Læserbrev

LÆSERBREVE - MUHAMMED-TEGNINGERNE

Debat
7. februar 2006

Den hellige ytringsfrihed

Ytringsfrihed er en hellig ko for visse danskere, som profeten Mohammed er det for visse muslimer.

Er det selvcensur eller/og evne til indføling, når man ikke pisser på børnehaveklassens sukkermadder?

Ann Mari Urwald

forfatter

Det hovmodige barn

De mennesker, der før befandt sig omme bag tågebanken, banker nu på min dør. De mennesker, jeg glemte at invitere ind foran den varme kamin, tænder nu op uden for stuerne. De mennesker, jeg forlangte urimelige og respektløse krav fra, kræver nu respekt.

Den tåge, der indhyllede mit hus, er lettet. Og jeg kan se længere end havehækken. Jeg kan se, at der trænger til lugning på fællesarealerne og i min egen have. Den distancerede frygtfyldende tone er kommet direkte tilbage. Legepladsen er langsomt tilvokset med had og er blevet til en jungle, uden at jeg har gjort noget for at stoppe udviklingen.

Det har længe stået os frit for her i parcelhuskvarteret at råbe opfindsomme skældsord og holde de andre børn udenfor. Vi har kendt terrænet og har kunnet gemme os. Men nu er der ikke flere gemmesteder. Vi er gennemskuet.

Vi må komme frit frem fra vores skalkeskjul og klart revurdere, om vi virkelig ønsker at opretholde vores hovmodige opførsel. Ingen gider lege med et hovmodigt barn. Det ses klarere end nogensinde.

Mads Rosendahl Jakobsen

Kbh N

Ytringsfrihed

Jeg har altid være glad for vores ytringsfrihed, selv om jeg aldrig rigtig har brugt den før.

Nu, hvor jeg har lyst til at sige en hel masse, ved jeg ikke rigtig, om jeg tør.

Jens W Kristensen

Brabrand

Signalet der burde sendes

Man ser en harm og chokeret Per Stig Møller, efter den påsatte brand i ambassaden i Syrien udbryde: "- og så ambassader. Det er jo der landene taler sammen!"

J,a det er så sandt, og hvis vores arrogante statsminister havde talt med repræsentanterne for 11 landes ambassader, da de bankede på hans dør, kunne hele miseren højst sandsynlig havde været undgået.

Det er denne fatale afvisning, (der ganske sikkert ikke havde forekommet hvis det havde været ambassødører fra f. eks. England, USA, Frankrig eller Israel), der er krumtappen i hele denne tragiske historie. En sådan statsminister burde gå af.

Ellen Rohde

Frederiksberg

Venstrefløjens hykleri

Hvor er alle kunstnerne, forfatterne, politikerne, feministerne, samfundsdebattørerne, lærerne, de venstre-intellektuellle henne i debatten?

Jeg har svært at forstå venstrefløjens hykleri i øjeblikket, selvom jeg selv, normalt vil betegne mig politisk på venstrefløjen. Alle de intellektuelle, som normalt råber 'censur', osv. så snart de ikke får deres mening frem, hvor er de henne?

Vi burde alle støtte op om Jyllands-Postens tegninger. Om deres ret til at bringe dem, uanset hvad man mener om dem. Det drejer sig ikke om at nedgøre islam som religion eller muslimer generelt. Det drejer sig om at kunne tillade sig at kritisere politiske kræfter indenfor islam, samt forskellige tabuer og forbud, på samme måde som man kan kritisere alle andre trosretninger og ideologiske tankekonstruktioner, uden at frygte for sit liv.

Det har vi en tradition for, i Europa, som er under pres i disse år, hvilket Salman Rushdiesagen og Theo van Gogh-sagen i Holland vidner om. Hvis vi først begynder at sætte andre standarder for islam end for andre trosretninger og tankekonstruktioner, ja, så har vi ikke ytringsfrihed.

Forfølgelse af kunstnere og andre, der har en kritisk holdning til ekstremistiske synspunkter og dogmer indenfor islam, foregår i stigende grad rundtom i Europa. Derfor:

Vågn dog op, alle i kunstnere, journalister og debattører på venstrefløjen, som ellers normalt taler ytringsfrihendens sag. Beskyt ytringsfriheden og mennesker som tillader sig at stille kritiske spørgsmål og rykke ved dogmer. Det handler ikke om at lægge islam for had, tværtimod. Det handler om, at islam som trosretning skal kunne tåle samme kritik og behandling, som alle andre trosretninger og ideologier i pressen.

Louisa Brane

København K

Det uskyldige og ægte barn

Skulle vi ikke værne om ytringsfriheden i stedet for at stille dette uskyldige og ægte barn af demokratiet ud på en håbløs slagmark, hvor det ikke kan få andet end slag på slag - fra begge sider i virkeligheden, fordi stædighed og selvretfærdighed aldrig har været gode faddere for demokratisk tankegang.

C. Hildebrandt

indlæg på Informations webdebat

Hejs Dannebrog

Opfordring til alle personer, offentlige kontorer, private firmaer m.fl. i Danmark.

Hejs Dannebrog hver dag sålænge vores fælles krise står på. Vis at vi står sammen, er nationalt stolte over at være danskere, stolte over vores demokrati og frie ytringsfrihed. Hvis det ikke er muligt at hejse flaget, kan man sætte papirsflag et synligt sted f.eks. i vinduet, indkørsel o.l.

Udbred budskabet til alle dine venner, kolleger, familie og naboer. Det vil give indre glæde og tryghed at se Dannebrog vaje i hele Danmark og vide, at vi står sammen i denne svære tid.

Kirsten Gissel

Horsens

Så pokkers træls

Det er sørgeligt, at alle danskere skal beskyldes for at behandle muslimer dårligt, på grund af de tegninger én enkelt uafhængig avis har vist.

Det er så pokkers træls, at vi stadig ikke forstår og respekterer hinanden - for vi skal jo leve side om side. Øv.

Karin Martinsen

indlæg på Informations webdebat

Nu må vi stå sammen - men om hvad?

Alt for længe har vi været trukket gennem en destruktiv debat. Debatten er en vigtig del af det krigeriske begreb "kulturkamp", som især omhandler alle forskelle mellem indvandrere (læs: muslimer) og gammeldanskere (læs: kristne).

I stedet for at samle sig om, hvad vi trods alt har fælles, har debatten sigtet på at grave dybe grøfter. Forud for de fleste krige ligger en såkaldt "kulturkamp," og derfor bør alle vogte sig, inden de kaster sig ind i kulturkampen.

Kulturkampen nedbryder vores demokrati bid for bid. Efter terrorhandlingen i USA den 11. september 2001 har de danske politikere langsomt men sikkert ændret det relativt frie land, vi lever i, til et land, hvor lukkethed, kontrol og overvågning er blevet daglig kost. Siden den triste hændelse er kulturkampen blevet en metode til at skabe konflikter, der begrunder demokratiindskrænkninger i såvel Danmark som en række andre nordatlantiske lande.

Når lederne fra hhv. Venstre og Socialdemokratiet i lyset af de skammelige handlinger, som sker ved vores ambassader, opfordrer os til at stå sammen, bør vi alle vende blikket ind ad og spørge sig selv om, hvad det er, vi skal stå sammen om. Den såkaldte kulturkamp har hverken vist veje eller udveje.

Vi venter nu blot på regeringens næste indskrænkelse af vort demokrati.

Kurt Loftkjær

Lyngby

Fogh må gå af

Vi kan ikke have en statsminister, der udviser en sådan mangel på statsmandskab. Regeringen har siden sin tiltræden talt meget om at styrke Danmarks position i den globaliserede verden. Lige nu går det ikke så godt.

Vi befinder os i øjeblikket i den værste udenrigspolitiske krise i nyere tid. Statsministeren har ikke evnet at opfange faresignalerne, før det var for sent. Først med kniven på struben indser han situationens alvor, og nu kan kun det internationale samfund rage kastanjerne ud af ilden.

En sådan statsminister kan ingen have tillid til. Anders Fogh må derfor tage konsekvensen og gå af nu.

Elisabeth Jessen, Aase Hjort, Vibeke Kold, Hanne Willert og Lotte Netterstrøm,

Kbh., Freriksberg og Rødovre

Foregangsmand

Den muslimske verden har svært ved at forstå, hvad Anders Fogh Rasmussen siger. Sådan har vi vantro det også tit. Da statsministeren udtalte, at vi i den aktuelle profetkrise er oppe imod "ustyrlige kræfter", overvejede jeg, om han mon refererede til Dansk Folkeparti. Det havde unægtelig varslet lysere tider for fædrelandet.

Uanset hvad han har ment, kan man minde statsministeren om, at Anker Jørgensen - da denne i sin tid så sig stillet over for ustyrlige kræfter, dengang økonomiske - valgte at overlade styringen til oppositionen.

Historiens dom over dette træk har vel overvejende været positiv.

Ralf Andersson

Frederiksberg

Religion og frihed

Problemet er ikke religion eller tro, men at visse grupper ikke vil anerkende andres frihed til at udtrykke sig i ord, tegninger eller billeder.

Bent Petersen

indlæg på Informations webdebat

Med sorg og selvskabt plage

Hvis man skal drage en lære af den aktuelle voldsomme ballade vedrørende Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, så må det vist være noget i retning af, at meget tyder på, at det moderne folkelige, liberale frihedsbegreb omsider med Jyllands-Posten og dens aktuelle rygklappere som skoleeksempler har nået sin endegyldige perversion.

Frem for oprindeligt at have været et ideal om kreativ udfoldelse under gensidigt ansvar, er det nu endt som et barnagtigt egoistisk credo a la den tyske bilindustris slogan i sin tid "Freie Fahrt für freie Bürger" - "jeg har ret til at gøre, hvad der passer mig uden at tage en skid hensyn til andre. Det skal ingen komme og blande sig i."

Nu ligger man, som man har redt med alvorlige buler i lakken. Desværre med yderst kedelige konsekvenser for mange andre end de ansvarlige for balladen og årsagerne til dens opståen og fortsatte eskalering.

Søren Blaabjerg

Hørning

Etik vs kræmmermoral

Da statsministeren henvendte sig til den arabiske offentlighed, kunne han stille, roligt og grundigt have forklaret, at der i alle vestlige demokratier findes medier, som er uafhængige af statsmagterne, og at dette forhold netop er en af de vigtigste grunde til at man i disse lande på så godt som alle måder lever bedre, end befolkningerne gør det i autoritære og totalitære stater - verdslige såvel som religiøse. Dermed ville han have udvist civilcourage og dermed i det mindste have vundet sig en vis respekt.

Hvis han så oven i købet havde villet beklage den udbredte hetz mod Danmarks muslimske mindretal, som tegningerne af Muhammed lå i forlængelse af, så havde han desuden kunnet demonstrere en vis moralsk standard.

Nu valgte han i stedet at udtrykke sine dybtfølte beklagelser for at imødekomme danske økonomiske interessegrupper samt islamistiske grupperinger og regimer, der faktisk dyrker de militante og uforsonlige sider hos profeten, som den mest markante af de i Jyllands-Posten bragte tegninger netop var en illustration af.

Indadtil prøver han til gengæld, så godt han kan, at hænge Islamisk Trossamfund op på miseren, skønt han, hvis han havde kendt sin besøgelsestid, for længst kunne have taget luften ud af den frustration, som til slut satte gang i delegationerne og hvad deraf fulgte.

Vi har alle muligheden for at forandre os til det bedre, og vi må håbe, at statsministeren en dag vil nå så vidt, at han vil være i stand til både at handle respektabelt og at udskifte sin kræmmermoral med en etisk baseret ditto.

Olaf Tehrani

København Ø

Et samfund uden etik og moral

Hvad gavn har ytringsfriheden, hvis dens formål har udviklet sig til at provokere verdens største troende folkefærd?

Skal ytringsfrihed bruges som påskud for at retfærdiggøre udemokratiske handlinger?

Hvis vi i dag respekterer den ytringsfrihed, som Danmark er repræsentant for, vil vi meget snart ende som et samfund uden etik og moral.

Farah Asif

indlæg på Informations webdebat

Opildnen til had - ej debat

At håne, ydmyge og provokere under dække af, at man har ytringsfrihed er ikke andet end en tåbelig handling.

Hensigten er ikke at skabe et nuanceret debat, men derimod opildne til had.

Pia Sørensen

indlæg på Informations webdebat

Stå rank i ørkenstøvet

Danskerne bør under ingen omstændigheder bøje sig underdanigt i ørkenstøvet.

Niels V. Skipper Petersen

indlæg på Informations webdebat

Dialog-kravets tvivlsomme formål

I disse dage opfordres der ustandselig til dialog mellem danskere og herboende muslimer. Med hvilket formål?

Her har boet muslimer de seneste 20 år. Vi kender hinanden fra arbejdspladser, læreranstalter, foreninger, politiske partier osv. Vi taler sammen daglig og kender udmærket forskelle og synspunkter. Der foregår med andre ord en konstant dialog på almindeligt gadeplan. Regeringens største fejl, hvad angår dialog, er, at den har ført denne med et dybt isoleret hold imamer af mere eller mindre ekstremistisk observans.

Hvorfor skal rockerbande-lignende gadespetakler i nogle muslimske lande udløse krav om dialog her i landet? Og hvad skulle den dialog munde ud i? Hvis dens formål fra dialog-opfordrernes side er, at danskerne i afpresset sømmelighed skal til at skære bidder af dansk kultur og ytringsfriheden, så er dialogens formål elendigt. Man fornemmer, at netop dette formål ligger bag det fornyede krav om dialog.

At såre hist og pist og alle vegne i den danske debat, er et vilkår, enhver der opholder sig i Danmark, må klare at tackle. At kræve sær-respekt i det stykke er i ekstrem grad at erklære sig for fremmedelement her i landet; en status, den almindelige muslim vel ikke går efter.

Niels Dujardin

Skanderborg

Send regningen til JP

Når vreden har lagt sig, og skaden skal gøres op, kan vi vel sende regningen til Jyllands-Posten.

Forhåbentlig har drengerøvene en forsikring mod mangel på omtanke

Peder Meyhoff

Hinnerup

Danmark - Syrien: 1-1

Hele Danmarks Statsminister, Anders Fogh Rasmussen udviste - meget bekvemt for ham, bl.a. af hensyn til det gode forhold, som han har til regeringens støtteparti - ikke rettidig omhu, da han i oktober 2005 kunne have taget afstand fra Jyllands-Postens konfrontatoriske adfærd overfor et udsat mindretal i Danmark. (Er det iøvrigt forbudt Danmarks statsminister at give sin mening til kende om det, som formidles i dansk presse? Er det utidig indblanding i den højt besungne ytringsfrihed?).

De syriske myndigheder formåede ikke - meget bekvemt for dem - at holde pøbelen tilbage, da den lørdag gik til angreb på den danske ambassade i Damaskus.

Sådan kan det gå, når dagsordenen er konfrontation - og opretholdelse af egen magt - snarere end tilstræbelse på gensidig forståelse og hensyntagen til nationens mindretal. Det gælder i demokratier. Og det gælder i diktaturer.

Jørgen Bjerring

Vissenbjerg

Hvem har ansvaret?

Har vi nogensinde haft en regering, der har haft en så stor skadevirkning på vores internationale omdømme?

Steffen Dirk Pabst

Fredensborg

Vågn op

Vi skal ikke holde op med at gøre grin med Muhammed og Odin, Allah og Jesus, jomfruelig undfangelse og krystalkugler. Vi skal ikke give efter for hverken konservative eller politisk korrekte eller undertrykkende mennesker. Det er på tide, vi vågner op og bliver bevidste om, hvad vi risikerer at miste

Charlotte Mathiassen

indlæg på Informations webdebat

Regeringen er i opløsning

I TV-Avisen den 6. februar udtaler en repræsentant for den danske besættelsesstyrke i Irak, at Jyllands-Postens tegninger af Muhammed er dumme.

Som udgangspunkt må man antage, at repræsentanten for de danske besættelsesstyrker udtaler sig i overensstemmelse med regeringen. Men hvis det er tilfældet, er man nødt til at spørge hvorfor i alverden den danske regering ikke for længst har oplyst omverdenen om, at den mener tegningerne er dumme. Og hvorfor den nu meddeler sig gennem de danske besættelsesstyrker?

Hvis repræsentanten for de danske besættelsesstyrker udtaler sig i modstrid med regeringen, er det en katastrofe. Hvis den danske hær i en krigssituation fører sin egen udenrigspolitik udgør den en stat i staten. I så fald afspejler situationen at den nuværende danske regering er i opløsning.

Ole Thorbek Værløse

FRA INFORMATIONS WEB-DEBAT:

Regeringen må tage konsekvensen af sin arrogante opførsel. Sagt på al-Arabiya: »I må forstå, at vi er et demokrati« underforstået: »dertil er I ikke kommet endnu«. Anders Fogh Rasmussen bør træde tilbage.

Af: Søren Hansen – [06.02.2006]

Det du skal undskylde, Flemming, er ikke, at du har gjort noget ulovligt; i givet fald skal du nok blive straffet. Nej, du skal undskylde, at du ikke har opført dig ordentligt.

Af: Steen Wenske Pedersen – [06.02.2006]

Hvis 12 tegninger kan skabe så meget had og vilde irationelle reaktioner fra den muslimske verden, hvad skal der så til for at starte 3. verdenskrig? 24 tegninger?

Af: Erik Jørgensen – [05.02.2006]

Når statsministeren udtaler, at hensigten med tegningerne ikke var at såre nogle, men at han aldrig selv kunne finde på at gøre det, hvad ser han så sig selv som – Gud.. eller måske Allah?? Har manden storhedsvanvid?

Af: Anne Hansen – [05.02.2006]

Disse tegninger kan sammenlignes med et dejligt rød/hvidt æble, som faldt ned i turbanen på nogle af de mange politiske ekstremister, som blot ventede på en handling, der kunne sætte gang i en muslimsk opstand mod det forhadte Vesten. EU bør stå sammen, for den islamiske vrede er global.

Af: Bente Theil – [05.02.2006]

Nej, vi skal ikke give efter for pres udefra. Dette er vores land, og det må være op til os at bestemme, hvordan vi vil leve her.

Af: Carla Mathiesen – [05.02.2006]

Desværre er der kun én vinder i denne misére: Dansk Folkeparti og ligesindede, der har fået for ca. 5 milliarder kr. reklamepenge- og tid forærende. Intet under, at de holder lav profil.

Af: Frank K – [05.02.2006]

Denne konfrontation var uundgåelig. På et eller andet tidspunkt ville den vestlige verden have gjort et eller andet, som i den muslimske verden udløser det raseri, vi er vidne til i dag.

Af: Kaj Meyland – [05.02.2006]

Araberne siger jo selv, at vi har mere brug for dem, end de har for os.

Fint, værsgo at æde jeres ørkensand til I sulter ihjel.... velbekomme.

Af: Torben Møller – [05.02.2006]

Nu, hvor vi har eksporteret demokratiet til Mellemøsten, er det vel rimeligt, at vi til gengæld importerer lidt (selv-)censur for at vise vores gode vilje til sameksistens.

Af: Jens W Kristensen – [05.02.2006]

Stædighed og selvretfærdighed har aldrig har været gode faddere for demokratisk tankegang...

Af: C. Hildebrandt – [05.02.2006]

Protesten mod Danmark er iscenesat, Danmark er udpeget til hovedsædet for det nordlige Kalifat, og dette kan kun gennemføres, hvis den frie presse knægtes først..

Af: Tom Larsen – [04.02.2006]

Hvad er det, muslimerne ønsker, at Anders Fogh skal undskylde. Skal han undskylde, at vi har en grundlov??

Af: Hans Nielsen – [04.02.2006]

Billederne er ikke kun dansk værkstedshumor, men en veludviklet europæisk satirisk tradition, der aldrig har været tænkt som eksportvare til mellemøstlige diktaturstater.

Af: Jan Ulrich Jensen – [04.02.2006

Med dagens afbrænding af den danske ambassade i Damaskus må det stå klart for enhver, at Anders Fogh Rasmussen bør gå af straks. Hans diplomati har lidt skibbrud.

Af: Torben Brandt – [04.02.2006]

De ønsker et opgør med Vesten – og det er de velkomne til at få. Et angreb på en ambassade kan kun betyde én ting. Tingene er nu ude af kontrol.

Af: Knud Nielsen – [04.02.2006

Det er tankevækkende, at de fleste regimer og diktatorer ikke bryder sig om at blive karikeret. Men i et demokrati er det en af grundstenene, at man har lov til det.

Af: J. Jakobsen – [04.02.2006]

Tonen i det danske samfund er arrogant, usensibel, utålelig, krænkende, bedrevidende, racistisk. Den ville være utænkelig i Tyskland, mit hjemland, et land med en kendt historie.

Af: Ulrich Hald – [04.02.2006]

Hvis man gentagne gange fortæller sin hustru, at hun er grim som bare pokker, må man da forvente en modreaktion. Særligt hvis man efterfølgende fortæller hende, at hun mangler selvironi. Det er konfliktskabende som ind i helvede, men har intet med ytringsfriheden at gøre!

Af: Claus Peter Hansen [04.02.2006]

Den ytringsfrihed, vi sætter så højt i Danmark er jo netop – i hvert fald over for islam – blevet sat under administration! DEN ER VÆK!

Af: Jacob Hansen – [04.02.2006]

Hvis regeringen går ind og siger undskyld for et uafhængigt dagblad, tager den i samme ordlyd alle danskere med i de tegninger. Uanset om de var unødvendige.

Af: Knudsen, Næstved – [03.02.2006]

Trist er det, at vi danskere skal fornedres til nu at være et nation, der hører korstogs-krigen til. Nu bliver man mere og mere glad for EU-flaget – det vajende dannebrog har den førte politik gjort til en slatten klud.

Af: Tom Larsen –[03.02.2006]

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her