Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
16. oktober 2007

Ang. Ole Wivel

Erik Knudsen, Klaus Rifbjerg, Bente Hansen og Torben Brostrøm

Det er både modigt og befriende når to døtre går ud og forsvarer deres fars ære, som Dorrit og Anne Wivel har gjort det, men der er ingen grund til at deres ord skal stå alene.

Det er muligt at Ole Wivel - faderen - på et tidspunkt i sit liv som mange andre har flirtet med idéer, som lå nazismen nær, men at lade den kendsgerning farve opfattelsen af personen resten af livet, uanset hvad han eller hun ellers har udrettet, er ikke kun uretfærdigt, men dumt. Vi har kendt Ole Wivel i mange år og lært at respektere hans energiske engagement i sager, man ikke blev populær på at deltage i, og de rækker fra Algierkomitéen til Russeltribunalet. At han måtte opfattes som venstreorienteret, har sandsynligvis ikke mindsket forargelsen over tidligere 'synder', og det er da også tydeligt, at man på højrefløjen gnider sig tilfreds i hænderne ved endelig at have fået en irriterende modstander på krogen.

At blive hængt op på sin ungdoms vildfarelser kan være belastende, at skulle slæbe rundt på dem til sine dages ende og udover døden er uanstændigt. Det er livsforløbet, der tæller, indsatsen i den store sammenhæng. Kun den, der har rene hænder kaster den første sten. Og hvem er det?

Spøgelser

Stig Elliot Nyegaard, Holbæk

'Spøgelset fra 68' var igen et fremragende synspunkt af Jan Krag Jacobsen, der taler om de forkælede 68'ere.

Vi må reformere begrebet ældre, alt for mange tænker passivt i konsumbaner. Den udstødte gruppe af ældre har stadig 24 timer i døgnet, hvor de kan realisere sig selv i arbejdsopgaver og overføre viden til mennesker i fattige lande, hvor der er behov for assistance til etablering af bæredygtige løsninger på basale problemer.

Fritid er ikke altid en belønning. Det at blive ældre behøver ikke at være afvikling men ny udvikling. Derfor stiftede vi 'Seniorer uden Grænser.' Vi er nu med i projekter i 20 lande på godt tre år.

Trafikproblem

Anders Johansen, Humlebæk

Flere nyhedsmedier har i den senere tid dækket problemerne ved de massive myldretidskøer, men forkus har desværre været på tidsspildet og ikke miljøforureningen. I København drejer det sig især om Helsingørmotorvejen (HM) og motorringvej O3 for slet ikke at tale om den indre by, hvor miljøforureningen direkte påvirker byens indbyggere. For delvist at afhjælpe disse trafikale problemer har man udvidet HM med ét ekstraspor i hver retning. Endvidere er man i færd med at udvide O3, også med endnu ét spor.

Man kan spørge sig selv om, hvorvidt disse dispositioner reelt vil løse de trafikale problemer, da grundlaget for beslutningen om de ekstra spor ifølge vejdirektoratet var "en række planlægningsundersøgelser, som blev afsluttet i 1993". Langt vigtigere er dog, at sådanne udvidelser ikke vil påvirke miljøforureningen fra biler radikalt. Et mere effektivt tiltag vil være at bruge de ekstra spor til 'carpooling', forbeholdt biler med mere end to eller tre passagerer. Dette bruges med succes adskillige steder i USA og vil betyde langt færre biler på vejene med et mindre CO2-udslip som konsekvens!

Både - og

Masoum Moradi, Stenstrup

Kære Georg Metz.

Lad mig indledningsvis sige, at jeg er en stor beundrer af dig. Ikke mindst din kamp for nydanskers ret til anstændig behandling i vores samfund beundrer jeg.

Men din seneste klumme var værre end nederlaget til Spanien. Artiklen fik mig til at spørge: "Er gode Georg så inderligt optaget af kampen for nydanskerne, at han skriver mod bedre viden?"

I dit forsøg på et forsvar af Asmaa Abdol-Hamid skriver du: "Går du ind for Sharia? Spørger journalisterne med alle tegn på strenghed i øje og stemme. Øh, siger den unge kvinde- både og. For spørgsmålet lader sig ikke uden videre besvare lige på den facon, eftersom sharia omfatter en god del mere end de velkendte kontroversielle punkter, som (...)"

Det var da sørens, Georg! Hvordan vil du forholde dig, hvis journalisten spurgte en: "Går du ind for nazismen?" - hvortil han så svarede "både- og". Ville du blive forarget over svaret, hvis han påstod, at der også forgik noget godt under Hitler? Færre arbejdsløse for eksempel. Flere og bedre veje. Mere fokus på sundhed og motion. Mere sæbe! Vil du kunne leve med et svar, der ikke helt klart tog afstand far Nazismen?

Du har nok ret i, at man nok skal kunne finde et eller andet godt ved Sharia. Men det bør ikke så tvivl om vores holdning til de to ideologier som helhed. Ikke mindst respekten for de mange millioner menneskeliv, som de to ideologier har til fælles og på samvittigheden, bør få os til at give et klart og entydigt svar: "Af helvede til med nazismen!". "Af helvede til med Sharia!"

Nuancer hos K

Jørgen L. Madsen, Svendborg

Den, der undrer sig over justitsministerens accept af torturhæleri, kan ikke have fulgt Lene Espersens ytringer i den offentlige debat særlig opmærksomt.

Da retslærde i sin tid ytrede betænkelighed ved de lovændringer, hun foreslog efter 11. september, slog hun det hen med en flot bemærkning i retning af, at "hver gang, man vil ændre noget, vil der være en eller anden gammel professor, der har indvendinger at fremføre". Da hun på tv skulle forholde sig til dobbeltbelagte eneceller for unge, kvindelige indsatte i landets fængsler, var hendes kyniske kommentar: "Nu har de jo selv bedt om at komme her". Mandlige fængselsindsatte med interesse for bodybuilding blev af ministeren smagfuldt omtalt som "kæmpestore kødbunker".

Forventer man af denne minister nuanceret stillingtagen til komplicerede etiske problemstillinger som f.eks. samarbejde med mellemøstlige torturregimer, må man vist vente forgæves.

Om Espersens format rækker til en formandspost i Det konservative Folkeparti, får vi snart at vide. Spørger man mig, rækker det absolut ikke til en værdig varetagelse af justitsministerembedet.

Rum-Ramadan

Johan Fischer, Roskilde

Malaysias første astronaut sendtes 10. oktober 2007 ud mod rumstationen ISS fra Kasakhstan. Astronauten er muslim og kirurg af uddannelse og har vakt den nationale stolthed i det muslimske Malaysia. Han er den første muslim nogensinde i rummet under Ramadan, Muslimernes hellige fastemåned. Det statslige Kontor for Islamisk Udvikling (JAKIM) i Malaysia har udgivet en guide til passende muslimsk livsstil i rummet i forbindelse med rumprojektet.

Guiden slår fast, at man ikke kan forvente, at astronauten strengt overholder fasten, mens han er i rummet. På samme måde kan han nok ikke konsekvent vende sig mod Mekka under bøn. Ligeledes kan man ikke regne med, at alle fødevarer er halal. Det påpeges dog, at offentlig passende påklædning for astronauter er en selvfølge. På en konference i Malaysia sidste år konkluderede Islamiske lærde og videnskabsmænd, at de anderledes forhold i rummet ikke er en hindring for, at en rettroende Muslim kan udføre sine religiøse pligter her.

31 august i år fejrede Malaysia 50 års uafhængighed fra Britisk koloniherredømme. Den siddende regering i Malaysia har i de sidste 10 år fokuseret kraftigt på Vision 2020 - en vision om i år 2020 at være en moderne nation. Denne vision styrkes nu yderligere af, at Malaysia i år 2020 satser på at have en astronaut på månen.

EU-valg, tak

Jens Borking, Brønshøj

Regeringen synes ikke, at overførsel af mere end 50 områder i EU til flertalsafgørelser er af så stor betydning, at den danske befolkning skal spørges. EU-domstolen kan også indenfor disse områder anvende den såkaldte gummiparagraf til at fastslå EU's beføjelser. Og så kan man spørge sig selv, hvor megen magtoverdragelse, der skal til, før vi får en folkeafstemning om en forfatning ? Nu hedder det selvfølgelig også en 'reform'-traktat, og der henvises ikke mere til flaget, så...

Fejl om Asmaa

Örn Ólafsson, København

Rune Lykkeberg skrev 14. oktober om Enhedslistens (EL) opstilling af Asmaa Abdol Hamid (AAH). Artiklen er beskæmmet af alvorlige fejl. Det er ikke rigtigt, det kun var partiets årsmøde der opstillede hende. Før mødet var der en generel afstemning, hvor alle medlemmer havde mulighed for at stemme, og den placerede AAH på 7. plads. Derefter vedtog årsmødet på anbefaling af kandidatudvalget og de enkelte valgkredse at placere hende på 6. plads.

En meget værre fejl er at påstå at partiets ledelse skulle have udnævnt AAH til 'en rigtig muslim' og dermed implicit have sagt at f.eks. Naser Khader og Kamal Qureishi er 'uægte' muslimer. Ingen i EL's ledelse har sagt noget i den retning.

Pointen er, at AAH har været dygtig til social politik, og at der også skal kunne være plads til folk der åbent bekender sig til deres rødder - i dette tilfæde muslimske traditioner, bare de går ind for EL's politik. Og det gør AAH, og hun går også ind for mærkesager som frastøder islamister. Hun har klart erklæret sig for lige rettigheder til alle, også kvinder og bøsser .

Denne kombination giver en enestående mulighed for at bygge bro mellem socialister og samfundets undertrykte mindretal.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her