Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Goddag mand økseskaft Det amerikanske tv-program 60 Minutes mener, at vi danskere er virkeligheds-fjerne og selvglade. Det skal man høre fra et ...
Debat
23. februar 2006

CEPOS tænker

De 'rige' har en tænketank, CEPOS, der tænker tanker. I et notat af 17. februar slås det fast, at VK(O) regeringen har overskredet sin egen budgetramme med 4,5 mia. kr. Det skulle den ikke have gjort, for:
"For 4,5 mia.kr. kunne topskatten reduceres med fire point. Dermed kunne den øverste marginalskat reduceres fra 63 procent i dag til 59 procent Det ville indebære en større tilskyndelse til at arbejde ekstra og dermed en fremgang i beskæftigelsen svarende til ca. 6.000 personer. En udvidelse af arbejdsudbuddet som danske virksomheder har brug for i dag". Af andre udtalelser fremgår, at 'de fattige' til gengæld ikke skal have for høj en indtægt, for så gider de nemlig ikke arbejde.
Altså: 'de rige' gider ikke arbejde, hvis de skal betale skat – 'de fattige' gider ikke arbejde, hvis de får en ordentlig løn.
Tænketanke kan være gode til at for- og afklare vigtige samfundsmæssige forhold.
Carl Jørn Mathiesen [Extra linie]Herlufmagle
[Extra linie]Frikadelledanmark
Ifølge den maskuline spindoctor i Jersild og Spin på DR2, den 17. februar er 'Frikadelledanmark' en ny betegnelse for de danskere, der ikke tilhører de mere elitære meningsdannere, som dem selv.
Også Janne Teller kommer i sin artikel i Information den 20. febaruar med en grov og bedrevidende kritik af de mennesker,der ikke tilhører denne frelste og 'ytringsmæssigt' priviligerede gruppe.
Tænk jer dog om, før I får skabt et todelt Danmark. Det er ikke jer, der lægger ryg til alle de uacceptable nedskæringer, der fra politisk hold, er sket på hele social- sudheds- og omsorgsområdet. Noget af det sidste er, at man sender håbløst syge kræftpatienter hjem til egenomsorg, fordi der ikke er plejemæssige resourcer til dem på hospitalerne.
Forstå det dog, alle I frelste. Stop pryglene, mange fik nok i deres barndom, nogle går stadig med striberne på sjælen.

Inge G Larsen
København N

Nørdernes Dagsorden

"Borgernes Dagsorden rummer nye opbyggelige elementer," skriver Søren Winther Lundby (den 14. februar) i et svar på min kritik af initiativet. Ifølge Lundby åbner Borgernes Dagsorden "direkte kanaler ind til Europaudvalget, Folketinget, statsministeren og ud til flere hundredtusind læsere af afslutningsavisen."
Men hør: Problemet har jo aldrig været manglen på kanaler mellem græsrødder og politikere – det er jo i denne snævre kreds, at EU-debatten faktisk finder sted. Næ, problemet er, at det aldrig er lykkedes at gøre EU-debatten så vedkommende, at borgerne har fået lyst til at deltage i den. Det vil de "nye opbyggelige elementer" næppe ændre på.
Lundby kan i hvert fald ikke overbevise mig om, at borgerne vil strømme til debatmøder om EU, fordi der "refereres tilbage til borgernesdagsorden.dk" og fordi der til slut samles op på et møde med statsministeren.
Borgernes Dagsorden viser, at der stadig er mange, der lider af den forestilling, at man kan samles i det lokale forsamlingshus og snakke sig frem til europæisk engagement og offentlighed. Men erfaringen taler imod, og det er derfor jeg siger:
Lad os bruge tænkepausen til at gøre noget nyt i stedet for at slå kreds om os selv og sparke bolden til hjørne. Lad os sende folk ud i Europa og lad os sende Europa hjem i stuerne. Det vil fange bredden uden samtidig at forhindre de frelste sjæle i at mødes nede i forsamlingshuset og sætte Nørdernes Dagsorden.

Zenia Stampe
landsformand for Radikal Ungdom

Machiavellis lærling

Statsministerens utroværdighed er uantastet. I 1990'erne skrev han Fra socialstat til minimalstat. Her beskrives hans plan for overgang fra velfærdssamfund til ultimativt liberalt samfund. I dag tager han og hans spindoktorer officielt afstand fra bogen, men arbejder stadig på at gennemføre tankerne i et lidt langsommere tempo end oprindeligt tænkt.
Statsministerens seneste hyldest af Danmark som et tolerant land er lige så overraskende som hans afstandtagen til hans egen bog. Hans udtalelse kan ikke ses som andet end et middel med henblik på at bevare magten. Hvad skulle ellers være motivet for at fornægte fem års indædt og alt for udbytterige kulturkamp mod danskerne tolerance?
Machiavelli har i sandhed ikke levet forgæves, da han i sin bog Fyrsten beskrev, at vejen til magt og bevarelse af magten skal findes uden skelen til lov og moral. Statsministerens er virkelig en enestående elev af Machiavelli.

Kurt Loftkjær
Lyngby

Carl Nielsen og Indien

Et lille bidrag til debatten om, hvor dansk eller nordisk Carl Nielsen er eller ikke er. For mange, mange år siden hørte vi i København et musikforedrag (på Restaurant Wivex) af en indisk, klassisk musikspecialist, som boede i København, fordi han var gift med den daværende indiske ambassadør.
Det gjorde et stort indtryk på os, at han fortalte, at han havde lyttet til og været fascineret af Carl Nielsens musik i Indien, uden rigtigt at forstå den. Da han kom til Danmark, lettede tågen bogstavelig talt. Det nordiske lys, tågen, vejrets hyppige skiften var for ham en fuldstændig organisk del af Carl Nielsens tone. Han havde elsket musikken, men nu forstod han den.
Det beviser vel ingenting. Men det gjorde så stort et indtryk, at vi husker det endnu og tænker på det, hver gang vi hører Nielsen.

Ina og Knud Vilby
Kastrup

Goddag mand økseskaft

Det amerikanske tv-program 60 Minutes mener, at vi danskere er virkeligheds-fjerne og selvglade.

Det skal man høre fra et land, der går i krig på en løgn - i modstrid med FN's sikkerhedsråd, som de kalder irrelevant. Som ødsler med energien og er komplet døv overfor klima-eksperternes alarm-klokker. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et drivhus.

Carl Bloch
Tåstrup

Bevar jordforbindelsen

Europaparlamentet (EP) vedtog i sidste uge det omstridte servicedirektiv. Resultatet fik med god grund armene i vejret hos mange fagforeninger, for med oprindelseslandskravet ude og anerkendelse af arbejdsmarkedets ret til overenskomst er en vigtig sejr hjemme. Men jordforbindelsen må bevares: Der er meget at kæmpe for endnu. Alt for mange afgørelser vil være op til EF-Domstolens vurdering, og det betyder traditionelt stor hensyntagen til markedet.

EP afviste et forslag om at holde undervisning, kultur og opgaver som vandforsyning ude, og direktivet kan dermed for alvor åbne op for konkurrence i blandt andet uddannelsessystemet. Det er uacceptabelt, at man åbner op for markedskræfterne indenfor et så centralt område som uddannelse.

Det må aldrig være markedslogik, der bestemmer hvordan uddannelserne skal være.

Det øgede pres for privatiseringer fra Forfatningsudkastet luskes ind ad bagvejen med servicedirektivet. Der er nok vundet vigtige sejre, men der er stadig meget at kæmpe for.

Astrid Krag Kristensen
formand for SF's Ungdom

Mahognitale?

I ytringernes frontlinie foregår der ting, som en professor i retsvidenskab åbenbart ikke lægger mærke til.

I opgøret omkring Jørgen Leth føg det med udtryk som listepik og langt-ned-i-Hansen. For nogle år siden blev Frank Dalgaard af feministiske kredse udnævnt til årets pikhoved. Ordet røv kan enhver, der vil afmærke sit ytringsdomæne, i dag ved enhver lejlighed tage i sin mund. Allerede tilbage i 1960'erne skulle man også kunne lade sig fotografere med bar røv eller siddende på et lokum.

Den stil kan man synes om eller ej, man kan tale om etiske grænser, men det er da vist utidssvarende udelukkende at se den som en infantil udtryksform. Man kan få den fornemmelse, at Claus Haagen Jensen og Jørgen Dahlberg-Larsen, (artikel den 4.-5. februar) opholder sig for meget i et æstetisk elfenbenstårn med mahogniskriveborde, hvorfra de har svært ved at iagttage, hvad der sker, når ytringsfrihedens grænser afprøves, hvilket næsten pr. definition vil være aparte affærer.

Er det mahognitale, der lyder til gengæld?

Tage Vestergaard
Stensved

En slags ros

Med Torben Brostrøm som behagelig undtagelse, har jeg nu i nogle måneder måttet konstatere, at Information skriver det samme hver dag. Under skiftende overskrifter er det samme jammer, selvhad, og pessimisme, der gennemsyrer bladet.

Og så (den 20. februar) er der et interview med Mehmet Necef, klar i mælet, klar i tanken. Tak. Ørkenvandringen starter i morgen.

Walther Juul Hansen
Vester Skerninge

Carl Nielsen og det danske

Et speciale hævder, at Carl Nielsens musik ikke er specielt dansk. Det er noget vi tror, fordi han har sat musik til en række "nationalistiske" sange.I Information den 20. februar står blandt andet:

"Af de i alt 35 Carl Nielsen sange i Højskolesangbogen har de 23 nationalistisk indhold, mens 12 af disse er deciderede fædrelandssange." Efter kritisk gennemlæsning kunne jeg finde højst seks sange, som jeg ville kalde "nationalistiske" fordi de kalder til kamp for nationen. En "fædrelandssang" er jo ikke pr. definition nationalistisk.

Men i specialet indgår følgende begreber i rubrikken "Nationalisme": Fædrelandskærlighed, idylliseret natur, dansk kulturarv, dansk historie, nordisk mytologi, danske "dyder", familiemetaforer, personificering af DK, kampberedskab og folkevisepræg. Så tror da fanden, at så mange sange kan få prædikatet "med nationalistisk indhold." Forfatterne har svært ved at kende forskel på begreber som hjemstavn, egn, rødder, sprog, skikke, kultur, værdier, fædreland, nation - og nationalisme. I sandhed en tvivlsom omgang med begreber og definitioner.

Om Carl Nielsens musik er dansk? Ja, for han har sat musik til sange, som vi holder af - de færreste er nationalistiske, blot udtryk for kærlighed til rødderne.

Ole Strandgaard
Fårevejle

For børnenes skyld

'Til barnets bedste' er over et bredt politisk spektrum det velkendte mantra ved skilsmisser, og i det kan ingen være uenig. Men måske kan en bredere forståelse af ligestilling være med til at nuancere, hvad der så egentlig er til gavn for barnet.

Ligeværdighed fordrer samarbejde. Samarbejde er konfliktens modpol. Konflikt er til skade for barnet, men så sandelig også for to voksne der skal finde sig til rette efter et brud. Samfundet bør på alle måder være konfliktforebyggende, ikke konfliktvedligeholdende. Umistelig delt forældremyndighed til egnede forældre er derfor nødvendigt. Det vil ikke skabe et problemfrit samfund, men uligestilling gør kun ondt værre. En ny forældremyndighedslovgivning bør tydeligt understøtte, at begge forældre er at regne som primære.

Balder Mørk Andersen
medlem af SF's ligestillingsudvalg

Apropos ytringsfriheden

Ytringsfriheden er blevet narkotika for journalister. De er afhængige – de lever af den.
En enkelt er blevet Høy

Claus Levy
København

Der er ikke noget at komme efter

Om Socialdemokraternes projekt Helle må man med Fogh Rasmussen sige: Der er ikke noget at komme efter.

Ivan Gullev
Frederiksberg

Serie

Hjemstavn

Seneste artikler

 • Gå tilbage, men aldrig til en fuser

  31. december 2009
  Den nye hjemstavnslitteratur var og blev den synligste trend i det 21. århundredes første årti, der dog bød på mange genrer
 • Hjemstavn

  30. december 2009
  Et af temaerne i årets danske litteratur, der i øvrigt har handlet om alt fra familie- og generationsopgør til ustabile identiteter, har været en ny hjemkomst, en besindelse på det danske sprog og hvad man kommer fra, på en ny hjemstavn i sproget
 • Det er ganske vist: Fyn er fin

  10. august 2009
  Fyn er et af Danmarks mest undervurderede steder, og derfor er det på sin plads at gøre op med enhver fordom her. Odense er eventyrets by - smørklatten i danmarks-grøden. Information har valgt at hylde paradisøen Fyn
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her