Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
22. august 2007

Cains bagvaskelse

Preben Wilhjelm, Frederiksberg

Geoffrey Cain påstår i sit indlæg 6. august, at "en morderisk terrorbande (Blekingegadebanden) blev taget i forsvar af den samlede venstrefløj." Som bevis herfor anfører han bl.a. et indlæg af Flemming Balvig, Jørn Vestergaard og undertegnede i Information.

Jeg skal i den anledning gøre opmærksom på følgende: Det pågældende indlæg indeholdt ikke med ét ord et forsvar for de handlinger, gruppen var sigtet for. Det var alene en påpegning af, at Informations dækning af sagen med udhængning af de sigtede i en situation, hvor disse som isolationsfængslede var afskåret fra at tage til genmæle, hvor retsmøderne foregik for lukkede døre og hvor deres advokater var pålagt tavshedspligt, var en trussel mod retssikkerheden. Dækningen var i øvrigt en klokkeklar overtrædelse af de presseetiske regler, som kræver, at belastende oplysninger forelægges den pågældende for kommentar, inden de offentliggøres (hvilket selvfølgelig ikke var sket), og specielt kræver særlig tilbageholdenhed, når det gælder ikke afsluttede straffesager.

Cain kan åbenbart ikke begribe, at det ikke er udtryk for sympati, hvis man forsvarer elementære retsplejeprincipper uanset, hvem der er sigtet og for hvad.

Råd til dansk personale

Per Clausen, sundhedsordfører for Enhedslisten

Der er tilsyneladende bred politisk enighed om, at mangelen på sundhedspersonale skal løses gennem rekruttering af medarbejdere fra verdens fattige lande. Det er dybt uanstændigt, hvis Indien, Malawi eller Ghana skal betale for uddannelsen af det danske sundhedspersonale. Derfor fremsætter vi nu et forslag udarbejdet af Venstres gruppe i Nordisk Råd i Folketinget. Det vil betyde, at Danmark skal undlade aktivt at rekruttere sundhedspersonale fra sårbare lande, som selv mangler sundhedspersonale.

Vi skal tage initiativ til en international aftale, som regulerer rekrutteringen af sundhedspersonale fra udviklingslande, samarbejde med de øvrige nordiske lande om øge uddannelseskapaciteten af sundhedspersonale i udviklingslandene og tage initiativer, der kan føre til, at udviklingslandene beholder en større del af sit sundhedspersonale.

Herudover bør Danmark ved udstedelse af et green card til personer fra lande, der har det halve eller mindre i BNP end Danmark, betale en uddannelseskompensation til dette land.

I dag arbejder der flere beninske læger i Frankrig end i Benin. Der er f.eks i dag flere sundhedsarbejdere fra Malawi i Manchesterområdet end i Malawi. Hvert år emigrerer 20.000 sundhedsarbejdere - læger, sygeplejersker, jordmødre o.s.v. - fra det afrikanske kontinent til Europa eller Nordamerika.

Det er helt uholdbart. Danmark har råd til at uddanne det personale, vi skal bruge. Det skal vi ikke overlade til verdens fattige lande

Sudoku

Niller Agger, Frederiksberg

Her gik jeg og troede, at ved at holde og læse Information var jeg en del af Danmarks intellektuelle elite, og så må man konstatere. at den svære sudoku i Information knap nok når den mellemsvære sodoku i Politikken (Judo) til knæerne og ligger niveauer under deres svære (Sumo).

Selv om det selvfølgelig er en selvtilfredsstillende fornøjelse hver dag at kunne løse den matematiske rebus, mens man børster tænder, så er det lidt af en fornærmelse, at Informations læsere vurderes så lavt, at vi bliver spist af med børnehave-niveauet.

Borgerne anno 2007

Torben Klint, København N

Nu er vi alle blevet reduceret til en flok burhøns af nogle lærde mennesker, der uden nogen forklaring kommer med den ene mærkelige følgeslutning efter den anden.

"Tanken om velfærdsrettigheder er udtryk for en total afpolitisering og afideologisering af dansk politik," siger filosoffen Arno Victor Nielsen.

Men hvorfor afideologisering? Der er da f.eks. en del ideologi i at vælge mellem en fælles sygesikring, der forslår, og en der kræver privattegnede ekstraforsikringer!

Henrik Jensen er rystet: "Dette fører til en ganske anden velfærdsstat, som ikke har det moralske perspektiv, at vi har pligt til at holde de svage flydende"

Hvorfor skulle det at have ret til et bad om dagen, når man bliver gammel, pludselig fjerne vores moralske ansvar for de svage i samfundet?

Ole Thyssen finder det ligefrem skræmmende, at store emner som for eksempel udenrigspolitik må vige for en snævert defineret velfærdsdagsorden.

Jamen, at socialdemokraterne har fremlagt deres velfærdspolitik betyder da ikke, at de nu kun har politik på det område!

Velfærdsrettigheder appellerer ikke til, at man siger, "hvordan får jeg mit barn til at give den en ekstra skalle," siger Ole Thyssen.

Men hvorfor skulle det, at der maksimalt må være 24 elever i en klasse, betyde, at vi forældre ikke mere vil støtte vores børns skolegang?

Det er muligt, at disse lærde og kloge hoveder kan begrunde deres påstande med velunderbygget forskning og gode argumenter, men i den løsrevne form de bringes i her giver det ingen mening.

Intet nyt ungdomshus

Mogens Lønborg, Sundheds og omsorgsborgmester, København

SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne snakker om, hvordan et nyt Ungdomshus skal indgå i de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune, og i den forbindelse skal der ikke herske tvivl om min holdning. Vi skal ikke løfte en finger for et nyt ungdomshus. Ligesom alle andre skal byens unge naturligvis have så gode vilkår som muligt, men sagen handler om noget helt andet. Et nyt hus ville være en foræring til antidemokratiske og voldelige kræfter, og det er et katastrofalt signal at sende.

Voldelig adfærd er uacceptabel, og derfor ville en sådan belønning være helt urimelig. Ungdomshusets sympatisører siger, at det kun var en lille gruppe ud af de mange, der brugte Ungdomshuset, som tog del i de voldelige demonstrationer, men argumentet holder ikke. De unge er blevet gået på klingen af pressen flere gange for at få belyst holdningen til de voldelige metoder, og ikke én gang har nogen taget afstand fra volden.

Der skal være plads til forskellighed, men jeg er stærk modstander af at kommunen skal sponsere et hus, der skal rumme elementer, som har bragt vold og ødelæggelse til byens gader, og som i øvrigt bebuder, at de vil fortsætte med de ulovlige metoder.

Hvem var de?

Ole Hansen, Middelfart

I forbindelse med beslutningen om at gå i krig i Irak er der et par spørgsmål, som det kunne være interessant at få besvaret. 1: Hvem var de 62 folketingsmedlemmer, som ikke var til stede under afstemningen? 2: Hvad var deres begrundelse for ikke at være der? Nogle af disses tilstedeværelse kunne måske have forhindret krigsbeslutningen.

Ren luft er en menneskeret

Kurt Loftkjær, Lyngby

Hvis rygningens skadelige røg, var en del af en arbejdsproces, varden for længst blevet forbudt. Den ny lov om røgfri miljøerer således ikke en hetz mod rygerne - blot en måde at sikre, at vi allealtid haradgang til ren luft.

Det er vel en menneskeret!

Fis i en hornlygte

Eva Legne, Bloomington, USA

Da den dybe forargelse over DR's 'nedlæggelse' af kulturen også kom til udtryk i Information, morede det mig, da den lydløse forsvinden af klassisk musik i Information's spalter har været larmende! Og hvis Information i denne sommer har bragt flere artikler om klassisk musik end en side om Lars Ulrik Mortensen og en om Per Nørgaard beder jeg undskylde, at jeg ikke søgte efter nålen i høstakken.

Der var engang, hvor Information husede Danmark's klassisk-musik-anmelder-virtuoser: Hans-Georg Lenz, Jan Jacobi, Anders Beyer. I dag er Den Mindst Ringe sunket ned i Lotte Folke Kaarsholm's foragtelse for "maximalt kedelig... skideligegyldigt Vivaldi-trut og Haydn-pling" (Information 20. august), og jeg ønsker avisen tillykke med en radioanmelder, som med nævnte floskel har givet udtryk for sin imponerende viden om Vivaldi og Haydn: en fis i en hornlygte!

Ingen skattelettelser

Claus Damsgaard, Karup J.

Det ser ud til at regeringens/Anders Fogh Rassmussens nye finanslov betyder forbedringer på alle områder. Ingen steder vil der blive besparelser eller forringelser. Statsmanden har da helt klart skruen løs. Og det kan jeg sige uden at bruge matematik.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her