Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Debat
23. september 2006

Elbæk og Huset

Det er med undren, at dagbladet Information ikke har omtalt eller kommenteret den truende lukning af medborgerhuset Husets lukning - institutionen er beliggende i Århus, og har været en kulturbærende institution i flere årtier. Dødsstødet til dette kommunale tiltag er bragt i forslag af den radikale byrådspolitiker Uffe Elbæk, som ellers i årevis har talt smukt om det alternative kulturmiljø i Århus.

Det har vagt berettiget harme, at Uffe Elbæk som rektor for en ligeledes lukningstruet institution, Kaospiloterne, på denne måde har fjernet fokus fra sin egen institution, og rettet nedsablingssværdet mod andet mål, når kommunen skulle skære så hårdt i kulturbevillingerne. Det lugter af, at 'fanden hytter sine egne'. At lukningen ligeledes ikke var omtalt i det af embedsmænd udarbejdede sparekatalog, får ikke lugten i bageriet til at mindskes. Uffe Elbæk skylder borgerne og brugerne af Huset en forklaring. Bevar Huset - luk Åen.

Stig Ladefoged
Århus N

Det frie valg

Prostitutionsdebatten i Danmark kan ikke og bør ikke affejes med, at det er kvinder og mænds frie valg og ret over egne kroppe, således som Henning Bech påpeger det i et læserbrev i Information den19. september.

Henning Bech skriver, at man "skal skelne mellem det at blive handlet som kvinde og det at handle som kvinde." Jeg mener ikke denne argumnetation er god nok som grundlag for, hvorfor nogle kvinder havner i prostitution. Der er mange andre faktorer end det frie valg, der spiller ind på, hvorfor kvinder bliver prostituerede. Nogle prostituerer sig for at få råd til stoffer, andrehar tidligere i deres liv været udsat for seksuelle overgreb, som også befinder sig i prostitutionen.

Disse to gruppers tilstedeværelse kan ikke affejes med argumenter om, at det handler om, "at handle som kvinde," således som Henning Bech anser det som. Hvornår har du sidst hørt en kvinde eller mand ytre, at deres drømme-'job' er som prostitueret? Jeg vil til stadighed slå fast, at man skal være varsom med, hvornår man affejer eller begrunder sociale samfundsmæssige problemstillinger med argumenter, som 'det frie valg.'

Joan Ludvigsen
medlem af VoxFemininum, Kbh.V

Tænketanke

I Information den 15. september peger Henrik Guldborg Bøge på spørgsmålet om de mange tænketankes indflydelse på den offentlige debat, den politiske beslutningsproces og deres finansiering.

Bøge peger på et område, hvor der burde foreligge en forskningsindsats, og at Information har forsømt at behandle dette emne. Derfor kan jeg kun opfordre til, at der bliver etableret et netværk inklusiv en hjemmeside til at opsamle viden om og dokumentation af de mange tænketankes til tider kriminelle adfærd. Desuden burde Information på et tidspunkt tage emnet op på linie med temaet om den globale opvarmning. Der burde være et krav om årsregnskaber og finansieringskilder for alle tænketanke.

Jeg har som udgangspunkt en borgerlig, liberal og markedsøkonomisk tankegang, men jeg vender mig mod manipulation, svig og bedrag, som mange tænketanke står for. Takket være disse tænketanke kan borgerlig, liberal og markedsøkonomi opfattes et synonym for manipulation, svig og bedrag.

Klaus Flemløse
Espergærde

Terrorfrygt?

Gentagelsen af justitsministerens terrorfobi stod lysende klar i de skræmte øjne for Gud ved hvilken gang i aftenens tv-nyheder. Frygten for terror er åbenbar ved at blive hendes største achilleushæl - fornuften er forduftet og 'mavens' fornemmelse for terror omkring hvert hjørne har paralalyseret hende.

Samtidig ligger truslen om ethvert laboratorium og foderstofforretning, som et potent sted for overvågning af kollegaer og angiveri i danskhedens navn og lurer under overfladen. Det vil være tåbeligt at basere lovgivning alene på baggrund af frygt, ligesom det har vist sig, at en integrationspolitik byggende på fremmedfrygt og islamofobi på forhånd er dømt til at mislykkedes.

Man kan, som borger ikke længere føle sig sikker på, at vore frie demokratiske og retslige rettigheder ikke er på vej mod Orwells 1984 forudsigelse - mod det totalitære overvågningssamfund?

Heldigvis er der uro i Venstres bagland (Birthe Rønn Hornbæk, Leif Mikkelsen m.fl.), og vi må så håbe og bede til, at venstrefløjen samlet går imod.

Bent Brogaard
Galten

Borgerlig socialisme

Kit Louise Strand betegner, i Information den 16. september Anne Knudsens forslag til en obligatorisk, det vil sige lovpåbudt og statsfinansieret, småbørnsskole for de tre-fem årige, som socialisme. Da Knudsen er redaktør for den borgerlige Weekend-Avisen, mener Strand, at hendes holdning er absurd.

Absurd, måske, men fænomenet 'borgerlig-socialisme' er ikke ukendt i historien. Stat og kapital i en aggresiv korporativ enhed med befolkningen som dens soldater og arbejdskraft, hedder fascisme. Historisk understøttes den af en eksplicit eller implicit overenskomst med den kristne kirke. Og hvis korporationen defineres og begrundes med, at den udgør et ubønhørligt skæbnefællesskab i en evig, global kamp om folkets og blodets liv eller død, så er betegnelsen nazisme. Det er en historisk absurditet, som tog os alle ad helvede til.

Carsten Heyn-Johnsen
Kongerslev

Partipolitisk public service

I årtier afløste den ene socialdemokrat den anden som generaldirektør for Danmarks Radio. Da TV 2 kom til, sørgede den radikale formand for at placere en meningsfælle som direktør. Hun blev afløst af en venstremand, der senere søgte at redde sit skind ved at appellere til Venstres næstmægtigste mand, Claus Hjort Frederiksen.

I DR fik de nye borgerlige magthavere vippet den socialdemokratiske generaldirektør ud til fordel for en borgerlig, der dog hurtigt fik munden lukket af de socialdemokratisk-radikale medarbejdere.

Statsminister Fogh Rasmussen, der offentligt har konstateret, at han aldrig hører DR's program 1, har fået sin partiindpisker Jens Rohde udnævnt til direktør for TV 2 Radio.

Regeringens projekt er øjensynligt at udvikle TV 2 til at tjene som sin mediemaskine, på samme måde som DR i årevis har tjent SR-partierne. Jens Rohde, der som Radio Viborgs EU-korrespondent sørgede for, at EU-modstandere ikke kom til orde, vil utvivlsomt gøre, hvad der forventes af ham. Senere kan han belønnes med en ministerpost, for han lader jo ingen i tvivl om, at han på ingen måde udelukker en tilbagevenden til Christiansborg.

Om den partipolitiske udnævnelse har medieforsker Frands Mortensen sagt: "Jeg tror, det var gået uden problemer i Nordkorea". Faktisk går den slags også uden problemer i Danmark.

Ib Christensen
fhv. MEP & MF, Randers

Skattebrølet

Er Informations journalister blevet ligeså forgabte i penge og økonomi som regeringen med Thor Pedersen i spidsen (jvf. analyse af Peter Mogensen den 21. september)? Til sidst får vi opfattelsen af, at vi indkræver skat for skattens skyld, at vi har skattestop for stoppets skyld, selv om samfundet må udvikle sig, og vi blot i stedet for drejer på afgifter og andre skatteskruer.

Udenvidere bliver venstrefløjen draget ind i den spirale tankegang, til trods for at overvejelserne her ofte angår fordelingsnøglen uanset skattens størrelse. Velfærd er i op- og nedgangstider mere bundet til solidariteten end til omfanget og karakteren af forbruget, og skulle miljøændringer tvinge næste generation til dystre indskrænkninger, afhænger fremtiden af,om enhver sparer efter evne.

Per Diepgen
Halskov

Fusioner med formål

Fusionsprocessen for danske universiteter og sektorforskningsinstitutioner er utrolig vigtig.

Formålet har været klart defineret fra starten. Vi skal have fusioner for at sikre mere og bedre uddannelser. Vi skal have fusioner for at sikre bedre og mere slagkraftig forskning. Vi skal have fusioner for at sikre et tættere samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder. Vi skal have fusioner for at styrke Danmarks konkurrenceevne inden for forskning og for at tiltrække en større andel af EU's forskningsmidler.

Dygtig og kvalificeret arbejdskraft er afgørende for Danmarks fremtid. Højtuddannede medarbejdere kan sikre en bedre udnyttelse af viden fra forskningsverdenen til resten af samfundet. Vi får brug for endnu flere højtuddannede i fremtiden i Danmark. Regeringen har sat et ambitiøst mål om, at halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Derfor skal vi sikre et bedre uddannelsesmæssigt udbytte af forskningsindsatsen.

I dag bidrager sektorforskningsinstitutionerne ikke til uddannelsen af bachelorer og kandidater i samme grad som universiteterne. Derfor skal sektorforskningsinstitutionerne integreres i universiteterne. Dette er blot et af mange aspekter i fusionsprocessen.

En fokusering af forskningsindsatsen og bedre udnyttelse af store og krævende investeringer i forskningsinfrastruktur øger også behovet for forandringer i det danske forskningslandskab.

De seneste tilkendegivelser fra universiteter og sektorforskningsinstitutionerne viser, at rigtig mange har set store muligheder ved at finde sammen i nye konstellationer. Et nyt Danmarkskort er ved at tegne sig. Ikke forandring for forandringens skyld. Men forandring fordi det giver mulighed for at styrke dansk forskning og forskningsbaseret undervisning.

Oppositionen synes nærmest at være modstander af forandring. Alt skal helst være som det altid har været. Det er et sølle svar på fremtidens udfordringer. Det lader til, at oppositionen er mere optaget af at genere regeringen end at bidrage til at finde svar på fremtidens udfordringer for det danske samfund.

Torsten Schack Pedersen
videnskabsordfører, MF(V)

Global opvarmning

Information refererer den 19. september en meningsmåling, foretaget af ugebrevet Mandag Morgen, ifølge hvilken 57 procent af de adspurgte danskere anser den globale opvarmning for at være det mest presserende miljøproblem.

Var der ikke en kvik journalist, som kunne undersøge, hvorfor danskerne så dytter derudaf i stadig mere grasserende bilisme? Føler danskerne sig virkelig tvunget til disse vanvittige anskaffelser?

Ville danskerne i virkeligheden hellere benytte fornuftige transportformer, der ikke som bilismen ødelægger alle miljøer, landskaber og byer? Der ikke som bilismen plyndrer klodens ressourcer og lægger beslag på enorme mængder af samfundsmæssig tid? Der ikke som bilismen larmer, sviner, lemlæster og møver sig frem overalt? Eller finder man dette uvæsentligt,blot nogen sørger for at få kuldioxidproblematikken løst?

Bo Jensen
Vanløse

Snyd ikke Dem selv i skat

SKAT skal skæres ned fra 9.000 ansatte til 7.000. Frygten for, at det bliver nemmere at snyde i skat, er udtalt. Selvfølgelig gør det dét, det er jo hensigten med øvelsen. De borgerlige har altid hyldet idéen om, at det skal kunne betale sig at være smart. Det første Schlüter-regeringen foretog sig var at fyre Christian Amby, dengang den dygtigste offentligt ansatte skatteekspert.

Kjeld Chr.Krarup
Kbh. Ø

Bush og Chavez

Hugo Chavez (af Information tituleret som »klovn«) har senest beskrevet USA’s præsident som »alkoholiker«. Det har angiveligt fået mange oppe af stolen. Med god grund for Chavez undlod at nævne, at selvom Bush er alkoholiker, så drikker han ikke mere.

Morten Andersen
Åbybro

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her