Læsetid: 8 min.

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
Debat
12. maj 2007

Skal DK være 100 pct. selvforsynende?

Enhedslistens Rune Lund bruger EU's nye kemikalielovgivning som et eksempel på, at EU er noget skidt (Information d. 8. maj). Det er decideret useriøst.

Tværtimod illustrerer REACH - som vil sikre at omkring 2000 af de allerfarligste stoffer vil forsvinde fra markedet - at vi netop har brug for EU. Det ville nemlig være helt umuligt for nogen lande alene at skaffe de nødvendige data om de op mod 100.000 stoffer, der findes på markedet i dag. Og selv hvis det kunne lade sig gøre, så ville det hjælpe ganske lidt, da man jo ikke kan forbyde de produkter, der handles over grænserne, og som jo stort set alle indeholder kemikalier. Medmindre man da mener, at Danmark skal være et 100 pct. selvforsynende økologisk samfund med hermetisk lukkede grænser. Hvor vi selv producerer alt tøj, elektronik, mad, kosmetik osv.

Dan Jørgensen
medlem af Europa-Parlamentet (S)

Debat uden selviscenesættelse, tak.

I sin kronik 8. maj anfører Henrik List meget rigtigt behovet for at få de virkelighedssvarende tal på bordet, når prostitution og seksualpraksis debatteres. Kulturanalyse og realpolitik er naturligvis bedst tjent med at kunne se hinanden i øjnene. For at højne debatniveauet og bidrage til de kolde fakta og den nøgterne forskning, som List efterspørger, kunne man dog frabede sig Lists - og andre både seksualpolitiske reformisters og puritanisters - selvfremstillede hagiografier. For nej, Henrik, du er ikke den eneste, der har betalt for sex, du er ikke den eneste, der kender pornomiljøerne indefra, og du er langtfra den eneste, der har et kinky sexliv. "Monogam, heteroseksuel sex imellem to partnere af samme race, alder og sociale klasse" hører snart ligesåvel til blandt de såkaldte perversiteter som swingersex og S/M, hvorfor begrebet perversitet heldigvis udvandes mere, end det i forvejen var - som det forlængst er sket i seksualforskningen. Lad os dog få nogle mere interessante indspark end denne gentagne klagesang fra the fallen angel.

Svala Vagnsdatter Andersen
cand.mag. i visuel kultur

Åndsfrihed eller intolerance!

Er vi virkelig ved at være derhenne, hvor det i ramme alvor skal være udtryk for intolerance her i landet, ikke at have lov til at true, forhåne eller nedværdige andre efter eget forgodtbefindende? Med David Rehlings artikel og bagsideleder fra 9. maj i hånden, ser det grangiveligt sådan ud! Dér kan man bl.a. læse, at strafferetsprofessor Vagn Greve er af den opfattelse, at "spørgsmål som nationalitet, etnisk oprindelse og seksualitet" er så diskussionsværdige værdier i et demokrati, at "spot og forhånelse" helt naturligt bør være med-omfattet af ytringsfrihedens ustrafbare indlæg i debatten. Sikket signal at sende til de uforbederlige kloakrotter, som kun venter på at få lov til at udbrede deres dårlige opdragelse, mangel på dannelse og alskens antijødiske hhv. antimuslimske slam over vore hoveder. Åndsfrihed ja! Men uden reel åndelig ballast, er den medtænkte frihed jo genstandsløs. Så hellere lidt intolerance - i Greves sær-lige betydning af ordet! En bemærkning til David Rehling: Ligger der vilje og system bag faktarubrikkens og din bagside-leders udeladelse af 'tro' i gengivelsen af straffelovens § 266b - som for øvrigt allerede blev ind-ført i 1939 og ikke i 1971, hvor den dog blev ændret?

Orla Christiansen
Aabenraa

Selvmål

Forfatteren P. C. Jersild skrev for en generation siden den morsomme og tankevækkende roman Grisejagten om nogle embedsmænd i et tænkt Sverige, der bliver kommanderet til minutiøst at kortlægge, hvor landets grise befinder sig. Efter at denne opgave er fuldført bedes nogle andre embedsmænd om at planlægge en effektiv logistik for, hvordan grisene kan samles på få opsamlingssteder i stedet. Og adskilt herfra bedes nogle teknikere om at konstruere nogle krematorier, der i løbet af et givet tidsrum, vil kunne kremere et fastlagt antal grise. Ingen af de involverede embedsmænd stiller spørgsmålet 'Hvorfor?' da de bliver bedt om at udføre opgaverne, men de udførte dem effektivt.

Dette skræmmebillede af en embedsmandsstand skal vi helst ikke nå til, men såvel omtalen af Karen Lisa Salomons bog i Information 9. maj som John Graversgaards kronik den 10. maj bragte erindringen om Grisejagten frem.

Aldous Huxley's bog Fagre ny verden er på den danske udgaves omslag sammenfattet med "Når fremskridtet bliver Gud, dør mennesket som slave". Jeg tror kommentaren er højaktuel, hvis man udskifter ordet 'fremskridtet' med ordet 'effektiviteten'.

Uffe Rasmussen
Risskov

Hvad med os uden børn?

Familie- og Arbejdslivskommissionen er kommet med forslag om at børnefamilier skal have tilskud til hjemmeservice. Aha! Hvad med alle os uden børn, alle os som ikke har omsorgsdage, børns utallige børns sygedage, barselsorlov - hvornår er det vi skal få tid til at gøre rent, købe ind, gå på cafe med vennerne eller dyrke den hellige familie, vi er jo konstant på arbejde i håbet om at dække ind for forældrenes fravær.

Kan det være kommissionens mening, at det er de 2,3 mio. singler og samboende uden børn (Danmarks statistiks tal for 2006), der skal betale for børnefamiliernes underholdning - mig bekendt er det et valg at få børn, ikke noget samfundet ved tvang pålægger folk. Eller er kommissionens mål 'blot' at sikre den siddende regering gennem endnu et valg?

L. Holgersen
København N

Politiske analfabeter

Danmark må have mange politiske analfabeter, når det kan passe at mange vælgere vil stemme på Ny Alliance, før de kender partiprogrammet,som først forligger i August.

Ulla Jessing
Virum

Ny Alliance?

På ny Alliances hjemmeside står at vi skal have "skatten ned til omkring 40 pct for alle" Og uden at boligskatterne øges refererer min avis. Ny Alliance skylder vælgerne et svar på hvordan man vil få det til at hænge sammen med at man på sin hjemmeside skriver: "Vi vil tage det bedste fra social-liberalister og social-konservative"

For det er jo at sørge for en robust offentlig sektor, der kan forebygge og afbøde den privatkapitalistiske markedssektors værste udskejelser og bistå alle til et menneskeværdigt liv.

Hvor vil Ny Alliance så hente de nødvendige penge til den offentlige sektor? Har Ny Alliance en troværdig - eller måske snarere en nyliberal politik, der vil spare den offentlige sektor ned til fordel for et alles-kamp-mod-alle-samfund?

Ny Alliance er ikke socialliberalt, når partiet lover den rigeste del af befolkningen at fjerne resten af den progressive beskatning og fortsat freder de rigere boligejere i de store byer fra beskatning af deres samfundsskabte friværdier - på de ubemidledes bekostning.

Undtagen mht.: 'human flygtningepolitik' som dog kun Gitte Seeberg taler for. Jeg tvivler dog på, at NAs nyliberalister vil prioritere fjernelsen af Dansk Folkepartis udrensningsdagsorden, når det kommer til stykket. For de fleste af NAs 16000 medlemmer, må være tiltrukket af nyliberalismen, da Radikale kun har mistet 227 medlemmer - ja endog har fået 124 nye. Derfor kan man frygte at de 'lidende flygtningebørn' blot forbliver som vinduespynt på de nyliberales nyalliance.dk.

Arne Hansen
Frederikshavn

Dagens misinformation om prostitution

Til oplysning for Informations redaktører og læsere: Slavehandel med kvinder (og med mænd) er forbudt i Danmark, modsat hvad Ursula Andkjær Olsen fremfører på bagsiden 10. maj.

Prostitution er ikke det samme som slavehandel eller menneskehandel, uanset hvilken farve de prostituerede har, og uanset hvilken farve de bagkvinder har, der har assisteret udenlandske kvinder i prostitution med at komme til Danmark.

Og hvorfor henviser Information altid til Sverige og Norge, når der skal bringes stof om prostitution, som i Anna von Sperlings to artikler samme dag? Hvorfor ikke Tyskland eller Holland?

Og hvorfor er det altid de samme forudsigelige kriminaliseringstilhængere - fra Reden til RUC - der hentes udtalelser hos? Og hvorfor må vi ikke nærmere få uddybet hvad norske May-Len Skilbrei mener, når hun siger: "I kvindebevægelserne i Norge og Sverige har den prostituerede været brugt flittigt som det ultimative symbol på undertrykkelse af kvinder - endda til tider i et helt absurd omfang"?

Henning Bech
professor, dr.scient.soc.

Hvem bestemmer over kvindens krop?

Det ser ud til, at der i Norge er flertal for en kriminalisering af prostitutionskunderne, og en del danske politikere ønsker det samme herhjemme. Der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at der i form af kvindehandel hersker grusomme forhold inden for prostitution, og at en del prostituerede vantrives ved deres arbejde. Disse burde tilbydes langt bedre hjælp til at komme ud af prostitution og starte på et andet liv. Selvom der er sket visse fremskridt i bekæmpelsen af kvindehandel og i hjælpen til kvinder, der vil ud af prostitution, er indsatsen helt utilstrækkelig.

Det kunne også være skønt, hvis vi kunne indrette et samfund, hvor alle fik deres seksuelle behov opfyldt, så der ikke var interesse for prostitution. Dette samfund ligger dog næppe lige om hjørnet. En kriminalisering af kunderne løser ingen af de problemer, der er knyttet til prostitution, men skaber - ved at sende prostitutionen under jorden - mange nye. En struds kan stikke hovedet i busken og tro, at ingen kan se den. Men de problemer, der er knyttet til prostitution, forsvinder ikke fordi, prostitutionen bliver mindre synlig - tværtimod. Tilhængerne af en kriminalisering vil da også bekæmpe prostitution som sådan, ja endog indlede et helt korstog mod prostitution.

Men herved angriber kriminaliseringstilhængerne helt centrale mål i kampen for kvindefrigørelsen. Kvindens ret til selv at bestemme over sin egen krop og seksualitet. Personligt har jeg det helt fint med at arbejde som prostitueret, og det ligger mig fuldstændig fjernt, at staten i et demokratisk samfund skal påbyde mig, om jeg vil bruge min krop i forbindelse med prostitution eller ej. Min umiddelbare reaktion er: Hvad vedkommer det staten?

Jeg véd at mange andre prostituerede har det på samme måde. Når jeg og andre trives ved at arbejde som prostituerede, hvad er så problemet i det?

Det er ikke kun kvindefrigørelsen, kriminaliseringstilhængerne vil rulle tilbage. De vil også indskrænke civilsamfundet til fordel for en autoritær stat, der sætter politiet til at blande sig i og kontrollerer det enkelte individs mest intime gøren og laden. Mon ikke de fleste danskere, godt vil have sig frabedt, at politiet pludselig banker på soveværelsesdøren, braser ind og spørger: Hvad foregår der her?

Anja
prostitueret, Team Gimel

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her