Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

9. august 2006

Hvornår er man ældre?

Som oftest omtaler medierne alle borgere over 60 år som ældre og dermed pr. definition på vej ind i en bestemt og eentydig verden med ensomhed, sygdom, børnebørn, ude af arbejdsmarkedet og væk fra alt, hvor der træffes beslutninger. Måske skulle vi prøve at definere en ældrepolitik, hvor vi beskriver, hvad en 'ældre borger' egentlig er for en størrelse. Hvornår er man ældre?

De ældre borgere er ikke i dag og ej heller i fremtiden blot en befolkningsgruppe, som har opnået en vis alder. Tværtimod. De ældre i dagens Danmark er en gruppe mennesker, som ikke har meget andet til fælles i dag end, at de f.eks. har passeret de 60 år. De har mange forskelligheder med baggrund i fysik, uddannelse, erhvervserfaring, foreningsarbejde, familieforhold mv.

Begrebet ældre er således noget helt andet end tidligere. En ældre person er ikke mere en person, der blot kan sættes i en bestemt bås, fordi han/hun har en bestemt alder. En ældre er i dag en person, der aldersmæssigt befinder sig et sted mellem ca. 60 og 100 år. Det ved samfundet og medierne udmærket godt. Langt de fleste af de kommende ældre vil være i fysisk bedre tilstand end de ældre fra tidligere årgange. De kommende ældre vil have både større fysisk lyst og bedre økonomi til at være anderledes aktive end deres egne forældre var. Omkostningerne til sundhedsvæsenet, hjemmeplejen, boligsikringen mv. vil derfor blive mindre.

Samfundet og organisationslivet må derfor - ligesom de ældre selv - gøre deres til, at de ældres erfaringer gennem et langt liv anvendes konstruktivt og dynamisk - og de må modarbejde alle former for negativ aldersdiskrimination, f.eks. fastsættelse af alder for, hvornår man kan være valgt til dette eller hint.

Erik Stubtoft
Snekkersten

For sølle

Det er for sølle, at trafikministeren nu gør sommerens mange forsinkelser i togtrafikken til et problem, der kunne være løst ved mere information fra DSB's ledelse til passagererne.

Selvom det er politisk ubehageligt, så må trafikministeren erkende, at Venstre og de konservative har et pænt medansvar for de nuværende forsinkelser, fordi disse partier aktivt modarbejdede de nødvendige investeringer i jernbanerne i slutningen af 1990'erne. Dengang mente de borgerlige groft sagt kun, at der var ét trafikpolitisk problem i Danmark. For få motorveje. Så jernbanetrafikken i Danmark sidder derfor stadig tilbage med et nedslidt skinnelegeme og tussegamle signaler.

Ministeren har selvfølgelig ret i, at DSB kunne være bedre til at informere, men det er et gammelt problem, som han selv har haft fem år til at løse. At han blander dette problem sammen med DSB's markedsføring, er dobbeltmoralsk - især når man skal høre det fra borgerlig ministers mund. Er det ikke regeringens politik, at DSB's ruter skal udliciteres, og at al offentlig virksomhed skal konkurrenceudsættes? Det er i hvert fald de toner, jeg har hørt de sidste mange år - og hvis det skal blive til virkelighed, så er offentlig ejede selskaber vel også nød til at reklamere, hvis man som DSB skal konkurrere på et frit marked med ex. SAS, Sterling, Arriva, Øresunds- og Storebæltsforbindelsen. Selskaber der alle sammen på linje med DSB reklamerer på tv, i aviser på busser med mere.

Morten Homann
MF (SF)

Brændeovne er CO2-neutrale

I en Påtale om brændeovne den 31. juli af Solveig og Rolf Czeskleba-Dupont hedder det, at brændeovne ikke er nær så gode, som de fleste ellers anser dem for at være. Brænde udvikler bl.a. dioxin, og så er brænde ikke CO2-neutralt, som man ellers plejer at sige. Nu har brænde ellers været brugt i årtusinder uden problemer, så det er vel begrænset hvor skadelig den udviklede dioxin kan være.

Men specielt påstanden om CO2 er ikke rigtig. Det er ikke rigtigt, når Czeskleba skriver, at det tager årtier eller århundreder for de nye træer at vokse op, og at brænde derfor ikke er CO2-neutralt her og nu, men først efter mange år. Hvis blot de danske skove hvert år gendanner lige så mange rummeter ny træmasse, nyt træ, som der afbrændes af rummeter brænde i brændeovnene hvert år, så er fyring med brænde CO2-neutralt.

Tom Nielsen
Frederiksberg

De semitiske sprog

De semitiske sprog er en forunderlige størrelse. På arabisk er ordet 'islam' (underkastelse) beslægtet med ordet 'salaam' (fred) og sikkert med en hel del andre ord.

Hvordan det hænger sammen, forklarer Geraldine Brooks i Sløret og Begær, der udkom på dansk i 1995. Hun siger (om arabisk, men det gælder også hebraisk og de andre semitiske sprog), at "hvert ord afføder en mangfoldighed af beslægtede ord, der er bygget op over samme tre konsonanter, den såkaldte rod." (Ordene islam og salaam, der begge er bygget op på bogstaverne S-L-M er et godt eksempel). Geraldine Brooks: "Ligegyldigt hvilket ord man bruger på arabisk, trænger der en hel række uopfordrede ord ind i samtalen. F.eks. kommer et af ordene for kvinde, 'hormah', af samme rod som som ordet for 'hellig, ukrænkelig' og 'syndig, forbudt'. Ordet mor, 'umm', er rod for ord som 'kilde, nation, nåde, grundprincip, stor høst, dum, analfabet, parasit, karaktersvag, meningsløs.' I begyndelsen var ordet, og arabiske ord er vidunderligt dobbeltydige."

Så vidt Geraldine Brooks altså, og det er alt sammen meget charmerende. Men så kommer problemerne. Ifølge arabisk teologi er koranen skrevet af Allah, og bogen har eksisteret i himmelen fra tidernes morgen. Spørgsmålet nu er, hvorfor Allah har valgt at skrive den på arabisk, et sprog der ikke just udmærker sig for entydighed. Måske er der en islamkyndige, der kan forklare det?

Geoffrey Cain
Hellerup

Skjulte legemsøvelser

For nylig bragte Information en kronik af Helle Gotved, som døde for kort tid siden. I den anledning vil jeg lige gøre opmærksom på, at man hver dag kan gøre gotvedgymnastik til programmet Krop og bevægelse fra 8.30 til 8.40 i radioen - hvis man kan finde udsendelsen.

For nu kommer det sjove: Det sendes på langbølge ca. på frekvens 102 (på min oldgamle transistor), og lydkvaliteten sender én sådan omtrent tilbage til krigens tid - men ellers er det fint med de 10 minutter, når man nu alligevel ikke når de planlagte 1.000 skridt eller 30 minutter om dagen, eller hvad det nu er.

Hvorfor programmet skal skjules så godt, må man spørge DR om.

Karin Gottenborg
København N

Kom i sving, Connie

En ny rapport fra Miljøstyrelsen (Analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx i 2010) konkluderer, at det er knaldgod samfundsøkonomi at stille krav om SCR-katalysatorer på tunge køretøjer for at nedbringe forureningen med sundheds- og miljøskadelig kvælstofdioxid. Konklusionen er, at eftermontering af SCR på tunge køretøjer giver et velfærdsøkonomisk overskud på 222 mill. kr. i nutidsværdi. I overskuddet er ikke engang medregnet miljøgevinster.

I byerne står trafikken for 90 pct af forureningen med kvælstofoxider. Tung trafik udgør kun fire pct af trafikken, men er ansvarlig for 25 pct af forureningen. Ved at installere SCR-katalysatorer på tunge køretøjer reduceres udledningen af kvælstofoxider fra disse med ca. 90 pct.

Alligevel har Connie Hedegaard netop afslået at indføre katalysatorer på tunge køretrøjer. Hun tror, at det er for dyrt, selv om Miljøstyrelsen konkluderer det modsatte. For vognmændene er den ekstra udgift til katalysatorer ubetydelig, og udgiften kan viderefaktureres til kunderne dvs. vognmændene holdes i alle tilfælde omkostningsfri.

Mon ikke Hedegaard skulle genoverveje sit afslag, så vi kan få en tiltrængt og samfundsøkonomisk favorabel forbedring af sundheden og miljøet. Bare kom i sving, Connie.

Kåre Press-Kristensen
miljøkonsulent, Det Økologiske Råd

Enhedslistens nye dagsorden

Ernst Dahl har ret i, at Enhedslisten ikke i Folketinget havde nogen indflydelse på velfærdsforliget (jvf indlæg den 3. august). Til gengæld spillede Enhedslisten og vores medlemmer en afgørende rolle i forhold til mobiliseringen til de store demonstrationer den 17. maj, der faktisk påvirkede forhandlingsresultatet om velfærdsforliget.

Alligevel indeholdt forliget en rækkes alvorlige forringelser. Derfor fortsætter kampen mod dette forlig og de nedskæringer i kommunerne, som er en logisk konsekvens af regeringens økonomiske politik, hvor den offentlige sektor langsomt men sikkert vil undergrave velfærden yderligere.

I den situation har Enhedslisten formuleret et åbent brev til venstrefløjen, fagbevægelsen, elevbevægelsen og andre progressive kræfter, der indeholder en række bud på, hvad der skal til for at sikre udvikling af velfærden i stedet for afvikling af denne. Ernst Dahl har nemlig ret i, at der er brug for at formulere et samlet visionært alternativ til den herskende politik. Derfor har Enhedslisten da også gjort dette.

Sideløbende med dette arbejde forsøger vi på alle områder at opnå forbedringer. Her har vi, som fremhævet af Rune Lund, i det forløbne år opnået en række resultater og har på flere områder været med til at sætte en ny dagsorden. Det tror vi også er vigtigt. Derfor vil vi fortsætte med det.

Per Clausen
MF for Enhedslisten

Jokeren i Libanon-dækningen

I sin leder den 7. august skriver Martin Burcharth: "I den aktuelle anspændte situation, hvor Hizbollah affyrer dødelige ladninger mod civile mål (et eklatant brud på krigens love, som langt overgår Israels synder i krigen), vil Israel have naturlig ret til at slå til, [...]"

Hvad? Hvilken planet kommer du fra, Burcharth? Hvem er det lige, der har slået flest af modpartens civile ihjel? Overholder Israel de love, du tænker på? Er der overhovedet tale om en krig i den forstand som disse love omhandler?

Videre hedder det, at den umiddelbare anledning til Libanon-krigen er Hizbollahs (og Hamas') "uprovokerede angreb", og det antydes, at Hizbollahs raketangreb er et forsøg på at udslette staten Israel. Altså: Israel er i offerrollen og forsvarer blot sig selv?!

Mig bekendt var anledningen til krigen ikke et "uprovokeret angreb", men en gidseltagning foranlediget af Israels tilbageholdelse af 400 fanger. Hvad raketterne angår, affyres de som svar på Israels overdrevne bombninger - og har for øvrigt hverken rækkevidde, præcision eller slagkraft til at udslette Israel.

Jeg synes Burcharth burde afholde sig fra at affyre den slags fornuftsstridige udladninger mod Informations læsere. Det kan han gøre på sin egen planet.

Klaus Seidenfaden
Grenaa

De værste drab

Kan Burch forklare mig, hvorfor Hizbollahs drab på civile er langt værre end Israels drab på civile (leder den 7. august)?

Det kan ikke være på grund af antallet af ofre, eftersom antallet af dræbte på libanesisk side er ca. 20 gange højere end på israelsk side. Er det fordi de dræbte i Israel er ofre for terror-bomber, mens de libanesiske ofre blot "betaler krigens pris" - for at citere Søren Espersen. For de pårørende er resultatet det samme. De må begrave et familiemedlem.

Kim Jensen
Ryslinge

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu