Læsetid: 8 min.

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
Debat
10. maj 2007

Eu lever ikke op til egne idealer

På det transatlantiske topmøde 30. april i Washington vedtog den tyske EU-formand Angela Merkel og George Bush en rammeaftale, der baner vejen for en nordatlantisk frihandelsaftale. I Information kunne man efterfølgende læse om erhvervslivets begejstring for aftalen, der skal sikre konkurrenceevnen overfor de voksende økonomier i bl.a. Kina og Indien. Den store taber bliver imidlertid verdens fattigste og det multilaterale aftalesystem, som er godt på vej til at blive undermineret af den tiltagende satsning på bilaterale handelsaftaler.

EU og USA vil med den nye kurs forsøge at generobre positionen som altdominerende på den handelspolitiske verdensscene. Målet er en slags handelspolitisk NATO, og den danske regering ligger helt på linje med EU-formandskabet og Kommissionen. Forhandlingssammenbruddet i WTO bruges som påskud til at bevæge sig væk fra det multilaterale spor. Men det er jo netop EU og USA der har hovedansvaret for WTO-forhandlingernes sammenbrud; man afviste blankt at efterkomme ulandenes krav til reformer af landbrugs- og eksportstøtten. Ulandenes krav afspejler at magtbalancenhar forrykket sig: mens de to store handelsblokke tidligere kunne diktere forhandlingernes udfald,stiller ulandenei dag modkrav til Vesten og har ved flere lejligheder vist sig villige til at sætte handling bag ordene. Erkendelsen af at forhandlingerne gennem de senere år er blevet stadig mere besværlige, har fået EU og USA til at benytte sammenbruddet som påskud til at finde nye vejetilbage til den gamle dominans.EU og USA's nedprioritering af de multilaterale forhandlinger i WTO vil gå hårdt ud over ulandene. Selvom WTO langtfra er perfekt, har hvert land en stemme, og de fattigste lande har mere indflydelse end i noget andet handelspolitisk organ. I bilaterale forhandlinger vil de fattigste lande igen stå alene. Med begrænset forhandlingskapacitet vil ulandene stå svagt.Det ser sort ud for EU's egne idealer om fattigdomsbekæmpelse og fair frihandel!

Margrete Auken
SF's medlem af EU-parlamentets udviklingsudvalg

Den gådefulde enhedsliste

Der lød ellers forfriskende toner forud for Enhedslistens landsmøde sidste weekend (3.-5. maj). Et par unge medlemmer havde foreslået at revurdere partiets EU-holdning, givetvis inspireret af nye meningsmålinger der viste, at 47 pct. af enhedslistens vælgere er tilhængere af EU-samarbejdet. Det kom der ikke noget ud af. Endnu i dag fremgår det af Enhedslistens hjemmeside, at partiet vil melde Danmark ud af EU og at unionen ikke tager hensyn til mennesker og miljø.

Det er selv med de største anstrengelser en gåde, hvordan et erklæret progressivt parti kan opretholde et så konservativt syn på EU-samarbejdet. Hvordan man kan mene, at energi- og klimaaftalen fra marts i år, kan være farlig for mennesker og miljø, er uforståeligt. Det samme gælder EU's krav til strengere og ensartet mærkning af fødevarer, de særlige naturbeskyttelsesdirektiver som Danmark selv overtræder, de miljømæssige forbedringer udvidelsen medførte i de nye EU-lande osv. Hvornår kommer Enhedslisten på banen? Hvor længe skal vi endnu vente på, at de røde vil kæmpe for grønne værdier på europæisk plan?

Erik Boellandsformand
Den Danske Europabevægelse

Vi vil ikke være hattedamer

Her i huset, har vi modtaget Danske Døves Landsforbund materiale og råb om hjælp, fordi regeringen til nytår slutter det sociale tolkeprojekt. Derefter vil socialministeriet kun bevilge tolkning i afgrænset omfang. I radioen P1 fortalte en blind, hvordan ledsagning af blinde bliver skånet ned. Hvad bilder Dansk Folkeparti sig ind. De påstår, de arbejder for de svage, men støtter skattelettelser.Regeringen påstår, man vil bevare velfærd for alle, men Fanden ta'r de sidste og det rager regeringen noget så grusomt. Vi - nogle i al fald - har aldrig være så rige p.g.a. skattelettelser. Vi ville da gerne hjælpe, men nægter at fungere som hattedamer for Foghs regering for at råde bod på den uanstændige behandling af døve og blinde. Gæt hvem der bliver tabere og hvem der føler sig usle på grund af den manglende støtte til døve og blind.

Birgit Horn
Gandrup

Politisk slingrekurs

Der er gode dage og der er dårlige dage. En god dag, var i går da Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger kom.

En dårlig dag, er når man vågner fra drømmen og kommer i tanke om, at den regering, der nedsatte kommissionen egentlig ellers har haft travlt med at gøre livet surt for danske studerende. Og at lovning om mindre stress og mere livskvalitet derfor runger - særdeles hult.

Det er lidt svært at tage Det Konservative Folkepartis udsagn alvorligt, når de lover lutter lykkelige tider for den danske befolkning. Hvordan kan man påstå, at man bekæmper stressniveauet hos danskerne, når man i højere og højere grad presser de danske studerende igennem uddannelsessystemet?

Det er for mig ganske klart, at de stadigt mere strikse regler om SU betyder, at færre unge danskere finder deres rette hylde, eller én af dem, for bevares, vi passer da alle ind flere stedet.

Det Konservative Folkeparti er snublet, kognitivt.

Hvordan de på det ene tidspunkt kan kom frem til, at det er godt lystigt at bruge pisken og presse de danske studerende, for så at lancere bekæmpelsen af stress som en konservativ mærkesag, det er en af de små pudsigheder, der kilder manges lattermuskel. Man fristes til at græde af grin.

Jonas Lybech Jensen
næstformand, Radikal Ungdoms hovedbestyrelse

List og lyst

I tirsdagens kronik, føler Henrik List sig tydeligigt vis stødt over den store negative omtale som sexindustrien i følge ham har fået i medierne. I virkeligheden kan det vel ikke undre at medierne beskæftiger sig med det, for uanset om det er til forargelse eller lyst, så sælger sex, hvilket hr. List ud fra hans, i følge eget udsagn, dybe kendskab til sexindustrimiljøet burde vide.

List har lige udgivet en essaysamling med titlen 'Sidste nat i Kødbyen', hvilket egentligt kan give et ganske fint billede. For når List mener at kunne udtale sig som kender af porno- og prostitutionsmiliøet indefra, fordi han er bruger og kunde, må jeg vel med samme ret kunne kalde mig ekspert i slagteriindustriens indre fortagener, eftersom jeg til disse skrevne linier med stor lyst gnasker en spegepølsemad i mig.

Jakob Kofod
Nørrebro

Niels I. Meyers vildførelse.

Niels I. Meyer er igen (Information 8. maj) draget ud på sin sædvanlige krigssti: Nyt Europa - og med det Steen Gade - skal have en på hatten. Den aktuelle anledning er, at Steen Gade igen har påpeget det problematiske i at få en verden til at rykke i den rigtige retning (eller bare rykke i det hele taget), hvis det skal baseres på "bindende samarbejde" baseret på "mellemstatsligt grundlag (frivilligt)". Selv om det er glædeligt, at det er lykkedes at redde ozonlaget ved "forpligtende aftaler baseret på mellemstatsligt samarbejde som for eksempel Montreal-aftalen" (hvad er det så egentlig FN's klimapanel lige har diskuteret?), så er det stadig ikke nogen gangbar løsning i en kynisk verden, hvor magt er lig ret. Det mellemstatslige samarbejde har en problematisk fortid: tænk blot på det handlingslammede Folkeforbund, der intet kunne stille op i 1930'ernes Europa!

Hvis det mellemstatslige samarbejde så bare havde en lys fremtid havde det vel været muligt at indgå forpligtende frivillige mellemstatslige aftaler med bl. a. Israel om ikke at anvende klyngebomber i (syd-)Libanon? Prøv at spørge palæstinensere og libanesere i det område, om de tror på den! Jeg gør ikke.

Torben Siersbæk
Odense

Vidensdeling eller konsumerisme.

Der er kommet mange seriøse argumenter mod Christine Antorinis forslag om at lægge forelæsninger ud på nettet. Men jeg vil knytte et par principielle kommentarer til retorikken i vidensproducer Poul Grønkjærs læserbrev i Information 8 maj. Han betegner podcasting af forelæsninger som vidensdeling. Men før dette positivt ladede begreb, som alle kan gå ind for, bruges om podcasting af forelæsninger, vil det være afklarende om Grønkjær kan dokumentere at det rent faktisk handler om vidensdeling. Selv kan jeg frygte, at Antorinis forslag snarere er med til at understøtte de højere læreranstalters udvikling til 'konsumentanstalter', med de studerende som konsumenter og lærerne som købmænd. Konsumerisme kan meget vel føre et andet sted hen end til vidensdeling.

Mistanken om konsumerisme, bliver styrket ved at Grønkjær bringer spørgsmålet om 'den æstetiske nydelse' ind i debatten. (Det samme point bringer Jan Krag Jacobsen på banen om end i en mere ironiserende form). Men siden hvornår har en forelæsning skullet være en æstetisk nydelse, på linie med fx. 'Desperate houseviwes'? Selv om Grønkjær slår fast, at 'Forelæsninger på nettet er en realitet', står disse realiteter forhåbentlig stadig til diskussion. Diskussionen drejer sig ikke bare om hvorvidt der foregår vidensdeling eller ej, men også om kvaliteten af og konsekvenserne at en eventuel virtuel vidensdeling.

Tone Saugstad
lektor, Københavns Universitet

Ungdommen støtter stadig Jelved

De seneste dage har været en turbulent tid for alle radikale også Århus Radikale Ungdom. For få uger siden havde vi Naser Khader på besøg i vores lokaler i Rosensgade. Han talte om integration og plads til forskellighed. Plads han åbenbart ikke kunne finde i Det Radikale Venstre. Det var vel tydeligt for de fleste af os, at der var diskussioner, måske endda stridigheder, i folketingsgruppen. Noget vi altid har betragtet som et sundhedstegn og et bevis på at DRV, i modsætning til flere andre partier, ikke er underkuende og topstyret. At Khader og Samuelsen har fundet dette brud nødvendigt, er vi uforstående overfor. Det er naivt at tro, at Anders Fogh skulle ønske at føre en mere radikal politik sammen med Ny Alliance, når han kan fortsætte sin nuværende kurs med Dansk Folkeparti. Århus Radikale Ungdom ønsker et opgør med Anders Foghs sorte blok og sorte politik, ikke et samarbejde med den. Derfor støtter vi fortsat Det Radikale Venstre med Marianne Jelved i spidsen og den politiske linje partiet står for.

Johan von Tangen Sivertsen
på vegne af Århus Radikale Ungdoms bestyrelse

Spørg Bendtsen om det samme

Der blev brugt ufine metoder mod Marianne Jelved i Deadline på DR2 (8.maj)for at få et svar på spørgsmålet, om hun vil træde tilbage som formand. Hvorfor stiller man ikke samme spørgsmål til de Konservative efter Gitte Seeberg er gået, og andre Konservative har tilsluttet sig hende.

Dengang Erhard Jacobsen stiftede CD, var der ingen overfald på Socialdemokraterne og krav om at skifte formanden ud. Dengang tilsluttede mange fremtrædende Socialdemokrater sig ellers det nye parti. Det er uforskammet at mange TV-stationer laver PR for et nyt parti. Det er partisk journalistik.

Ulla Jessing
Virum

I Ildovnen med dem
Richard Riis vil gerne forsvare Jesus. Jeg finder det svært, hvis man læser Mattæus:
Her lyder det fra Jesus: "De der siger dudåre er skyldig til Helvedes Ild" Kap 5 . "Til dødsriget skal du fare ned" kap 11. "Kast dem i ildovnen" kap. 13.

Erik Lûtzen
Agedrup

Døbefinten
At holde vandet tilbage og nede med hænder.

Rolf Steensig
digter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her