hvor der venter ham 75 piskeslag og 10 års fængsel. Når man står overfor Alae, ser man ikke 'flygtningen' eller 'iraneren'. Man ser et menneske med et livsvigtigt behov for hjælp.

Er det fordi, Rikke Hvilshøj kun ser et navn på et stykke papir, at hun, som hovedansvarlig, kan stille sig til dommer overfor et andet menneskes liv? Er det fordi hun ikke har set smerten i hans øjne, at hun kan tage en så drastisk beslutning?

Jeg er dybt chokeret over, at Danmark ikke er villig til at kigge ind i vor næstes bedende øjne og give den hjælp, de beder om.

Liv Maria Stender
Silkeborg

Hvorfor skære i oplysningsmidler?

Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag for 2006, at organisationer og foreninger fra næste år ikke længere kan søge Udenrigsministeriets tilskud til oplysningsaktiviteter om ulande, f.eks. undervisningsmaterialer, kurser og bøger om globale forhold til folkeskolen. Oplysningsmidlerne skal reduceres fra 32 til 12 millioner kroner årligt.

For skolerne bliver det vanskeligere at opfylde læseplaners krav om internationalisering, da kommercielle forlag udgiver meget få undervisningsmaterialer om udviklingsemner. "Det vil få vidtrækkende konsekvenser for, om eleverne forstår behovet for ulandsbistanden, hvis udbuddet af undervisningsmaterialer forringes," mener Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening.

Hvorfor er det lige, at disse ret så begrænsede oplysningsmidler skal rammes? Kan det være rigtigt i en tid, hvor børn og unge har brug for at blive klædt godt på til at tackle globaliseringens udfordringer?

Nur Beier
Odense S

Apropos Jørgen Leth

Hvis Jørgen Leth mister sin koloniherre-titel vil det naturligvis være et resultat af selvbiografien, men afsættelsesgrundlaget må nødvendigvis bunde i den livsstils-redegørelse, han giver udenrigsministeriet. Altså med baggrund i virkeligheden og ikke fiktionen.

Balder Mørk Andersen,
Frederiksberg

Dybkjærs felttog

Først omvendt bevisbyrde i voldtægtsager, så kriminalisering af sexkunder og nu Jørgen Leth's eskapader. Hvad bliver det næste?

P. Henriksen,
Odense C

Den utrolige ligestilling

Når man ser børn lege, så er det mest markante træk ved deres leg, at drengene leger med drengene og pigerne med pigerne. Berøringfladen de to køn imellem er meget lille i hvert fald indtil de sene teenage-år og i mange tilfælde betydligt længere.

Med dette udgangspunkt skal de to køn senere finde en fælles platform for at sikre artens overlevelse og hvilken fælles platform. De skal formulere en række fælles mål på alle væsentlige områder, kort sagt dele en meget stor del af deres liv og leve dette i et meget tæt fællesskab.

I mine øjne er det nærmest ufatteligt, at man især i de nordiske lande har nået så langt m.h.t. ligestilling af de to køn.

Anders Johansen
Humlebæk

Jeg spørger bare

Nu har Louise Frevert taget orlov fra folketingsarbejdet og dermed indirekte indrømmet, at hun ikke kan klare både at være medlem af Folketinget og Københavns Borgerepræsentation.

Jeg må gratulere med denne for Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer sjældne og ydmyge erkendelse af egne begrænsninger. Dette giver anledning til nogle spørgsmål:

Hvorfor er ingen af de 10 andre MF'ere for Dansk Folkeparti, der både sidder i kommunalbestyrelse og Folketinget nået frem til samme selverkendelse? Vælgerne kan med god ret spørge både formanden for Folketingets finansudvalg Kristian Thulesen Dahl eller medlem af Folketingets præsidium Poul Nødgård, der både er kommunalbestyrelsesmedlemmer og folketingsmedlemmer, om deres arbejdspres ikke er lige så stort som Louise Freverts.

Vælgerne kan også med god ret spørge, hvorfor 11 (61 procent) af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer er såvel medlem af Folketinget som en kommunalbestyrelse eller amtsråd? Vælgerne kan med god ret spørge, om der virkelig er så få talenter i partiet, at så få må lave så meget - eller er en del af partiets berygtede topstyring for af holde landsbytosser væk?

Vælgerne kan med god ret spørge, om disse 11 (nu 10) fortravlede folkevalgte overhovedet er i stand til at yde et ordentlig stykke arbejde for deres honorar?

Frank Kruse
København NV

Ytringsfriheden der forsvandt

Frank Grevil må ikke deltage i biblioteksarrangementer på Frederiksberg Bibliotek for "Vores holdning er, at folk, der er dømt eller har en verserende retssag, ikke skal blåstemples af kommunen," siger Frederiksbergs borgmester Mads Lebech. (Information den 6. oktober).

Interessant! Tidligere dømte - og for en sikkerhedsskyld ikke kun dømte men også mistænkte - skal altså ifølge Lebechs opfattelse idømmes en tillægsstraf i form af en begrænsning af deres ytringsfrihed. Som et supplement til domstolenes afgørelse.

Der er dømt ude for folk som Uno Larsson (DF) og Morten Messerschmidt (DF). Skønt begge har ytret sig fra Folketingets talerstol efter domme for racisme. Hvis de ellers stadig har noget at sige, vil forbudet også gælde for Erik Ninn-Hansen (K), Mogens Glistrup og Peter Brixtofte (V).

Per Stig Møller (K) og Hans Engell (K) får heller ikke noget at skulle have sagt - eller vil Lebech indføre en bagatelgrænse? Og hvad med Henriette Kjær (K)? Hun er jo ellers bogaktuel. Skal der ses bort fra påtaler fra Rigsrevisionen og Folketingets ombudsmand, eller skal forbudet også gælde folk som Thor Pedersen(V)?

Hvad mener Bibliotekarforbundet? Og de øvrige medlemmer af Folketinget?

Anne Birgitte Nørgaard
Randers

Venstrefløjen splittet over Tyrkiet

EU skal være hård, men rimelig i kritikken af Tyrkiet. Kritikken må ikke udvikle sig til reelle forhindringer for tyrkisk EU-medlemskab. Kravene skal være på linje med betingelserne, der blev stillet over for de 10 nye EU-lande.

Da EU-Parlamentet stemte om kravene til optagelsforhandlinger, var strategien fra højrefløjen at kritisere Tyrkiet så meget at EU-medlemskabet i realiteten blev umuligt. Højrefløjen blev støttet af en del af den europæiske venstrefløj: GUE-gruppen inkl. medlemmerne fra SF's nordiske søsterpartier. Deres stemmer var beklageligvist udslagsgivende.

Parlamentet var blevet enigt om, at Tyrkiet skulle vedkende sig det armenske folkedrab. Det krav er berettiget. Men her greb højrefløjen chancen til at spænde ben for Tyrkiet. De skærpede kritikken ved eksplicit at gøre vedkendelsen til betingelse for EU-medlemskab.

Afstemningen var igen tæt og blev vedtaget af højrefløjen, GUE-gruppen, støttet af Bonde og Camre. Ole Krarup undlod at stemme. Alle andre danskere stemte heldigvis imod. Vi må ikke falde i Ole Krarups hjemstavnsgrøft. At lefle for en forskrækket folkestemning er ikke respekt for folket. Respekt udviser man kun, hvis man tager udfordringen op, debatterer redeligt om problemerne og søger brugbare veje.

Margrete Auken
SF/ De Grønne

Proportionsforvrængning

"Abort er mord!" råber det kristne højre i USA midt i en ulovlig angrebskrig, der indtil videre har kostet 100.000 irakere livet.

Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus. Men lad dem bare forbyde abort, så kan vi få et nyt ungdomsoprør. Det er tiltrængt.

Carl Bloch
Tåstrup

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her