Læserbrev

Læserne skriver

Debat i dagens avis
Debat
27. juli 2007

Forunderlige argumenter.

En cand. mag. i arabisk og Mellemøsten argumenterer i Information 23. juli ('Johann Haris angst for Kalifatet')for at kalifatet har spillet en historisk rolle og ønskes genindført af borgere i fire muslimske lande, og at man her ønsker at indføre sharia og kalifatet.

Til det kan der siges, at der er mange mennesker af forskellige trosretninger, der mener, de kan indføre et idealt samfund, hvis blot...

Paver har i adskillige århundreder stået i spidsen for en religiøs retning, der ville styre på Guds vegne på jorden, det er gået bedre end djævelsk.

I Iran har man demokrati og et råd af vise mænd 'de vises råd' der tilser, at demokratiet fungerer på bedste vis.

Det er vist de færreste politiske iagttagere, der vil erklære dette 'kalifat' for idyllisk og til fremme for den brede befolkning, men at det især er dem selv og deres lyst til magt, der tilfredsstilles.

At man på den baggrund som cand mag i arabisk og Mellemøsten stadig kan gå ind for Kalifatet siger mere om mandens islamiske ideologi end om hans forståelse af demokrati.

Det forklarer måske også hvorfor de islamiske lande er tilbagestående, troen er vigtigere end videnskaben.

Man bør nok forholde sig til den faktiske historiske udvikling, der viser, at demokrati er bedre for de fleste, end et fåmandsvælde som et kalifat.

HC Grau Nielsen
Odense

Hykleri

Jeg er trist og ulykkelig. Endelig en sommer, hvor man vejrmæssigt, med god samvittighed kan sidde dage i træk og se Tour i fjernsynet. Som ekstra bonus var det Michael Rasmussen, der var i gult, og så ud til at være den anden dansker, der ville vinde Touren.

Men nej, sådan skulle det ikke gå. Løgne, doping mistanker og hvad ved jeg har nu ødelagt fornøjelsen.

Så er det jeg sidder og tænker: Hvorfor er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved kunstneres, musikeres, skuespilleres og andres misbrug af alle mulige former for stoffer i udøvelsen af deres arbejde?

Hvad havde Beatles, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Andy Warhol og masser af andre været uden diverse stoffer, alkohol, piller og sikkert meget andet? Hvorfor er det, at der er et andet kodeks, når det gælder især cykelsporten?

Hvem har forladt en koncert, fordi Mick Jagger var skæv? Hvem har snakket om snyd, fordi Beatles under indflydelse af euforiserende stoffer kunne lave vild revolutionerende musik?

Lad os stoppe hykleriet og få de store oplevelser vel vidende, at cykelrytterne ikke kun kører på pasta, rugbrød og vand.

Henrik Moberg Jessen
København S

Enhedslisten og Irak

Det lader til, at Villy Søvndal ikke har læst Enhedslisten udtalelse fra årsmødet 2007 med titlen 'Tropperne ud nu'. Som en af forslagsstillerne til udtalelsen mener jeg, at denne udtalelse viser, at EL lige præcist står på den irakiske befolkningsside.

I enhedslisten anerkender vi irakernes ret til kamp mod besættelsesmagten, men støtter ingen af de stridende reaktionære bevæbnede parter.

EL vil kun støtte sekulære, demokratiske og progressive kræfter, som i øjeblikket er svære at få øje på blandt de bevæbnede grupper i Irak.

Vores folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid har da et problem, når hun, mod partiets linie, støtter de helt igennem reaktionære, men dog legitime modstandskræfter, der kæmper i Irak.

Anders Fogh Rasmussen og det folketingsflertal, der sendte soldaterne af sted, kan ikke løbe fra, at ansvaret for de døde og tilskadekomne danske soldater først og fremmest er deres og ikke Asmaas.

Men soldaterne har også et eget ansvar. Hvis soldaterne ikke selv var interesserede i denne krig burde de da desertere og søge asyl i andre lande. Noget, som mange iranske og irakiske soldater gjorde under krigen mellem Irak og Iran.

Har de danske soldater mon mindre mod end de iranske og irakiske desertører for at nå til samme resultat?

Farrokh Jafari
medlem af Enhedslisten

Et spørgsmål om billighed.

Som bekendt er selvmord her til lands hverken ulovligt eller strafbart. Derimod er det strafbart at hjælpe andre, til at begå det (jf. Stfl. § 240). Men hvad nu, hvis nogen, jeg kender, fortæller mig, at han/hun agter at tage livet af sig selv, og man i den anledning intet foretager sig for at forhindre det. Gør man sig så også strafbar? Åbenbart ja! I al fald er en mand fra Sydsjælland ved retten i Vordingborg blevet tiltalt for ikke at have forhindret sin kæreste i at tage livet af sig selv (med medicin og en plastsæk over hovedet). Konkret lyder anklagen på overtrædelse af straffelovens § 253: "Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader - at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare". Hans brøde består i, at han, efter at hun havde fortalt ham, at hun ville begå selvmord, efterlod hende i soveværelset og forlod adressen uden at have grebet ind, f.eks. igennem alarmering af politi eller læge.

Naturligvis har vi en medmenneskelig pligt til "at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare". Men en nær bekendt eller, som her, en kæreste kan umuligt være omfattet af lovens ret så ubestemte 'nogen'. Netop den ubestemte betydning af 'nogen' i lovens forstand gør, at det her må forudsættes at være en pligt at hjælpe formentligt ukendte mennesker fra f.eks. druknedøden og andre livstruende situationer, men ikke mennesker, man kender godt, fra at begå selvmord.

Thi lige som ingen læge har lov til at behandle en patient imod patientens vilje, eller lov til at "afbryde en iværksat spisevægring, når vægringen utvivlsomt er iværksat af en voksen habil person", der kender handlingens konsekvenser, bør heller ingen anden have pligt til at gribe ind og forhindre et selvmord, al den stund selvmord jo netop hverken er ulovligt eller strafbart! Tværtimod bør man have pligt til at respektere selvmorderens terminale beslutning. Ikke nødvendigvis uden åndelige sværdslag, diskussioner og argumenter for og imod, men dog altid, når sådanne forsøg har vist sig, ikke at frugte! For mig er det et simpelt spørgsmål om billighed, ikke at gøre forskel mellem lægelig og almindelig medmenneskelig respekt for voksne habile personers beslutninger

Orla Christiansen
Aabenraa

Hverdagsnaturen skal styrkes.

Socialdemokratiet er glade for, at det lykkedes at trække regeringen hen imod fem nationalparker. Der er skabt et stort og bredt engagement lokalt, og det vil være ærgerligt ikke at udnytte dette engagement til gavn og glæde for naturen.

Næste opgave er indholdet i nationalparkerne, så det ikke bare bliver eksisterende naturområder, hvor man tilføjer en bænk og et skilt. Men nationalparker og internationale naturbeskyttelsesområder gør det ikke alene. Danskernes hverdagsnatur, som udgør 90 pct. af det danske landareal, er hverken en del af de kommende nationalparker eller internationale naturbeskyttelsesområder. Socialdemokratiet vil derfor styrke danskernes hverdagsnatur.

Den natur, som vi ser, når vi tager på arbejde, cykler en tur eller bare går en tur sammen med familien i vores nærmeste omgivelser. Det kan efter Socialdemokratiets opfattelse bl.a. ske ved.

- Flere og bedre beskyttede naturområder i Danmark. Ifølge en undersøgelse fra Verdensnaturfonden fra 2006 ligger Danmark på en 20. plads ud af de 25 EU medlemslande ved udgangen af 2006 i gennemførelse af NATURA 2000 netværket. Det er flovt.

- Konkretisering af hvorledes Danmark stopper tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010. En målsætning, som mangler at blive konkretiseret i Danmark, og der er under tre år til.

- Mere natur og miljøvenlig landbrugsdrift, især ved sårbare områder, levesteder mm.

- Der skal gennemføres en markant miljøindsats overfor såvel overfladevand og grundvand. Mere end 90 pct. af alle kystvande og af alle søer lever ikke op til målsætningerne

- På sigt skal 20 pct. af den direkte landbrugsstøtte, ialt 1,6 mia. årligt, skal gå til landdistriktsudvikling, natur og miljø.

Den samlede liste er alenlang, men indsatsen for hverdagsnaturen lykkes kun, hvis der sikres økonomi, færre næringsstoffer til naturen, mere plads til dyr og planter, færre pesticider mm.

Socialdemokratiet vil arbejde hårdt for at det lykkes, således at hverdagsnaturen sikres og udbygges.

Torben Hansen
mf(S), miljøordfører

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her