Læsetid: 8 min.

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
Debat
23. maj 2007

Vejdirektoratet og C02direktoratet
Da man som bekendt ikke lader ræven vogte gæs, kan det ikke undre, at Vejdirektoratets ønskeseddel omfatter flere broer og motorveje. Gad vide om Vejdirektoratet har haft kontakt med Parkeringsdirektoratet og CO2direktoratet.

Steen Klærke, Øster Assels

Når man ikke kan nå bolden
SF-medlemmet Hans-Henrik Clemmensen åbnede, i sit indlæg 22. maj om Carsten Jensen, mine øjne for kernen i dansk politik: Kan du ikke nå bolden, så gå efter manden. Jeg stemmer blankt næste gang!

Søren Roepstorff, Kokkedal

Tid til et alternativ

Safran kan forhåbentligt (se Information 16/5) på sigt hjælpe Afghanistan af med landets status som verdens leverandør af opium til folket. Men et sådant projekt har lange udsigter pga. den manglende sikkerhed og den negligering af alternative indkomstkilder som er sket i Helmand.

Samtidigt er der et påtrængende behov for fremskridt i netop disse farlige områder hvor der dyrkes opium. Situationen forværres i sådan en grad, at muligheden for opkøb af opiumshøsten bliver diskuteret i NATO.

Forsvarsminister Søren Gades nylige afvisning af denne mulighed ville ikke være noget problem, hvis ikke den nuværende politik var en komplet fiasko. En konsekvent brug af både gulerod og stok kan, på sigt, få bønder til at skifte over fra opium til alternativer, men i årevis har ISAF kun brugt stokken, og den har ikke virket.

Tiden er ved at rinde ud, og det er nu, vi burde overveje pilotprojekter til at regulere denne industri.

Tyrkiet gennemgik en sådan udvikling i 1970'erne og sælger i dag en stor del af sin valmuehøst til USA. Det står i skærende kontrast til Afghanistan hvor ISAF's kontrol over opiumproduktionen er stort set ikke-eksisterende.

Vesten er nu i en situation, hvor der groft sagt ikke kan tabes noget ved at forsøge et alternativ.

Holger K. Nielsen
mf, SF

Ny Alliance - retspolitik!

Indtil videre har vi intet hørt om retspolitikken i det ny parti, Ny Alliance. Her er et værdigrundlag til fri afbenyttelse: Partiets grundlag er (bl.a.) at arbejde for sikring og udbygning af borgernes retssikkerhed, demokratiske friheder og sociale rettigheder, og man vil lægge særlig vægt på at bedre svagere stillede gruppers og enkeltpersoners retlige situation. Disse pejlemærker indebærer fx. at 'nok er nok' i forhold til Dansk Folkepartis retspolitik. Og i øvrigt også i forhold til de fleste store partiers retspolitik, der i disse år er voldsom repressiv (mere kontrol, mere straf og mindre forståelse), undtaget Birthe Rønn-Hornbech (V) i visse sager.

Peter Arnborg
jurist

Per Stig og sandheden

Per Stig Møller udtaler 19. maj, at hvis vi havde ladet Hussein været i fred i 2003, havde der hersket usikkerhed om hvorvidt, Irak havde masseødelæggelsesvåben. Men krigen blev jo startet under henvisning til, at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Det var ikke noget regeringen troede, men noget den vidste. Colin Powell bevidste det jo i FN - eller løj han? I så fald er krigen jo baseret på en løgn. Hussein samarbejdede med FN i den forstand, at FN's våbeninspektører var i fuldt sving med at undersøge, om der var masseødelæggelsesvåben. FN appellerede til bl.a. Danmark om at give våbeninspektørerne blot 3 måneder til at for at afslutte deres arbejde. Men den danske regering nægtede at samarbejde med FN, og gik med i den ulovlige krig.

Der var en enestående mulighed for gennem samarbejde med FN at få afklaret, om Irak havde masseødelæggelsesvåben eller ej, uden at starte en katastrofal krig. Per Stig Møllers ulovlige krig var helt unødvendig. Med mindre, selvfølgelig, der var helt andre motiver for krigen. Er det så ikke på tide, at landets udenrigsminister begynder at interessere sig for sandheden i denne sag?

Ole Thorbek
Vanløse

Utolerant overgreb på muslimer!

Mig bekendt krænker hverken tørklæder eller anden muslimsk påklædning sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og friheder. Ej heller vakler den offentlige orden ved at blive konfronteret med kvinder, der, i stedet for at give hånd, foretrækker at hilse ved at lægge hånden på hjertet. Ingen kan dog være i tvivl om, at de senest af arbejdsministeren formulerede krav til alle offentligt ansatte alene rammer troende muslimske kvinder, som af religiøse grunde har problemer med at give håndtryk osv.!

At Claus Hjort Frederiksen (CHF) som person fremfører sit synspunkt til fri og offentlig debat, vil ingen tilhænger af ytringsfriheden kunne have noget imod. Men hvor myndighedspersoner med magt griber ind i demokratiets menneske- og frihedsrettigheder til ugunst for en speciel udvalgt gruppe, har man som borger pligt til at reagere. At påbyde alle at hilse og se ud på en bestemt måde var en gang forbeholdt fascisterne og nazisterne. Burde vi efterhånden ikke være nået længere?

Orla Christiansen
Aabenraa

Carsten er en hængerøv

Carsten Jensen udtaler flere rammende bemærkninger om venstrefløjen i dansk politik, 19-20. maj. Uden i øvrigt, at skulle stå til ansvar for noget som helst, udover sit liv som skribent. Vi har den venstrefløj, vi fortjener. Det er bl.a. op til pinger som ham, at arbejde aktivt på at gøre det bedre, men som så mange andre, så står han og giver ondt af sig på sidelinjen. I hverdagen ser vi dem også. De såkaldt venstreorienterede, der sidder i ledende positioner og holder kæft, eller som Carsten Jensen kæfter op, uden virkelig at tage et ansvar, fordi opkæftning er ens levebrød. Hvad er alternativet? Fogs markedsreligion. Kjærgaards frilandsmuseum. Eller småborgerskabets genfødsel i Ny Alliance. Problemet er, som du selv fremhæver, at alt for mange er blevet ædt op af tidsåndens moralske ligegladhed. En slags åndsfattigdom, der er den naturlige følgesvend til nyliberalismens pengesyge materialisme. Gå ind i det parti, der ligner dig mest. Ellers er du en hængerøv, Carsten.

Per Fjord
Sorø

Ministre mod hvem satire glipper

Her i bladet udtaler udenrigsminister Per Stig Møller 19. maj følgende: "Hvis vi bare havde ladet Saddam Hussein være i fred i 2003, havde hele regionen svævet i uvished om, han havde masseødelæggelsesvåben eller ej. Det var vel også derfor, han ikke lagde kortene på bordet over for våbeninspektørerne, for så var han blevet afsløret som en papirtiger."

Men det gjorde han jo, men USA med flere insisterede på at trække våbeninspektørerne ud, mod deres vilje! Og hvordan skulle nogen reelt tro han var en trussel, siden USA og Storbritannien havde overfløjet og bombet Irak i 12 år uden at miste et fly? Desuden havde IAEA i larmende tavshed udtalt at han definitivt ikke havde noget atomvåbenprogram.

Også her i bladet spørges forskningsminister Helge Sander 21. maj, om ikke forskningsfriheden er truet, hvilket ministeren ikke har hørt nogen sige. Adspurgt om Jørn Lunds kritik siger Sander følgende: "Jeg synes, det er ærgerligt, at Jørn Lunds bog er så personlig. For det gør, at der er så lidt respekt omkring den. Den har jo heller ikke affødt nogen debat efterfølgende. Nogle siger det er mit held, men det er det ikke, jeg ville gerne have haft den debat."

Først hævder Sander, der ikke er begrundet kritik. Så siger han, at kritikken er 'personlig' - skulle den være upersonlig? - og endelig hævder han, at en kritik skal afføde debat. Sammenhæng?

Niels Hausgaard sagde engang: "Helge Sander som forskningsminister - det er den slags der gør satire vanskelig". Sander som 'minister for forskning', det kaldes i retorikken en oxymoron.

Med ovennævnte ministre som repræsentative eksempler må man berolige Hausgaard: Folk med humor overfodres. Og hvad er skæggest: At Stig Møller har skrevet en bog om Orwell, at Sander er minister for forskning, eller at de tager sig selv alvorligt?

Johannes Adamsen
Ry

Anti-konspirations paranoia?

Som et løjerligt epi-fænomen på konspirations-overdrevet kan blot det at forholde sig til en hændelse udløse skingre reaktioner fra anti-konspiranter - forudsat den pågældende hændelse i anden sammenhæng er indgået i en konspirationsteori.

Niels Henrik V Jespersen (NJ), som er historiestuderende, lader den 21.5 ikke den værste hard-core konspirant noget efter i perfiditet og polemisk stil i sin beklikken af sin selverklærede modstander, lektor i kemi Niels Harrit. Harrit lagde faktisk afstand til konspirations tænkningen, men fastholdt udfra sin teknisk-videnskabelige baggrund et ønske om klarhed over hvordan den tredje skyskaber i Worls Trade Center kunne kollapse UDEN at være ramt af en flyver. Der ligger en sær og ironisk bagvendt logik i at NJ nu selv øjner en konspiration hos Harrit, som han tillægger en længere række ekstreme udsagn, der slet ikke er holdepunkter for i hans ganske afdæmpede kronik. Jeg håber at NJ senere i sit historiestudie lærer at forholde sig mere faktuelt til sit kildemateriale.

Niels Henrik Hjøllund
Århus V

De sidste krampetrækninger

Dåren siger i sit hjerte: der er ingen gud - den logiske positivismes sidste krampetrækninger.

Wittgenstein undrer sig(i sit første hovedværk Tractatus Logico-Philosophicus i pkt.6.44) over det ubegribelige i at der overhovedet er noget til(snarere end intet) "Det mystiske er ikke hvordan verden er, men at den er". Da verden ikke nødvendigvis behøvede at være til, men besidder det vi kalder kontingent væren kan den ikke være fremkommet af sig selv (vi forudsætter her den klassiske metafysiske grundsætning:af intet kommer intet) - men må have sine rødder i en første årsag(som vi kalder Gud, og som må være causa sui - d.v.s. 'sin egen årsag'). Dette vil formentlig altid forblive et mysterium for den menneskelige forstand - men ved at antage eksistensen af en Skaber bringer vi i det mindste årsagskæden et skridtlængere bagud.

Dette kan opfattes som en abduktion i pragmatikeren Peirce's forstand, d.v.s. en slutning til den bedst mulige forklaring.

Kim Høegh Bek
Frederiksberg C

DFs ensidighed

De 8 medlemmer af DF som er frikendt for racisme kan nu fortsætte med at udtale deres problematiske foragt. Det var nemt at vedtage en lov om religionsfrihed, da alle var medlemmer af Folkekirken, undtagen nogle få jøder og katolikker.

Mennesker der passer deres dont og gør det danske samfund farverigt, bliver af de 8 medlemmers falske udsagn slået i hartkorn med forbrydere.

De siger at islam ikke hører til i Danmark. Det er løs snak, al den stund danske muslimer er et faktum.

Ingen af de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom eller islam er danske, for så vidt som de alle kommer fra Mellemøsten, men nu er de her og har danske tilhængere. De hører til her. Det må være indlysende i et land med religionsfrihed.

Men der er en anden og farlig side af sagen:

Sonningprismodtageren Agnes Heller fortalte sidste år på DR2 Jes Stein Pedersen, at det er islamismen, der er faren. Hun sagde: "Islamismen har intet at gøre med islam. Islam er en næsten 2000 år gammel religion og var i lang tid den mest tolerante af de tre monoteistiske religioner.(...)" Hun fortsatte med en redegørelse for islamismen.

Man kunne lige så godt kalde nazismen kristendom med henvisning til de 'tyske kristne'. Det er en stor skam at DFs otte medlemmer, ikke har vilje til at tænke denne forskel.

Marianne Olsen
Næstved

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her