Læsetid: 4 min.

Et frit elnet kan revolutionere EU

Europæere, der deles om vedvarende energi over et åbent tilgængeligt 'intergrid' efter internettets forbillede, er visionen for en tredje industriel revolution. Men det vil kræve, at EU fratager energi-selskaberne deres ejerskab af distributions-nettene
19. september 2007

I dag ventes Europakommissionen at fremlægge en længe ventet, kontroversiel plan om at tvinge el- og gasselskaber til at 'frakoble' transmissions- og distributionsvirksomhed fra deres energiproduktion. Formålet er at tilskynde til markedsliberaliseringer og større konkurrence, og det afgørende stridspunkt vedrører adgangen til ledningsnet og rørledninger. Tankegangen er, at så længe de store elselskaber, som leverer energien, også kontrollerer energiens fremføringsnetværk, vil konkurrenter og nye udfordrere have svært ved at få adgang til distributionskanalerne. Resultatet er mindre intensiv konkurrence og en tiltagende risiko for, at energisektoren monopoliseres af nogle få giganter.

Perspektiverne i en opsplitning af elnettet er intet mindre end revolutionerende, og udfaldet af denne strid kan få afgørende indflydelse på, om EU skal blive en førende økonomisk spiller i det 21. århundrede, eller om Europa langsomt vil glide ned ad ranglisten for at slutte sig til de forhenværende magters kreds.

Realiteten er, at EU står på tærsklen til Den Tredje Industrielle Revolution, og at elnettets frisættelse kan få udslagsgivende betydning for, om det skal lykkes at gennemføre dette spring ind i en ny æra.

Omvæltninger

Historiens største økonomiske omvæltninger er sket, når indførelse af nye energi-systemer er konvergeret med indførelse af nye kommunikationssystemer. Når en sådan konvergens indtræder, undergår samfundet en omfattende omstrukturering. I den tidlige moderne æra blev kombinationen af kulfyret dampteknologi og trykpressen f. eks. ophav til Den Første Industrielle Revolution. I det sene 19. århundrede og første to tredjedele af det 20. århundrede konvergerede første generation af elektriske kommunikationsmidler - telegrafen, telefonen, radio og tv, den elektriske skrivemaskine osv. - med indførelse af olie og forbrændingsmotoren og blev styringsmekanisme for organisering og markedsføring af Den Anden Industrielle Revolution.

En ny stor kommunikationsrevolution indtraf i 1990'erne. Anden generation af elektriske kommunikationsmidler - pc'en, internettet, www og de trådløse teknologier - forbandt over en milliard jordboeres kommunikative centralnervesystem med lysets hast. Denne revolutions fulde potentiale er endnu langtfra udtømt. Thi dette potentiale ligger nemlig i konvergensen med nye vedvarende energiformer, der kan skabe verdens første 'distribuerede' energisystem.

Decentraliseret

Det samme designprincip og de samme intelligente teknologier, der muliggjorde internettet og vor tids omfattende, distribuerede globale kommunikationsnetværk, vil kunne bruges til at omkonfigurere verdens elforsyningsnet, således at folk kan producere vedvarende energi og dele det indbyrdes efterpeer-to-peer-princippet og derved skabe en ny og decentraliseret form for energiforbrug. Rudimentære intergrids er allerede ved at blive testet i USA og Europa.

Det intelligente intergrid har tre afgørende komponenter. Minigrids gør det muligt for private husstande og små og store virksomheder at producere vedvarende energi lokalt - ved hjælp af solceller, vind-, vand- og bølgekraft, små brintanlæg, biomasse, geotermisk energi mv. - og bruge det off grid til at dække deres eget elektricitetsbehov. Intelligent måleteknologi vil gøre det muligt for lokale producenter at sælge energi tilbage tilhovedenerginettet såvel som at modtage elektricitet herfra. Elstrømmen bliver dermed bidirektional. Intelligente sensorer og chips er indbygget i hele elnetsystemet og registrerer ethvert forbrug. Software gør det muligt for elnettet at ajourføre, hvor megen energi, der bruges til enhver tid, hvor som helst og af hvem som helst på nettet. Denne indbyrdes sammenkobling - interkonnektiviteten - vil kunne udnyttes til at omdirigere energiforbrug og elstrøm, så overbelastning af nettet undgås og til løbende tilpasning til skiftende elpriser.

I fremtiden vil intelligente målenetvæk i stigende grad også blive benyttet til at samregistrere vejrforandringer - registreringer af ændringer i vindhastighed, solstrålingsmængder, overfladetemperaturer osv. - hvorved netværket også vil få mulighed for kontinuerligt at afpasse elstrømmen til vejrforholdene. Udsættes elnettet for spids- eller mulig overbelastning pga. for stor efterspørgsel, kan software justere på f. eks. udvalgte husstandes vaskemaskiner, således at de centrifugerer med lavere omdrejningshastighed, eller stille på termostaten til luftventilationsanlæg. Forbrugere, der indvilger i sådanne fjernkontrollerede, minimale justeringer i deres elforbrug, kan belønnes med prisrabat.

Det intelligente intergrid vil ikke blot give energiforbrugerne magt over egne energibeslutninger, men også skabe store nye effektivitetsgevinster i elstrømmens distribution.

Rekonfigureringen af EU's elnet over de næste tre årtier med henblik på at skabe et intergrid efter internettets forbillede anslås at ville koste over 750 mia. euro og vil kaste i titusindvis af nye arbejdspladser af sig.

Hvilket bringer os tilbage til EU-kommissionens aktuelle overvejelser om at fravriste energiselskaberne kontrollen over elnettet. Fremtidens 'intergrid' er fuldstændig som internettet - dog med én iøjnespringende undtagelse. Ingen ejer internettet. Tilsvarende skulle et intelligent eldistributionsnetværk være lige så åbent og tilgængeligt som internet og gøre det muligt for udbydere og brugere at dele energi med samme lethed, som den hvormed de deler informationer. Var internettet blevet en teknologi, hvis ejerskab var fastholdt i private hænder kloden over, ville de store kommunikations- og informationsrevolutioner fra 1990'erne og frem være bremset betydeligt.

EU's konkurrencekommissær, Neelie Kroes, har foreslået, at energiselskaberne tvinges til at frasælge deres transmissionslinjer. Andre EU-kommissærer har foreslået, at energiselskaberne skal bevare ejerskab til både produktion og distributionsnetværk, men at der skal oprettes en uafhængig tilsynsmyndighed, der kan overvåge, regulere og sikre konkurrencen. Andre igen, der er mere opmærksomme på den perspektivrige analogi imellem 'intergrid' og internet, har foreslået, at vi går i en helt anden retning og sætter elnettet under en offentligt administreret myndighed over hele EU for at sikre alle den samme universelle adgang og gennemsigtighed, som vi i dag tager for givet mht. internettet.

Konvergensen mellem distribuerede kommunikationsteknologier og distribueret produktion af vedvarende energi via et åbent tilgængeligt, intelligent elnet er udtryk for en ægte power to the people-tankegang. For en yngre generation, der er vokset op i en mindre hierarkisk og mere netværksbaseret verden, vil muligheden for at kunne producere og deles om energi på samme måde som om informationer i et åbent, frit tilgængeligt intergrid, forekomme naturlig og indlysende.

Den Tredje Industrielle Revolution begynder med frisættelsen af elnettet.

Jeremy Rifkin er fremtidsforsker og forfatter til bl. a. 'The Hydrogen Economy: The Creation of the World Wide Web and the Redistribution of Power on Earth'Oversat af Niels Ivar Larsen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu