Kronik

Byudvikling i et klimaperspektiv

Albertslund Kommune er dette års modtager af Nordisk Råds Natur- og Miljøpris. Det er lykkedes kommunen næsten at halvere udslippet af kuldioxid, og bydelene i Albertslund får 'grønne regnskaber' og kappes med hinanden om at mindske forbruget
De første energispareplaner i Albertslund havde fokus på fjernvarmeudbygningen og fjernvarmetilslutning, og 97 pct. af byens boliger og virksomheder er i dag forsynet med kraftvarme.

De første energispareplaner i Albertslund havde fokus på fjernvarmeudbygningen og fjernvarmetilslutning, og 97 pct. af byens boliger og virksomheder er i dag forsynet med kraftvarme.

Michael Mottlau

Debat
31. oktober 2007

Der er i tiden en tendens til, at miljøproblemernes globale karakter tjener som undskyldning for ikke at foretage sig så meget lokalt.

Men det kan ikke nytte at vente på FN eller EU. Når man har indset problemerne, har man også moralsk forpligtelse til at gøre det, man kan, og spørge sig selv: "Have you done your bit?"

Albertslund Kommune har i årevis haft politisk fokus på energi- og miljøspørgsmål. De første energispareplaner i kommunen havde fokus på fjernvarmeudbygningen og fjernvarmetilslutning, og 97 pct. af byens boliger og virksomheder er i dag forsynet med kraftvarme.

Albertslund Kommune fik sit første grønne regnskab i 1992. Regnskabet dækker hele kommunens geografiske område, og det er gennem årene udviklet og udvidet. I dag sender vi små grønne regnskaber ud til hvert enkelt boligområde, så borgerne kan se, hvordan deres eget forbrug ligger i forhold til gennemsnittet i området. Der foreligger derfor et ganske omfattende datagrundlag, som dokumenterer udviklingen i boligområderne.

De grønne regnskaber er gennem årene brugt som et dialogværktøj om CO2-udslip, affald og vandforbrug.

I 1995 fik vi udarbejdet den første Agenda 21 plan, og der er siden udarbejdet en Agenda-plan hvert år. Målet om halvering af CO2-udledningen inden 2010 blev formuleret i den første plan.

Samme år blev Agenda Center Albertslund etableret for at understøtte miljøarbejdet i kommunens boligområder.

Kommunalbestyrelsen har ud fra en miljøpolitisk betragtning i mange år forlangt, at energibesparelser indgår i alle anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i de kommunale bygninger, hvor installationer og vinduer løbende er renoveret og forbedret med henblik på energibesparelser.

I de kollektive anlæg er der lavet systematisk renovering på hele ledningsnettet. Der er desuden lagt en stor indsats i at udvikle og indføre incitamentstakst på fjernvarmen. Incitamentstaksten blev indført for at forbedre afkølingen på fjernvarmevandet og giver bonus og 'straf' til brugerne efter, hvor gode de er til at afkøle vandet i deres varmeanlæg.

Miljøcertificering

Samtlige forvaltninger og kommunale institutioner er ved at blive miljøcertificeret. Det betyder, at der fra 2008 er indført miljøledelse i alle kommunale enheder. Der formuleres miljømål, foretages revision og udarbejdes årlige miljøredegørelser.

Det er et stort projekt og en lang proces, men den har meget stor betydning for forankringen af miljøspørgsmålene.

Albertslund Kommune indgår i et forpligtende miljøsamarbejde med seks andre kommuner, der vil gøre en ekstra indsats for miljøet. Det drejer sig om områder som forankring og udvikling af de grønne regnskaber.

Albertslund Kommune har gennem mange år arbejdet strategisk og målrettet på at nedbringe miljøbelastningen, både fra kommunens egne enheder, fra borgerne og fra byens virksomheder. Vi har opnået reduktion i CO2-udledningen, men det er primært sket ved ændringer i produktionen, så det er fortsat en meget stor udfordring at nå målene. I de seneste år er både el- og varmeforbruget stagneret eller endda let stigende. Udfordringen er at få knækket kurverne i det grønne regnskab med en særlig indsats for at nedbringe energi- og ressourceforbruget og begrænse CO2-udslippet.

For at nå målene på energiområdet må der sættes skub i en udvikling, som skaber nye incitamenter og finansielle og teknologiske løsninger, der kan ses, mærkes og forstås på lokalt niveau.

Som energilaboratorium, hvor nye ideer om energirigtig bygningsrenovering kan afprøves i en mindre skala, vil Albertslund Kommune udfordre vanetænkning og skabe nye kompetencer og teknologier.

Klimastrategi

Jordens klima er for alvor kommet på den internationale dagsorden, efter at FN's klimapanel med sikkerhed har fastslået, at Jordens klima ændrer sig radikalt, og at det er menneskeskabte problemer, der er årsag til det. Med udgangspunkt i kommunens CO2-mål og den globale klimaudfordring ønsker vi at intensivere miljøindsatsen. Selv om Albertslund kun står for en lille del af klodens og landets forbrug og udslip, ønsker vi at påtage os vores del af ansvaret og deltage i udviklingen af en ny klimaindsats.

De strategiske mål skal omsættes til konkrete handlingsplaner i en samlet klimaplan for hele byen med særlig fokus på at mindske energiforbruget og reducere CO2-udslippet. Klimaplanen kobler sig på kommunens andre strategier og indsatser som et projekt, der kan forstærke, koordinere og forny den samlede miljøindsats.

Renoveringen af Albertslund er allerede godt i gang; byen nytænkes og moderniseres. Som led i den nye klimastrategi skal energirigtige løsninger fremover indtænkes og integreres under hensyntagen til byplanlægning, arkitektur og lokal identitet. Med udgangspunkt i en mere intensiv klimaindsats skal der findes nye måder at udvikle byens lokalområder på i et aktivt samspil mellem planlægning, borgere, virksomheder og finansielle muligheder.

På el- og fjernvarmeområdet er udfordringen særlig stor. Den store samfundsmæssige investering i forsyning og distribution af el og varme kan komplicere tilvalget af nye og individuelle løsninger. Samtidig er forsyningsvirksomhederne pålagt en lovmæssig besparelse hos slutbrugerne.

Energirigtig renovering

Albertslund udgør med sin ensartede bygningsmasse en attraktiv mulighed for at udvikle løsninger for energirigtig renovering, der kan anvendes i mange andre bygninger og i andre kommuner.

Et omdrejningspunkt i den nye klimastrategi er at etablere netværk og indgå partnerskaber, der kan inspirere og drive den nye indsats i gang. Vi har planer om at etablere en miljøvidenpark, som skal være en platform for udvikling og afprøvning af nye projekter, metoder og produkter. Deltagerne i miljøvidenparken er aktører med relation til byggeri, der kan se fordele og muligheder i et samarbejde mellem kommune, forskningsinstitutioner, rådgivere og entreprenører.

I miljøvidenparken skal fostres nye ideer til energirigtig renovering i boliger og institutions- og erhvervsbyggeri gennem erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og demonstration af nye løsninger. Ideerne skal omsættes i konkrete projekter i Albertslund, som dermed bliver et eksempel for energirigtig renovering. Der skal arbejdes med at tiltrække midler til udvikling og realisering af løsningerne med fokus på at fremme kommer-cialisering af løsningerne, så der skabes et marked med efterspørgsel og med kompetente håndværkere og entreprenører til at udføre dem. Det betyder meget for den samlede klima- og energiindsats, at der udvikles tilgængelige løsninger på markedet, der er så attraktive, at borgere og virksomheder ser fornuften og nødvendigheden i at investere i dem.

"Politik er at ville," som den svenske statsminister Olof Palme udtrykte det. Og hvis vi virkelig ønsker at aflevere en bedre verden til vores børn og børnebørn, kræver det vilje. Derfor forankrer vi, skaffer data og starter projekter. Med de globale udfordringer for øje er det med andre ord vigtigt, at kommunerne går foran og sikrer lokal handling.

Miljø skal blive en lige så naturlig del af vores adfærd, som økonomiske overvejelser er det!

Finn Aaberg er borgmester iAlbertslund Kommune

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her