Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
19. januar 2006

erne. En misforståelse som Venstre og statsministeren vanen tro ikke har været sene til at dyrke.

Lad mig derfor slå fast, at den eneste virkeligt vigtige deadline, vi Socialdemokrater arbejder med, er valgdagen. Her skal vælgerne have et klart valg, så Danmark kan få en ny regering, der kan give plads til bedre sygehuse, børnehaver, skoler osv.

Vi skal have en regering, der bekæmper og ikke skaber ulighed, samtidig med at der satses langt mere visionært på uddannelse, efteruddannelse, videreuddannelse og forskning.

Det vil være det politiske projekt, Socialdemokraterne går til valg på, samtidig med at vi kan sikre vælgerne fortsat tryghed og vished om den skat, de skal betale også under en S-ledet regering. Det projekt arbejder vi med nu, hvor fornyelsen står på programmet hos Socialdemokraterne.

Henrik Sass Larsen,
MF(S)

Global transportafgift.

Hvorfor ikke arbejde for at få indført en global FN-skat på al transport? Verden er tynget af problemer med forurening bl.a. pga. transport. Et problem, der helt sikkert vil vokse - uanset teknologiske fremskridt.

Varer fordyres af de ofte lange transporter rundt i verden. De knappe ressourcer i verden går til noget så grotesk som transport af identiske produkter, der krydser hinanden over store afstande og kræver enorme investeringer verden over i infrastruktur.

Udflytning af arbejdspladser til mindre udviklede lande skaber færre 'håndens' arbejdspladser i den vestlige verden - og i konkurrencens hellige navn flere umenneskelige arbejdspladser i de mindre velordnede lande.

En kraftig transportbeskatning vil animere til produktion i nærområder. De moderne produktionsmetoder, der anvendes i dag, vil helt sikkert være lige så effektive i små enheder.

Derved bevares arbejdspladserne i nærområderne, transporttryk og forurening mindskes, og ressourceforbruget til transport minimeres. Udviklingen i verdens fattige lande vil øges, idet produktion, knowhow og uddannelse vil foregå i egne nærområder. Den ulige konkurrence på - og udbytning af - menneskelig arbejdskraft vil reduceres. Nord-syd- eller fattig-rig-konflikten vil aftage.

Afgiften kan differentieres efter politiske mål og anvendes i verdens forsømte områder.

John Sørensen,
Hinnerup

Misvisende artikler

Under overskriften "Udlændingestyrelsen misbruger tilknytningskrav" bragte Information den 16. januar en artikel om styrelsens administration af tilknytningskravet i visse familiessammenføringssager.

Overskriften var misvisende og uden hold i virkeligheden. Selve artiklen indeholdt flere faktuelle fejl, som jeg normalt ikke forbinder med Information. Lad mig give et par eksempler (selv om der er flere endnu):

Det anføres i artiklen, at styrelsen i en konkret sag har truffet sin afgørelse i strid med praksis. Dette er ikke korrekt. Styrelsen har hele tiden truffet sine afgørelser i overensstemmelse med den praksis, som løbende har været fastlagt af Integrationsministeriet. Da ministeriet i juli 2005 (og ikke i august, som det er anført i artiklen) ændrede sine retningslinier, ændrede styrelsen også sin praksis med det samme. Den konkrete sag var imidlertid afgjort allerede i foråret 2005 og altså før de ændrede praksisændringer. Dette oplyste jeg til Information under interviewet om sagen.

I artiklens underrubrik anføres det, at styrelsen vil tage en række sager op til revurdering, efter at Information har rejst sagen. Heller ikke dette er korrekt. Styrelsen genoptog de relevante 5-10 sager i efteråret 2005, dvs. måneder før Informations henvendelse. De sager, som det for styrelsen var relevant at genoptage, var sager, som var afgjort efter den tidligere praksis, og som ikke var påklaget til ministeriet.

Den 17. januar havde Information en opfølgende artikel om sagen. Også den indeholdt flere faktuelle fejl.

Inge Bruhn Thomsen,
underdirektør, Udlændingestyrelsen

SVAR: Udlændingestyrelsen beklager, at Information bruger hårde ord som "misbrug". Det er dog det mest dækkende danske ord til at beskrive, at nogen bruger en regel, en praksis eller en retningslinje forkert.

Inge Bruhn Thomsen hævder, at Information fejlagtigt har skrevet, at Udlændingestyrelsen har truffet en afgørelse i strid med praksis, fordi praksis på området blev ændret i sommeren 2005 og Udlændingestyrelsens afgørelse faldt i foråret 2005. Information kan medgive, at der skulle have stået "i strid med nu gældende praksis"

Jurist og asylchef i Dansk Flygtningehjælp, Anne la Cour siger, at efter Dansk Flygtningehjælps opfattelse har Udlændingestyrelsen truffet en forkert afgørelse, fordi det hele tiden har været i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention at give flygtninge afslag på familiesammenføring med henvisning til tilknytningskravet.

IBT sagde i interviewet med Information: "Det ser ud som om Udlændingestyrelsen kommer til at se på sagen (Sediq Muhammad Mustafas sag, red.) igen. Praksisændringen kan også få betydning på tallene. Der er flere afslag, der skal genoptages".

red.

Hurra for Fugleinfluenza!

Nu kan de fattige lande glæde sig. Endelig kommer der kontanter til deres sundhedssektorer, kræver WHO.

Så falder der måske lidt af til bekæmpelse af malaria, sygdommen der massedræber verdens fattiglemmer, med mindre dét vil blive dømt som socialt bedrageri.

Malaria vejer ikke meget i budgetterne, den er jo ikke farlig - altså, den spreder sig ikke op til os, der sidder på medicinalindustrien.

Doris Kruckenberg,
Frederiksberg

Hvilhøjs mærkelig aftale

Integrationsministeren har hidtil med flid offentligt undgået at diskutere konsekvenserne af den famøse indfødsretaftale med Dansk Folkeparti. For det var ikke en lovændring, der var til diskussion. Det var en aftale, som blev indgået over natten. Et politisk håndkantslag.

Konsekvenserne er imidlertid ikke mindre fatale af den grund. Aftalen angår de omkring 200.000 herboende indvandrere, som endnu ikke har dansk statsborgerskab. Maks. 20-25 procent af disse mennesker vil nu kunne erhverve sig de nu krævede kundskaber.

Aftalen står i skærende modsætning til intentionen i den bestående lovgivning. For den skrottede Danskprøve 2 havde som målsætning at få "Flere i arbejde". Danskprøve 2 blev indført for, at ingen skulle blive hængende på sprogcentrene. Parkering forbudt på sprogcentrene, som det så smagfuldt blev sagt.

Indvandrerne kan nu vælge mellem at presse på for at komme ind på Danskuddannelse 3 eller lade være med at gøre uddannelse 2 færdig. For hvis de først har taget 2'eren, er de nemlig afskåret fra 3'eren. Så er de ude.

Tallene taler deres eget sprog. Det drejer sig om 200.000 mennesker i dagens Danmark, af hvem samfundet forventer loyalitet og aktiv deltagelse, men som samtidig fremover vil være afskåret fra at opnå fulde borgerlige rettigheder.

Integrationsministeren bidrager ikke alene til et parlamentarisk underskud, der er meget bekymrende, men hun tog også en beslutning, der forringer integrationsprocessen i sig selv.

Frej Larsen,
lærer på Sprogcenter Kigkurren, København

Hykleri

USA, Rusland, Frankrig og Storbritannien fordømmer Iran for påstået udvikling af atomvåben og indklager landet for Sikkerhedsrådet. Disse fire lande har selv atomvåben - og USA har som det eneste land brugt a-våben til at myrde tusindvis af uskyldige, civile mennesker og derved overtrådt enhver krigslov - og desuden sidder de selv i Sikkerhedsrådet. De mildeste ord man kan betegne dette med er himmelråbende hykleri.

Aase Bak-Nielsen,
Nibe

En holdning - en gang imellem

En svensk svis kritiserer i stærke vendinger tonen i den danske udlændingedebat, og straks er en dansk minister, Rikke Hvilshøj, ude i en tv-avis med sine kommentarere og meninger om avisens skriverier. Dertil kommer Jens Rohde med stærke kommentarer. Men nu er han jo også fri for at skulle høre præsterne skælde ham ud nede i kriken.

Både ministeren og V-ordføreren må natuurligvis gerne bruge ytringsfriheden til at udtrykke deres holdning til de svenske skriferier. Men hvorfor var der ikke en eneste dansk minister eller regeringsordfører, der brugte sin ytringsfrihed til at kommentere Jyllands-Postens tegninger?

I den sag måtte den danske regering åbenbart ikke have en holdning.

Michael K. Nielsen,
Virum

Forfejlet svensk kritik af dansk debat

Den svenske avis Aftonbladet har i skarpe vendinger kritiseret Danmark og danskerne for at være Vesteuropas mest fordomsfulde og indskrænkede nation.

Avisen skulle hellere lægge ører til det svenske folks røst frem for at kritisere det eneste folk i Europa, der har sat sin vilje klart igennem på integrationsområdet - også politisk, nemlig danskerne.

I Sverige har man over 2.000 årlige tilfælde af racistisk motiveret vold. I Danmark har vi heldigvis kun ca. 50 tilfælde om året. I Sverige har man problemer med nynazisme. I Danmark er det et næsten ikke-eksisterende problem. Det er så markante forskelle, at man ikke kan slå dem hen som tilfældigheder.

Ved det seneste Riksdagsvalg i Sverige i 2002 fordoblede Folkpartiet sit mandattal fra 17 til 48 mandater, blandt andet fordi Folkpartiet var det eneste parti, der ikke veg tilbage fra at debattere indvandring og integration. Er det mon ikke et udtryk for, at det svenske folk ønsker sig danske forhold?

Den politik, der føres i Danmark er i overensstemmelse med danskernes holdninger og ønsker. Og danskerne har ikke noget at skamme sig over. Vi var bare det første land, der tog håndfast fat om de integrationsproblemer, der præger hele Europa. Derfor ser andre lande også mod Danmark nu for at høste af vores erfaringer.

Den danske debatform er åben og ærlig. Folk siger, hvad de mener. Vores ærlige debat fungerer som en ventil i samfundet. Når politisk korrekthed ikke tvinger folk til at undertrykke deres holdninger, kommer frustrationer ikke til udtryk i vold og racisme.

Når man ikke føler sig overhørt og ignoreret af skinhellige politikere, er man ikke tvunget til yderligheder for at blive hørt. Når der rent faktisk føres en politik, der tager fat om integrations-nældens rod, så griber folk ikke til selvtægt.

For det nytter noget, at ytre sig af demokratiske kanaler i Danmark.

Jens Rohde,
politiske ordfører, Venstre

Stueren efterlønsminister

Hvis nu Pia bliver Foghs efterlønsminister, kan hun vel ikke blive meget mere stueren i et racistisk og fremmedfjendsk Danmark.

Vagn Søndergård,
København K

En festforestilling

Informationslæsere får kvalme af de 'onde' præstefætre. Prøv at zappe ind på DR2 en eftermiddag med transmission fra Folketinget. Lykken er at opleve dem i debat, bedst fra deres sidemands pladser i salen. Her udfoldes Ludvig Holberg, Dario Fo og Franca Rame unisont. Prøv det.

Ivan Gullev,
Frederiksberg

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her