Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
13. februar 2006

Metro, bompenge og bilisme

Venstre trafikordfører gør sig i Information den 8. februar til talsmand for mindre bilisme i København. Det synes jeg sådan set er prisværdigt. Problemet er bare at Venstre direkte modarbejde de foreslag, der virkelig vil kunne gøre noget for at mindste biltrafikken i København - nemlig en betalingsring rundt om byen, kombineret med en billigt og effektivt offentlig transport. I SF kæmper vi stadig for bompenge, og hvis Venstre vil være med til at løse trafikproblemerne bør de bakke op. Derfor vil vi i SF gerne være med til at bygge p-pladser, som Venstre efterlyser, men de skal helst placeres ved betalingsringen og de stationer, hvorfra man kan tage toget ind til byen. Med aftalen om metroen har vi nået et vigtigt skridt på vejen for en samlet trafikløsning for København, men det blivet et halt skridt, hvis ikke vi får bompenge.

Torben Kastrup
medlem af Københavns borgerrepræsentation

Træde eller trampe

"I skolen skal man træde varsomt, for der bliver mennesker til", sagde Christen Kold engang. Folkeskoleforliget tramper på værdierne i folkeskolen. Den nye formålsparagraf sænker ambitionsniveauet for folkeskolen markant. Målet har hidtil været forberedelse til livet som menneske. Med den foreslåede ændring reduceres målet til at skolen bliver en forskole til ungdomsuddannelserne.

Læringssynet er ændret fra, at eleven er den aktive part i sin tilegnelse af viden, til blot at være passiv modtager.

Al aktivitet i skolen skal føre til, at danske elever vinder næste PISA-undersøgelse. De kommende nationale obligatoriske tests, som ingen jo endnu kender udformningen af, vil blive styrende for valget af indhold i undervisningen. Den nationale præstationsprofil vil på sigt lede til en rangordning af skolerne.

Hele forslaget er gennemsyret af central styring af folkeskolen og er bygget på mistillid til og kontrol af elever, lærere/børnehaveklasseledere, forældre, skoleforvaltninger og kommunalpolitikere. Først nu, hvor de fire forligspartier er enige, får andre mulighed for at ytre sig. Jeg vil opfordre til, at ændringsforslaget trækkes tilbage og at der startes en debat om fremtidens skole hvor også skolens ansatte og forældre og borgere i Danmark kan være med.

Jørn Kokkendorff
lærer

Statsmagtens kanon

Det er al ære værd, at Informations litteraturanmeldere på skift analyserer litteraturkanonens 12 danske hovedværker. Lørdag den 4. februar gjaldt det H.C. Andersens Den lille Havfrue. På Kulturkanonens 'premiereaften' sammenlignede Jørn Lund i Deadline på DR2 kanonen med en rejseguide, hvor læseren kan vælge at følge anbefalingerne i guiden og besøge de omtalte seværdigheder eller lade være. Rejseguider bliver som bekendt i Danmark udgivet på private forlag, så det er temmelig bemærkelsesværdigt, at den danske stat tager en sådan opgave på sig, og at professionelle folk medvirker og går med til f.eks. at pege på et af Andersens eventyr og fornærme så mange andre. Men tiden er til nomineringer og kåringer, og man følger trop.

Ena ØrumMogensen
Valby

Venstre diskriminerer lesbiske

Venstre vil ikke give enlige og lesbiske gratis adgang til kunstig befrugtning. Umiddelbart logisk - de er jo ikke syge, så derfor skal de vel heller ikke have gratis behandling på et offentligt sygehus. Men logikken holder ikke - og resultatet af Venstres forslag er diskrimination af lesbiske og enlige.

Sygdomskriteriet halter i forvejen, når det gælder kunstig befrugtning: Mange heteroseksuelle par, der i dag modtager gratis kunstig befrugtning på sygehusene, er ikke syge. De er 'uforklarligt' barnløse. Alligevel tilbydes de kunstig befrugtning gratis. Dermed adskiller dette sig fra al anden behandling i offentligt regi, hvor en diagnose ellers er forudsætningen for behandling. Derudover: Hvad med den lesbiske eller enlige kvinde, der faktisk er syg, f.eks. med stoppede æggeledere, og derfor ikke kan blive gravid på den gammeldags facon? Eller den lesbiske eller enlige, der troligt har prøvet at blive gravid med en mandlig donor, men som bare ikke er lykkedes? De bør selvfølgelig have samme adgang til gratis kunstig befrugtning som alle andre. Har man først sagt ja til, at enlige og lesbiske kvinder, der enten er syge eller uforklarligt barnløse, kan få gratis kunstig befrugtning, må man tage skridtet fuldt ud og give samme ret til alle enlige og lesbiske. Alt andet ville være meningsløst i praksis. Derfor Venstre: Drop den halve håndsrækning og ligestil lesbiske og enlige med alle os andre.

Charlotte Fischer
MF (R)

Spørgsmål til Hovmand

Åbent spørgsmål til Svend Erik Hovmand! I Information citeres du for at sige: "Venstre skal ikke blande sig i, hvad Dansk Folkeparti siger og gør." Betyder det, at det er uden problemer for dig og dit parti, hvad jeres parlamentariske grundlag siger og gør? Mener du ikke, at man kan tage dig og dit parti til indtægt for, hvad du og dit parti accepterer, at Dansk Folkeparti siger og gør?

Hans Houmøller
Rødovre

Spørgsmål på haiku

Præster, imamer,

og de andre prælater -

hvis advokater?

Poul Malmkjær
København

Børnelærdom

UNDSKYLD!....send videre.

Jante Dante Larsen,
Banana Republica

Verdens bedste Danmark

Denne regering har sagt, at Danmark bliver verdens bedste

til alt muligt. Er der nogen, der siger: nemesis ?

N. J. Tortzen,
Nykøbing F.

Mik-Meyer og velfærdsstaten

Den kritiske konstruktivistiske socialforskning, Nanna Mik-Meyer repræsenterer (Information den 6. februar), kan forstås som en nyliberalistisk samfundskritik. Omdrejningspunktet i forskningen er velfærdsstatens socialarbejdere og deres tilsyneladende irrationelle konstruerede viden om det normale, der gør det umuligt for dem at finde frem til den fattige, sådan som denne egentligt er 'bagved'. Zygmunt Bauman har argumenteret for, at den globale kapitalistiske økonomi for at reproducere sig selv i Vesten ikke længere har brug for velfærdsstaten, men derimod for forbrugere, der kan begå sig på den 'frie' markedsplads.

I nyliberalisternes fattigdomsoptik er velfærdsstaten således af det onde, fordi den gennem sine velfærdsydelser klientgør den fattiges 'naturgivne' potentiale for at begå sig på markedspladsen.

Netop nyliberalismens fortælling om den fattiges frigørelse fra den undertrykkende velfærdsstat, kan denne forskning siges at skrive sig ind i. Velfærdsstatens undertrykkelse er ud over den enkeltes 'dovenskab' skyld i fattigdommen. Ikke det kapitalistiske samfunds indretning. Forskningen understøtter således den herskende nyliberale ideologi. Dette kan naturligvis diskuteres. Men jeg undres, når en såkaldt kritisk samfundsvidenskabelig forsker kommer på regeringens 'Dreamteam 2006.'

Nikolaj Kjøller
studerende ved Institut for Antropologi

Hvad bliver det næste?

I ytringsfrihedens navn er medierne de sidste fem-ti år blevet lokket til at skabe en hadsk og racistisk tone mellem indvandrere og resten af det danske samfund (vi og dem, dem og vi).

Og i ytringsfrihedens navn er medierne igen blevet lokket til at eskalere situation til et verdensomspændende problem, der er kommet til at omfatte handelsboykot, afbrænding af ambassader og en skærpet hadsk tone mellem Danmark og de mere end en milliard muslimer verden rundt (vi og dem, dem og vi). Hvad bliver det næste?

Ytringsfriheden har man i gennem tiderne anvendt til at tale imod retfærdighed, umoralskhed osv., og ikke som en pligt til at provokere afdøde profeter.

M. Gharib
Egyptisk Samfund i Danmark

Metz og ytringsfriheden

Hvorfor spreder Georg Metz tåge i spørgsmålet om ytringsfrihed (den 4. februar)? Selvfølgelig har Metz ret i, at statsministeren må sige noget om hvad som helst, medierne bringer. Om indholdet. Men hanmå jo ikkesige noget om mediernes ret til at bringe det! Den ret har de og vi. Er der problemer dér, er sagen pr. lov overgivet til domstolene - som er uafhængige af regering og folketing. Det var derfor, han - helt korrekt - ikke sagde noget i så lang tid. At han så gjorde det alligevel, betyder - at ytringsfriheden blev ophævet i Danmark i januar 2006. Dateringen er lidt usikker, for det skete uden om Folketinget.

Keld Brikner
Skanderborg

Ansigtstransplantation og kvalme

Vi har netop på tv kunnet se resultatet af verdens første ansigtstransplantation. Vi danskere får selv brug for sådan en, efter det ansigtstab, der følger af, at det har vist sig, at ytringsfriheden alligevel ikke rækker til parodi på kristne/jødiske symboler

. Når argumentet om ytringsfrihed ikke længere findes, er alt, hvad der bliver tilbage, en dyb kvalme over at være dansker.

G. Petersen
Hornslet

Ytringsfrihed og teknologi

Vi har grundlovssikret ytringsfrihed, som gælder i lille Danmark og som vi skal værne om, lige som man i Tyskland, Frankrig, de øvrige EU-lande og USA har ytringsfrihed, forankret i de respektive forfatninger og som gælder i de lande.

Men den voldsomme reaktion over Muhammed-tegningerne, mener jeg, skyldes at hverken Anders Fogh eller JP's journalister og redaktion har fattet, at hvad der kunne lade sig gøre for 20-25 år siden, da en mobiltelefon kostede ca. 25.000 kr. og hvor de færreste havde en pc, ikke lader sig gøre i dag.

Den samme informations-teknologi , som medierne bruger for at bringe os begivenhederne i næsten samme øjeblik de sker, er i dag hvermandseje over hele kloden.

Fogh og JP, har simpelthen ikke fattet, at hvad der sker i lille Danmark øjeblikkeligt kan opfattes (og misopfattes) overalt på kloden. Derfor har JP's redaktion et kæmpeansvar for den voldsomme vending sagen har taget, fordi den ikke tænkte sig om.

K. Mayne
København SV

Hedegaard og PEN

Syberg og Soei skriver i Information den 10. februar om PEN, der "for to år siden var i mediernes søgelys for at nægte at have den islam-kritiske skribent Lars Hedegaard som medlem". Den ubehjælpsomme formulering kan ikke skjule den kendsgerning, at Information viderekolporterer en løgn, som Berlingske Tidende og Politiken hårdnakket forsøger at gøre til sandhed, hver gang Hedegaards navn nævnes.

Den virkelige sandhed er, at Lars Hedegaard selv trak sin ansøgning, da PEN's bestyrelse ville holde urafstemning om hans optagelse i foreningen.

Det er dybt pinligt, at Informations journalister i den grad lader sig trække rundt i manegen af en manipulerende, borgerlig presse. Og det er dårlig journalistik.

Allan Hilton Andersen
fortsat PEN-medlem

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her