Læsetid: 2 min.

Danmark som en af verdens værste miljøsyndere

Debat
3. februar 2007

Medregnes dansk international skibsfart, hører Danmark nu til blandt de allerstørste "udledere" af drivhusgasser, målt per indbygger. Den voldsomme vækst i dansk international skibsfart og den deraf følgende vækst i energiforbruget er et forhold, som hidtil har været totalt ignoreret i klimadebatten. Ifølge Danmarks Rederiforenings seneste opgørelser (nov. 2006) ejer danske redere nu verdens 10. største handelsflåde - og har samtidigt verdens 5. største nybygningsprogram. Regeringen vedtog i 2006 en handlingsplan om "Danmark som Europas førende søfartsnation", og planen er en succes. Som energi i transportsektoren anvendes stort set udelukkende fossilt brændsel - og transport er derfor energi- og klimaproblematikkens smertensbarn. Regeringens handlingsplan for dansk søfart er medvirkende til at forøge transportsektorens energiforbrug, og derved forstørres Danmarks globale fodaftryk.

Statsministeren udtalte i åbningstalen den 3. oktober 2006, at "Gennem de sidste 25 år er dansk økonomi vokset med mere end 50 pct., uden at vi har øget vores energiforbrug. Det er der mange, som misunder os og gerne vil lære af". Anvendes målestokken bruttoenergiforbruget pr. BNP-enhed, inklusiv skibsfartens energiforbrug, er energiforbruget pr. bruttonationalproduktenhed, modsat statsministerens udtalelse, kraftigt stigende.

Skibsfartens energiforbrug kan ikke umiddelbart ses i de officielle statistikker og opgørelser - men en kobling af data fra Energistyrelsen og Danmarks Miljøøkonomiske Regnskab samt oplysninger fra Danmarks Rederiforening viser følgende for år 2004:

Ifølge Danmarks Miljøøkonomiske Regnskab fra Danmarks Statistik var skibsfartens samlede energiforbrug i 2004 på 333.638 TJ ved en tonnage på 7.395.000 brutto tonnage (BT). Men hvis hele den dansk opererede og dansk ejede skibsfart, som ifølge Danmarks Rederiforening er 40 mio. BT, tages med, viser et groft overslag, at det totale energiforbrug for den dansk opererede/ejede skibsfart er ca. 1.804 PJ, svarende til ca. 44 mil. tons olie per år (hvoraf ca. 90 % er tung fuelolie). Denne energimængde er ca. 3 gange større end Danmarks samlede indenrigsenergiforbrug!

Skibsfartens energiforbrug kan på glimrende vis illustreres ved Informations forsidebillede (1.2.07) af et containerskib fra A P Møller-gruppen. Et sådant skib, der repræsenterer det mest energioptimale i moderne skibsdesign, kan forbruge 470.000 liter brændstof per døgn, svarende til forbruget i en større dansk provinsby - og eksempelvis A.P.M-gruppen, en af giganterne i international skibsfart, disponerer over mere end 500 containerskibe.

På denne baggrund er det uforståeligt, at skibsfartens energiforbrug og udslip af drivhusgasser ikke nævnes i regeringens nye energiplan, offentliggjort den 19. januar 2007. Hvis Danmark, ud over at være verdensmester på energieffektivitet og søfart, også skal være med i ligaen af verdens mest innovative samfund, er miljø- og energikrav vejen frem - også for en sektor som søfarten. Søfarten er, ligesom luftfarten, ikke omfattet af Kyoto-protokollen og CO2-udslippet er helt ureguleret - søfarten bør derfor snarest indlemmes i et bindende regelregime, såsom Kyoto-protokollen. En førerposition iblandt bærerne af verdenshandelen forpligtiger, og Danmark bør derfor være væsentlig mere aktiv og innovativ på miljøområdet i de relevante internationale politiske fora.

Den seneste rapport fra FN's Klimapanel (IPPC) konkluderer, at klimaændringerne er menneskeskabte. Alt tyder nu på, at planeten ikke tåler globaliseringens virkninger i dens nuværende form - med den enorme transport af varer og mennesker.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen Rasmussen

Danmark har den største CO2-udledning per indbygger i Europa – ja, faktisk ligger vi efter alt at dømme i top-10 i verden på listen over klimasvin.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, der i modsætning til de gængse klimaopgørelser medregner udledningen fra skibsfart og luftfart.

På de hidtidige opgørelser – uden skibe og fly – er vi blot omkring nummer 24, men fordi vi har en usædvanlig stor skibsbranche i forhold til vores indbyggertal, er vores reelle forurening per indbygger langt større.

Samtidig viser tallene, at den danske CO2-udledning er fulgt med den økonomiske vækst.

Det underminerer det argument, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og klimaminister Connie Hedegaard (K) rejser verden rundt med:

De to ministre fremhæver over for skeptiske statsledere fra store CO2-udleder-lande, at Danmark siden 1990 har haft kraftig økonomisk vækst – på 30 procent – men samtidig har holdt CO2-udledningen i ro. Læren er, at det kan lade sig gøre at ’afkoble’ CO2-udledning fra økonomisk vækst.

Men historien er baseret på CO2-udledning fra Danmarks husholdninger og erhverv eksklusive skibsfart og luftfart – fordi skibsfart og luftfart er undtaget fra Kyotoprotokollens CO2-opgørelser.

»Men skibsfarten og luftfarten er jo ikke undtaget fra opgørelserne over den økonomiske vækst. Når skibsfarten og flytrafikken medregnes fuldt ud i CO{-2}-opgørelsen, har der ikke fundet nogen afkobling sted«, siger Peter Rørmose Jensen, specialkonsulent i Danmarks Statistiks afdeling for nationalregnskab.

Men Connie Hedegaard: Når man regner skibsfart med, ser det danske CO2-regnskab temmelig dårligt ud, i forhold til det I fortæller rundt om i verden.

»Vi har ikke lagt skjul på, at når vi taler om afkobling, er det i forhold til det, der er med i Kyotoprotokollen. Når det gælder en ny global aftale, er der brug for, at den ret store forurening fra fly og skibe kommer med«.

Men så bliver det sværere for jer at argumentere for, at man kan koble sin CO2-udledning fra sin økonomiske vækst. Og dermed sværere at overbevise lande som USA og Kina.

»Der er så mange ting, der er svært ...«, siger Connie Hedegaard.

Uden iøvrigt at ville argumentere for at Danmark markerer sig godt i forhold til andre lande med hensyn til CO2 udledning, endsige i forhold til målsætningerne, vil jeg dog mene at det er temmelig ulogisk at indregne handelsflådens forbrug i Danmarks regnskab. Skibene sejler trods alt mest med varer som ikke kommer til Danmark.

Det er i orden at være ambitiøs, men den form for argumentation lægger gift ud for en konstruktiv debat.

Mvh Søren

Steen Rasmussen

Hej Fosberg

Det skrigende kommer ind, fordi man gerne vil have flådens bidrag med i beregningerne over det danske BNP, men ikke i CO2 regnskabet. Kun ved at inddrage bidraget positivt i forhold til den økoniske produktion, men samtidigt at udelukke det i forhold til selv samme produktions bidrag til CO2 regnskabet, kan man fremstille noget, der ligner et billede på at økonomisk vækst ikke er tæt sammenkoblet med øget udledning af CO2.

Det er en mindst lige så hyklerisk form for kreativ bogføring, som vor gode statsminister engang fik en næse for, da han var skatteminister, under ham der aldrig havde fejet noget som helst inder under noget som helst, og som han så faldt over.
MVH SOR

Så vidt jeg husker fra 6. klasses fysikundervisning, så er CO2 den "mad", som planterne rigtig godt kan lide for at vokse og trives. De fleste træer stortrives endda og sætter mere frugt ved større mængder af CO2. Til gengæld producerer de dejlige planter og træer.....vores bedste venner....en mængde dejlig og frisk ilt til de levende væsener, som har brugt for det for at trives og vokse....
Så lad os dog for Guds skyld plante flere træer og "Amazonskove" i klodens ørkener, så vi kan skabe mere harmoni udaf overskuddet af CO2.

Til gengæld kan køer og grise blive fri for at blive opdrættet til koncentrationlejr tilværelsen på dyrefarmene....og vi bliver fri for deres CO2 fremkaldende prutter.

Al den CO2 "gas" er en gang gas. Der er en masse folk, som er i gang med at tjener både penge og ære på CO2 udslip og frygten for "jordens undergang"
Det er bare solen, som er i gang med en ganske almindelig turnus med mere aktivitet. Tænk engang hvor herligt det vil være om føje år, at vi har samme temperatur på hele planeten og indlandsisen er væk, så grønlænderne kan bosætte sig på hele deres dejlige grønne ø og drive landbrug og blive selvforsynende.

Her er et forslag:
Hvad med at betalingen for olien skal erlægges i træer plantet i ørkenens sand. Så kan der da skabes en slags direkte kompensation til skygge og glæde for landets borgere. Men mon ørkenens sheiker har lyst til at dele deres rigdomme med fx kvinder og børn i landene. Kvinder og børn, som mangler uddannelse....næ, de vil nok hellere cruise rundt i ørkensandet i en amerikansk benzin slugende bil.

Dollars er alligevel ikke mere værd end det tryksværte, der er på papiret...så tiderne vil vende...

Ralph Sylvestersen

Hej Fosberg

Mener du, at man kan "bebrejde" Kina for deres enorme energiforbrug uden at "bebrejde" aftageren af alt det ligegyldige gods de vil have (fladskærme, Happy Meal legetøj, gadgets etc.)?

Hej Ralph Sylvestersen
Jeg er dig taknemlig for at du for et årstid siden gjorde opmærksom på skibsfartens store bidrag til Danmarks CO2 - udledning. Siden har jeg til en artikel fået hele udviklingen i dette ekstra forbrug fras Danmarks Statistik. Det drejer sig iføge disse tal fra Danm. Stat. om ca 60% ekstra, mens du mener det er meget større. Jeg tror uoverensstemmelsen bunder i, at Danmarks Statistik medregner skibe der er ejes af danske selskaber, minus de, der er udlejet til udlandet PLUS omvendt udenlandske skibe, der er lejet af, og opereres af danske selskaber. Det er altså de der sejler penge hjem til dansk økonomi. Du medregner måske både alle de skibe, der ejes af danskere, men opereres af selskaber i andre lande, og de udenlandsk ejede skibe der er lejet af, og opereres af danske selskaber. Hvis det er tilfældet bliver det hele international talt med to gange, og der er trods alt ikke rimeligt. Det er galt nok i forvejen.

Ralph Sylvestersen

Kære Jørgen S. Nørgård

Tak for dine bemærkninger. Det har hidtil været ganske besværligt, at foretage en blot nogenlunde "retfærdig" opgørelse af den den globale skibsfarts energiforbrug, og derefer tilskrive den de enkelte lande i forhold til enkeltlandenes økonomiske interesser.

Danmarks Statistik beskriver i deres seneste opgørelser mere detaljeret om bl.a. skibsfartens energiforbrug.

Mit ærinde var dengang, at forsøge at skabe opmærksomhed om skibsfartens energiforbrug, ud fra de dengang, i visse tilfælde vanskeligt tilgængelige informationer, og jeg efterlyste da også en mere beskrivende opgørelse af skibsfartens olieforbrug. Alt noget der nu sker.

Ralph Sylvestersen

DR2 bragte igår en oplysende udsendelse om forurening fra skibe, jf;

http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden+Om+med+Ann+Marker/Programm...

Ralph Sylvestersen

Citat far dagens nyhedsstrøm. "I næste måned vil et fragtskib for første gang nogensinde sejle via Arktis til Kina. - I Dansk Rederiforening er man begejstret for projektet vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen er stolt over, at et dansk rederi er en af pionererne bag rejsen."

Dvs. dansk skibsfart, som udleder mere en 100 mill tons CO2 årligt glæder sig over, at udledningen nu endelig er ved at smelte ismasserne i Arktis.

Ralph Sylvestersen

Opdatering.

Skibsfarten i tal, november 2012. Fra Danmarks Rederiforenings hjemmeside.

Citat "Danmark - nu verdens 4. største søfartsnation...En yderligere fordobling af dansk skibsfarts betydning på verdensplan opnås, hvis man
medregner skibe indchartret eller på anden måde kontrolleret af danske interesser, såkaldt operatørvirksomhed. Dette bringer senest tallet op på ca. 2100 skibe eller 62 mio. BT og placerer Danmark på en 4. plads blandt søfartsnationerne, kun overgået af Japan, Grækenland og Kina.

Danske rederier transporterer ca. 10 % af verdenshandelen."

Ralph Sylvestersen

For nu en del år siden skrev jeg ovenstående artikel. I mellemtiden har jeg set mig lidt omkring, og må nu konstatere, at CO2, skibsfarts mv ikke rummer nogen fyldestgørende forklaring i forhold til planetens fremtid.
Andre og større kræfter er i spil.
Fx rummer astrofysikken og visse spirituelle traditioner nogle nøgler, der måske åbner for en mere dækkende forklaring.
Jeg skriver lidt om der på følgende sider (en slags engelsk), jf. links.
Fra Moses og . . . til C G Jung https://allmichael.wordpress.com/about/2/
Her remser jeg lidt op fra mine tanker om Kosmos og "the Grid", https://allmichael.wordpress.com/kosmos-coronal-mass-ejection/
Mvh Ralph