Læsetid: 6 min.

LÆSERBREVE

3. maj 2006

Anti-populisten Jelved

Først var der meldingen om at de radikales mandater ikke bare kunne 'regnes med' (til Socialdemokratiets), hvilket Marianne Jelved (vist nok) fik reddet med argumentet om, at det er oppositionens pligt at stille et stærkt alternativ til den aktuelle regering.

Men så blev de radikales nye plan, 25+, offentliggjort. Nu gælder det pludseligt om at opnå et bestemt antal mandater eller flere. Bl.a. ved at ændre i ledelsen. Er det ikke populistisk politik at sætte holdet efter hvad der giver flest stemmer?

Og hvad blev der i så fald af Danmarks, af omdømme, store anti-populistiske parti?

Stig Salling
København S

Grøftegraveren Barfoed

For enlige med børn betyder Lars Barfoeds nye lovforslag om nedsat forældrebetaling for dagtilbudspladser, større økonomisk rådighedsbeløb i det daglige. Også for enlige med børn.

Dagligt ser vi, at enlige med børn er villige til at gå langt ud over, hvad reelt handler om børnene for at opnå og bevare flere økonomiske resourcer. Dét vi reelt har brug for, er kostbare resourcer til at hjælpe os og vores børn via bedre og flere uddannede børnesagkyndige - men vi mødes fra politisk hånd med beskeden om, at disse ressourcer ikke er tilstede.

Det ser jo ud til, at der reelt ér ressourcer tilstede, og dem vælger man nu at dele ud af - kontant til familien Danmark. Men det er bare ikke dét, vi har mest brug for.

Hvis der reelt ér økonomiske ressourcer - så brug dem dog på at uddanne og tildele kompetente ressourcer til de forvaltende myndigheder, så børn i Danmark kan få det bedre istedet for at grave grøfterne endnu større mellem børnenes forældre.

Dennis Johansen
formand, foreningen Dadman

Visioner for verdenshandel

Nils Brøgger Jakobsen udtrykker i sin påtale den 28. april bekymring for udviklingen af Verdenshandelsorganisationen (WTO). En ændret struktur af WTO og flere bilaterale aftaler vil betyde en udvikling mod et mindre demokratisk WTO samt forringelser af de fattigste landes vilkår.

Med rette bekymringer, ikke mindst efter regeringens ønske om at opprioritere bilaterale aftaler i EU. Dette vil formentligt ramme de svageste lande, som også var tilfældet med bl.a. tilslutningen til GATS-forhandlingerne om salg af tjenesteydelser. For at vende udviklingen i WTO til fordel for klodens fattigste, må visionerne for WTO i højere grad til debat.

Når European Social Forum afholdes i Athen denne uge, vil WTO netop være central i diskussionen om en mere retfærdig verden. De sociale fora er samlingspunkt for organisationer og enkeltpersoner og et udtryk for, at der i den europæiske befolkning er en vilje og tro på, at en anden og mere retfærdig udvikling er mulig.

Når der er dødvande i forhandlingerne hos beslutningstagerne i WTO, må vi i befolkningen være i offensiven og stille mindstekrav til vores regeringer.

Danmark må øge presset, så der sadles om mod en mere fair verdenshandel, så vi ikke yderligere bidrager til strukturelle hindringer for udviklingen af verdens fattigste lande.

Ingeborg Overby Gaarde
delegeret medl., SF-ungdom til Socialt forum i Athen

Whistleblowere - en nødvendighed

I et demokratisk folkestyre er staten til for befolkningens skyld, ikke omvendt.

Derfor må offentligt ansattes loyalitet først og fremmest ligge hos befolkningen og ikke hos deres overordnede, så det bør være lovligt at være for en offentligt ansat at være whistleblower og afsløre, hvis vedkommendes overordnede eller kolleger prøver at gemme grove fejl eller decideret magtmisbrug bag begrebet 'statens interesser'.

Hvis journalisterne fra Berlingske Tidende overtrådte loven, da da de afslørede, at FET gav politikerne forkerte oplysninger, der medførte, at Danmark gik i krig på et fejlagtigt grundlag, skal de selvfølgelig dømmes. Men straffen bør gøres betinget, fordi det er nødvendigt for et velfungerende demokrati, at man kan afsløre, hvis offentligt ansatte begår så grove fejl, der får så drastiske følger. Kan pressen ikke det, er begrebet 'den fjerde statsmagt' blevet en illusion.

Den egentlige skandale i Frank Grevil-sagen er, at FET fejlinformerede politikerne, hvilket fik dem til at sende Danmark i krig på et fejlagtigt grundlag.

Dermed undergravede FET den demokratiske proces. Gentagelser kan kun undgås, hvis det er lovligt at afsløre det. Derfor må loven laves om, hvis journalisterne bliver dømt.

Jakob Schmidt-Rasmussen
København S

Resolution mod Danmark

USA har ifølge Information den 1. maj længe presset på for at få gennemført en resolution imod Iran.

USA henviser til FN-Pagtens kapitel syv, der handler om "forholdsregler overfor trusler mod freden, fredsbrud og angrebshandlinger". Kina siger nej, fordi Iran ikke truer verdensfreden.

Hvorfor blev der ikke gennemført en sådan resolution, da USA, Storbritannien, Danmark m.fl. invaderede Irak, som jo ikke truede, endsige angreb nogen af disse aggressorer?

Jeg ser ikke nogen fodnote til kapitel syv om, at disse forholdsregler ikke gælder for Sikkerhedsrådets egne medlemmer.

Aase Bak-Nielsen
Nibe

Tendens?

»Jeg er nået kvalmegrænsen med den serie,« fortæller kommunikationsdirektør Mikael Jalving om sit forhold til Anna Pihl på TV 2 (den 28.april). For øvrigt er den efterhånden gal med hele underholdningsbilledet, idet den eneste drivkraft er »alt det her med følelser, psykologi og sentimentalitet.«
Også tonen i den politiske debat får en næse, fordi en tidligere finansminister tilsyneladende engang har brugt formuleringen »jeg føler...« Gudfader i skuret. Jeg som troede, at der var større problemer med tidens politikere, end at de tilsmudser den offentlige sfære med følelser.
»For første gang i historien i vores samfund sætter vi en dyd i at leve, som om de to køn er ét og har samme egenskaber,« siger Jalving og slår fast, at al følelsespornoen, samt den hyppige brug af ordet ’hej’ er et udtryk for et såkaldt feminiseret, dog kønsneutralt samfund. Begge dele er vistnok lige kvalmende for Jalving, hvis idealsamfund måske kan genses i gode danske produktioner som Far til fire (1953) og Støv på hjernen (1961).
Det er vel fint nok, at Mikael Jalvings helt personlige følelser for pusse-nusse-samfundet får spalteplads i nærværende rummelige dagblad. Men hvad jeg ikke forstår, er hvorfor artiklen er placeret under temaet Tendens?

Nikolaj Sørensen
Støvring

Nej til atom-promovering

Geo Horn spørger den 29.-30. april, om ikke også Euratoms dobbeltrolle skal indskrænkes, når nu SF foreslår, at IAEA – FN’s atomenergiagentur – ikke længere skal promovere atomkraft. Jo, det foreslog SF for to år siden.
Både FN’s og EU’s traktater om atomkraft og -sikkerhed er håbløst forældede. Det er vores håb, at et folketingsflertal vil pålægge regeringen at arbejde for, at IAEA og Euratom moderniseres, og altså især at vedtægternes bestemmelse om, at de to organer skal promovere atomkraft, fjernes.

Anne Grete Holmsgaard
MF for SF

Ikke moraliserende

Apropos forbudsfeminisme så håber Paw Hedegaard Amdisen (PHA) ikke, at mine »sociale bekymringer« i forbindelse med pornografi og prostitution er udtryk for slet skjulte moralske bekymringer (indlæg den 1. Maj). Hvor jeg taler for, at feminisme handler om frigørelse af både mænd og kvinder, kan PAH ikke se, at pornografi eller prostitution skulle være væsensforskellig fra »et hvilket som helst andet udbytningsforhold – lønarbejde for eksempel.«
Jeg er både enig og uenig. Løsrevet fra alle realiteter er der rigtignok ikke per se noget kvindeundertrykkende ved at købe/sælge sex eller billeder/film af sex. Alligevel er det absurd at sidestille prostitution og porno med andet lønarbejde af de simple årsager, at arbejdstagerne her indgår i slavelignende relationer (trafficking), at erhvervene aldrig ville kunne bestå arbejdsmiljøprøver, komme i udbud på AF, at alt for mange i brancherne har kranke skæbner i bagagen og dertil lider under social stigmatisering.
Sociale bekymringer i forhold til porno og prostitution er derfor reelle og ikke udtryk for hverken forbudsfeminisme eller moraliseren.

Camilla Burgwald
feminist og medlem af Borgerrepræsentationen (SF)

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu