Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
10. oktober 2007

NA's politiske legitimitet

Mogens Hansen, Hillerød

I et debatindlæg 8. oktober kritiserer Hans Daugaard den politiske ledelse af Ny Alliance for at svigte deres oprindelige vælgere, og han advarer retorisk mod, at politisk tyveri bliver lovligt i Danmark. Daugaard tilføjer, at ønsker et folkevalgt medlem ikke længere at repræsentere de vælgere, der har valgt ham/hende, så er der moralsk kun en mulighed: at overlade posten til suppleanten.

Der er på det foreliggende grundlag basis for at erindre skribenten om Grundlovens § 56: Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Guds vilje?

Karen M. Larsen, Væggerløse

"Gud har bestemt, at der skal en mand og en kvinde til at få børn. Det er ikke noget, som Folketinget bestemmer," siger Tom Behnke, socialordfører for De Konservative, ifølge Information 6. oktober Og derfor, skal læseren forstå, er De Konservative modstandere af, at regnbuefamilierne ligestilles med de heteroseksuelles familier. Nu har der været meget tale om, at religion og politik skal holdes skarpt adskilte fra hinanden, men det synes dog ikke at gælde for De Konservative. Det bliver derfor interessant at se, hvor langt man vil gå for at omsætte 'Guds vilje' i den danske lovgivning. F.eks. kan man læse i 1. Mos. Kap. 3 vers. 16, at Gud dikterer, at kvinder skal føde deres børn med smerte, og at deres mænd skal herske over dem. Man må derfor gå ud fra, at De Konservative er modstandere af, at der bruges offentlige midler på at formindske kvinders smerte under fødsel og på at bekæmpe kvindeundertrykkelsen. For De Konservative mener jo, at Folketinget ikke kan eller må lave om på det, som Gud "har bestemt".

Grønsag, nej tak

Nina Søndergaard, København

Den problematik som Klemens Kappel stiller op i debatindlægget 'Ingen genoplivning ved hjertestop', 8. oktober ville givetvis slet ikke være der, hvis vi i Danmark havde ret til aktiv dødhjælp. Dog har vi nu fået et såkaldt livstestamente, hvor man kan sige nej tak til livsforlængende behandling. Det er det bedste bud på fuld selvbestemmelse indtil videre.

Jeg vil sige tak til det sundhedspersonale rundt omkring, der trods alt tager stilling og ønsker at redde folk fra en skæbne værre end døden. De gør det endda med en straf hængende over hovedet. Så på forhånd tak til den person, der redder mig fra at blive en grønsag.

Rehling og Osama

Niels Harrit, København NV

Til David Rehlings leder 28. september vedrørende legitimiteten af krigen i Afganistan er man altså nødt til at gøre opmærksom på, at Osama Bin Laden (OBL) aldrig har påtaget sig ansvaret for angrebet på World Trade Center (WTC) 11. september 2001. Den såkaldte 'smoking gun'-video, som amerikanske soldater fandt ved invasionen, er et åbenlyst falsum.

På den anden side må det passe OBL fint at blive superhelt i den muslimske verden, for han udtaler sig altid tvetydigt om angrebet på WTC.

Ikke engang FBI tror på den historie. Han er eftersøgt - javist - for al-Qaedas angreb på USA's ambassader i Tanzania og Kenya, men ikke for angrebet på WTC. Efter sigende rettede en amerikansk journalist henvendelse til FBI og spurgte om årsagen hertil. Svaret var, at FBI ikke er i besiddelse af beviser på OBL's deltagelse i angrebet på WTC!

Stop brosnak henover Samsø

Jens Øster-Mortensen, Samsø

Så kom bomben, der forhåbentlig sætter en stopper for diverse borgmestres og trafikplanlæggeres idé om at plastre en seks sporet motorvej henover Samsøs lyksaligheder.

Nu er det nemlig kommet frem, at de eksisterende broer i Danmark lider alvorligt af tæring, og for eksempel må Langelandsbroen understøttet med træklodser og kan ikke klare til tungere og tungere laster som landevejstrafikken bliver belastet af.

Hvem i deres vildeste fantasi kan dog forestille sig at spolere en skøn ø som Samsø, blot for at klare en brøkdel af de trafik problemer der kommer fremover.

Nej, sats på kollektiv trafik, og så er der jo også et dejligt skønt hav, hvor der er rigelig plads til at lade den hensygnende coastertrafik få en opblomstring. På den måde beskytter man både miljøet og undgår flere store tunge lastbiler på vores landeveje.

Så hurra her fra Samsø, hvor en bro tværs henover den hele smukke natur må være et luftkastel, der kun fortjener at ende i en skrotkasse.

De stakkels kvinder?

Claes Ludvigsen, Rønne

"Kvinder er også ansvarlige for det meste af husarbejdet og yngelplejen og har i forbindelse med skilsmisse følgelig fået tilkendt forældreretten i 75 procent af alle tilfælde. Mange har det passet fint at slippe for lusekure, madpakker og alt til faget henhørende, mens andre fædre har været højlydt forbitrede over denne 'uret'," skriver Hanne-Vibeke Holst i et indlæg lørdag.

Forfatterens forestillinger passer imidlertid ikke sammen med forskningsresultaterne på området. Socialforskninginstituttet og Center for ligestilling udgav i 2003 rapporten 'Hvad kvinder og mænd bruger tiden til - om tidsmæssig ligestilling i danske familier' skrevet af to kvindelige forskere. Den giver et anderledes nuanceret billede: "60 pct. af mændene og 74 pct.af kvinderne er aktive med omsorg indenfor familien på en gennemsnitsdag", hedder det f.eks. på side 48.

Det fremgår af side 57, at for omtrent en tredjedel af parrene i undersøgelsen er mandens andel af den samlede omsorg for børnene mere end 50 pct.

Sidst i den nævnte rapports resumé hedder det: "Samtidig bruger de danske kvinder mindst tid på husholdningsarbejdet, sammenlignet med de andre europæiske kvinder. Dette kan lade sig gøre, fordi danske mænd med børn under syv år er blandt de mænd i Europa, der bruger mindst tid på erhvervsarbejde og mest tid på husholdningsarbejde."

Så op med humøret Hanne-Vibeke. Danske kvinder er forholdsvis godt stillet, og har ikke brug for at blive gjort til ofre.

Fattigdom

Bjørn Lomborg, København

Christian Friis Bach skrev 4. oktober, at "Lomborgs 'fattigdomsalibi' holder ikke. Vi vil ikke bruge flere penge til at bekæmpe malaria i Afrika, hvis undlader at begrænse CO2-udslippet i Europa. Tværtimod vil Kyoto processen sikre flere penge og ressourcer til verdens fattige lande." Og alligevel sagde han for blot 10 uger siden i Information: Christian Friis Bach er bekymret for, "at flere og flere globale problemstillinger som klima og terror æder den del af bistanden, som retligt burde være en overførsel fra rig til fattig". Jeg er glad for, at CFB for 10 uger siden var enig med mig, og det er, hvad min bog handler om.

PS: Kåre Fog skriver 2. oktober, at alt jeg siger, er forkert. Men denne gang kan det testes. Jeg pointerede overfor CFB, at jeg taler om vandmangel i Asien, f.eks på side 110. KF skriver, det intet står om det. Men til det er der bare at sige ... læs lige igen (i den amerikanske udgave). Det begynder på anden linje med "water stress" og taler om vandmangel i Asien, Middelhavet, USA, og de forskellige regioner i Afrika.

To negative

Geert Heldager Nielsen, Søborg

Er Lene Espersens seneste visdomsord, at det er i orden myndighederne udsætter anklagede for tortur blot de ikke stilles for en dommer, et eksempel på, at to negative giver en positiv ?

Ægte solidaritet

Bjørn Bojesen, Århus

I fredagens Information kunne man læse om navnet på det højst aktuelle land Burma/Myanmar. Ole Stig Andersen skriver at der i 1989 var en stavereform "af hvordan burmesiske stednavne skal skrives på engelsk og dermed internationalt. På burmesisk hedder landet hvad det hele tiden har heddet, Bama i dagligsproget, Mranma i højsproget."

Er der andre end mig der kan se den dobbelte bund i dét? Ikke nok med at juntaen prøver at diktere hvordan navne skal staves - på engelsk - vi lader os også diktere på dansk. Så lad os dog for én gangs skyld gå udenom engelsk, og kalde landet det som dets indbyggere selv siger: Bama! Se, det ville være ægte sproglig solidaritet.

Godt nok har den bamesiske junta stor magt, men de kan ikke bestemme over dansk.

Kære Tim Knudsen

HansHenrik Samuelsen, Hellerup

Tak for din fine analyse den 9. oktober. Ringer du ikke til Bertel Haarder? Det må da lige være ham, at oprettes en ministerskole med ministerkurser, timeplaner, mødepligt, læsepligt og som kronen på værket - individuelle tests! Hvor høj mon dumpeprocenten ville være?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her