Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Debat
26. oktober 2006

Styr på tingene

Ja, Frank, vi må slå hårdt ned på ethvert tilløb til uorden og optøjer (jvf Synspunktet den 24. oktober).
Jeg ser frem til, at du også vil medvirke til at sætte en stopper for løbskløbne sportsarrangementer, f.eks. fodboldkampe og speedwayturneringer i Parken, store løbearrangementer, som spærrer væsentlige københavnske færdselsårer i timevis, samt ikke mindst det årlige veteranmotorløb på Østerbro, der vel ikke ligefrem bidrager til at begrænse CO2-udledningen i atmosfæren. Ordnung muss sein!

Jesper Sørensen
Kbh. Ø

Vi bliver og tager ansvar

Enhedslistens Peder Hvelplund svinger sig i Information den 19. oktober op til meget store højder. Ikke alene skal jeg tage orlov (Hvelplund er bekymret for mit helbred) – hele regeringen skal gå af.
Man kan være noget nervøs for, hvad der så vil ske. Der er i hvert fald ingen grund til at tro, at Enhedslisten vil tage mere ansvar af den grund – uanset politik og regeringsfarve vælger Enhedslisten at stille sig uden for indflydelse. Det har vi lige set et meget tydeligt eksempel på:
Mandag den 23. oktober indgik alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten en aftale om fordelingen af næste års satspuljemidler. Det er vel at mærke midler, der går til de svageste grupper i samfundet. I 2007 styrker satspuljen indsatsen for psykisk syge, stofmisbrugere, prostituerede og de vanskeligst stillede alkoholikere. Men de kan ligesom os andre åbenbart ikke regne med Enhedslisten.
Der er således intet, der tyder på, at Enhedslisten nogensinde har tænkt sig at forlade deres selvvalgte position på sidelinien. Heller ikke når det gælder de svageste i samfundet, som Hvelplund ellers så hæderligt påstår, han forsvarer. Heldigvis har vi ingen planer om gå nogen steder hen. Vi bliver, og vi tager ansvar.

Troels Lund Poulsen
Venstres politiske ordfører

Højskolesangbogen igen igen

Georg Metz skriver i sin anmeldelse af den nyudkomne Højskolesangbog (»Højskolesangbogen Igen,« Information den 24. oktober), at sangen ’Du kom med alt det, der var dig’ tilhører den »vamle hellighed,« der, som han så fint beskriver, er blevet spredt rundt i bogen, frem for at blot at tilhøre kapitlet Salmer. Desuden insinuerer han, at sangen først er kommet i denne udgave.
Jeg kan fra førstehåndskendskab fortælle, at den har været der siden 1989-udgaven. Desuden undrer det mig, at Metz præsenterer sangen så ensidigt, som tilfældet er. Han kunne f.eks. fortælle, at det fremhævede vers er det eneste i sangen, der har referencer til religion af nogen art.
Han skriver, at den »vamle hellighed« – og dermed også ’Du kom med alt det, der var dig’ – som i denne version af sangbogen burde være placeret under afsnittet »Salmer« (ligesom i de foregående versioner) i stedet for at være placeret under blandt andet »Tro og Frihed« og fællesskab. Jeg kan oplyse Metz om, at ’Du kom med alt det, der var dig’ ikke på noget tidspunkt var været placeret under »Salmer,« men derimod under »Kærlighed«.
Desuden kan jeg fortælle Metz – også fra mine egne højskoleoplevelser – at jeg ikke er ene om at kunne lide sangen. Den er endda blevet livligt sunget og spillet på begge mine ophold på Testrup Højskole. Jeg vil endog anbefale ham at deltage i et sådant ophold. Så kan han jo høre alle fem vers.

Bertram J. Eiriksson
9. klasse-elev, Valby

Kvindehandel – borgerlig globalisering?

Regeringen forsøger på sjette år at fremstå handlings- og resultatorienteret. Nu bør den erkende, at dens såkaldte handlingsplan mod kvindehandel fra 2003 er en total fiasko. Resultatet er nemlig, at intet er sket og den usmagelige handel med mennesker fortsætter. Danmark er fortsat en vigtig bastion for pengemagerne.
Sært er det ikke. Handlingsplanen sætter på ingen måder ind overfor årsagerne til kvindehandel. Regeringens redskaber er telefon-hotlines, fire ugers ophold til kvinderne og beskyttet hjemrejse. Altså redskaber til at afhjælpe kvinder, der er fanget ind i industrien.
Realiteten er, at menneskehandel er underlagt samme markedsmekanismer som handel med bh’er, broccoli og børnemad. Derfor vil det fortsætte, så længe det er lovligt at købe en kvinde eller en pige til sex.
I Sverige har man forbudt køb af sex. Det har reduceret antallet af kunder. Det betyder færre kvinder, der udsættes for modbydelige bagmænd og et liv som handlet krop.
Den voksende industri kan kun stoppes ved at forbyde køb af mennesker til sex. Sagt mere klart, kriminalisering af den, der køber prostituerede.
Hvorfor vil regeringen ikke? Mon kvindehandel i virkeligheden er en naturlig del af de liberales globalisering og vision om frihandel? Tvivlen nager og vokser sig stadigt større.

Trine Pertou Mach
SF’s Hovedbestyrelse

Kasseoverskud

80 mia. kr. i overskud, men ingen løfter fra regeringen om, at en del af dette beløb må anvendes i kommunerne til at undgå fyring af hjemmehjælpere eller pædagoger/lærere, for at bibeholde det aktuelle service-niveau.
Nej, vi skal undgå overophedning og flaskehalsproblemer. Så disse kommunale medarbejdere må vel forvente at skulle omskoles til – avisbude? Så gratisaviserne når ud til det forventede antal ikke-abonnenter. Tak for kaffe.

Stig Ladefoged
Århus N

Fuld af løgn

"Er din avis fuld af løgn" lyder spørgsmålet i Informations seneste panelundersøgelse.

Jamen, det er den da. Osse i den grad. Information er smækfuld af Bush', Blairs og Anders Foghs løgne. Og hurra for det.

Flemming Schreiber Pedersen
Skanderborg

En ægte ven

Flere af de 66 personer, der har anmeldt otte medlemmer af Dansk Folkeparti for overtrædelse af straffelovens § 266b, har for tiden travlt med at forsvare deres anmeldelse i de danske aviser. Det er rimeligt fantasifuldt, hvad de begrunder deres handling med, og den mest patetiske af de bodsgungrende anmeldere er cand. mag. Peter Tudvad, der anser Søren Krarup for sin ven og derfor føler behov for at retfærdiggøre sit angiveri overfor ham.

Den 21. oktober skriver Tudvad om Krarup i Information: "Under frokosten er han min ven, i medierne er han en offentlig persona, der som sådan kan siges imod og stilles til ansvar for sine ytringer." Mage til selektiv skizofreni er sjældent set på tryk. Hvad skal man med fjender, hvis man har venner af den kaliber?

Som en sidste hån overfor Krarup skriver Tudvad i slutningen af sit epokegørende epos: "Så meget er min ven og jeg i det mindste enige om, nemlig at vi ikke behøver statens vejledning om takt og tone, når vi spiser, klinker og fester. Skål, min ven!" Tudvads hykleri er ufrivilligt komisk og rammer ham som en boomerang. Det er beklageligt, at DDR ikke længere eksisterer. Man kan næsten se ham som medarbejder på det Stasi-kontor, der vejledte nye agenter i at angive venner og familiemedlemmer for at tale ondt om den totalitære stat.

Bjarne Nielsen
Brabrand

Fakta, ikke dogmer

På foranledning af artiklen i Information 24. oktober "Unge skærer deres smerte væk" vil jeg gerne understrege, at artiklen - og måske også Bo Møhls nye bog, som jeg endnu ikke har haft lejlighed til at læse - overser en stor mængde data i den forskning der er til rådighed i dag.

Jeg har i efteråret afsluttet mit speciale, som omhandler selvskadende adfærd blandt unge kvinder, og har i den forbindelse gennemgået en stor del af denne forskning. Man ved i dag, at disse unge kvinder i langt overvejende grad kommer fra en meget belastet baggrund. Omkring halvdelen har været udsat for incest tidligt i deres barndom, og en stor del af gruppen som helhed har været udsat for en eller anden alvorlig grad af fysisk og/eller psykisk omsorgssvigt.

Forskningen inden for posttraumatisk stress (PTSD især) har vist, at en meget stor del af kvinderne har symptomer identiske med dem, vi finder hos f.eks. torturofre. Der er med andre ord ikke tale om, at de ikke kan håndtere almindelig stress. Det de slås med er ikke banaliteter eller en særlig tyndhudet psyke.

Jeg siger ikke, at alle unge, som skærer sig selv, har været udsat for incest eller fysisk eller psykisk misrøgt af anden slags. Men vi er nødt til at forholde os til de foreliggende fakta fra den foreliggende forskning og ikke blot læne os op ad dogmer.

Henrik Balch
jungiansk psykoanalytiker, speciallæge, København Ø

Send arbejdet til Asien

Hans Vinkel efterlyser den 24. oktober en omlægning til en fire timers arbejdsdag og beder arbejdsgiverne om at "omstrukturere produktionsforløbet, hvilket ikke kan være noget større problem i denne så globaliserede verden."

Og her har Vinkel ret. Såfremt vi skulle beslutte at vi kun vil arbejde fire timer om dagen vil virksomhederne temmeligt ubesværet og uden særlige opfordringer flytte produktionen til Asien eller Østeuropa.

Faktisk er processen startet. Og resultatet er, at et land som Tyskland med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 27 timer (Kilde: OECD in Figures, OECD, Paris, 2004) ikke kan opretholde velfærdsstatens kerneydelser. Medens sydkoreanerne (gennemsnitlig ugentlig arbejdstid 46 timer) fordobler deres rigdom ca. hvert tiende år. Så tillykke med det - du kan få din vilje. For hvis ikke vi vil arbejde, er der andre, der vil. Milliarder af andre, faktisk.

Jesper Ib
Copenhagen Institute/mod-attac

Arbejder Danmark for at mindske CO2 ?

Den 24. oktober tilbageviser de konservatives miljøordfører, Christian Wedell-Nedergaard, Verdensnaturfondens kritik af Danmarks manglende hensyn til den globale miljøtilstand. Skal dette forstås sådan, at regeringens passivitet over for de påviste sundhedsfarer ved røg fra brændeovne og Miljøstyrelsens anbefaling af at futte mere træ af, blot man fyrer rigtigt, er et nødvendigt onde for at kunne hele planetens drivhus-syge?

Dette alibi om en påstået CO2-neutralitet ved afbrænding f.eks. af stamtræ med 50 årringe må Wedell-Nedergaard gå længere i skoven for at få bevist: Har vi 50 eller 70 års tid til at få tilbagebetalt den CO2-gæld, der opstår her og nu ved at futte træet af?

Al Gore nævner den ubekvemme sandhed, at 30 pct. af Verdens CO2-udslip stammer fra afbrænding af skove - "enten det nu sker for at få mere landbrugsjord eller for at udnytte ilden til madlavning og andre formål" (s. 227 i hans bog). Til disse andre formål hører vel også vores afbrænding af træ i de hyggelige pejse, der pt. afsættes i rivende fart?

Rolf Czeskleba-Dupont
Hvalsø

Tågehornet Dahlgaard

Tågehornet Frank Dahlgaard er på banen igen, denne gang med Synspunktet »Ryd Ungdomshuset med magt« i Information den 24. oktober. Karakteristisk er det, at Dahlgaard skriver om alt andet end sagens kerne: At Københavns Kommune begik kontraktbrud overfor Ungdomshuset ved salget af ejendommen i 2000. Det er den egentlige årsag til den nuværende situation.

Bjarke Madsen
Kbh.

Vold med måde

Jyllands-Posten indfører i deres leder om Ungarn 1956 (Andre aviser mener den 24. oktober), et nyt begreb: mådeholden vold: »Den sovjetiske militærindsats er et eksempel på vold hinsides al fornuft og mådehold.« Kan vold være fornuftig?

Carolina Vallejo
København K

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her