Læserbrev

Forfejlet kritik af udlændingemyndighederne

Udlændingeservice beskyldes for at være langsommelig i sin sagsbehandling. Kritikken er uberettiget. Sagsbehandlingstiden er faldende og har for flere sagsområders vedkommende aldrig været hurtigere. Udviklingen vidner om, at Udlændingeservices målrettede arbejde med at smidiggøre sagsbehandlingen virker
31. august 2007

Stig Winther Pedersen (SWP) retter her i avisen 23. august kritik af udlændingemyndighederne og mig som den ansvarlige minister på området.

SWP beskylder bl.a. Udlændingeservice for at være langsommelig i sin sagsbehandling.

Kritikken er uberettiget. Sagsbehandlingstiden er faldende og har for flere sagsområders vedkommende aldrig været hurtigere. Udviklingen vidner om, at Udlændingeservices målrettede arbejde med at smidiggøre sagsbehandlingen og forbedre serviceniveauet virker. Der er også indført servicemål for, hvor lang tid en sag maksimalt må tage. Servicemålene og oplysninger om den faktiske sagsbehandlingstid er offentligt tilgængelige på nettet, så interesserede kan følge med i, om Udlændingeservice lever op til sine fastsatte mål. SWP's forslag om at offentliggøre en liste over ventetider er altså realiseret.

SWP påstår også, at Udlændingeservice fører en skjult flygtningepolitik, som kun afsløres, når enkeltsager dukker op i medierne. Kritikken er helt hen i vejret. Når afgørelser i enkeltsager somme tider ændres, er det ikke for at 'lukke munden' på travle journalister, men derimod fordi der i forbindelse med medieomtalen ofte fremkommer nye oplysninger, som udlændingemyndighederne har pligt til at forholde sig til i sagsbehandlingen. Det har jeg svært ved at finde kritisabelt. Alternativet er jo, at afgørelserne står ved magt - uanset om præmisserne for afgørelserne ændrer sig.

Jeg bliver også kritiseret for at have 'presset et lovforslag om asylansøgere igennem'. SWP henviser til loven om afviste asylansøgere. Jeg har tidligere beklaget lovforslagets sene fremsættelse. Men jeg er tilfreds med, at afviste asylansøgere som en følge af loven nu tilbydes et uddannelsesmæssigt opkvalificeringsforløb og økonomisk hjælp til at vende tilbage til hjemlandet. Dermed har de en enestående mulighed for at skabe sig en tilværelse i hjemlandet i stedet for at sidde i årevis i asylcentre.

Integrationsministeriets sagsbehandlingstid for forlængelsessager om humanitært ophold beskyldes også for at være for lang. SWP skriver, at ansøgere må vente i 6 måneder på en forlængelse. De seneste tal viser imidlertid, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 89 dage i 2006 (under tre måneder). Og meget tyder på, at sagsbehandlingstiden for forlængelsessager i 2007 bliver endnu hurtigere.

Vi kan dog fortsat blive bedre, og derfor vil vi også fremover have fokus på sagsbehandlingstider og service, som vi hele tiden vil søge at gøre så god som mulig. Men alt i alt må jeg sige, at SWP tegner et billede af udlændingemyndighederne, der er uden hold i virkeligheden.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Rikke Hvilshøjs embedsførelse
I starten af maj 2007 foreslog integrationsministeren at afviste irakiske asylansøgere skulle have fået tilbudt 6-9 måneders erhvervspraktik i Danmark, hvis de vel at mærke ville skrive under på, at de efterfølgende frivilligt vil rejse til bage til det borgerkrigshærgede land, og noget der minder om den visse død.

Dette tilbud var i lighed med en lang række andre forslag fra ministerens side ikke andet end en direkte og utilsløret hån mod nogle mennesker, der i forvejen er trængte i en sådan grad, at mange bliver psykisk invaliderede på livstid.

Man må spørge om integrationsministeren overhovedet har skam i livet? Det er i hvert fald sikkert som ammen i kirken, at når integrationsministeren en gang må stå ansigt til ansigt med Skt. Peter, så vil hun i den grad få brug for sine retoriske talenter!

Selvfølgelig har Rikke Hvilshøj skam i livet. Det er derfor, hun bruger så mange ord på at bortforklare regeringens umenneskelige indvandrer- og asylpolitik.

Stig Winther Petersen

D. 23.8. kritiserede jeg i Information Udlændingeservice for både langsommelighed og regelforvridning, når det drejer sig om flygtningesager: ”Rikke Hvilshøjs administrationssjusk”. Integrationsminister Rikke Hvilshøj (RH) skriver i sit svar d. 31.8., at kritikken er uden hold i virkeligheden. RH berører selv kun sporadisk kritikkens indhold.

RHs påstand om, at afgørelser i enkeltsager ikke ændres alene som følge af avisomtale, anser jeg for utroværdig. Det er lige netop aktindsigt og avisomtale, der kan få ændret en beslutning for en fortvivlet flygtning. Det blev grundigt dokumenteret i Information i januar sidste år, der viste en oversigt over enkeltsager. Der udøves af politiske grunde lokal brandslukning ved at ændre afgørelser, der hvor de menneskelige omkostninger ved den førte flygtningepolitik og administration bliver gjort konkrete og derfor tydelige for offentligheden . Det truer med at skabe en politisk farlig sympati for de ramte flygtninge. En vigtig del af legitimationsgrundlaget for den førte politik med at ”stoppe for tilstrømningen af flygtninge” består i at ”vi så kan behandle de flygtninge bedre, som allerede er her godt og sikrer deres integration” (og hjælpe resten ”i nærområderne”). Således kan den borgerlige anstændighed se sig tilfredsstillet.

RH svarer ikke på spørgsmålet om de irakere, der fik asyl for 4-5 år siden, og som blev nægtet familiesammenføring. Er ægtefællerne og børnene ankommet? Er der tale om regelforvridning eller er loven virkelig sådan, at en irakisk flygtningefamilie skal fremtrylle en større tilknytning til Danmark end til Irak for at få lov til at leve sammen her? Af Information d.23.7. fremgår det at irakere med asyl - er det ikke nogle af de samme mennesker? - endog kan risikere at miste deres opholdstilladelse, hvis de søger om familiesammenføring! Er det i øvrigt god ”service” eller bare menneskeligt at tilbyde en 8-årig pige familiesammenføring med sin far, som hun ikke har set i fire år, men samtidig pålægge hende at forlade sin mor. En tur i avisen ændrede hurtigt den afgørelse, som trods alt næppe havde bidraget til regeringens popularitet, hvis den var nået ud over Informations spalter.

Sagsbehandlingen i Udlændingeservice er iflg. RH statistisk set blevet hurtigere, end den var under Bertel Haarder, hvilket man jo kun kan glæde sig over, når man ved, at det ofte drejer sig om pressede og traumatiserede mennesker. Fx kan forlængelser af humanitært ophold nu klares på lidt under 3 måneder. I gennemsnit. Altså nogle kortere nogle længere. Men så er der jo sikkert også nogle, som må vente op mod 6 måneder, sådan som jeg påpegede. Er disse mennesker ikke en del af virkeligheden?

RH hævder fejlagtigt , at mit forslag om en offentlig liste med ventetider allerede er realiseret på ministeriets hjemmeside. Fejlagtig fordi jeg foreslog en liste med alle ventetider i Udlændingeservice til brug for kvalitetskontrollen. En række ventetider for flygtninge er slet ikke oplyst på hjemmesiden. Konkret mangler ventetiden fx for 1) Den netop omtalte forlængelse af humanitært ophold. 2) For fejlplacerede flygtninge, der søger om flyttetilladelse. 3) Flygtninge som søger om dansk statsborgerskab. Det nævnes ganske vist på hjemmesiden, at sagsbehandlingen forventes påbegyndt 1½ år efter ansøgningen er modtaget! Men ikke hvor lang tid den faktisk tager. (Se: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/sagsbehandlingstider_udlaending...) Hvorfor lader man disse sager ligge, før man begynder at kikke på dem. Fordi der er travlt, siges det. Jamen, hvorfor ansættes der så ikke flere sagsbehandlere. Folketinget har besluttet, at man kan søge om statsborgerskab som flygtning, når man har haft lovligt ophold i Danmark i 8 år. Nu lægges der helt åbenlyst 1½ år oveni rent administrativt. Man kan altså reelt først søge efter 9½ år. Det er da at føre politik med bureaukratiske midler. De der taler for en strammere udlændingepolitik kunne her finde noget at stramme op på.

Ventetiden er så vigtig, fordi traumatiserede flygtninge ofte reagerer med angst i den afventende position og nedbrydes psykisk. Det er godt, at der efter en del år med meget lange ventetider tilsyneladende er ved at blive skabt en bevidsthed om problemet, og jeg ser frem til, at RH også sætter servicemål for den række af sagsområder, der vedrører flygtninge. Området skulle nødigt igen nedprioriteres internt i denne tid, hvor erhvervslivet presser på med kritik af Udlændingeservices service med udenlandsk arbejdskraft.

RHs har lagt sit eget indlæg i Information d. 31.8. på ministeriets hjemmeside, men det står så underligt uimodsagt. Det er svært at forstå uden den forudgående kritik, som hun gerne må bringe eller linke til. (http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ministeren/artikler_debatindlaeg_og_taler...) Et lignende angreb på Stig Dalager bringes på samme måde helt ude af kontekst.

Til sidst: RH mener, at jeg kritiserer hende for at presse et lovforslag om afviste asylsøgere igennem. Nej, det er såmænd det samlede integrationsudvalg i Folketinget, der har tildelt RH næsen for lovsjaskeri.

privatpraktiserende psykolog
Stig Winther Petersen

I dag bedyrer Rikke Hvilshøj skinhelligt, at hun vil igangsætte en ”mentordning”, der skal forebygge terrorisme. Det må da vist være det man i bedste fald kan kalde for en lappeløsning.

Hvis Rikke Hvilshøj virkelig ville gøre en indsats der battede noget, burde hun proklamere, at hun fremover vil indstille sin deltagelse i værdikampen og i udlændingedebatten.

Det er regeringens og så sandelig også Rikke Hvilshøjs egen evindelige, urimelige og uretfærdige dæmonisering af indvandrerne der først og fremmest skaber den vrede og frustration, der er den vigtigste motiverende faktor for terrorister in spe.