Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Københavnerkodeks og sexslaveri Man skal løbe hurtigere end menneskeligt mulig for at korrigere informationerne i Informations antisex-kampagne. S...
Debat
3. april 2006

Haarders karaktermord

Undervisningsministeren vil indføre en ny karakterskala på de gymnasiale uddannelser fra august dette år. Den foreslåede skala har karaktererne -3, 0, 2, 4, 7, 10 og 12. Lærere, ledere, elever, forskere og arbejdsgiverrepræsentanter har advaret mod en skala med en negativ karakter. Det vil virke demotiverende og stemplende at få - 3. Derudover er det umuligt at nuancere elevernes præstationer og belønne mindre fremskridt, når der er spring på tre trin i midten af skalaen. Karakterkommissionens formand har hertil sagt, at så kan lærerne til hverdag bruge alle tal mellem 4 og 10. Men hermed har formanden så også vist, at en ny skala er uanvendelig til daglig pædagogisk brug i de gymnasiale uddannelser. Hertil kommer at den ny skala er et teknisk fix.

Den bygger på den fra udlandet kendte 7-trinsskala med A, B, C, D, E, F, Fx og den såkaldte ECTS-skala . 13-skalaen repræsenterer en absolut bedømmelse af en given præstation, mens den ny 12- karakterskala og dens oversættelse til ECTS points bygger på en såkaldt normalfordelt skala omkring karakteren C og er udtryk for en relativ bedømmelse. Det vil sige, at karakterer efter 13-skalaen bliver givet ud fra en bestemt måde at tænke karakterer på, mens den nye 12 -skala repræsenterer en helt anden tænkning. Ikke desto mindre kan man efter Haarders forslag direkte oversætte fra den ene til den anden. Det hænger ikke sammen. Hvorfor så ikke tage konsekvensen heraf og justere 13-skalaen ved at fjerne nogle karakterer ( f.eks 0, 8 og 13) frem for at indføre en helt ny skala? 13-skalaen er velgennemprøvet og kan således uden de store armbevægelser tillempes internationale krav.

Det klæder ikke en minister i den grad at være totalt tonedøv over for gode råd fra de mennesker, som skal leve med og forvalte den nye 12-skala-logik eller mangel på samme.

Gorm Leschly
formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Bevar modersmålsundervisningen

Et flertal af partierne i Borgerrepræsentationen vil afskaffe modersmålsundervisningen i København. Baggrunden er en rapport fra Amternes og Kommunernes Forskningsenhed, der konkluderer, at den ingen effekt har på elevernes resultater i andre fag. Det hører med til billedet, at en lang række undersøgelser er kommet frem til stik modsatte resultat.

Alligevel er alle andre partier end Enhedslisten klar til at kaste modersmålsundervisningen på gulvet. Det ligner mere et ønske om at spare end en gennemtænkt beslutning.

Men uanset at de lærde strides om modersmålsundervisningens faglige effekter i andre fag, så er der andre tungtvejende argumenter for at beholde dette tilbud til de to-sprogede elever. Denne undervisning er vigtig for folkeskolerne i bestræbelserne på at skabe integration. Jeg frygter at endnu flere tosprogede forældre vil vælge de etniske privatskoler, hvis modersmålsundervisningen nedlægges. De kan lave en samlet pakke med almindelig undervisning, modersmålsundervisning, koranskole og pasning efter skoletid og til en konkurrencedygtig pris, idet prisen for en fritidshjemsplads i Københavns Kommune er meget høj.

Khaled Mustapha
medlem af Borgerrepræsentationen

Islamisk kristenforfølgelse

De kristne forfølges dagligt mere eller mindre i alle de muslimske lande fra Marokko i vest til Indonesien i øst, og hvert år myrdes mange tusinde kristne. Og sådan har det været i Århundreder. Enhver kan orientere sig om dette på hjemmesider som f.eks.: www.compassdirect.org, www.forfulgt.dk, www.forum18.org og www.asianews.it

Det er forbudt i alle disse lande at gå over fra islam til kristendommen. Det er forbudt overhovedet at holde en gudstjeneste i Saudi Arabien. Selv der, hvor det er bedst, gør den islamiske sharia-lovgivning de kristne og alle andre ikke-muslimer til andenrangsborgere. Islam er et apartheidsystem, der ikke ønsker ikke ligestilling, men retfærdighed, der for islam betyder, at islam hersker alene. Islam kræver respekt fra alle ikke-muslimer, samtidig med, at islam ikke har respekt for nogen ikke-muslimer. Og her bliver man nødt til at tage islams lovlige løgn over for ikke-muslimer - taqija - i betragtning.

Befolkningen i Danmark er reelt ikke informeret om den massive forfølgelse af de kristne i de muslimske lande. Aviser, radio og TV-senderne i Danmark har kendt disse forhold i årevis, men har ignoreret dem. For de kulturradikale og storfinansen er ligeglade med kristne i Mellemøsten.

Niels Erik Søndergård
Odense SV

Genlæs Max Frisch

Det er jo egentlig forunderligt at opleve, at alle de pæne mennesker helt har glemt, hvorfor vi her til lands har fået en debat om 'tone'. Så vidt jeg erindrer, opstod debatten over, at ledende muslimer uden ophør stillede krav om særbehandling på områder, der intet havde med danske former for almindelig sameksistens at gøre. Var et krav blevet opfyldt af de såkaldte humanister, blev et nyt fremsat og så fremdeles. Alle kender til de muslimske 'særregler'. Man misbrugte groft indvandrere og flygtninge fra andre kulturer til at fremme egne formål. Og det blev krævet, at danskerne skulle tilpasse sig disse krav. Den såkaldt hadske tone blev således ikke grundlagt af den danske befolkning, der altid har været åben og tolerant. Resultaterne af denne eftergivenhed må vel efterhånden være åbenbar, selv for de pæne humanister. Ellers kunne de jo læse eller genlæse den fortræffelige bog af Max Frisch om Biedermann og Brandstifterne, hvor den stakkels venlige eftergivende Biedermann voldgæstes og til sidst får sit hus brændt ned. Blot til eftertanke.

Kjeld Mogensen
skribent

Ret og ansvar

Ret er krav - i en afsluttede form. Ansvar er noget, man kan arbejde med.

Jais Hammerlund,
forestillingsleder

Hørt i forbifarten

Har du hørt, at Fogh vil afsætte penge til en kampagne, somm skal genopbygge Danmarks image i udlandet ? Nåh, vil han det. Betaler han af egen lomme ?

Jakob Johannsen,
Kgs. Lyngby

Københavnerkodeks og sexslaveri

Man skal løbe hurtigere end menneskeligt mulig for at korrigere informationerne i Informations antisex-kampagne. Så blot to ting fra den 22. marts. Her klager to unge universitetsstuderende kvinder over det "store antal af anmeldelser for voldtægt, som ikke kommer for domstolene". Hvor har de deres tal fra? Er det fra Marianne Jelveds vandrehistorie om, at cirka fem ud af seks kvinder aldrig anmelder voldtægt? Eller hvad er det præcis, de henviser til? Og ved de godt, at der findes undersøgelser, der siger noget ganske andet?

Samtidig meddeler forsiden med store bogstaver, at siden "Sovjetunionens fald er 500.000 russiske kvinder blevet solgt til porno og prostitution i Mellemøsten og Vesten". Men er Information nu også helt sikker på, at det tal er pålideligt? Fra hvem kommer oplysningen om pålidelighed? Og er det nu sikkert, som der står med giganttyper på side 8-9, at det er tale om 'sexslaveri'? Mener man på Information stadig ikke, at der er forskel på at rejse til udlandet for at tjene penge ved prostitution og så at blive solgt til sexslaveri?

Eller er der blot tale om, hvad de kvikkere blandt os allerede anede, endnu et træk i en kampagne, der skal føre til forbud mod både prostitution og porno? For hvis prostitution er uacceptabelt, idet der gives penge for seksuelle ydelser, hvorfor skulle porno så ikke også være det? Vi ser det for os: Et af de næste træk vil blive, at Københavns Kommunes udsteder et tillæg til det nys vedtagne Københavnerkodeks. Hvor dette allerede har henstillet til de ansatte, at de ikke køber seksuelle tjenesteydelser hos prostituerede, føjer det nye til, at de ansatte heller ikke bør se porno.

Henning Bech
professor, dr. scient. soc.

Skriv et læserbrev

Forleden fik jeg lejlighed til at fortælle Birthe Rønn Hornbech, hvor led jeg var ved at blive kaldt ældrebyrde og samfundsøkonomisk katastrofe, og at jeg følte mig uvelkommen i mit fødeland. Skriv et læserbrev foreslog hun.

Hans Prag
Skælskør

Leger med bomber

Endnu en historiebog fylder os med ophobet viden om 'landet engang' (Piers Brenton i Georg Metz' anmeldelse 29. marts). Spørgsmålet er, om vi er kommet en tøddel nærmere en afværgedagsorden for krig, end da William Norvin for 70 år siden afsluttede en fire-binds verdenshistorie med ordene: "Folkeslagene synes for tiden at kunne sammenlignes ved en skare mennesker forsamlet i et lille værelse, i hvis midte en eller to sindssyge leger med bomber. Alle finder en undskyldning for ikke-indblanding og gør sig store anstrengelser for at holde sig så langt borte som muligt. Imens nærmer den tændte lunte sig langsomt, men sikkert bomben."

Ganske vist har den tyske selverkendelse længe fastholdt alle os retfærdige på betydningen af Carl Schmitts 80 år gamle statslære om suverænens retmæssige magtbeføjelser i en undtagelsestilstand, men vi mangler måske modet til at erkende det fælles ansvar for, at en statsleder tilegner sig føreregenskaberne og med blot et spinkelt flertal kan erklære krig på nogle nationale eller religiøse æresbegreber. Danmarkshistorie er et falsum, så længe systemet kapitaliserer personlig moral og identitet, og så længe den politiske debat overalt lader det økonomiske system smutte ind foran kulturen. Når først militærberedskabet stænger dørene og vinduerne til det lille værelse, mister vi udsynet, samfundet forarmes, og kulturen og sindet formørkes.

Per Diepgen
Halskov

Flertal uden radikale

Ifølge Information den 30. marts kan borgerrepræsentationen mønstre et politisk flertal for at afskaffe modersmålsundervisningen i hovedstaden. Flere medier har fejlagtigt inkluderet det radikale venstre i dette flertal. Baggrunden for debatten har været en undersøgelse foretaget af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Den beskæftiger sig udelukkende med statistiske sammenhænge mellem modersmålsundervisning og PISA- resultater. Undersøgelsen forholder sig ikke til, om denne undervisning har effekt. Dette har fejlagtigt fået mange politikere til at kræve modersmålsundervisningen fjernet. Vi diskuterer gerne effekten af modersmålsundervisning, og om det er kommunes opgave at betale for denne. Ligeledes er vi opmærksomme på, at det ikke er relevant, at tilbyde undervisningen til alle minoritets børn. Vi kan bare ikke tage denne diskussion på baggrund af AKF's undersøgelse. Mange udenlandske rapporter og erfaringer peger i stik modsat retning. Derfor lægger vi ikke radikale stemmer til at afskaffe undervisningen på baggrund af AKFs undersøgelse.

Manu Sareen
medlem af Borgerrepræsentationen

Lavere moms - ganske enkelt

Adskillige undersøgelser viser, at sprøjtemidler og kunstgødning skader miljøet. Vi taler forurening af blandt andet søer, fjorde, vandløb - og vigtigst af alt - grundvandet. Når du drikker et glas vand fra hanen eller spiser et æble fra supermarkedet, indtager du små mængder af giftrester, hvilket ikke er sundt. Der er flere grunde til, at danskerne ikke spiser økologisk; det er besværligt, der er begrænset udvalg i de fleste supermarkeder - men den hyppigste grund; det er for dyrt! Dette er et problem, der skal ændres. Politikerne kan nemt og hurtigt slå et slag for økologien og et sundere miljø: Nemlig ved at sænke momsen - og derved priserne - på de økologiske varer.

Laura Krogh
9. a, Strøbyskolen

Rygepolitik light

Regeringens rygepolitik light bliver p.t. administreret af en ryger. Hvis det havde handlet om økonomi, og ministeren havde haft en særlig personlig interesse i området, ville det fremkalde beskyldninger om inhabilitet. Kan det tænkes, at Lars Løkke Rasmussen er inhabil?

P. Henriksen, Odense C

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her