Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
18. august 2007

Telefontrusler er terror

Poul Dahl, tidl. chef Jægerkorpset, Kjellerup

Den danske tilstedeværelse med soldater i Irak er ifølge de ansvarlige beslutningstagere en del af vores deltagelse i krigen mod terror.

Telefontrusler mod de udsendte soldaters familier i Danmark er terror.

Hvordan kan det så alligevel overraske, at terrorister bruger denne form for terror som våben?

Hvorfor opfatter en udsendt dansk soldat, hvis familie har været udsat for den form for terror, at "det er en ussel måde at føre krig på"?

Jeg har i langt tid fremsat den påstand, at "når vi sender én dansk soldat i krig, så er vi alle i krig". Derfor er det også helt nødvendigt, at vi alle gør os klart, på hvilke vilkår vi går i krig.

Det kræver en åben debat med deltagelse af hele samfundet. Den burde vi have haft for længe siden. En væsentlig årsag til, at dette ikke er tilfældet, skal findes i det forhold, at nogen stadig har den opfattelse, at vi kan eller skal føre 'Hemmelig krig'.

Når det specielt gælder krigen mod terror, er en anden af mine påstande, at "den værste og den farligste terror, er den terror vi ikke kan se. Den sniger sig ind på os forklædt som uvidenhed og frygt. Det er den terror, der ændrer os og andre, så vi i stedet for at bekæmpe terror terroriserer os selv".

Personligt er jeg ikke overrasket. Denne seneste udvikling i vores krig mod terror bekræfter, hvad jeg hele tiden har sagt: "Opretholdelsen af en tryg og sikkerhed verden, med en global samfundsskabt sikkerhed, vil kræve, at vi alle påtager os et personligt ansvar og gør en personlig aktiv indsats.

Vi er alle værnepligtige".

EU's centrale problemer

Jens Kimby, Haderslev

Kristian Villesen skriver 13. august om et speciale af Jacob Lindblom fra Århus Universitet. Hvis Villesens artikel skal være dækkende for Lindbloms speciale, må man sige, at de centrale problemer for EU ikke berøres. Det er rigtigt, at det er mislykkedes for EU at skabe den europæiske identitet i befolkningerne, men grunden hertil kommer man ikke ind på.

Det burde være indlysende, at århundredgamle nationer, med vidt forskellige politiske og kulturelle traditioner ikke med et snuptag kan omskabes til en fælles identitet. Men én af hovedårsagerne skal ses i det forhold, at de europæiske befolkninger kun kan opfatte demokratiet i deres nationale parlamenter. Kun her kan de stemme lovgiverne ind - og ud igen, hvis de ikke bryder sig om lovene. Det er kernen i demokratiet, og den findes ikke i EU, hvor lovgiverne ikke er valgte embedsmænd.

For det andet ledes EU af en bestemt ideologi, nemlig markedets uindskrænkede frihed til at sætte den politiske dagsorden på bekostning af sociale, kulturelle og miljømæssige hensyn. Det ville svare til, at der i den danske grundlov stod, at der skulle føres planøkonomi uanset regeringens- og folketingets politiske ståsted.

Reformtraktaten ser ikke ud til at være et brud med disse grundlæggende fejl. Derfor vil vi også fremover have at gøre med en særdeles vrangvillig befolkning.

Liv i avisen

G.Sandemann Rasmussen, Viby J.

Endnu er der liv i den gamle modstandsavis der siger magten midt imod. En uenig opposition har givet Fogh alt for gode kort på hånden til at nå sine mål, og når han har slidt dansk folkeparti op, står først Ny Alliance og derefter Det radikale Venstre parate i kulissen, fordi oppositionens svageste led Socialdemokraterne har så svag en ledelse. Det er Mette Frederiksen-typer, der er brug for. Velgørende at se en så skarp analyse af rigets tilstand.

Til slut et lille Haiku-suk:

Helle Thorning Schmidt

Og Anders Fogh Rasmussen

To Partivarer.

Religion hvidvasket

Ove Møbjerg Kristensen, Frederiksberg

Kronikken 'Darwins Rottweiler' af Dominic Lawson, Information den 13 august, er et forsøg på hvidvaskning af religion.

Sandt nok er troen på Gud ikke skyld i al verdens elendighed, men medskyldig i krig og aids-død - selv om det kan begrundes, at gudetro er semantisk nonsens, som slet ikke kvalificerer sig til afprøvning.

Ifølge Lawson udmærker kristendommen sig ved sin etik. Men der er ingen nødvendig forbindelse mellem den og etik, da man kan være god uden at være religiøs og omvendt. Det er tværtimod ynkeligt kun at handle ud fra påbud og ikke ud fra egne overvejelser om selve sagen.

Ganske vist er kristendommen ikke længere imod videnskaben, men skyldes det mon kristendommen - og dens intelligente design?

Lawson slutter ud fra Ayers moralfilosofi og en reduceret religion: Hvis kun religionens etik 'resterer', kan den ikke være forkert; så den kan frit påstå, at kun ægteskab mellem to er det rigtige. Ja, men den kan ikke begrunde det. Hvis 'helvede' kun (!) skal betyde 'permanent adskillelse fra Gud', så resterer der alligevel mere end etikken, nemlig hele gudetroen. Dawkins har kogt en karikatur af religionerne sammen, konkluderer Lawson. Nej, det er Lawson, der koger religionen under sit forsøg på hvidvaskning, men ikke nok.

Dokumentér!

H.C. Grau Nielsen, Odense

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har fra Folketingets talerstol sagt, at Frank Aaen har været konsulent på filmen Den hemmelige krig.

Instruktøren, Guldbrandsen, siger, at statsministeren lyver med det udsagn.

Hvornår dokumenterer statsministeren sit udsagn eller giver Instruktøren Guldbrandsen en undskyldning for at have løjet om ham fra Folketingets talerstol?

DF imod heroinforsøg

af Anne Baastrup, sundhedsordfører SF, København

I Information i går falder Malin Schmidt i svime over, at Dansk Folkeparti har sagt ja til forsøg med lægeordineret heroin. Men sandheden er desværreden, at Dansk Folkeparti i flere omgange sagt ja til forsøg med at indføre fixerum og heroin på recept.Så problemet er ligesom de andre gange, at det altså ikke kan blivelige nu. Hver gang har de haft en 'syg'undskyldning for at udsætte deres endelige stillingtagen: Først sagde man, at sagen skulle undersøges nærmere. Nu er undskyldningen, at de skal haveregeringen med.

Der foreligger masser af evalueringsrapporter fra udenlandske forsøg,og den sidste undskyldningom hensynet til regeringen er enten et misforstået hensyn eller i værste fald udtryk for et fælt spin fra DF's side.En vedtagelse af et beskedent heroinforsøg, kan umuligt være et kabinetsspørgsmål,der kan true regeringens liv. Må jeg minde om, at dethaster med at få indført forsøget. Hvert år dør deri omegnen af 250 mennesker som følge af sygdomme relateret til heroinmisbrug. De kan ikke vente på DF's spilfægterier.

Vestager-løfte?

Lars Larsen, Nødebo

Nu er det ikke fordi, jeg er (ejheller potentiel) radikal, men må jeg ikke henstille til de radikales vælgere at afæske Margrethe Vestager et valgløfte om, at hun ikke peger på Fogh som statsminister - kan hun ikke det, stopper al anstændighed -også i det parti.

Opbakning til skoletest?

Karl Vogt-Nielsen, CASA, Kbh.

Information har fået Epinion til at stille befolkningen nogle spørgsmål om test og karakterer i folkeskolen - men tolker svarene helt hen i vejret i avisen i går.

I spørger, hvad ens holdning er til test og karakterer. Der spørges helt generelt, samtidig med at der spørges til to forskellige ting på en gang. Svarene vælger I at tolke, som om I har spurgt til det artiklen kalder 'de kontroversielle test'. Hvis spørgsmålet er rigtigt citeret i avisen, er det en ren go'dag mand økseskaft-undersøgelse, som ikke kan bruges til andet end at konkludere, at befolkningen enten synes, at det er godt, at der gives karakterer, eller at det er godt at der gennemføres en eller anden form for test eller at man synes, begge ting er fint. Ikke overraskende er mange enige heri. Men det siger intet, absolut intet om befolkningens holdning til de kontroversielle test, som regeringen har indført. Efter den nye skala får jeres misbrug af undersøgelsen et -3 i bedømmelse.

Test og pisk

Aase Bak-Nielsen, Nibe

Er det virkeligt Information, der har udformet de to spørgsmål, som Epinion har stillet om folkeskolen? Som om det at sikre fagligt dygtige elever og sikre at de lærer at omgås andre mennesker, er opgaver der udelukker hinanden! Det ligner ikke Information at være så unuanceret. Det er ikke et enten-eller, men et både-og, hvilket også fremgår af den nuværende skolelovsformålsparagraf. Skolen skal bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

I stedet for at regeringen pisker skolen med énsporede tests var det bedre at give folkeskolens lærere muligheder for at efterleve den nuværende lov og dermed sikre, at danske børn fortsat både er fagligt godt funderede og besidder den eftertragtede evne både at være kreative og at kunne samarbejde med andre.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her