Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
22. august 2006

Nazismen og Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har haft en forgænger med samme navn. Af Lademanns Leksikon (1983) fremgår, at der 1941-45 eksisterede et nazistisk orienteret parti ved navn DF.

Selv om Pia Kjærsgaard med våbenfæller utvivlsomt med brask og bram vil bedyre, at navnefællesskabet skyldes en ren tilfældighed, og at det nuværende FP er inkarneret modstander af nazismen og al dens væsen, må det trods alt være en bitter pille at sluge, at adskillige kredsformænd synes at have misforstået situationen og mere eller mindre åbenlyst byder nazister inden for i varmen. MF'erne Søren Espersen og sidst Søren Krarup har i Information den 19.-20. august angrebet Günter Grass i voldsomme vendinger for at have hemmeligholdt, at han som ganske ung var indrulleret i Waffen-SS.

Søren Espersen har kaldt ham en værre luskepeter, og Søren Krarup udtaler, at han er en hykler, en meget lille mand og et meget tvivlsomt menneske.

I en salme taler Luther om, at de kristne gør høje frydespring af glæde.

Jeg tror, at lutheraneren Søren Krarup i stedet for frydespring kommer til at tage nogle krumspring , når han nu skal til at forklare, at der intet odiøst er i , at dele af DF byder nazister velkommen i partiet.

I skrivende stund ser det ud til, at de pågældende formænd risikerer at blive ekskluderet af partiet.

Min kommentar til dette er: Man sætter ølse for, man sætter ølse bag, pølsen beholder dog sin smag.

Niels Hansen
speciallæge i børnepsykiatri

Om islams forskelligheder

Sunniislam kan kaldes demokratisk, for såvidt som menigheden har idjma dvs. retten til frit at skønne om den religiøse basis for afgørelser.

Shiaislam kan opfattes som autoritær, idet imamens afgørelse er den eneste gyldige. Sunniternes ledere var historisk profeten Muhammeds stedfortrædere, khalifa, som vælges i et rent politisk valg.

Shiitternes ledere var imamer, der fik deres autoritet ved det lys, nur, der gik fra profeten til hans efterkommere og gjorde dem syndefri og ufejlbarlige. Sunniislam fastholder et forbud mod at afbilde levende væsner.

Shiaislam har en rig tradition for religiøse billeder, og profeten Muhammed afbildes ofte, både alene og sammen med sin nærmeste familie.

Kilde: Henny Harald Hansen. Shi'a Islam, Gyldendal 1983. Bogen har et iransk portræt af profeten med familie på omslaget; den er letlæst og burde være obligatorisk for journalister og politikere.

Tørk Haxthausen
Sandvig

Bankdirektørernes lønninger

Den omtalte mangel på arbejdskraft, der skulle medføre overophedet økonomi med stigende lønninger, forringet konkurrenceevne og fare for underskud på betalingsbalance bør ikke tages alvorligt. For med 130.000 ledige + modtagere af kontanthjælp, der også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, er ledigheden den samme som i midten af 1970'erne, hvor den kaldtes katastrofal. Men det kan da godt tænkes, at øget beskæftigelse vil øge lønningerne. Interessant er det, at fra 1976 til 1985 indtrådte et direkte fald i realårslønnen i industrien og var ikke før 1995 igen på niveau med 1976. Og en årsindkomst på dagpenge var i 2005 cirka 40/45.000 kr. mindre end i 1975. Alt regnet i faste 2005 forbrugerpriser

Hverken fra lønninger eller dagpenge vil overforbrug skabe underskud på betalingsbalancen. Det vil komme fra de store fortjenester ved salg af fast ejendom, optagelse af lån og anden økonomisk pengespekulation - og de høje direktørlønninger.

Herluf Andersen
Jelling

Serviceforringelser

Venstre-borgmesteren i vækstkommunen Ringe har sagt: "Vi vil gerne give de nye beboere den service, de efterspørger, men så bliver vi straffet økonomisk". Han henviser til finansministeren, der truer med at skære i bloktilskuddet til de kommuner, hvis udgifter stiger mere end 0,5 procent.

De skal overholde regeringens stramme udgiftsloft, også selvom om udgifter til veje, daginstitutioner, skoler og serviceydelser stiger i vækstkommuner, som kommer i økonomisk klemme. I Ny Esbjerg kommune vil Venstre, Konservative og Radikale afskaffe dækningsafgiften. Hentes pengene ved jordbeskatning, er det fint. Stigende jordværdier bliver så ikke til friværdi, der kan bruges af nogle på andres bekostning. Det bliver lettere at få en bolig og etablere sig som selvstændig til gavn for vor ungdom. Med skatteloft (inklusiv grundskylden) er det umuligt at bevare vor velfærd, hvis der skal være færre til pasning af børn, ældre m.v. Der er dog brug for flere, og det er bedre at have folk i arbejde end på overførselsindkomst. Hvis dækningsafgiften afvikles i min kommune, kan det kun medføre forringet service og velfærd.

Jens Chr. Stausholm Christensen
Esbjerg

Forståeligheder

Når nu verdens grusomheder, ny mellemøstlig berlinmur, ny civilterror bliver tilstrækkelig uforståelig og ufattelig, må man åbenbart kaste sig over forståeligheder såsom ungdomsflirt med Waffen-SS (ligesom et tidligere dansk folketingsmedlem flirtede med DNSAP, og en afdød rejsekonge stod i det grønne kartotek). Men selv ikke Günter Grass bør kunne stilles til ansvar for umodne og tåbelige barnligheder, der ligger to generationer tilbage.

Lars Larsen
restauratør

Biler i tv

Et nyt EU-direktiv, der vil tillade produktplacering i radio- og tv-programmer, er under behandling. Som reglerne er i dag, må en manuskriptforfatter gerne skrive en bil ind i handlingen i en tv-serie. F.eks. til hovedpersonen. Men de danske tv-stationer må ikke få stillet en bil til rådighed af en bilproducent. Den skal de betale for med licens-penge. Bliver serien en succes er produktplaceringen af bilen meget værdifuld for bil-producenten. Som oven i købet har fået penge for at være med! Med de nye EU-regler kan bil-producenten få lov at betale og dermed tilføre kapital til tv-produktionen. Og til forskel fra i dag skal det i seriens start og slut oplyses. Hvorfor vil forbrugerombudsmanden og oppositionen hellere have, at produktplacering foregår skjult og financieret af licenskroner?

Claus Skytte
tekstforfatter

Meningsløst avisprojekt

Information skriver den 18. august under overskriften 'Ledige akademikere som avisbude,' at såvel chefkonsulent i DA Jørgen Bang-Petersen som Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg ikke mener, at en tjans som avisbud forringer højtuddannedes muligheder for at få et job, der matcher deres uddannelse. Hertil er der at sige, at de herrer enten må være uvidende om arbejdsmarkedets sande beskaffenhed, ignorante eller slet og ret ondskabsfulde. Jens Vibjerg mener ligefrem, at budbranchen er alle tiders chance for langtidsledige akademikere som et springbræt til et job, der mere matcher den uddannelse, de har. Alle tiders chance for at føje spot til skade er det her for Vibjerg, idet hans parti har hovedansvaret for langtidsledigheden blandt akademikerne efter afskedigelser og nedskæringer. Først skabte de et nyt akademikerproletariat. Nu er de forargede over, at det opståede 100 procents tab ikke kan omsættes i at træde alle disse mennesker over tæerne ved at gøre dem til avisbude i et meningsløst avisprojekt. Mage til uduelighed og inkompetence skal man lede længe efter. Hvad ville disse højtlønnede herrer sige til at blive fyret og herefter blive mødt med forargelse, hvis de ikke straks kaster sig over meningsløse job som avisbude ?

Jarl Artild
cand. polit.

Forklaring udbedes

I et læserbrev den 8. maj stillede jeg følgende spørgsmål: Hvorledes kan staten pålægge mig at betale en CO2-afgift på NESA's 'naturstrøm' (vind- og biogas-energi)? Indholdet blev senere samme år af Enhedslistens Rikke Fog-Møller stillet som udvalgsspørgsmål til økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen. Af hans svar fremgik det, at det ville være "hensigtsmæssigt at tage afgifterne op til fornyet overvejelse" i forbindelse med "implementeringen af det forventede direktiv fra EU om CO2-kvoteregulering". Ministeren fortsætter "Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ved en eventuel revision af afgiftssystemet ikke alene skal tages hensyn til energi- og miljømæssige forhold, men også varetages statsfinansielle hensyn". D.v.s. at det bl.a. var af hensyn til statens økonomi, at vi i 2003 opretholdt en CO2-afgift på CO2-fri strøm! Der er nu gået godt tre år siden ministerens svar og vi opretholder stadigvæk CO2-afgift på CO2-fri strøm, selvom statens økonomi er særdeles god.

Anders Johansen
Humlebæk

Krarups forsvar for ha-ha-ha

Søren Krarup iler den 19. august sin partifælle Søren 'ha-ha-ha' Espersen til hjælp. Han postulerer et imponerende kendskab til min person. Jeg skulle således tillægge Günter Grass helgenstatus, men må tilstå, at jeg dårligt kender Grass. Jeg har f.eks. aldrig læst hans bøger. Jeg ved dog, takket være Espersen, at han har kaldt DF for fremmedhadere. Og jeg ved - fra ham selv - at han er tidligere Waffen-SS-soldat, hvilket utvivlsomt giver et menneske enestående forudsætninger for at kunne genkende fremmedhadere! Nu ved jeg, takket være Søren Krarup, at Grass har revset Nazi-tyskland. Jeg ved også, at det er derfor, Krarup ikke kan lide ham. Det gør efter min opfattelse en forskel, om man selv afslører ufordelagtige ting ved ens person eller parti; eller om man overlader det til andre at forestå denne afsløring. Grass har selv afsløret sin ungdoms fejltagelser. Derimod er det jo op til bl.a. Ekstra Bladet at afsløre, hvordan nynazister bydes hjertelig velkommen i Dansk Folkeparti af flertallet af partiets lokalformænd. Det ville være et pænt træk af DF selv at lægge sine 'nazistiske kort' på bordet. Her kan DF da lære noget af Grass!

Ulf V. Olsen
provinssekretær i Enhedslisten

Irland og Israel

En 20 meter stor plakat hænger på en facade i Dublin: Israeli crimes against humanity - and we stand silent ! Her er man ikke proisraelsk eller tilhænger af Bush's (u)hellige angrebsalliance. Men først og fremmest er her objektive medier, der forsøger at vise begge sider af sagerne, ja, selv BBC er særdeles objektiv og viser hver time de tørre drabstal, som taler for sig selv. Utroligt, at vi i Danmark finder os i, at medier i den grad er meningsdannende, ikke bare er tv-ledelsen styret af regeringen, hele jylland er holdt i mørke af JP, mens Politiken har Pundik tilbage som meningsdanner. Så er der ikke megen plads til det budskab, som pryder Bonos egen by.

Pernille Schiøtz
p.t. Dublin

Nydansk?

Højborg: Accepteret bombemål. Beboelseskvarter, fortrinsvis befolket med formodede fjendligtsindede sympatisører.

Jørgen Aanæs,
Roskilde

Rettelse

I et læserbrev af Søren Søndergaard, bragt i Information i går, omtales en demonstration, som fandt sted den 7. august - og ikke den 6. maj, som der ved en fejl står i indlægget.
Information beklager fejlen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her