Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Debat
7. oktober 2006

Selvmodsigelse

Jan Sonnergaard gør sig skyldig i en selvmodsigelse i sin kommentar den 4. oktober. Han anklager Dansk Folkeparti for, at "'de' [indvandrerne] bliver skildret som så radikalt anderledes, at man simpelt hen ikke kan føre dialog med dem."

Men når Sonnergaard selv til sidst giver Nyrup ret i den karakteristik af DF, at de aldrig bliver stuerene, så kan man rette den samme anklage mod ham: Han anser DF for så radikalt anderledes, at man simpelthen ikke kan føre dialog med dem.

Ja, sagen er faktisk værre endnu. Den amerikanske filosof Richard Rorty har sagt, at en påberåbelse af en guddommelig åbenbaring er en "diskussions-stopper." Og man kan om nogle af de angrebne udtalelser fra DF hævde, at de blot påviser, hvordan muslimer med deres åbenbaringspåstand selv lukker sig ude fra debatten.

Dette kan siges at være begyndelsen til en højst tiltrængt teologisk debat med muslimerne. Mens man om Sonnergaards påstand om DF's manglende stuerenhed må sige, at den aktivt lukker DF ude fra debatten.

Ricardt Riis
Horsens

Den lykkelige luder - igen, igen

Selvom jeg kan komme på en række jobs, jeg nødigt ser mine døtre bestride, mener jeg, at skadevirkningerne ved prostitution er så massive, at de ikke kan sammenlignes med et job som eksempelvis buschauffør, hvor generne ellers er betragtelige.

Netop prostitutionens massive - og dokumenterede - skadevirkninger er grunden til, at man i Danmark ikke kan aktiveres som prostitueret eller komme i praktik inden for 'faget' etc. At sammenligne prostitution med ethvert andet arbejde er derfor udtryk for plat kynisme.

S. Århammars indlæg den 30. september viser, at han er underlagt myten om, at kvinder, der vælger at prostituere sig ikke er undertrykte - nej de vælger 'faget' helt frivilligt.

Men så enkelt er det ikke: Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte udgav i 2004 Redegørelse om prostitution i Danmark. Den viser, at kvinderne, før de blev prostituerede, ofte befandt sig i en udsat position i samfundet.

Dårlig økonomi er en afgørende forudsætning for, at kvinder ender i prostitution. Kvinderne er ofte gældstyngede, enlige mødre og for de flestes vedkommende med ringe eller ingen uddannelse bag sig. SF vil til enhver tid kæmpe for, at dårligt stillede har andre muligheder end prostitution. At kalde den mission for seksualforskrækket og nypuritansk er ude i hampen

Pernille Vigsø Bagge
MF og SF's ligestillingsordfører

Er minimalskoler solidarisk velfærd?

Ministrene har travlt med at forklare, at nogle kommuner skal spare og andre får mere velfærd - det er solidaritet. Men i Syddjurs Kommune skal vi være solidariske på et niveau, der ligger under laveste fællesnævner i de fire gamle kommuner.

Vi skal syv procent under harmoniseringsniveauet. Det betyder, at vores 14 folkeskoler kun kan tilbyde undervisning efter lovens minimumskrav. Vejledende timetal er en saga blot, og støttetimer, deletimer, svømmeundervisning, skole/hjemsamarbejde og lignende bliver kraftigt beskåret, hvis det da ikke helt forsvinder. Er det velfærd?

Hvorfor skal Syddjurs spare 2000 kroner pr. indbygger ? Her er et par eksempler:

Der mangler fem mio. kroner efter statens godtgørelse til at dække den lavere takst for børnepasning.

Der mangler 1,5 mio. kroner, hvis vi skal passe vores natur lige så godt som amtet gjorde.

Der mangler godt 30 mio. kroner, som det koster at lægge kommunerne sammen.

Det er min pligt som skolebestyrelsesmedlem at vurdere, hvilke konsekvenser budgettet for 2007 får: En afvikling af mange gode skoler. Ud af 400 lærere i hele Syddjurs, står 40 foran en fyring. Hvis det er solidarisk velfærd, så må der være rigtig mange penge at spare på skolerne, for så kan vi vel alle leve med minimalskoler som i Syddjurs.

Hvor er de mange milliarder, der er tilført kommunerne, havnet henne? Ikke her i hvert fald.

Lone Bolther
næstformand i Skelhøjeskolens bestyrelse i Ebeltoft

Tåbelige påstande

En demotiverende skræmmekampagne over for de ledige uden hold i virkeligheden. Sådan må det betegnes, når Henning Breinholt og Bettina Post, formandskab i Dansk Socialrådgiverforening, den 3. oktober i et debatindlæg konkluderer, at ingen af de 120.000 modtagere af kontanthjælp kunne klare et fuldtidsjob som avisbud.

Formandskabet går så langt, at de påstår, at arbejdspresset ved fuldtidsarbejde som avisbud svarer til at løbe et maraton på 42 kilometer dagligt. Det er selvfølgelig det rene vås. Aviser uddeles af medarbejdere, der arbejder efter de overenskomster, der er indgået med forbundet 3F. Det er en voldsom mistillid til 3F at tro, at overenskomsten ikke giver en acceptabel løn for en acceptabel indsats, og at den arbejdstakt, der er forudsat i overenskomsten, skulle kræve andet end helt normal fysik.

Breinholt og Post har naturligvis ret i, at langt fra alle kontanthjælpsmodtagere kan påtage sig et job som avisbud - i hvert fald ikke umiddelbart. Det er netop derfor, vi har et matchnings-system, der kan holde rede på, hvilke kontanthjælpsmodtagere, der er parate for arbejdsmarkedet, og som vi derfor kan stille krav til om at påtage sig arbejde.

På Frederiksberg arbejdes der i øjeblikket målrettet på at få kontanthjælpsmodtagere ud i job som avisbud. Det tegner rigtig lovende, og nøglepersonerne i den proces er såmænd nogle af Breinholt og Posts medlemmer.

Jørgen Bang-Petersen
chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening

Tal på demonstranter

I går var jeg til demonstration på Christiansborg Slotsplads sammen med et forbløffende stort antal andre mennesker ,der også ønskede velfærd og menneskelighed tilbage i dansk politik.

I følge arrangørerne var vi 50.000 på slotspladsen og over 100.000 over hele landet, og enhver kunne se, at det var langt, langt den største demonstration i mange år.

Hvor besynderligt, at Information anslog os til kun at være 15.000 deltagere. Hvordan i alverden nåede I frem til det mærkværdige tal? Kan det virkeligt passe, at ingen havde tid til at smutte rundt om hjørnet fra Store Kongensgade til Slotspladsen for selv at se, hvad der foregik der?

Peter B. Eckardt
Tisvilde

Strejker

Den 3. oktober demonstrerede titusinder af strejkende pædagoger og medhjælpere, forældre og bedsteforældre, socialrådgivere og -modtagere, elever og tusindkunstnere mod kommunale budgetter der vil forringe forholdene for vores børn.

Samme dag citerede Information statsminister Anders Fogh Rasmussen: "Vi har indtryk af, at nogle af de forældreblokader bare bliver etableret, for at pædagogerne kan sige, at det ikke er dem, der har foretaget en ulovlig strejke. Ulovligt er det under alle omstændigheder."

Den 4. oktober trykte Information et ritzau-telegram: "I både Ny Randers Kommune og i Ny Kolding Kommune har man besluttet at fortsætte de ulovlige strejker." Men det er en menneskeret at strejke. Strejker er lovlige. Når man igen og igen læser om 'ulovlige strejker,' så begynder man at tro, at de er ulovlige. Og ulovligheder skal retsforfølges. Men det er en kriminalisering af politiske modstandere.

Af et dagblad der kalder sig mindst ringe, må man forvente kendskab til begrebet 'overenskomststridige arbejdsnedlæggelser'. Disse vil utvivlsomt koste de strejkende en masse kroner i tabt arbejdsfortjeneste og bod - fordi de tør og vil slås for at vores børns liv i daginstitutionerne.

Mikael Witte
forfatter, Harlev J

Frivillige universitetsfusioner

Socialdemokratiet har sammen med regeringen færdiggjort det nye danmarkskort for landets universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Vi har aldrig haft som udgangspunkt, at store universiteter - alene i kraft af størrelsen - giver bedre forskning og uddannelse. Her har vi været uenige med regeringen.

Til gengæld har Socialdemokratiet haft det udgangspunkt, at de steder, hvor universiteter og sektorforskningsinstitutioner ser spænende muligheder for samspil, er det værd at fusionere. Frivillige fusioner vil styrke undervisningen på vore universiteter betydeligt. Ligesom forskningen styrkes, når der skabes nye stærkere fællesskaber, hvor flere forskere samarbejder og inspireres af hinanden.

Helge Sanders 'tvangstanker' om at presse IT-universitet, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmarkedsforskningsinstituttet og GEUS til at fusionere, er effektivt blevet stoppet af Socialdemokratiet. Men der er mere at kæmpe for. Vi vil slå hårdt på at sikre universitetsforskernes frie forskning. Ligesom vi vil sikre ordentlige vilkår for landets sektorforskere, der nu skal til at undervise mere end i dag.

Rasmus Prehn
forskningsordfører for Socialdemokraterne

Hold jer til sandheden

Venstre har kommanderet alle mand af huse i en skræmmekampagne mod BUPL's tal. F.eks. i Information den 5. oktober, hvor Jacob Jensen skriver, at tal fra Danmarks Statistik viser, at der var flere pædagoger pr. barn i 2005 end i 2004. Det er ikke korrekt.

Når man tager højde for alderssammensætningen i de integrerede institutioner, bekræfter forskere, at det forholder sig lige omvendt. Jacob Jensen citerer samtidig en BUPL-medarbejder for at have sagt, at "Vi kan godt se, der er noget, vi har glemt at minde omverdenen om." Artiklen, hvori citatet optræder, er meldt til Pressenævnet, men derudover misbruger Jacob Jensen også citatet på det groveste.

Det, BUPL-medarbejderen udtaler sig om, er, at vi i enkelte tilfælde ikke har oplyst klart nok, at vi bruger tallene fra Danmarks Statistik, så de tager højde for hvor mange af børnene i de integrerede institutioner, der er vuggestuebørn. Derfra og til at sige, at vi ikke bruger rigtige tal, er der unægtelig et kvantespring.

Vi har aldrig gjort noget for at skjule vores beregningsmetode - tværtimod synes vi, det er den eneste, der giver mening, og har derfor arbejdet på at få regeringen til at bruge samme metode. Venstre benytter sig af mange ufine tricks i deres hetz mod BUPL's troværdighed. Det bliver forhåbentlig gennemskuet.

Henning Pedersen
formand for BUPL

Fogh om atomkraft

Anders Fogh Rasmussens påfaldende vagt og tilbageholdende meldinger om konkrete miljøtiltag kunne også have noget at gøre med en formodet forkærlighed for atomkraft. At forsøge at indføre atomkraft i en ny langsigtet energistrategi vil i hvert fald passe som fod i handske med resten af regeringens centraliserings- og tilbage-til-fortid politik.

Så mon ikke Foghs langsommelighed til dels skyldes, at han venter på det rigtige tidspunkt at spinne den ind i en kommende energiplan som en 'vedvarende' og 'miljørigtig' energiform? Det kunne være interessant at høre hvad Anders Fogh Rasmussen vil svare på et direkte spørgsmål om samme emne.

Stuart Goodale
Svaneke

Murthy, Myrthy eller Myrthu

Kære Information,
Jeg har med interesse læst jeres artikel i dagens avis (den 4. oktober) om Foghs krisestyring, men er blevet lidt forvirret mht. en af de interviewede. Drejede det sig om Jess Murthy, Jess Myrthy eller Jess Myrthu?

Carsten Kjær Andersen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her