Læsetid: 9 min.

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
Debat
4. april 2007

Økonomi og humanitet
Når Uffe foreslår at give irakiske tolke mulighed for at komme til Danmark, fordi de er dygtige og at Danmark økonomisk vil vinde ved det. Og den anden fløj i folketinget vi rede dem af humanitære grunde. Hvorfor findes der så ikke kræfter i vores folketing der af økonomiske og humanitære grunde gør det. Er økonomi og humanitære intentioner altid modsatte grunde.

Ilse S. Johansen
Brøndby

Om landets udenrigsminister
Soldater fra en nation, der fører en ulovlig angrebskrig tages til fange, og Per Stig Møller toner frem på skærmen og er vred. Uskyldige civile bliver taget til fange af CIA og fløjet via Danmark til hemmelige fængsler og tortureres. Og Per Stig Møller klapper i hænderne?

Ib Jensen
Søborg

Ambitiøs klimapolitik kræves

Godt at Connie Hedegaard er enig med mig i, at kampagnen '1tonomdagen' forudsætter en forstærket politisk indsats. Det kræver så en helt ny politik fra regeringen, for ambitiøs er dens klimapolitik ikke:

Da der skulle forhandles CO2-målsætning i EU, var regeringen tavs i den afgørende fase. Lande som Sverige måtte slås for en reduktion på 30 pct.

Dansk passivitet var medskyldig i, at EU endte på uambitiøse 20 pct. - for lidt til at undgå en opvarmning på 2°C.

Heller ikke regeringens udspil til energihandlingsplan kan kaldes ambitiøs. VE udbygges langsommere i Danmark end i resten EU. Energibesparelserne er på det halve af det mulige og fornuftige.

Der mangler helt en dansk CO2-målsætning for 2020. Og den dag kampagnen blev skudt i gang, sagde regeringen nej til at fjerne de gule nummerplader, som gør miljøsvinske biler er alt for billige.

Så længe regeringen ikke viser vilje til at føre en ambitiøs klimapolitik, kan den ikke forvente, at befolkningen reagerer begejstet på en kampagne - uanset hvor ansvarligt det er at klare sig med en flyrejse mindre, bruge cyklen, tørre sit tøj uden tumbler og slukke TV'et på vægkontakten.

Hvis regeringen førte grøn politik i stedet for bare at snakke grønt, ville befolkningen få meget mere lyst til at følge de gode spareråd.

Anne Grete Holmsgaard
energipolitisk ordfører for SF

Visionsløs Miljø- og teknikborgmester

Det er forfriskende at se Informations FOKUS: 'El-biler er fremtiden' 2. april.

I modsætning til mange af de lande, som vi sammenligner os med, hørte diskussionen om el-biler på det nærmeste op i 2000 og dens fortalere er siden oftest blevet latterliggjorte.

De store tekniske landvindinger omkring el-motorer og batterier og løfterne om yderligere gennembrud indenfor et år eller to har som Anna von Sperling's artikel påpeger ude i den store verden radikalt ændret synet på el-biler.

Ikke alene i USA er der udviklet nye modeller af el-biler. Det samme er tilfældet i Norge, hvor THNIK! bilen nu kommer i en moderniseret udgave. I Finland har CityCar set dagens lys. Selv den oprindelige danske Kewet (nu kaldet Buddy) produceres fortsat i Norge og ses tydeligt i bybilledet i Oslo.

Ellerten produceres fortsat profitabelt i Tyskland og kan ses i bybillederne der og i Svejts.

Det er derfor beskæmmende at Københavns Miljø- og Teknikborgmester demonstrerer en skuffende mangel på visioner. Til en start kunne han sikre et relevant antal ny el-ladepladser, helst i samarbejde med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Uden mere end de nuværende sølle 10 kommunale el-ladepladser vil de ny generationer af el-biler ikke vinde frem i København.

Poul Brandrup
Vesterbro

Pas på, hvad du tegner!

Hvis du er ung og hører til dem på venstrefløjen og er en af dem, der ikke kan lade være med at tegne små tegneserier og kruseduller overalt i dine papirer, er du i alvorlig fare for at komme i fængsel.

Når det gælder ytringsfrihed i det her land, er det OK at tegne Muhammed-tegninger - hele regeringen bakker op omkring dig, men tegner du i din kalender ud for den 14. december 2006 et lille hus med små tændstikmænd på taget, der kaster ting ned i hovedet på små tændstikmænd på gaden, er det slut med ytringsfriheden - og friheden i det hele taget.

Min nevø er lige blevet varetægtsfængslet yderligere 4 uger på grundlag af en sådan tegning i sin kalender. Anklageren mente, tegningen viste hans beskidte og voldelige karakter og berettigede til 4 uger mere i fængsel, hvor politiet så kan lede efter flere 'uheldige' tegninger.

Så pas på, hvad du tegner, hvis dine politiske holdninger ligger til venstre for midten.

La' vær med at tegne Pinocchio-næser på Anders Fogh i aviserne La' vær med at tegne galgebakker med hængte mænd i dine skolebøger om USA's historie La' vær med at tegne giftige dødningehoveder på servietterne i kantinen.

Det viser din beskidte og voldelige karakter, og det er bevis nok til at sende dig lang tid i fængsel, selv om du ikke har gjort noget af voldelig karakter i virkelighedens verden, men blot deltaget i en fredelig demonstration mod nedrivningen af ungdomshuset.

Ytringsfriheden gælder nemlig kun for magthaverne og de borgerlige medier, så pas på, hvad du tegner - selv for sjov.

Dorrit Nielsen
København K

Ingen propaganda på KU

Religionshistorisk lektor ved Københavns Universitet Michael Rothstein, er på det seneste blevet angrebet for at føre politisk propaganda i sin undervisning.

Denne kritik baserer sig på et enkeltstående tilfælde, der udspillede sig under en forelæsning på religionsvidenskab. Når vi følger den hetzlignende kritik, der har været i bl.a. Jyllandsposten, har vi svært ved ikke at opleve en høj grad af proportionsforvrængning i debatten.

Vores oplevelse af episoden er, at Rothstein, før undervisningsstart, giver udtryk for sin personlige holdning til en konkret, politisk situation. Vi må i denne sammenhæng understrege, at Rothsteins undervisning ikke er politisk indoktrinerende.

Vi uddannes på universitetet til at tage objektiv stilling til alle positioner - også vores underviseres og ser os derfor fuldt ud i stand til at skelne mellem personlige holdninger og faglig, værdifri viden.

Sidstnævnte er Rothstein til overmåde leveringsdygtig i og vi føler os på ingen måde indoktrineret eller manipuleret af vores underviser.

Ida Scharling, Ane Brøgger og Maja Touzarialle studerende

Skuffende forsideartikel i Information

Lørdag den 31. marts 2007 skriver Jørgen Steen Nielsen en forside-artikel med overskriften 'Der er ingen CO2-grund til at spare på elektriciteten'. Det er skuffende at JSN ikke kommer lidt mere til bunds i materien. JSN burde vide og skrive, at det, der skal til , er en global enighed om hvilken atmosfærisk CO2-koncentration man vil acceptere. Derefter skal der ikke være gratis CO2 kvoter overhovedet. Det globale energimarked og fødevaremarked skal 100 pct. afreguleres og lad os så se om ikke der begynder at ske ting og sager. Energi fra biomasse bliver en stor spiller. Hovedparten af den globale biomasse produceres, hvor der er sol, vand og jord - det vil sige i troperne. De lande, der nu er fattige sidder på fremtidens energi. Derfor vil der komme nord-syd dialog og handel og verden bliver et fredeligere sted.

Ole John Nielsen
København Ø

En åndssvag søn.

Det er helt urimeligt, at en borger er varetægtsfængslet i 40 dage på trods af at have indrømmet en forbrydelse, der ikke bør kræve den store indsats for at blive opklaret/færdigbehandlet af politiet. Det kan ikke beskrives som mindre end politistat eller bananstat af værste skuffe med villige domstole som aktører. Forbryderens mor, sognepræst M.L.Ring, er i Information 3. april citeret for om sin søn at have sagt: "... at han tilstod, at han kastede den åndssvage øldåse (mod politiet)....". På det punkt er jeg helt uenig. Det er ikke øldåsen, der var åndssvag, det var sønnen! Hvis åndsvage døtre og sønner havde undladt at kaste sten og øldåser mod politiet, og hvis åndsvage døtre og sønner ikke havde sat ild til biler etc., havde der vel ikke siddet nogle varetægtsfængslet for det.

Hans Otto
pressefotograf

Fra 'det andet Danmark'

Jeg har med vanlig glæde læst Intermetzo - denne gang om den danske skam (Georg Metz, Inf. 31. marts) - fremragende i dybde og bredde - og en intens dokumentation af, at der gudskelov er 'et andet Danmark' end magtbryndens og tarvelighedens. Et udvalg af Intermetzo'er burde samles og udgives som bog. Det er der en masse gode grunde til - fra den veldokumenterede analyse af og polemik med de mørke kræfter, der - endnu - sidder på magten og har svært ved at tøjle deres perspektivløse og triumferende selvglæde. Engang, må det håbes, vil der blive set tilbage med gru på det attentat på dansk 'sammenhængskraft', der går på i disse år. Da vil en journalistik som denne være et vægtigt aktstykke til forståelse af forfaldets natur og karakter. En anden grund til en sådan udgivelse er den sproglige - et muntert, alvorligt, bidsk og bramfrit dansk milevidt fra tidens kvalmende nysprogke noget at komme efter!).

Jørgen M. Andersen
Risskov

Haarder misbruger OECD

Undervisningsminister Bertel Haarder tager grundigt fejl, når han i bl.a. Information tolker lærernes modstand mod elevplaner derhen, at det ikke er planerne som sådan, men blot tiden til at skrive dem, den er gal med. Lærerne er bare pæne folk, der ikke anfægter arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Hvis man insisterer på, at lærerne skal spilde deres arbejdstid med at skrive selvfølgeligheder i lange baner, så gør de det pligtskyldigst. Ganske som de ville være tvunget til at se hovedrystende til, hvis man besluttede at sætte guldvandhaner op på drengetoiletterne. Men de vil ikke betale dette frådseri med gratis arbejde. Lærere har vel samme ret som andre til at bestemme, hvad vil lægge deres hjerteblod i?

Haarder har ganske ret i, at såvel OECD som Evalueringsinstituttet har peget på en styrkelse af evalueringskulturen som en nødvendighed for skoleudvikling i Danmark. Men de havde næppe i deres vildeste fantasi tænkt sig, at politikerne ville bruge denne opfordring til at forlange, at alle 600.000 elever i den danske folkeskole og deres forældre pludselig skal have udleveret nedskrevne, individuelle målsætninger, planer og evalueringer omfattende alle aspekter af undervisningen i alle fag på papir en gang om året De havde givetvis forestillet sig, at politikerne i samarbejde med lærerne ville finde en fornuftig måde at gøre tingene på.

Niels Chr. Sauer
Næstved

Kan vi have tillid til Bertel Haarder?

I Information 31. marts bringer undervisningsminister Bertel Haarder et udsagn fra en mor, som ikke mener, lærerne skal brokke sig over arbejdet med de nye elevplaner. For, som hun skriver, de skulle bare prøve vilkårene på det private arbejdsmarked, hvor man arbejder mindst 37 timer, selv betaler for sine pauser og kun har 5 ugers årlig ferie.

Denne opfattelse er fejlagtig: De fleste lærere er fuldtidsansatte og arbejder 37 timer om ugen, vi får godt nok betalt vores pauser, men står altid til rådighed og afvikler fx gård- og gangvagter i dette tidsrum og endelig: en lærer har præcis 6 uges ferie, ganske som det er normalt også på det private arbejdsmarked.

Så hvad er problemet? Det er, at Haarder tilsyneladende deler denne misopfattelse, eftersom han lader udsagnet stå uimodsagt. Derfor må jeg slutte mig til følgende: a) enten kender han ikke til de mest elementære arbejdsforhold for lærerne; eller b) han undlader bevidst at oplyse om sagernes rette sammenhæng;

eller c) det er en smutter.

Hvis a) er tilfældet, må man undre sig dybt over undervisningsministerens uvidenhed og konstatere, at han er ude af sync med den del af virkeligheden, han er minister for, og hvis b) er sandt, optræder han vildledende. Mulighed c) derimod udløser vel en undskyldning, når han opdager det?

Rasmus Fink Lorentzen
cand. pæd., lærer på Læssøesgades Skole

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her