Kommentar

NA's skattereform favoriserer de rige

Ny Alliances nye skattereform mangler 40-45 mia. kr. i finansiering og er dermed voldsomt underfinansieret. Skattelettelserne for de lavere indkomster er ubetydelige. Det er de højere og navnlig de store indkomster, der skummer fløden. Og forslaget risikerer at true velfærdsamfundet på grund af økonomisk overophedning eller omfattende besparelser
Anders Samuelsen fra Ny Alliance fremlagde partiets skattereform, der ifølge økonom Henrik Herløv Lund er underfinansieret.

Anders Samuelsen fra Ny Alliance fremlagde partiets skattereform, der ifølge økonom Henrik Herløv Lund er underfinansieret.

Carsten Snejbjerg

Debat
30. august 2007

Ny Alliance har fremlagt et nyt skattereformforslag. I modsætning til partiets tidligere skatteforslag, som hurtigt blev skudt ned som underfinansieret, hævder NA, at det nye forslag er fuldt finansieret og endda overfinansieret. Samtidig erklærer Anders Samuelsen, NA' s skattepolitiske chefarkitekt, at forslaget er udformet socialt ansvarligt, og at det skal sikre velfærdssamfundet.

Centralt i Ny Alliances nye skatteforslag står en afskaffelse af både bund-, mellem- og topskatten. Den erstattes med en proportionalskat, der er ens for alle - en såkaldt 'flad skat' - med en skatteprocent på 40,6. Disse forslag letter indkomstskatten med 43 mia. kroner. Herudover afskaffes det særlige pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidraget. Alt i alt vil disse forslag ifølge Ny Alliance koste 73,4 mia. kr.

Pengene vil Ny Alliance hovedsageligt finde ved at fjerne fradragsretten for det otte procent store arbejdsmarkedsbidrag (30,5 mia. kr.). Endvidere skal pensionsbeskatningen ændres, så der sker beskatning af indbetalinger i stedet for som hidtil på udbetalingstidspunktet. Det vil sige, at der ikke er fradrag for indbetalinger (30 mia. kr. i år nul efter indfasning). Og endelig skal efterlønsbidraget gøres indkomstafhængigt (tre mia. kr. i år nul), og skattefriheden skal afskaffes for en række frynseordninger på arbejdsmarkedet. Boligskatten røres ikke.

Ifølge Anders Samuelsen vil Ny Alliances skatteforslag øge arbejdsudbudet med 100.000 personer og dermed skabe dynamiske effekter på op mod 10 mia. kr. på langt sigt.

NA foreslår, at pensioner beskattes ved indbetalingen med kommuneskattesatsen i stedet for som i dag at beskattes ved udbetalingen. Det skulle give merindtægter for staten på 30 mia. kr., men der er ikke tale om nogen en ny indtægt i forhold til det nuværende skattesystem, men kun om fremrykning af eksisterende indtægter. Ny Alliances finansieringsforslag må derfor på sigt korrigeres ned med næsten lige så store tab for statskassen, som de angivne kortsigtede gevinster ved at fremrykke beskatningen. Hertil kommer, at NA's forslag omhandler ikke blot skatter, men også et forslag til en ny efterlønsreform i forhold til det i den såkaldte 'velfærdsreform' i 2006 aftalte. Ifølge NA skal efterlønsbidraget frem til 2025 over for indkomster over 300.000 kr. beregnes som en fast bestanddel på 7 pct. af indkomsten. Hensigten er, at alle herover slet og ret skal fravælge efterlønnen. Men da efterlønnen lige er blevet lagt i faste rammer frem til 2025, må denne del af politiske årsager betragtes som stærkt spekulativ og urealistisk.

Voldsomt overdrevet

Endelig opererer NA med en ganske voldsom beskæftigelsesfremgang på 100.000 personer. Beskæftigelsesfremgangen kommer primært som følge af, at der med indkomstskatteforslaget netto pumpes 30 mia. kr. ud i øget forbrug. Godt nok skal der ske beskatning af pensionsindbetalinger med modsvarende 30 mia. kr. Men det vil den enkelte skatteyder ikke mærke noget til i dagligdagen, idet skatten i første omgang indbetales af pensionskassen. Derfor vil forslaget på kort sigt give en ekspansiv effekt af de offentlige finanser.

Imidlertid kører dansk økonomi med fuld kapacitetsudnyttelse og en historisk lav officiel ledighed. Hvorfor mulighederne for at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen er stærkt begrænsede og langt mindre end det af NA anførte. Tilsvarende gælder mulighederne for at øget arbejdstimerne. Disse er allerede i de senere år øget betydeligt pr. beskæftiget, hvilket gør det tvivlsomt, hvor meget mere der kan hentes på den konto, især fra højindkomstmodtagere som allerede arbejder betydeligt mere end påkrævet.Samlet må det vurderes, at en øget beskæftigelse på 20-25.000 personer er langt mere realistisk, og at de forventede dynamiske effekter på 10-15 mia. kr. må nedskrives til omkring det halve.

NA's finansieringsforslag må således samlet nedkorrigeres med omkring 40 til 45 mia. kr. ud af en samlet finansiering på 73 mia, kr. Dvs. NA's skattereformforslag er i hovedsagen UFINANSIERET.

Ny Alliance hævder, at skattereformforslaget er socialt ansvarligt, og at NA vil sikre velfærden.

Bortset fra pensionsbeskatningsdelen af forslaget ser alle hovedelementerne i skatteforslaget imidlertid ud til at belaste lavindkomsterne relativt mest - eller tilgodese højindkomsterne mest. Den samlede virkning af NA's skattereformforslag må således vurderes som kraftigt ulighedsøgende.

Og beregninger over størrelse og fordeling af reformens skattelettelser viser, at indkomster på 200.000 kr. respektive 300.000 kr. kun opnår en lille skattelettelse på mellem 200 og 400 kr. om måneden. Mens en millionær vil som følge af NA's skatteforslag opnår en gevinst på omkring 12.500 kr. pr måned. Tilsvarende udgør skattelettelsen for indkomster under 300.000 kr. under 2 pct. af den samlede indkomst, mens indkomster over 900.000 kr. opnår en relativ lettelse på over 14 procent af indkomsten.

Forslaget sikrer endelig ikke velfærden, men truer den. Underfinansieringen risikerer at skabe en overophedning af samfundsøkonomien, som vil true beskæftigelsen. Eller der skal skabes finansiering gennem drastiske offentlige besparelser som vil ramme bredt, men især ramme de svageste.

Henrik Herløv Lund er økonom og medlem af Den Alternative Velfærdskommission

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her