Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Besøg Christania Hvis det nogensinde sker, at politiet får kæmpet hashhandlen og hashindtagelsen ud af Christiania kan resten af Danmark bare glæd...
Debat
22. juni 2006

Tendentiøs forskning

Apropos artiklen »Du politiserer med din forskning« den 19. juni ville det have været en god idé at omtale den kritik af Cecilie Bankes ’forskning’, som Jacques Blum skrev i Kristeligt Dagblad nogle dage før mit eget indlæg, for det var det min kritik knyttede an til.
Men nej. Artiklens forfatter havde åbenbart andet i tankerne og følgelig havde henvendt sig til forskellige kollegaer til Cecilie Banke, der – ikke overraskende – forsikrede hende om, at der absolut ikke var noget at komme efter.
Men hvad med den anden part? Kritikere som undertegnede, Jacques Blum, Ralf Pittelkow, Lars Hedegaard, Claes Kastholm, og mange andre, der har gjort opmærksom på, at mange forskere egentlige er formummede politikere, blev ikke inviteret til at udtale sig. Det var med andre ord en undersøgelse, hvor de kritiserede parter fik lov til at være dommere. Ikke overraskende at de frikendte sig selv.

Geoffrey Cain
formand for Raoul wallenberg Forening

Tillykke med globaliseringen

Hvor er det dejligt dagligt at bemærke globaliseringens effekt i Danmark. Den seneste er køllesvingningen.
Først havde man hang arounds i forbindelse med rockere. Hang arounds udførte det ’beskidte’ arbejde, men forbeholdt en lille skare. Det blev til dels afskaffet ved et lovindgreb som måske var/er grundlovsstridigt.
De næste, der skulle væk, var ’fidibuserne’ på Christiania, til det anvendte man organiserede og statslønnede ’sprællemænd’, som dagligt i flok og følge går rundt på Christiania og generer ganske almindelige mennesker som står og hygger sig. Undervejs har man oplevet anvendelse af skydevåben.
Men nu senest ser vi, at køllerne har vundet indpas samtidig med at den illegale handel med stoffer er blevet ’globaliseret’, ihvert fald gør politiet ikke noget ved disse runners, som ud over en daglig fortjeneste på 1.500-2.000 kr. også har til opgave med køller at beskytte de mange nye handelsboder. Af og til bruges der også en kniv på struben.
Alt i alt ser vi en mafia-agtig udvikling i den globaliserede illegale stofhandel. Så et stort tillykke til den siddende regering for evnen til at globalisere alt.

Ole Henriksen
formand for Gaderummet, Nørrebro

Indvandrerdebat er skruen uden ende

Debatten om flygtninge og indvandrere er skruen uden ende. Eksempler fra juni:
Indvandrerbørn, der sendes til forældrenes oprindelsesland i så lange perioder, at det påvirker deres mulighed for at passe skolegangen, får Dansk Folkeparti til at kræve forældrene smidt ud af Danmark. Børnenes tarv betyder intet. DF mener, at det politiske klima nu er modent til at fremføre krav om repatriering af flygtninge og indvandrere. Et politisk mål som flere ledende DF’ere har taget med fra fortiden i Den Danske Forening. Kravet blev i starten af 1990’erne set som obskurt. Nu tager regeringen det alvorligt.
Dansk Flygtningehjælp har lanceret en kampagne for, at Danmark skal tage mod ekstra 1.000 FN-flygtninge om året. Danmark er det land i Norden, der modtager færrest (508), men fra DF over regeringen til S afvises det. Vi kan kun håndtere én kvoteflygtning per 10.000 dansker. Handlingslammede af Danmarks yderste højre?
Når Kamal Qureshi (SF) opfordrer Folketingskollegerne til at sige fra overfor DF’s udtalelser – de betegner muslimer og islam som svin, kriminelle, pest, kræft – er det ikke den racistiske tone, der vækker forargelse, men Qureshis opfordring. Jens Rohde finder ligefrem initiativet »uværdigt og udemokratisk«. Tænk hvis Rohde i stedet tog lige så klart afstand fra racistiske ytringer.

Trine Pertou Mach
SF’s hovedbestyrelse

Tak, Information

Det danske forfald trækker sig som en stadig bredere kølvandsstribe efter Fogh-regeringens, af Dansk Folkeparti dirigerede, hærgen.
Som iagttaget af bl.a. Marianne Jelved, Preben Wilhjelm og Villy Søvndal er Fogh en farlig mand for Danmark, der i rollen som en rottefænger fra Hameln forfører landet stadig længere ud i et hængedynd af selvbedrag, som det bliver svært (dog ikke umuligt) at hive det op af igen.
På alle vigtige ’værdiområder’ gnaver forfaldet sig igennem med pinlig styrke – indenrigspolitisk med den ubønhørlige nedprioritering af den offentlige sektor, udenrigspolitisk med slesk halelogren for en amerikansk præsident, der ikke begriber årsagerne til de konflikter, der ulmer eller allerede er i fuldt udbrud internationalt.
Følgerne af den fogh’ske uoprigtighed i omgangen med såkaldt ’danske værdier’ er mange. F.eks. kunne nyhedsmedier forleden viderebringe klager fra pårørende om, at toiletter på et århusiansk hospital forefandtes i – civiliseret sagt – uhygiejnisk tilstand. Kritik af institutionen fremførtes, men til den dybeste årsag nåede den ikke – nemlig at den ideologisk bestemte sultekur, regeringen har sat den offentlige sektor på, naturligt må slå ud som forfald ikke kun på hospitaler, men på skoler, plejehjem, børnehaver osv.
Det er lykkedes Fogh at bibringe store dele af offentligheden det indtryk, at han har mildnet Venstres traditionelle rolle som et, over for solidaritet og fællesskab, ufølsomt parti til et medfølende midterparti med national sammenhængskraft som mål.
Kreativ forføringskunst, som det er blandt Informations fortjenester dagligt at registrere og kritisere i kompromiløs journalistik på alle væsentlige samfundsområder. Så tak for det.

Jørgen M. Andersen
Risskov

Besøg Christania

Hvis det nogensinde sker, at politiet får kæmpet hashhandlen og hashindtagelsen ud af Christiania kan resten af Danmark bare glæde sig. Glæde sig til at få værtshusbesøg eller gåture i bestemte, af politiet udpegede, 'farlige' områder, afbrudt af kropsvisiteringer, der ikke stopper med et kig ned i lommen, men kræver alt tøjet af og en finger ind i anus.

Vi kan glæde os til at se politiet møde talstærkt op for at vise nul tolerance og køre folk ned psykisk. Og hvis man tror, at det aldrig vil kunne ske, bør man unde sig selv et besøg på Christiania og der ved selvsyn konstaterere, at når det kommer til politiet, har vi alle noget at glæde os til.

Esben Just
komponist/muskier, Kbh V

Det lavloftede parti

I relation til lederen i Information den 19. juni vil jeg gøre opmærksom på, at der råder en stor frustration i Venstre-vælgerforeningerne, og at der er sket en afvandring af medlemmer.

Jeg tilhører tredje generation af et Venstre-dynasti, der enten har været valgt til Landstinget, Amtsråd, siddet i Venstre hovedbestyrelse eller blot været partisoldat i Venstrevælgerforeninger. Ved de sidste to valg har jeg ikke stemt på Venstre. I forbindelse med Fogh-regeringens uhyrligheder og intolerance har jeg nu meldt mig ud af partiet efter ca. 40 års medlemskab. Det var i forbindelse med denne udmeldelse, at frustrationen kom frem.

Fra at være et parti med tolerante holdninger, en forkæmper for en åben dialog og med visioner, er Venstre forvandlet til et korrupt, centralistisk og hadefuldt parti, der er kommet meget langt væk fra dets rødder. I stedet for at være folkeligt forankret er det nu blevet et parti for de store danske virksomheder vendt mod alle folkelige grupperinger.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen kan efter min overbevisning betragtes som utro over for Venstre idegrundlag. Han burde ikke kunne sidde som statsminister.

Enhver liberal kan ikke stemme på Venstre og må overalt frygte Anders Fogh Rasmussen.

Klaus Flemløse
Espergærde

Miljø en forudsætninger for udvikling

At en rentabel produktion hænger sammen med et godt arbejdsmiljø er påvist i mange undersøgelser ligesom nødvendigheden i en miljøvenlig produktion er anerkendt af de fleste.

I praksis er der dog lang vej igen, og her har Danmark en viden, som kunne gøre en forskel. Vores udviklingsprojekter og privatsektorprogrammer er forpligtigede til at tage nødvendige hensyn til miljø- og arbejdsmiljø ifølge retningslinier på området fra Danida - det er bare for sjældent det sker. Det samme med virksomheder med produktion i udlandet, de følger lokale regler eller mangel på samme, hvor de burde udvise større ansvarlighed og etik, og ikke som det synes nu kun at fremhæve virksomhedens miljørigtige politik i flotte foldere.

Vores velfærd er ikke kun noget, der skabes på baggrund af dygtig produktion og arbejdsomhed i Danmark - vi står på skuldrene af alverdens fattige, der med deres meget billige arbejdskraft og råstoffer i høj grad gør vores materielle velstand mulig. Sådan er det.

Men vi har muligheden for at gøre det bedre ved at insistere på en miljø- og arbejdsmiljøvenlig produktion af alle varer, der forhandles i Danmark. Vi har viden og midler til at rådgive og kontrollere produktionen, og vi er klar over, at det er nu, der skal ske noget. Vi kan ikke med god samvittighed fortsætte med at bygge vor velstand på børnearbejde og helbredsskadende arbejde i verdens fattigste lande. Vi forbrugere kan markere vor holdning ved at afstå fra at købe havemøbler, håndklæder, radioer, skotøj osv. til fantasipriser, der fortæller os, at det ikke kan lade sig gøre at producere, uden at der ses stort på alverdens miljø- og arbejdsmiljøregler. Lukker vi øjnene, er vi i hælerens rolle.

For at medvirke til en løsning af problemerne har danske læger indenfor specialerne miljø- og arbejdsmiljø dannet et netværk uden økonomiske og politiske interesser, der arbejder for at den standard og de erfaringer, vi har opnået, også kommer lavindkomstlande og østlande til gode.

Erik Jørs
arbejds- og miljømedicinsk klinik, Odense Uni.hosp.

EU, Enhedslisten og venstrebølgen

Meget tyder på en tiltagende venstrebølge blandt unge. Det kan vi i Nyt Europa kun hilse velkommen, men med en samtidig understregning af det ansvar som ikke mindst Enhedslisten har i denne sammenhæng. Hvad er en venstrebølge værd, hvis den langsomt men sikkert skyller ind på Pia Kjærsgaard banehalvdel?

Risikoen er reel, hvis venstrebølgen lader sig påvirke af Enhedslistens EU-politik - eller mangel på samme. I så fald kommer den unge venstrebølge til at blive et indirekte forsvar for national selvtilstrækkelighed, og det selvom denne selvtilstrækkelighed vil være forklædt under besnærende paroler om 'national suverænitet' og 'kampen mod det overnationale'.

S, R, og SF er for længst blevet en del af det europæiske centrum-venstre, som er for et forpligtende europæisk samarbejde. Tilbage står Enhedslisten med kravet om mere mellemstatsligt samarbejde.

Der er masser af grunde til, at den unge venstrebølge kan lægge afstand til EU. På bundlinien står dog, at selv et EU med alvorlige mangler er klart at foretrække frem for det mellemstatslige samarbejde, som er og bliver vand på Pia Kjærsgaards mølle.

Alle gode kræfter må arbejde for en styrkelse af den unge venstrebølge - og for at bølgen også i virkeligheden går til venstre, dvs. for mere Union.

Søren Winther
Lundby Nyt Europa

Debatkultur

Det er bemærkelsesværdigt, at det først nu går op for Søren Pind, at der er relevante politiske emner, man ikke vil diskutere i Venstre. Det har vi andre da opdaget for længe siden.

Morten Schoop
Brøndby

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her