Læsetid: 3 min.

Ensidigt fokus på taktik og spin

At medier, som eksempelvis Information anlægger en strategiframe på hverdagspolitik, er ikke ensbetydende med, at hverdagspolitikken som den foregår på Christiansborg alene er blevet et strategispil uden substans og indhold
Debat
27. juni 2007

Når medier dækker nyhedsbegivenheder vil de altid gøre det med et vist fokus og med en bestemt vinkel. Derfor taler man om, at medier vinkler eller framer en nyhedsbegivenhed, hvilket betyder, at de fremhæver visse aspekter af en nyhed på bekostning af andre aspekter, sådan at en bestemt problemdefinition og fortolkning dominerer.

Mediernes framing af politik har igennem længere tid tiltrukket sig interesse. Flere videnskabelige studier har påvist, at medierne i deres framing af valgkampe anvender bestemte medieoptikker og nyhedskriterier. Det er selvfølgelig interessant, hvordan medier dækker valgkampe; men der er trods alt kun valg hvert fjerde år - og valgkampen varer sjældent mere end fjorten dage. Derfor er det også vigtigt at få undersøgt mediernes dækning af den almindelige hverdagspolitik på Christiansborg, der foregår mellem valgene.

En ny undersøgelse anlægger netop dette perspektiv og har vha. en større indholdsanalyse undersøgt de landsdækkende avisers dækning af sammenbruddet i integrationsforliget i efteråret 2005.

Integrationsforliget 2005

I juli måned 2005 kunne man opnå et bredt forlig på integrationsområdet. I løbet af oktober, hvor man forhandlede udmøntningen af aftalen, opstod der dog uenigheder, der medførte, at Socialdemokraterne blev smidt ud af/forlod forliget. Stridens kerne var, hvilke matchgrupper af kontanthjælpsmodtagere, der skulle undtages fra de nye regler. Socialdemokraternes bekymring var, at der i macthgruppe 4 fandtes sindslidende, misbrugere og socialt udsatte personer, der er så dårligt fungerende, at de hverken kunne få eller varetage et job. Da Socialdemokraterne var dømt endeligt ude af forligt opstod der uenighed i folketingsgruppen omkring integrationsordfører Anne-Marie Meldgaard. Meldgaard ville stemme for lovforslaget og var dybt uenig i, at der var et problem med gruppe 4. Sidst i oktober 2005 forlod Meldgaard derfor sin ordførerpost.

Sammenbruddet i integrationsforliget gav medierne mulighed for at benytte forskellige frames. Vi skelner her imellem, at medierne kan anlægge henholdsvis et fokus på politisk strategi og/eller på politisk substans. Det strategiske aspekt fokuserer især på forholdet mellem Regeringen og Socialdemokraterne samt om balladen internt hos Socialdemokraterne. Det substantielle aspekt handler om, at der stilles skarpere krav til kontanthjælpsmodtagerne, der vil medføre, at nogle af de socialt set mest udsatte borgere i Danmark bliver endnu mere stigmatiserede.

I perioden 14. oktober til 31. oktober skrev Information 17 artikler om sammenbruddet i integrationsforliget. Ud af de 17 var de 14 indenfor strategiframen og kun en enkelt indenfor substansframen. 2 artikler anlagde et dobbeltperspektiv.

Når man sammenligner Informations dækning og framing med andre landsdækkende avisers viser det sig, at f.eks. Politiken valgte en helt anden vinkel. I Politikens dækning fyldte de to frames næsten lige meget. Retfærdigvis skal det dog nævnes, at strategiframen ligeledes var dominerende i de øvrige landssækkende aviser.

Personfnidder og strategi

I samme åndedrag som en avis vælger i udpræget grad at benytte strategiframing i dækning af hverdagspolitik, tager den en række valg i forhold til repræsentationen af essensen i dansk politik. Man vælger således at opprioritere de aspekter af moderne politik der handler om taktik, personfnidder, strategi og spin.

Det er der i sig selv ikke noget ulovligt eller usympatisk ved - men det er vigtigt at være opmærksom på, at når disse aspekter af hverdagspolitik fremhæves, så sker det på bekostning af andre og mere substantielle aspekter. Det vil sige, at sammenbruddet i integrationsforliget ikke præsenteres som om, det udspringer af ideologiske eller værdibaserede uenigheder - det præsenteres som om, det udspringer af konflikter mellem politikerne. At medier, som f.eks. Information anlægger en strategiframe på hverdagspolitik, er ikke ensbetydende med, at hverdagspolitikken som den foregår på Christiansborg alene er blevet et strategispil uden substans og indhold.

Pelle Pape og Janus Beck er hhv. specialestuderende og kandidatstuderende i Statskundskab fra Københavns Universitet.

Svar: Spin og strategi fylder meget i Informations politiske dækning, fordi den fylder meget i politikernes og partiernes måde at udføre deres opgaver. Baggrunden for sammenbrudet i integrationsforhandlingerne var en alvorlig magtkamp internt hos Socialdemokraterne kort tid efter at par-tiet havde fået ny ledelse. Det var en meget vigtig politisk styrkeprøve, hvilket de efterfølgende begivenheder viste. Derfor er eksemplet ikke velvalgt og en overdreven fokusering på substansen ville være udtryk for en skævvridning. Når det er sagt, er det naturligvis vigtigt, at de to tilgange til den politiske dækning altid balanceres, så læserne får et indtryk af hvad uenighderne handler om både mht. strategi og indhold. red.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her