Læserbrev

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Debat
8. oktober 2007

Diskrimination af unge mænd

Patrick Mark Reimers, Kbh S

Det anslås, at der mangler 22.000 bloddonerer i Danmark. I oktober 2007 har den mobile blodbank afvist mig som bloddonor på mit universitet. GivBlod smed mig væk, fordi jeg er homoseksuel. Og for GivBlod sætter min seksualitet med et lighedstegn med faresignaler om HIV-virus. Det er diskriminering - og burde være ulovligt.

Jeg er velvidende om, at jeg som homoseksuel mand statistisk befinder mig i en risikogruppe. Virkeligheden er dog mere nuanceret. Flere af mine heteroseksuelle medstuderende dyrker usikker sex, mens jeg har været i længerevarende og monogamt forhold. Jeg får jævnligt taget HIV-tests og er 100 pct. sikker på, at jeg ikke har HIV. Hvor mange af mine medstuderende kan sige det?

Blod screenes for HIV - men der sker fejl. Det så vi for nylig på Rigshospitalet, hvor to patienter på ulykkelig vis blev smittet med HIV efter en blodtransfusion. Det har åbnet øjnene hos politikerne på Christiansborg, der har valgt at investere i nyt udstyr, hvor HIV-virus kan identificeres efter kun få dage. Så spørgsmålet bør vel ikke længere være, om jeg er homoseksuel - men om jeg har haft 'risikosex' inden for den seneste uge? Og dette gælder vel alle mand/kvinde, ung/gammel og homo som hetero?

GivBlod siger: "Et stik i armen kan redde menneskeliv", men det kommer åbenbart an på, hvem armen sidder på. Til dig som står og mangler blod - eller dig som i eftermiddag bliver ringet op med beskeden om, at din datter har været ude for et bil-uheld på vej til skolen kan jeg kun sige: "Det er jeg virkelig ked af. Jeg ville gerne have hjulpet, men blev ikke fundet egnet".

Et godt tilbud

Maria Refer, København

Ambassaderne skal fungere som jobcentre i kampen for at skaffe fornøden udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Regeringens plan har vundet bred tilslutning, men der er samtidig enighed om, at planen er utilstrækkelig. Der skal markedsføres, hvis man skal sikre sig, at udlændinge vælger Danmark frem for et andet land, og såvel politikere som Dansk Industri anbefaler en sænkning af beløbsgrænsen for at få Green Card samt lempeligere jobkortordninger.

Det kan undre, at der alene tænkes i økonomi og ikke i social og kulturel integration. Hvis man vælger at tilbringe en del af sit liv i Danmark, håber man selvsagt ikke kun på at blive betragtet som et middel for et arbejdsmarked, men også på at kunne indgå i samfundet i øvrigt og dermed blive betragtet som mål i sig selv. Dertil kræves et kendskab til dansk samfund og kultur og ikke mindst tilegnelse af dansk sprog.

Landets sprogcentre har mangeårig erfaring i en undervisning, som giver indvandrere denne mulighed, men de nye indvandrere, som via Green Cards får adgang til det danske arbejdsmarked, er udelukket herfra. Det ser ud til, at regeringen er ved at gentage den politiske fadæse som tog sin begyndelse i 60'erne. Vi burde være blevet klogere.

Det eneste rigtige tilbud til udenlandsk arbejdskraft må derfor være muligheden for kunne deltage i undervisning på et sprogcenter tilrettelagt i et samarbejde med arbejdspladserne.

Søvndal

Geoffrey Cain, Hellerup

Da Villy Søvndal trådte ind i Folketinget, tog han gaden med sig. Sjældent har man set en politiker optræde så uforskammet, og når han kan brøle af hånlatter under statsministerens tale uden at blive irettesat af folketingsformand Christian Mejdahl, bringer de begge to skam over det høje Ting.

Kort efter hånlatterepisoden var Søvndal igen fremme med en indirekte støtte til gadens socialistiske parlament der chikanerede og truede Pia Kjærsgaard på Slotspladsen. Søvndal er en værdig repræsentant for dem.

Bringer fred

Carsten Kofoed, København N

Danmarks delvise tilbagetrækning fra Basra har givet mere ro i byen. Færre angreb på militærbasen og mere ro i området, siger Anders Madsen, Flyvevåbenets presseofficer i Irak, til DR.

Major Karsten Marrup fra Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer opdeler volden i Irak i to dele, en intern irakerne imellem og en rettet imod 'koalitionen'. Han fastslår, at når koalitionsstyrker trækker sig ud af Irak, så mindskes volden, fordi den anden type vold falder.

Dette er præcis, hvad vi modstandere af besættelsen hele tiden har sagt. 'Koalitionen' mindsker ikke volden, men øger den. Hvis 'koalitionen' var optaget af at sikre fred, burde den derfor forlade Irak hurtigst muligt. Den vold, der ville blive tilbage, ville være rettet mod de irakiske landsforrædere, der i Den Grønne Zone kalder sig Iraks 'regering' og 'parlament'. Men modstandsbevægelsens opgør ville blive kortvarigt, netop fordi disse kollaboratørgrupper - uden besættelsesmagtens støtte - ville tage flugten.

Hvem har valgt Ny Alliance?

Hans Daugaard, København Ø

Da jeg stemte ved valget i 2005 stod der ikke noget parti med navnet 'Ny Alliance' (NA) på stemmesedlen.

Jeg kan forstå, at partiet har en Folketingsgruppe bestående af Naser Khader, Leif Mikkelsen og Inge-Lise Eb-drup. I min oversigt over valgte ved sidste Folketingsvalg står der, at Naser Khader er valgt som opstillet for Det Radikale Venstre, mens Leif Mikkelsen og Inge-Lise Eb-drup blev valgt som medlemmer af Venstre.

Såfremt jeg har hørt ret, så var et væsentligt argument for stiftelsen af NA, at stifterne vil indføre en ny moral i dansk politik, men jeg vil kraftigt advare mod, at moralen ændres således, at tyveri bliver lovligt i Danmark.

At NA synes, at tyveri er ok, fremgår af, at Gitte Seberg og Anders Samuelsen ufortrødent fortsætter i Europaparlamentet selv om de er valgt af henholdsvis Konservative og Radikale vælgere.

Ønsker et folkevalgt medlem ikke længere at repræsentere de vælgere, der har valgt ham/hende, så er der moralsk kun en mulighed: at overlade posten til suppleanten.

Hvor svært kan det være?

Tom Elkær-Hansen, Kbh.

Hvorfor bruger vore folkevalgte så megen tid på at diskutere, om der er skåret i velfærden? Den seneste åbningsdebat udviklede sig i den henseende til en ren gang påstand mod påstand. Så og så mange milliarder mere end i 2001 til velfærdsforbedringer, lyder det fra regeringsblokken. Så og så mange konkrete forringelser i løbet af de seneste fem-seks år, når man lukker øjnene op og ser sig om i den virkelige verden, svarer oppositionen.

Ord, ord - aldeles unødvendigt, al den stund vi jo har en udmærket statistik, der ganske entydigt og klart besvarer det omdiskuterede spørgsmål - nemlig som følger: Jo, relativt er indsatsen med hensyn til vore fælles velfærdsordninger beskåret mærkbart fra 2003/4 og frem. Ud af det, vi har at gøre godt med, er den andel, vi bruger på de ældre, de syge og handicappede, de øvrige udsatte gruppe og på børnene og de unge under uddannelse faldet entydigt. Det gælder, både når indsatsen måles kroner og øre, og når den opgøres i anvendt arbejdskraft.

Således er (drifts- og anlægs- eller kapital) udgifterne i forbindelse med den sociale beskyttelse samt undervisnings- og sundhedsvæsenet faldet fra næsten 38,5 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, i 2003 til 36,5 i 2006. På blot tre år er der hermed oparbejdet et efterslæb på 35,5 mia. kroner. Så kan regeringspolitikerne komme med deres 37 mia. til velfærdsforbedringer, alt det de vil. Det gør kun ondt værre.

Sammenhængende var der i 2. kvartal 2007 ansat godt 30 i det offentlige for hver 100 i alt i beskæftigelse. Samme kvartal året før var tallet, 30,5, og i årene før dette henholdsvis 31 og 31,5. Tendensen er ikke til at tage fejl af, selv for en folketingspolitiker.

Talmaterialet bag den beregnede udvikling kan hentes gratis hos Danmarks Statistik - se: Offentlige finanser, Nationalregnskab og betalingsbalance samt Kvartalsvist arbejdstidsregnskab efter branche og sektor.

Der kan nævnes mange gode grunde til at holde igen på udviklingen inden for den offentlige sektor. Aktuelt er det f.eks vigtigt at imødegå overophedningstendenserne i vor økonomi, og dertil er det et helt legalt politisk valg at ville gøre velfærdssikringen til et rent privat og personligt anliggende. Det er imidlertid hverken den billigste eller bedste løsning og slet ikke den mest behagelige.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her