Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
11. april 2006

Cuba og fremtiden

Information bragte lørdag den 8. april et udmærket interview med den cubanske forfatter Leonardo Papura. I overskriften anføres det, at forfatteren vil blotlægge illusionen om en gloværdig fremtid for Cuba. Efter læsning af interviewet konstaterer man, at det er fortiden og nutiden, som forfatteren taler om.

At der er tale om en misvisende/vildledende overskrift bliver yderligere bekræftet af Berlingerens tilsvarende interview samme dag. Her siger Papura:

"Nogle venstreorienterede tror, at Cuba er et paradis. Mange højreorienterede tror, at Cuba er et helvede. Ingen af delene passer. Cuba ligger et sted midt imellem. Cuba er en skærsild. Tingene kan gå begge veje."

Kan Informations udeladelse af denne meget vigtige pointe skyldes avisens fortsatte behov for at forsage sin venstreorienterede fortid, eller har journalisten blot ikke gjort sit arbejde godt nok ?

Bjarke Madsen
København K

Den anden halvdel

Bagsideklummen FOLK kunne i lørdags den 8. april fortælle, at filmstjernen Kristanna Lokens kærlighed ikke er reserveret til mænd.

Denne udmærkede oplysning har klummeskriveren Rasmus Bo Sørensen læst sig til i "bøssemagasinet Curve." Curve er midlertid i følge deres eget slogan "The best-selling lesbian magazine." Det er desværre ikke spor usædvanligt at Information omtaler alle homoseksuelle som "bøsser" og dermed ignorerer halvdelen af denne befolkningsgruppe. Så til generel orientering:

Kvindelige "bøsser" hedder lesbiske.

Agnete Otzen
stud.mag., København N

Utålelige forhold for palæstinenserne

Det er en grusom beslutning af USA og EU at stoppe hjælpen til det palæstinenesiske selvstyre. Man kan kun betragte det som kollektiv afstraffelse af de modige, palæstinensiske vælgere, som brugte deres demokratiske valgret til at stemme på Hamas kandidater, der ikke er korrupte og har gennemført et enestående humanistisk arbejde i de besatte områder, hvor befolkningen lever under ufattelige ringe vilkår.

Samtidig med kravet fra USA og EU til Hamas om at opgive modstand fortsætter Israel deres terroraktioner mod en magteløs palæstinensisk befolkning. Israelske kampfly udnytter deres ubegrænsede herredømme over Gaza-luftrummet og affyrer missiler mod biler, angiveligt for at ramme militante palæstinenserne. Men en lille pige blev dræbt uden protester fra EU.

Hvor længe skal palæstinenserne udsultes og leve under utålige tilstande? Det må være USA og EU's pligt at sikre forhandlinger for en løsning af konflikten og oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat ved siden af den stærke israelske stat.

Ulla Jessing
Virum

Tørklædeforbud i DR2

I Deadline den 7. april fremførte Vibeke Mannicke det synspunkt, at man ved at tillade brug af religiøse symboler som tørklæder i et program som Adam og Asmaa medvirkede til kønsdiskrimination, nærmere bestemt undertrykkelse af muslimske kvinder. Men det er for mig at se noget vrøvl.

For så kan man jo med lige så god ret argumentere for, at Vestens kvinder ikke burde have lov til at maje sig ud med alt, hvad moden og beauty boxen foreskriver, med den begrundelse at deres kulturelle baggrund gør dem til 'undertrykte sex-objekter' eller 'lette ofre for vold og sexchikane' osv.

Tænk, hvis de muslimske kvinder - i misforstået solidaritet med deres vestlige medsøstre - ville diktere, hvordan disse skulle klæde og gebærde sig for ikke således at blive udnyttet og undertrykt. Det ville jo være mindretalsdiktatur.

Det Vibeke Mannicke forfægter, er flertalsdiktatur, selvom det sikkert er gjort i en god mening. I et frit og moderne samfund kan man jo ikke engang tvinge en alkoholiker til at gå på afvænning, hvis han ikke selv er motiveret for det, med henvisning til, at han er et dårligt eksempel for andre etc. Altså kan man heller ikke i 2006 forbyde folk at gå med tørklæde, hvis man vil kalde sig demokrat og frihedsforkæmper.

Per H. Christiansen
Frederikssund

Religiøs åbenbaring

At sidde i toget en kold aprildag ved siden af en hjemløs, der længe og med stor entusiasme læser et katalog fra Spies Rejser. Så længe man drømmer, lever man.

Helgi Breiner
København Ø

Udvidet integrationseksamen

Den foreslåede integrationseksamen som betingelse for ophold i Danmar leder tanken hen på forfatteren Knud Sørensen, der engang var inde på, at folk, der påtænkte at flytte f.eks. til Mors, værs'go havde at sætte sig ind i Limfjordsøen før ankomsten.

Jeg tror alene, Knud Sørensen havde gammeldanskerne i tankerne, hvor det aktuelt gælder dem, der kommer udefra. Måske skulle man slå de to ting sammen, så alle kommer på skolebænken og får et opfrisknings-kursus i samfundsforhold og lokaltopografi. For ikke at overanstrenge testcensorern må Bertel Haarder bide skammen i sig og (gen-)indføre gruppeeksamen.

Hvad det så i øvrigt har med velfærd at gøre, må guderne eller Dansk Folkeparti vide.

Jens J. Arnum
Silkeborg

Lykkeland

En sund reaktion på et sygt samfund – det gik vi og sagde til hinanden, der i firserne, når vi snakkede om sindssyge. De skulle ikke helbredes, det skulle samfundet.
Tag lykkepiller, råder statsministeren. Det er jo sygt. Jeg har aldrig taget lykkepiller, sikkert en rest af 1980’er-mentaliteten.
Jeg er lige begyndt på Panodil. Dem kan jeg anbefale. Statsministeren for mit land anbefaler lykkepiller. Han er jo syg, eller også er landet.

Anders Skov
Silkeborg

Forsinket straf virker ikke

Information skriver, at strengere straffe ikke virker (den 6. april). Det har avisen skrevet mange gange før, og hver gang rammer diskussionen ved siden af.
En strafs længde eller strenghed er ikke særlig vigtig for dens virkning; men formentlig er dens hurtighed og konsekvens vigtig. Det afgørende er, at konsekvensen af en udåd skal føles – ikke erkendes forstandsmæssigt, for forstanden er alligevel koblet af, når forbrydelsen begås.
Hvis dommen eller afsoningen forsinkes og først kommer flere år efter udåden, føler gerningsmanden det ikke som en konsekvens, og virkningen udebliver.
Derfor vil det være rigtigt at skaffe plads i fængslerne, dvs. bygge flere fængsler og samtidig nedsætte straffenes længde. Så kan de dømte komme hurtigere ind og afsone, og hurtigere ud igen. Når udgiften per indsat er mindre, kan der i stedet bruges penge på bedre rehabilitering.
Det kræver også, at retssagerne ikke bliver forsinkede, dvs. at dommerne har tid nok, og ikke er optaget for meget af andre gøremål.

Kåre Fog
Veksø

Hurra for trainsurfing

I min barndom hoppede vi på sporvognens trinbræt mens den var i fart, og det gik altid godt. Inderne har bevaret traditionen og er ofte flere på togvognens tag end inde i vognen, de hader det ressourcespild, som er velfærdsstatens onde adelsmærke.
Vort forstenede tryghedsnarkomane samfunds største trivselsdræber er kedsomhed pga ventetid og fejlbeskæftigelse m.m., og der bør gives nobelpris til de danske teenagere, der nu kopierer indisk livskvalitet.

Bo Warming
København N

Dybere i mudderet

Fra april begynder det amerikanske forsvarsministerium at ’modernisere’ radaren i Thule som led i den amerikanske militarisering af rummet.
Etableringen af radaren skete i 1953, uden at den lokale befolkning fik noget at vide. Men også den danske befolkning blev holdt uvidende om udstationering og overflyvning af atomvåben i Thule.
Skridt for skridt synker vi dybere i mudderet. I december foreslog det danske justitsministerium, at udenlandske personer og virksomheder skulle kunne investere kapital i dansk våbenproduktion, og i februar gav justitsministeren tilladelse til at danske skibe fortsat skal have lov til at sejle med masseødelæggelsesvåben.
Det kan snart blive aktuelt, hvis USA vil bruge små atomvåben mod Iran. Dermed kan Danmark, uanset at det har erklæret at være atomfri zone, blive deltager i en atomødelæggelse. Skal danskerne ikke spørges om den indirekte brug af atomvåben?
Såvel hæler som stjæler har været anset som skyldige.

Kai Dalsgaard
Odder

Den udbredte Farum-model

Kære TDC, c/0 Dyremose – eller hvem der nu tegner firmaet.
Jeg er kunde hos jer, har fastnettelefon, internetforbindelse, kabel-tv. I gamle dage havde jeg en vis tillid til mit gamle offentligt ejede telefonaktieselskab, KTAS, der ligefrem af og til opfordrede kunderne til at ytre sig om selskabets service via et valgt repræsentantskab.
På et tidspunkt solgte staten så sine teleaktier på børsen, og nu er disse aktier videresolgt til et eller andet nærmest anonymt, internationalt spekulationskonsortium. Som kunde aner man ikke, hvad disse spekulanter agter at foretage sig med vores gamle firma.
Personligt ville jeg helst ud af min afhængighed til jer snarest muligt. I har ikke min tillid, især nu da I agter at mørklægge jeres forehavender ved at unddrage jer offentlig indsigt i jeres planer. Kunne I eventuelt anbefale en flink konkurrent?
Som de fleste danske borgere har jeg i de seneste år oplevet, at en hel eller delvis privatisering af tidligere offentligt ejede foretagender har medført en ringere service for borgerne.
Snart må man måske fjerne dronningens logo fra postkasserne, fordi firmaet kommer i hænderne på udenlandske spekulanter, ligesom DSB allerede kører med forsinkelser på nedslidte skinner for at indtjene en større profit.
Hvad med at udlicitere fængslerne, ligesom man er i gang med hos vores store forbillede hinsides Atlanten? Vores fortræffelige forsvar kunne sikkert tjene gode penge som lejesoldater for de højstbydende, i stedet for at belaste statskassen på kostbare og udsigtløse opgaver for præsident Bush.
Det var måske en idé at ansætte Peter Brixtofte som sælger af vores fælles arvegods, når/hvis han frifindes eller løslades. Det var jo ham, der opfandt den af partifæller i sin tid så stærkt hyldede Farum-model.

Finn Holten Hansen
København N

Helles Løkke

Helle Thorning og hendes tro væbner kunne forkorte pinen for både socialdemokraterne og de radikale ved at konvertere til Jelveds parti. Partiet ville så have stemmer nok til at danne halen i en ny VKR-regering, og med Løkke Rasmussen som ny statsminister kunne Helle prale af at have slået Fogh, der så var fri til bodsrejse til Mekka.

Ivan Gullev,
Frederiksberg

Apropos fortidshyldere

Med tanke til Pia Kjærsgaard og andre ubetænksomme fortidshyldere:
Forestillingen om fortiden er ikke en forestilling om det, der reelt var, men en forestilling om det, som man i nutiden ønsker er.

Maria Sofie Simonsen,
Paris

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her