Læsetid: 4 min.

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
Debat
12. februar 2007

Noget-for-noget
Nu hvor den ene psudobegivenhed afløses hurtigt af den næste, kunne man måske lige nå at spørge: Hvor kort tid kan man klare sig med at være medlem af det parti, for at kunne blive opstillet til Folketinget?

Erik Smidt
Bagsværd

Det går den rigtige vej
Nu er den tidligere venstre skatteministre, Peter Brixtofte, blevet idømt to års fængsel for lemfældig omgang med reglerne. Så en eller anden dag ender hans efterfølger i skatteministeriet vel også i fængsel for lignende forseelse.

Jacob Nørløv
Frederiksberg C

Forskerforums journalistik

I et indlæg den 8. februar klandrer lektor Finn Hansson fra Handelshøjskolen i København mig for i den løbende debat om den journalistiske kvalitet i Forskerforum at hænge mig i detaljer, når jeg påviser fejl på fejl i dette blads artikler, i stedet for at forholde mig til dets overordnede indhold.

Jeg beklager endnu engang at måtte hænge mig i detaljerne. Det gør jeg, fordi de er vigtige. Hansson påstår ligesom journalist Jørgen Øllgaard fra Forskerforum, at 13 professorer alene har sendt et brev til DJØFs ledelse. Det er også denne påstand, det lykkedes Øllgaard at overbevise kolleger på Information og fagbladet Journalisten om. Ikke desto mindre er påstanden positivt fejlagtig. Øllgaard og Hansson er kommet i besiddelse af en kladde til det brev, der den 19. december er sendt til DJØF. I kladden har 12 professorer og en lektor underskrevet brevet. End ikke i kladden giver dette 13 professorer, uanset om disse tal sammenlægges på en handelshøjskole eller ej. Efterfølgende bad en række lektorer, adjunkter og ph.d.-studerende om at blive medunderskrivere. Forløbet og den fotografiske gengivelse af kladden (og altså ikke det egentlige brev) i sidste nr. af Forskerforum vidner endnu engang om journalistisk sjusk på Forskerforum: At de sager, der behandles, ikke undersøges ordentligt og til bunds.

Hermed falder også hele Hanssons lange argumentation til gulvet: At Forskerforum er et talerør for de overenskomstansatte på universitetet - ikke for professorerne. Hvilke overenskomstansatte? Der er adskillige af disse, der ikke deler Hanssons positive bedømmelse af Forskerforums dækning af forholdene i den danske forskerverden.

Erik Albæk
professor i journalistik

Den danske demografi

Antagelsen om, at indvandring kan afhjælpe et demografisk problem i f.eks. Danmark hviler på to forudsætninger, som Hans Kornø Rasmussens (HKR) artikel om indvandring d. 6/2 ikke tager højde for. Den første antagelse er at man kan ændre et lands demografiske sammensætning vha. indvandring. Det er for så vidt korrekt - på kort sigt! På lang sigt ændrer indvandring imidlertid ikke den demografiske sammensætning eller forsørgelsesbyrden i et land, idet indvandrere jo også bliver 65 år på et tidspunkt og skal på pension. Hvis man ser på fertiliteten blandt indvandrerkvinder i Danmark nærmer den sig ydermere den danske, hvilket blot underbygger pointen. Hvis man permanent skal ændre den demografiske sammensætning i et land med stigende levealder og lav fertilitet kræver det med andre ord en permanent, høj indvandring, hvilket er svært at kombinere med den skandinaviske velfærdsmodel. Hvis man permanent vil ændre forholdet mellem arbejdende og forsørgede indbyggere i Danmark, er man nødt til at tage fat på pensionsalderen. Alt andet er blot lapperi. Den anden antagelse er at en hvilken som helst arbejdskraft kan erstatte en hvilken som helst anden. Som den høje arbejdsløshed blandt indvandrere i Danmark og visse andre vestlige samfund har vist, er dette til dels en fejlagtig antagelse. Man i hvert fald gøre sig nogle overvejelser om hvilke indvandrere, der passer ind i erhvervstrukturen i Danmark, hvis indvandring skal bruges til at afhjælpe arbejdskraftsmangel. Ellers gør man bare forsørgelsesbyrden endnu større.

Mikkel Madsen
Fuldmægtig

Flyselskaber må bidrage til bedre klima

Det er rigtig godt at Kommissionen omsider - så småt - konfronterer luftfarten med dens store og voksende miljøbelastning. Faren er dog, som også Information har sat fokus på, at det nuværende forslag fra Kommissionen kommer til at virke som skjult statsstøtte til flyselskaberne. Hvis forslaget skal virke efter hensigten skal flyselskaberne naturligvis med i det eksisterende kvotesystem. Samtidig skal kvoterne aktioneres væk og langsomt beskæres så der skabes dynamik på området. Det vil skabe et incitament også i flybranchen til at anskaffe mere effektive motorer og optimere driften. Kun sådan kan man opnå en nævneværdig begrænsning af CO2-udledningen fra flybranchen. Endnu farligere er det dog at man slet ikke tager fat på det største problem: luftfartens store privilegier sammenlignet med de andre transportformer. Eksempelvis er der ikke moms på flybilletter som der er det på togbilletter, og brændstofafgifter er der heller ikke noget af. Hvis vi skal bremse den globale opvarmning skal vi tilgodese de transportformer der forurener mindst. Flyselskaberne jamrer når vi nævner det, og siger at det vil begrænse luftfarten. Javel. Men nu begrænser vi togrejserne, og det er ikke smart. Det er vel vanskeligt at forestille sig at det vil kunne lade sig gøre at begrænse luftfartens skadelige virkninger uden at begrænse luftfarten som sådan. Men vi vil da gerne se et bud på det modsatte!

Margrete Auken
SF's medlem af EU-parlamentet

Triviel anmeldelse

Hvor er det uinteressant at læse om Camilla Marie Dahlgreens fortrinsvis visuelle oplevelser af koncerten 1. feb. / Yuri Temirkanov og Nikolaj Znaider. Hvad skal vi med det? Det postulerede persondrama mellem dirigent og solist gjorde tilmed CMD så ilde tilpas, at hun gik glip af Znaiders kvittering for "det overdrevne bifald" - måske godt det samme. Hvad 'man' især lagde mærke til under Prokofjev's Romeo & Julie-suite, nemlig "koncertmesterens flotte stiletsko" var da en rigtig sjov og smart bemærkning at få fyret af. Der skulle blot have stået 'jeg' i stedet for 'man', for at pointere indtrykket af en fuldstændig ligegyldig anmeldelse. Luk øjnene næste gang, det siges at skærpe det auditive sanseapparat.

Ove Nissen
Frederiksberg

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her