Læsetid: 7 min.

LÆSERBREVE

Debat
12. september 2006

Fjordens sidste bøvs

Livet i Mariager Fjord synger mange steder på sidste vers. Fisk og bunddyr dør. Et liglagen breder sig.

Mange danske fjorde og kystvande gisper ligeledes efter vejret. Det er skandaløst, at det overhovedet er kommet så langt i dansk naturbeskyttelse, at det her sker mange steder år efter år. Sommerens slappe aftale mellem regeringen, DF og de radikale om den fremtidige husdyrregulering forekommer derfor komplet uforståelig. Høringssvar fra amter, naturorganisationer mm. påpeger, at aftalen, vil være et væsentligt miljømæssigt tilbageskridt for beskyttelsen af såvel naturområder som overflade- og grundvand.

Århus amt nævner helt specifikt både Randers og Mariager Fjord, som områder der bliver merbelastet med aftalen. Aftalen medfører øget belastning af sårbar natur, øget udvaskning af kvælstof og fosfor til overfladevand, forringet klageadgang, landbruget beholder særstatus i forhold til industrien mm.

Det er pinligt, at miljøministeren og de radikale på denne måde har ladet sig presse af dansk landbrug. Miljøprofilen er væk.

Danske fjorde og kystvande har behov for færre næringsstoffer. Der skal strammes op på udledningskravene. Vi skal ikke til al tid og evighed finde os i, at fjorde og indre danske farvande, dør år efter år.

Hverken søer, fjordene eller kystvandene lever op til miljømålsætningerne, hverken nu eller om 10 år, hvis denne udvikling fortsætter. Socialdemokratiet vil derfor opfordre miljøministeren til at skrotte den helt utilstrækkelige husdyrplan samt Vandmiljøplanen fra 2004, som regeringen også stod bag og straks optage forhandlinger med Folketingets partier for at få en ny og fremadrettet regulering. En regulering der markant nedbringer næringsstofbelastningen i de danske farvande, sikrer drikkevandet, afskaffer landbrugets særstatus, sikrer klageadgangen, sikrer miljøgodkendelse af alle landbrug, både eksisterende og kommende, sikrer vores sårbare naturområder, heder, enge, overdrev mm.

Er enkelte i tvivl, kan de bare tage til Mariager Fjord eller andre fjorde og kystvande og følge med i det sidste bøvs efter stopfodringen med næring. En fodring der desværre fortsætter med en fuldstændig visionsløs miljøpolitik.

Torben HansenMF(S),
miljøordføre,Randers

Pas på - jeg har chokolade i køleskabet

Kære Lene Esperse. Jeg mener, at du med dine udtalelser for nylig har stadfæstet, at du i allerhøjeste grad skyder med skarpt og gerne dømmer, inden de rette instanser har talt. Derfor ville jeg med din indsigt gerne have dig til at vurdere mit ståsted i dette retssamfund og svare på nogle få spørgsmål.

Jeg er muslim, har skæg, er kronraget, er troende (og ikke truende), beder fem gange om dagen, faster, betaler almisse og ikke mindst skat, har været på pilgrimsfærd og gør det gerne igen, hvis det står foreskrevet, har researchet på forskellige såkaldte 'koranskoler' i Pakistan, har haft fysik og kemi i folkeskolen og gymnasiet, har gødning til mine planter i hjemmet, er i besiddelse af en halvtom flaske afløbsrens under køkkenvasken og sidst men ikke mindst har jeg en æske fyldte belgiske chokolader i køleskabet. Kan jeg dermed forvente et besøg af PET? Er jeg direktør for en femtekolonne virksomhed med 1,3 milliarder ansatte? Burde jeg betegnes som skyldig indtil det modsatte er bevist?

Mon ikke du kan diske op med nogle raske svar ud fra så mange oplysninger?

Fængslende hilsner

Zubair Butt Hussain
Taastrup

Og hvad med kloakkerne?

Et spørgsmål til Søren Pind som fredag roser sig af at have skåret ned på antallet af stillinger på bygge- og teknikområdet i København fra 3.400 til 2.800 med kun marginal forskel i den ydede service. Kan Pind venligst forklare, hvordan de kommunale kloakker udviklede sig i den periode?

Jeg synes nu, man taler om et efterslæb på 500 til 900 millioner kroner i vedligeholdelse, men det var måske ikke et resultat af nedskæringer, men almindelig kortsigtethed, som man finder hos stort set alle politikere?

Vi ser det jo nu overalt med kloakker, skinnenet og bygningsvedligeholdelse. Infrastrukturen forfalder hurtigere og hurtigere pga manglende investeringer i vedligeholdelse og i fremtiden.

Jens Mose Pedersen
Lyngby

For ringe

Den 8. september kunne man i en overskrift i Information læse om den "Første danske forskerskole i astrologi". Længere nede i den korte notits fremgår det, at det er Århus Universitet og Niels Bohr Instituttet, der står bag initiativet. Nå da, det var ellers en nyhed. Nu skal fysikstuderende lære at lægge horoskop.

Det kan godt være, at Information ikke finder naturvidenskab særlig interessant eller vigtig. Men man kunne vel godt forvente, at en avis, der ynder at kalde sig selv for "den mindst ringe", kan kende forskel på astronomi og astrologi. Godt nok lagde Tycho Brahe engang et horoskop for Christian den 4. Men det er altså meget længe siden, og der er sket en hel del siden da.

Klaus Olsbjerg Jensen
Ganløse

SVAR: At det er for ringe, der har sneget sig en fejl ind i overskriften til noten om den første danske forskerskole i astrofysik, kan der ikke herske nogen tvivl om. Det skal dog på ingen måde tages som udtryk for, at Information ikke finder naturvidenskab interessant eller vigtig. Vi beklager fejlen.

Red.

Kyoto protokollen er ikke kun en udgift

Når Bjørn Lomborg snakker om Kyoto protokollen, handler det kun om, at det er en udgift. Han glemmer at se på indtægterne. Det er almindelig kutyme i forbindelse med økonomi, at man både ser på udgifter og indtægter.
Ifølge Lomborg er energibesparelser og energieffektivisering for at reducere CO2-udslippet kun en udgift. I hans verden er der ingen indtægter forbundet med ovenstående. Men der er store indtægter forbundet med energibesparelser og energieffektivisering.
Jeg ved, hvad jeg snakker om, da jeg har arbejdet med energibesparelser og energieffektivisering i de sidste 15 år. Effektivisering af ventilationsanlæg, pumpeanlæg, trykluftanlæg m.m. giver anledning til væsentlige besparelser på vedligeholdelsesomkostningerne særligt for industrivirksomheder.
Om dette kan han eventuelt tage en snak med Vedligeholdelsesforeningen samt store danske virksomheder.
Effektivisering af maskindrevne systemer giver anledning til en lang række andre sidegevinster, f.eks. mindskelse af støj, reduktion af termiske og atmosfæriske belastninger (forbedret indeklima) m.m. Forhold som giver anledning til store udgifter for det danske sundhedsvæsen og forhold, som ved effektivisering giver anledning til øget komfort og arbejdsglæde (heri ligger færre sygedage).
Lomborg bliver nødt til at revurdere sin holdning vedrørende energibesparelser og energieffektivisering og medregne alle indtægterne. Så vil han måske komme frem til at udgifter og indtægter går lige op – hvem ved?

Claus M. Hvenegaard
teknikumingeniør, Ballerup

Mange terrorceller i Danmark

I følge sædvanligvis velunderrettet kilde i toppen af Justitsministeriet, så må der være skrækkelig mange terrorceller spredt ud i det danske landskab. Dette meget skræmmende budskab skyldes, at PET i efterforskningen af de på forhånd allerede dømte muslimske unge fra Vollsmose i Odense har gjort væsentlige fund.
10-12 formentligt svært bevæbnede betjente stod for aktionen i Haveforeningen Martinsminde, hvor man til stor overraskelse for både den hjemlige og den amerikanske efterretningstjeneste fandt både havegødning, søm og skruer og op til flere kagedåser. Således er der ingen tvivl om de unge muslimers morderiske hensigter med disse remedier, som udgør væsentlige elementer for frembringelse af indtil flere bomber.
PET formodes nu at skærpe overvågningen af samtlige haveforeninger herhjemme efter henstilling fra Dansk Folkeparti. Idet partiets medlemmer har set flere beboer i haveforeningerne gøre knæfald under foregiven af at plante og luge. Partistifter Pia Kjærsgaard er ikke det mindste i tvivl om, at disse mennesker er konverterede islamister eller hjemvendte al-Qaeda folk.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen ser udviklingen som særdeles alvorlig, og har orienteret præsident George W. Bush om sagen.

Bjørn Holmskjold
Galten.

Slår han dem ihjel?

Glen Mikkelsen havde et fremragende interview med Noam Chomsky i Information den 8. september (»Krigen mod terror er en kollektiv psykose«). Men interviewet har en skønhedsfejl – eller noget der er meget værre.
Chomsky bliver bl.a. præsenteret med følgende ord:
»Chomsky, den progressive venstrefløjs 77-årige intellektuelle fyrtårn, er lingvist, forfatter, samfundsrevser, og erklæret libertariansk anarkist. Og han tager ingen fanger« (min fremhævelse).
Hvad menes der med det? Vendingen giver utvetydige associationer til soldater, der overtræder krigens love og dræber de fjender, der overgiver sig. Hvad i Chomskys forfatterskab og liv begrunder en sådan beskyldning (eller insinuation)?

Henrik Okkels
Hornslet

Må jeg anbefale læsning

Jeg har også i denne uge ladet mig lokke til at læse Georg Metz (Intermetzo den 9.-10. september) ud fra en rigtig fornemmelse af, at jeg endnu en gang skulle stå for skud, og ganske rigtigt: Der er den vanlige, elskværdige hilsen til mig, denne gang bestående i en fornærmelse over, at jeg henviser til mine egne bøger, når jeg beder Metz sætte sig ind i den problemstilling hos mig, han kritiserer. Ja, er det ikke storslået.
Derefter har Georg Metz ondt af, at jeg bruger udtrykket »Systemet Politiken«, som om jeg selv havde fundet på det. Men hvis han gav sig af med at læse, hvad han gør sig klog på, ville han i Tidehverv, maj 2006, have fundet en ledende artikel af mig med overskriften »Systemet Politiken« og indeholdende adskillige citater fra Harald Nielsens fremragende bog. Det er stadigvæk den læsning – og jeg må bedrøve Metz med, at han i det kommende efterår vil møde begrebet en del gange.
Endelig hans bagvaskelse af Harald Nielsen, en af det 20. århundredes største danske kritikere og skribenter. Harald Nielsen var ikke nazist eller sympatisør, han kan med en vis ret kaldes antisemit for sin sidste periodes vedkommende, men han var først og fremmest en åndspersonlighed, som enhver bør kende, der interesserer sig for dansk kultur og litteratur. Jeg tillader mig at henvise til min bog fra 1960, Harald Nielsen og hans Tid, og da dette formentlig får Metz til at hvæse, vil jeg henvise til Nina Bjørneboes store bog fra 1981, Manden, der overlevede sin Skæbne.
Georg Metz vil kunne blive meget klogere af at læse bøger.

Søren Krarup
MF, Dansk Folkeparti

Apropos 11. september

Hva' så, Amerika?Nu er det fem år siden 11. spetember. Har I fundet ud af, hvorfor de hader jer sådan?

Carl Bloch,
Tåstrup

Anders Foghs motto

Ulighed er ikke noget man taler om. Det er noget man skaber. (Med tak til Torben Kroghs glimrende leder den 11. september).

Jørgen Nielsen, Farum

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her