Læsetid: 8 min.

LÆSERBREVE

Amnesti nu Jeg er demokrat. Det vil sige, at jeg respekterer retsstatens afgørelser via normal ret, appelret. Det gælder også Flygtningenævn...
Debat
23. november 2006

Amnesti nu

Jeg er demokrat. Det vil sige, at jeg respekterer retsstatens afgørelser via normal ret, appelret. Det gælder også Flygtningenævnets afgørelser. Amnesti gives i sager, der 'falder udenfor rammerne.'

Initiativet www.amnesti-nu.dk, der vil have dronningen til at give amnesti til afviste asylsøgere i lejre, misbruger amnesti-begrebet. Det er jo ikke fejlbedømte sager. Det er derimod sager, hvor asylansøgerne ikke har villet følge afgørelsen. Initiativtagerne vil altså ophæve lovgivningen og dens korrekte administration. Det forekommer at være en omvendt kidnapning af vort eget parlamentariske system.

Skal retssamfundets strukturer ophæves, så det er nok at være 'synd for,' for at have adgang til velfærdsstaten? Palæstinenserne, der besatte kirker og fik lovligt ophold med en særlov - og i øvrigt skaffede os mange nye kriminelle indbyggere - er fortilfældet. Gidseltagning - her børn hos deres forældre - fortsætter så længe nogen imødekommer gidseltageres krav.

Kirsten Damgaard
kulturpsykolog, næstformand Respublica

Krarup og islam

Søren Krarups Synspunkt den 20. november er faktisk en meget fin artikel - rettet mod Birthe Rønn Hornbechs og Bertel Haarders opfattelse af kristendommens "ulækkerhed" (Hornbechs udtryk) i forbindelse med politik.

Krarup taler istedet om kristenhed som samhørende med åndelig frihed og citerer en oldkirkelig bekendelse om kristendommens stilling i samfundet med ordene: "Ikke adskille og ikke sammenblande." Bedre kan det vel ikke gøres end i dette citat.

En anden ting er, at jeg ikke er enig i Krarups ensidige fordømmelse af islam, som han stiller kristenhedstænkning op overfor i en konfrontation bla. i forhold til dansk national tænkning. Islam er ikke udelukkende tyrannisk. Denne religion besidder f.eks. stor skønhed og toleranctænkning, hvilket der kan bygges på - foruden utallige andre aspekter.

Krarup pointerer islams sammenblanding af Guds og kejserens riger, men kunne han ikke betragte dette som en udfordring og ikke tage et sort/hvidt standpunkt her? Krarup beviser jo, at han godt kan tænke - så tænk islam ind i verdenssituationen. Men med en forstående nerve. Iøvrigt synes både Bertel Haarder og Birthe Rønn mere menneskeligt tænkende end just Krarup - efter hvad han mestendels har vist til dato i dansk politik.

Elisabeth Degn
overlærer, stud. mag., Stenløse

Frihed og kristendom

Søren Krarup påpeger i sit Synspunkt i Information den 20. november, at Venstre ville acceptere et islamistisk tyranni, hvis de, som forslået af Birthe Rønn Hornbech og Bertel Haarder, fjernede det punkt i partiets principprogram, der understreger partiets tilhørsforhold til kristendommen.

Kigger man på den europæiske kulturs idehistoriske udvikling kan det være svært at se grundlaget for Krarups påstand om den kristne kultur som sammenhørende med åndelig og borgerlig frihed. Tværtimod er historien rig af eksempler på det modsatte. Hvor mange 'fritænkere', der tilnærmelsesvis afveg fra de hellige skrifter, har kirken ikke forfulgt med bandlysninger, forbud og henrettelser?

Er Søren Krarup mon også enig i, at det europæiske kristne samfund viste sin tolerance og frihed til forskellighed overfor indianerne i Sydamerika eller under de mange korstog?

Jeg tænker, at de sekulariserede frie samfund ikke kom fra de kristne rækker, men tværtimod først blev en mulighed, da kirkens magt, bl.a. pga. reformation var svækket og decentraliseret. Derfor undrer det mig, at det netop skulle være noten om et udgangspunkt i den kristne kultur, der skulle udtrykke en grundlæggende holdning om tankefrihed.

Kristian Pinholt
bachelor i filosofi og videnskabsteori, København N

Velkommen i klubben, Ole

Ole Sohn (SF) retter den 20. november her i spalterne en henvendelse til Marianne Jelved og undertegnede. Han skriver til os, at han ikke kan forstå, hvorfor vi er så fortørnede over, at regeringen har lavet finansloven suverænt med Dansk Folkeparti.

Ole Sohn mener åbenbart, at det er bedre at lade stå til og acceptere den blokpolitik, regeringen har ført siden 2001? Det mener vi radikale nu engang ikke, og derfor råber vi op.

Til gengæld er jeg anderledes glad for at læse, at Ole Sohn er med på, at Danmark behøver et alternativ til den siddende regering. Et alternativ, der gør op med skattestoppet, skaber en human udlændingepolitik og en aktiv integrationspolitik - og en fremadrettet folkeskolepolitik. Det glæder mig at læse, at Ole Sohn er "aldeles enig med Jelved i, at vi skal have genskabt det samarbejdende folkestyre, der befrier Danmark fra den ekstreme politik, der føres i disse år, og som gør stor skade på det danske samfund og Danmarks omdømme i verden." Ole Sohn og SF er altså med på, at vi behøver et alternativ til den siddende regering. Velkommen i klubben, Ole.

Morten Helveg Petersen
MF (R)

Koldt vand

Vi vil have koldt vand

om morgen lige i ansigtet

så vi kan køle drømmene ned

vi vil slå koldt vand i blodet

når det brænder på

vi vil have blåt blod i årerne

vi vil slå to fluer med et smæk

vi vil have is og lagkage, når der går ged i den

vi vil have koldt van id hovedet på nyfødte

babyer

bare lidt koldt vand

til vi gisper igen

Alan Hammerlund
Banana Republica

Fejl og mangler i skolebøger

Forfatteren Mikael Witte kritiserer i Information den 21. november en artikel, som undertegnede har forfattet til Dansk Folkepartis partiblad Dansk Folkeblad.

Witte tager bl.a. Merete Munk og Cilla Transøs bog Islam - klassiske og nutidige kilder i forsvar. Af bogen fremgår det, at islam ikke er et anerkendt trossamfund i Danmark. Jeg påstår dette er forkert - Witte at det er rigtigt, at islam ikke er anerkendt.

Faktum er, at ikke en eneste religion er officielt anerkendt af staten. Visse trossamfund har en såkaldt kongelig anerkendelse. Praksissen med kongelige anerkendelser af religioner ophørte imidlertid i 1970'erne. I stedet anerkender Kirkeministeriet i dag trossamfund - og her er i omegnen af 20 islamiske menigheder blevet anerkendt.

Endelig til Wittes egen bog: Witte skriver, at han har en teori om, at vi alle er efterkommere af indvandrere, for hvis vi går 15.000 år tilbage i tiden, så satte det første menneske sin fod på dansk grund, og han var indvandrer. Witte kunne med samme ret have skrevet, at vi alle er afrikanere, for mennesket har som bekendt sit udspring på det afrikanske kontinent.

Når jeg vælger at nævne Wittes medlemskab af Enhedslisten, som jeg indrømmet ikke var bekendt med var ophørt for fem år siden, skyldes det, at det er symptomatisk for hans bøger, at de er præget af hans ståsted på den yderste venstrefløj. Dermed falder Wittes bøger fint i tråd med den meget store del af danske skolebøger, som har slagside til venstre i det politiske spektrum. Et forhold som jeg redegør for in extenso i bogen Skolen i løgnen - løgnen i skolen, som udkommer den 24. november.

Kenneth Kristensen
landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom

Frederikssundmotorvejen på afveje

Mandag den 27. november er sidste frist for indsigelser mod en ny højklasset vej i Frederikssundfingeren. Der er fremkommet mange gode argumenter for, at der ikke skal være nogen motorvej overhovedet, og Grøn Trafiks omhyggelige høringssvar i 2002 indeholder de fleste.

Den nys udkomne Stern-rapport om klimaændringer pga. CO2-udledning sætter endnu et stort spørgsmålstegn ved motorvejsløsningen. Konsekvenserne af en øget global temperatur er der vist mange eksempler på, og de behøver ikke gentages her. Stern-rapporten understreger meget tydeligt, i modsætning til hvad Bjørn Lomborg siger, at det er nu det kan betale sig at handle.

Rapporten slår endvidere fast, at den største emission af CO2 fra vejtransport hidrører fra privatbilerne, og at der er en stor gevinst at hente ved overgang fra private biler til offentlig transport. I det hele taget undrer det én, at man overhovedet tænker på at bygge motorvej under disse forhold og med den viden, vi har.

Motorvejen vil om noget være en meget kortsigtet løsning. På længere sigt bliver der masser af plads på motorvejene, spår jeg.

Miljøministeren har inviteret til klimatopmøde i Danmark i 2009. Det ville være fint, hvis hun kunne tage de delegerede med ud til Værebro Ådal og sige: "Se, her skulle den første motorvej, der ikke blev bygget, have ligget!"

Jørn Borggreen
Danmarks Naturfredningsforening, Gundsø

Apropos stalinismens løgne.

Redaktionen havde forsynet min kommentar i Information den 21. november om "talinismens løgne og nutidens debat" med en misvisende underoverskrift, hvorefter det kunne se ud som om, at jeg var af den opfattelse, at alle danske socialister bevægede sig over til højre, da det begyndte at blæse koldt hen over fløjen.

Så galt var det dog heldigvis ikke! Jeg talte i mit indlæg om Plum, Pittelkow og Jespersen, samt en en række andre konvertitter, der lynhurtigt, da det blev opportunt, bevægede sig hen over den politiske skala fra venstre til højre medbringende deres gamle bagage af stalinismens løgne og overtagende undervejs højrefløjens historieskrivning, som i sin fortælling paradoksalt nok har inkorporeret samme stalinismes grundløgn om den realiserede socialisme.

Curt Sørensen
professor

Ren stalinisme

Det virker som om den siddende regering har sat sig det mål ved hjælp af rendyrket stalinisme at få delt den danske befolkning op i de 'gode' borgere og de 'dårlige' borgere; dertil anvendes forskellige pædagogiske virkemidler.

Eksempelvis har landets indtil nu ringeste kulturminister sat danskheden i højsædet igennem sine kanoner. Undervisningsministeren sætter de gode, gamle dyder i højsædet, og det skal kontrolleres. Indenrigsministeren forenkler det administrative danmarkskort med det til følge, at den almindelige dansker føler sig sat udenfor medindflydelse, og beskæftigelsesministeren sætter i realiteten de sociale love ud af funktion ved sit mantra, alle kan yde en arbejdsindsats.

Alle disse tiltag bliver støttet af Dansk Folkeparti, som kan glæde sig over, via deres indflydelse, at få 'danskheden' sat i højsædet. For år tilbage ville en sådan udvikling blive kaldtnationalsocialisme, men det er jo nærmest forbudt, så derfor udtrykket "ren stalinisme."

Resultatet af hele denne handleform bliver tydeligere og tydeligere. De gode danskere har det godt, og de dårlige danskere har det skidt, og de har det så skidt, at de vender hele systemet ryggen, russerondt.

Den liberale regering viser gennem sine handlinger, at begrebet liberal har fået en betydning, som end ikke danske kommunister turde drømme om.

Ole Henriksen
Frederiksberg C

Rygning I

Muligheden for i fremtiden at ryge i lokaler, hvor man arbejder alene, kritiseres. For hvad med rengøringspersonalet? Men problemet kunne vel ret enkelt løses ved at rygere i disse lokaler rydder op og gør rent efter sig selv.

Preben Hammer Jensen
Korsør

Rygning II

Forslag til nyt parti-slogan til næste valg:

Dansk Folkeparti - et frisk pust fra cigaren

Jakob Johannsen
Kongens Lyngby

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her